Årets dommer 2022 - Jesper Kristiansen

50 års jubilæum for Per Frederiksen som dommer

Opstartsmøde

19-August-2022

Løb

Løb mandag den 22-8-2022 samt mandag den 29-8-2022 er flyttet fra Sakskøbing til Østofte kl. 17:30

19-August-2022

Nyt medlem

Velkommen til et nyt medlem af Dommerklubben

03-August-2022

Opstartsmøde den 25-8-2022

Husk tilmelding til opstartsmøde inden den 18-8-2022.
Husk at der er mødepligt.

21-December-2021

Julehilsen

Til medlemmer af ”Dommerklubben SYD ”
Sakskøbing julen 2021


Kære medlemmer

Hermed en stor hilsen til alle i denne juletid – sæsonen er stort set afviklet – dog med en del aflysninger, flytninger med den øgede Corona-påvirkning/-smitte – vi håber at alle er ”Fit for figth” og I alle passer på Jer selv og omgivelserne.”

Vi kan se frem til en lidt længere pause – turnering kommer vel sagtens først i gang for alvor midt i januar – som tingene ”ligger” lige nu – men hold Jer endelig ikke tilbage - træning udendørs er fortsat tilladt…

En meget stor TAK for indsatsen med at dække de mange ”Dommerløse” og ”Døm selv Kampe” – mange af Jer har ”trukket” for at løse disse opgaver – vi er ”kommet i mål” med alle kampe

Arrangementsudvalget er ikke gået i ”Vinterhi” men afventer mulighederne i de nye år for gennemførelse af arrangementer herunder måske en forsinket julefrokost – da den planlagte julefrokost 8. december desværre måtte aflyses grundet meget lille tilslutning.

I og Jeres familier ønskes alle en

rigtig glædelig jul og et godt nytår

og på gensyn i 2022 når mulighederne igen byder sig

Alle gode ønsker fra Bestyrelsen

Per, Birger, Knud Erik, Jesper C. og Jesper K

11-December-2021

Julehilsen

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer samt deres familie en glædelig jul samt et godt nytår.
Samtidige siger vi tak til alle der i årets løb har været hjælpsom med at få alle "døm selv kampe " afviklet, og vi håber at det fortsætte i det nye år. Det er et stort arbejde med at få det hele til at gå op, så tak til alle.

28-April-2021

Løbetræning.

Vi starter løbetræning op igen på løbebanen ved Maribohallerne.
Vi løber mandag og onsdag kl.17:00 - første gang mandag den 3-5-21.
Der er endnu ikke sat sluttidspunkt på.
Vi ses på mandag.

26-Oktober-2020

Velkommen til et nyt medlem .

11-August-2020

Onsdag den 12-08-20

Der er kun almindelig løbetræning onsdag, der er ikke løbetest denne aften

05-Juli-2020

Løbetræning samt grillaften

>
> Juli 2020
>
>
>
> Som vedtaget på vores generalforsamling løber vi i Sakskøbing mandag kl. 18.00 fra d. 20. juli til d. 31. august d. 24 august er undtaget, da vi denne dag alle skal til opstartsmøde, hvor der jo er mødepligt.
>
> Der er ingen muligheder for at klæde om eller bade i Sakskøbing.
>
>
>
> Onsdag træner vi i Østofte ligeledes kl. 18.00 første gang 22. juli til d. 26. august.
>
> Der er omklædning og bade muligheder her.
>
>
>
> Til alle gr. 3 dommere :
>
> HRØ/Dommerudvalget har i år besluttet, at der er test for alle dommere – så nu skal vi også bede dommere i gruppe 3 om, at finde løbeskoene frem og møde op til vores test i Østofte – og, ja, vi ser da også frem til, at I møder op til løbetræning i Maribo, Østofte og/eller i Sakskøbing - ses. PS : der er ingen test-krav, man skal blot møde op og løbe det man kan!
>
>
>
> Den traditionelle grillaften er d. 26 august kl. 19.00 i Østofte. Arrangementet er – som altid - gratis for medlemmer og vi satser selvfølgelig på – som vanlig – en stor opbakning.
>
> Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb; senest d. 21. august til Knud Erik eller Per.
>
>
>
> Vedhæftet 3 slides.
>
>
>
> Med sportslig hilsen
>
> Dommerklub Syd
>
> Per Frederiksen/Jesper Christiansen

12-Juni-2020

Generalforsamling

Til medlemmer af ”Dommerklubben SYD” Sakskøbing 10. juni 2020

GENERALFORSAMLING
Håndbolddommerklubben SYD
Efter forsamlingsforbuddet gør det muligt at samles op til 50 personer – afholder vi generalforsamling

torsdag den 25. juni 2020 kl. 19.15i

Dagsorden – ifølge vedtægterne er:

1. Valg af dirigent
2. Beretninger
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af bestyrelse – på valg er
a. Per Frederiksen
b. Knud Erik Jensen
7. Valg af suppleant til bestyrelsen – Per Rasmussen
8. Valg af revisor Leif ”Møn” Pedersen og revisorsuppleant Steen W. Jørgensen
9. Eventuelt

Eventuelle forslag skal fremsendes til bestyrelsen/formanden senest 6 dage før generalforsamlingen.

På gensyn!

Jesper Kristensen
Formand

12-Juni-2020

Invitation til generalforsamling

Til medlemmer af ”Dommerklubben SYD” Sakskøbing 10. juni 2020GENERALFORSAMLING
Håndbolddommerklubben SYD

Vedhæftet/vedlagt indkaldelse til årets generalforsamling – efter ændring i forsamlingsforbuddet - i Håndbolddommer-klubben SYD.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 25. juni 2020 kl. 19.15.


P. Hansenvej, 4990 Sakskøbing

Før generalforsamlingen KL. 18.00 –

serveres - Kalvesteg med tilbehør - tilmelding til

Jesper Kristensen – 61 22 03 06 eller jespertroels@hotmail.dk.
Jesper Christiansen – jesperc@live.dk

senest mandag den 22. juni 2020Jesper Kristensen
Formand

05-Juni-2020

Tilbud til løb

>
> Kære dommer-kollegaer,
>
>
>
> Juni 2020
>
>
>
> Danmark er begyndt, at åbne op – vi gør det samme i Dommerklubben SYD!
>
>
>
> I disse Corona tider trænger vi alle til at komme ud og rører os, så derfor tilbyder dommerklubben, at vi kan samles til bevægelse og løb på løbebanen ved Maribohallerne mandag og onsdag kl.17.00.
>
>
>
> Vi starter allerede på mandag – altså d. 8/6-2020
>
> Vi løber til og med d. 7/7-2020.
>
>
>
> Hvornår vi kan komme i hal kan vi af naturlige årsager ikke orientere om endnu, men så snart vi ved noget konkret så er I de første der får besked om dette.
>
>
>
> Vi håber at det tilbud er noget for dig, vi håber også du vil bakke det op, for skal vi ikke prøve sammen, hver for sig – at komme i form?!
>
>
>
> PS : Der er ingen omklædnings muligheder.
>
>
>
> Med sportslig hilsen
>
> Dommerklubben Syd
>
> Per Frederiksen og Jesper Christiansen
>
>

22-April-2020

Udsættelse af generalforsamling

Hej alle

I har tidligere modtaget indkaldelse til generalforsamling i Dommerklubben SYD til tirsdag den 28. april 2020.

Grundet nuværende situation omkring Coronavirus/COVID 19 og forbud mod større forsamlinger har bestyrelse valgt at udsætte generalforsamlingen såvel generalforsamling som spisning før indtil videre.

Når der åbnes op - på et eller andet tidspunkt - vil fornyet indkaldelse og invitation tilgå Jer alle.

Indtil videre pas godt på Jer selv og hinanden - og på gensyn på et senere tidspunkt

På bestyrelsens vegne

15-April-2020

Nyt medlem

Vi byder et nyt medlem i vor dommerklub.

01-April-2020

Invitation til generalforsamling

Til medlemmer af ”Dommerklubben SYD” Sakskøbing 31. marts 2020GENERALFORSAMLING
Håndbolddommerklubben SYD

Vedhæftet/vedlagt indkaldelse til årets generalforsamling i Håndbolddommer-klubben SYD.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 28. april 2020 kl. 19.15.


P. Hansenvej, 4990 Sakskøbing

Før generalforsamlingen KL. 18.00 –

serveres - Kalvesteg med tilbehør - tilmelding til

Jesper Kristensen – 61 22 03 06 eller jespertroels@hotmail.dk.
Jesper Christiansen – jesperc@live.dk

senest fredag den 24. april 2020

Indkaldelsen og indbydelsen er naturligvis betinget af, at vi har mulighed for at mødes (Coronavirus) og Sakskøbing Sportscenter er åbent.

Alle hører mere efter påske

Jesper Kristensen
Formand

01-April-2020

Generalforsamling

Til medlemmer af ”Dommerklubben SYD” Sakskøbing 31. marts 2020

GENERALFORSAMLING
Håndbolddommerklubben SYD
I henhold til vedtægterne for ”Håndbolddommerklubben SYD” indkaldes herved til årets generalforsamling – der afholdes

tirsdag den 28. april 2019 kl. 19.15i

Dagsorden – ifølge vedtægterne er:

1. Valg af dirigent
2. Beretninger
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af bestyrelse – på valg er
a. Per Frederiksen
b. Knud Erik Jensen
7. Valg af suppleant til bestyrelsen – Per Rasmussen
8. Valg af revisor Leif ”Møn” Pedersen og revisorsuppleant Steen W. Jørgensen
9. Eventuelt

Eventuelle forslag skal fremsendes til bestyrelsen/formanden senest 6 dage før generalforsamlingen.

På gensyn!

Jesper Kristensen
Formand

15-Marts-2020

Nyt medlem

Vi byder et nyt medlem velkommen i vor dommerklub.

19-December-2019

Julehilsen

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer samt deres familie en glædelig jul samt et godt nytår.
Samtidige siger vi tak til alle der i årets løb har været hjælpsom med at få alle "døm selv kampe " afviklet, og vi håber at det fortsætte i det nye år. Det er et stort arbejde med at få det hele til at gå op, så tak til alle.

19-December-2019

Ny kørselstakst

Pr. 1-1-2020 er kørselstaksten ændret til kr. 3,52 pr. km

26-November-2019

Nyt medlem

Vi byder et nyt medlem velkommen.

16-Juli-2019

Løbetræning

Så er vi begyndt at løbetræne i Sakskøbing. 15 mand første aften.
Skulle du komme og der er låst til Hal B - så prøv i hal A - vi er der.

16-Juli-2019
04-Juli-2019

Nye takster

Der er nye takster fra 1-7-2019.

30-Juni-2019

OBS OBS OBS

Sted for løbetræning er ændret til Sakskøbing hal B.
Dage og datoer er de samme.
Der er ikke løbetræning i uge 32 i Sakskøbing.
Grillaften er aflyst i Østofte. Vi vender tilbage senere.
Der er løbetest i Sakskøbing- hal B den 14 og 28 august 2019 kl 19:00 til 20:00

19-Juni-2019

Løbetræning

Der er nu under 1 måned til vi starter løbetræning i Østofte, så der er nu du skal finde løbeskoene frem.
Vi starter mandag den 15 juli kl. 19:00 og fortsætter om onsdagen den 17 juli 2019, og derefter hver mandag og onsdag frem til sidste løbedag den 28 august 2019.
Onsdag den 14 august 2019 starter vi kl.18:00 med løb og kl. 19:00 er der grillaften. Husk tilmelding til Per eller Knud Erik. Det er gratis at deltage.
Onsdag den 21 august er der ikke løbetræning, da der er opstartsmøde i Nr.Vedby.
SÅ MØD OP.
Testdatoer meldes ud senere.

24-April-2019

Årets dommer

Årets dommer blev
Daniel Edvardsen
Stort tillykke

18-December-2018

Nye kørselstakster

Fra 1 januar 2019 er taksten 3,56 kr. pr. km.

Løbetræning

.Så er tiden kommet hvor vi igen starter løbetræning op på løbebanen ved Maribohallerne.

Vi træner mandag og onsdag kl. 17:00 - første gang er mandag den 3-5-21 kl. 17.00.

Der er ikke sat en dato på sidste gang endnu.

Vi ses på mandag.🙂

 

Med sportslig hilsen

Birger Larsen