afbestilling
betingelser for afbestillingVed køb af afbestillingsforsikring er man økonomisk sikret, såfremt man bliver forhindret i at rejse på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, brand eller ind­brud i sin private bolig eller egen virksomhed.

Skulle noget indtræffe, og man har afbestillingsforsikring, får man hele det indbetalte beløb tilbage med fradrag af gebyret for afbestilingsforsikring, kr. Det er en betingelse, at forsikringen tegnes, når rejsen bestilles eller senest ved indbetaling af depositum.
Refusion af det indbetalte beløb kræver dog, at det ved lægeattest dokumenteres, at kunden selv eller dennes ægtefælle/samlever, børn, svigerbørn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, svoger/svigerinde eller rejseledsagere rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør kundens deltagelse i rejsen.

Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.