Referat fra Generalforsamling 2016

         Referat af Generalforsamling den 15. marts 2019:

EDBCAFEPOGHØJ


Oksbøl den 15.marts 2019


Referat af Generalforsamling den 15. marts 2019:

1.  Næstformanden bød velkommen.

  1.  

Der var fremmødt 12 medlemmer


  1. Bjarne Bayer blev valg som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

  3.  Generalforsamlingen vedtog, at evt. afstemninger foretages ved håndsoprækning


4.   Næstformandens beretning godkendt (bilag 1)


5. Regnskabet blev godkendt (bilag 2). 

          5a. Næste års kontingent fastsættes til kr. 200 helårligt og kr. 100 for halvårlige/kortere kurser.

6. Vedtægtsændringer. Ingen forslag

7. Indkomne forslag. Intet modtaget

  1. Personvalg.
  1. Valgt til bestyrelsen:

Niels A Eriksen genvalgt

    1. Gyda Pedersen (modtager ikke genvalg). Nina Gregersen blev nyvalgt til bestyrelsen
    2. Bjarne Bayer udnævn som formand

Suppleant 1: Bjarne Johansen

Revisor 2: Grethe Bech

9.  Niels A. Eriksen overbragte en tak til Gyda   Pedersen og overrakte en erkendtlighed.

10.  Generalforsamlingen afsluttedes                          

 


Referat af Generalforsamling den 23. marts 2018.

1. Formanden bød velkommen.

Der var fremmødt 12 medlemmer

2. Niels Eriksen blev valg som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

3. Vedr. stemmetællere vælges disse, såfremt der opstår behov derfor.

4. Formandens beretning godkendt (bilag 1)

5. Regnskabet blev godkendt (bilag 2). Næste års kontingent uændret kr. 300

6. Vedtægtsændringer. Ingen forslag

7. Indkomne forslag. Intet modtaget

8. Personvalg.

Valgt til bestyrelsen:

a. MIK

b. Thomas Hvenegaard

c. Bjarne Bayer

Bestyrelsen aftaler senere hvem der skal være formand.

Suppleant: Bakken Hansen

Revisor : Birthe Kristiansen

Revisorsuppleant: Thomas Nielsen

9. Niels A. Eriksen overbragte en tak til den afgående formand Svend Simonsen og overrakte en erkendtlighed

10. Generalforsamlingen afsluttedes.


Referat fra generalforsamling den 3. marts 2017

Dagsorden: 

1.  Generalforsamling åbnedes

2.  Valg af dirigent

3.  Valg af stemmetællere 

4.  Formandens beretning 

5.  Regnskabsaflæggelse 

5 a.  Næste års kontingent Vedtægtsændringer

7.   Indkomne forslag  

8.   Personvalg

9.   Eventuelt

10. Afslutning.

Ad 1. Formanden, Svend Simonsen bød velkommen til

Ad 2. John B Olesen blev foreslået som dirigent og valgt

med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Ad 3. Anders Møller, Bjarne Johansen og blev valgt som stemmetællere.

Ad 4. Formandens beretning (se bilag 1)

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 5. Kasserer Knud Erik Mogensen (MIK) fremlagde og

gennemgik regnskabet (se bilag 2)

Der blev spurgt til afskrivninger, som finder sted hvert

                                                              år.

Ad 5a. Kassereren Knud Erik Mogensen forslår uændret kontingent, 300 kr. for et helt år, nye medlemmer efter sommerferien 150 kr. og enkeltfagskurser 150 kr.

Medlemmer, som deltager i en keltfagskurser skal ikke betale yderligere.

Årskontingent skal være betalt inden 31. januar

i flg. vedtægterne. Forslaget godkendt med akklamation.

Ad 6. Se bilag 3.

Forslaget enstemmigt vedtaget

Ad 7. Ingen indkomne forslag.

Ad 8. På valg:

Næstformand Niels A. Eriksen (genvalgt med akklamation)

Bestyrelsesmedlem Gyda Pedersen (genvalgt med akklamation) Suppleant Bjarne Johansen

Revisor Grethe Bech (genvalgt med akklamation)

Bestyrelsen ser derefter således ud:

Formand Svend Simonsen

Næstformand Niels A. Eriksen

Kasserer Knud Erik Mogensen

Referent Gyda Pedersen

Bestyrelsesmedlem Per Diemer

Ad 9. Kasserer Knud Erik Mogensensen (MIK) gjorde opmærksom på, at der er sket en ændring i adressen til hjemmesiden .

Ad 10. Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden og gav

ordet til formanden, som takkede dirigenten for veludført arbejde.

Formanden erklærede generalforsamlingen for afsluttet 

og som sædvanlig afsluttedes generalforsamlingen med kaffebord.
Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.01 | 16:34

Nem at finde rundt, det er dejlig. hilsen Yrsa

...
28.01 | 12:14
For- og Aktiviteside har modtaget 4
24.01 | 16:28
Bestyrelse + Instruk har modtaget 1
01.04 | 11:23
Vedtægter har modtaget 2
Du kan lide denne side