Billeder fra 2009
Billeder ne er taget af Poul Tyrrell fra  
www.supersquares.dk