Fra :    ”Dommerklubben Syd”

 

Til :     Klubber, efterskoler og folkeskoler

 

Dato :  14/8-2018

 

Træningskampe/dømselvkampe/stævner mv.

 

I lighed med de sidste syv år tilbyder vi –  Håndbolddommerklubben SYD – jer hjælp ifbm. træningskampe/stævner/skolekampe/såkaldte døm-selvkampe og dommerløse kampe (under HRØ)  mv. 

 

Så skal I bruge dommere til ovenstående kampe så  bedes I kontakte undertegnede – og jeg vil så sørge for, at de rette dommere møder op til jeres kampe.


I afregner selv med dommerne – enten kontant eller via bankoverførsel.

 

Vi opkræver en kampafgift  – denne opkræves to gange årligt og vil blive sendt til klubbens kasser.

 

Kampafgift ifbm. træningskampe:

 

Træningskamp som forvarsles min. 7 dage før kampstart                                                50 kroner

Træningskamp som forvarsles mellem 6 og 3 dage før kampstart                80 kroner

Træningskamp som forvarsles mellem 3 og 1 dag før kampstart·               150 kroner

Træningskamp som forvarsles samme dag som kampen spilles              200 kroner              

 

Kampafgift ifbm. dømselv/dommerløse kampe :

 

Taksten for disse kampe er                                                                             40 kroner

Bliver disse kampe indvarslet mindre/lig med 4 dage før kampstart er taksten       50 kroner

 

Stævner – Starthonorar kr. 275,00 + 20,00 pr.kamp

 

Vi vil bede jer om, at underrette alle jeres trænere og ledere om denne her ordning.

 

Jeg træffes på følgende nummer 21 16 09 33 (ring eller sms) eller via mail, som er JesperC@live.dk.

 

Venlig hilsen

 

Jesper Christiansen

Dommerpåsætter i  ”Dommerklubben Syd”