Djurslands Fodbolddommer Klub

Ovenstående artikel er fra Flensborg Avis, den 14. marts 2018

Jubilæer, gaver og udnævnelser på Generalforsamlingen 2018

Gunnar Bjerglund modtag nål for udnævnelsen af æresmedlem af DFK

Jørgen Hansen 10-års nål

Heine Jensen   10-års nål

Gunnar Bjerglund         2500 kampe

Thorvald P. Madsen      2000 kampe

Jørgen Hansen             1500 kampe

Lars K. Pedersen          1000 kampe

Jens Sørensen              1000 kampe (ikke mødt - udleveret efterfølgende)

Charsten Lilleris            500 kampe (ikke mødt - udleveret efterfølgende)

Kurt Pedersen               500 kampe (ikke mødt - udleveret efterfølgende)

Nicolai Kruse Bjerre fik erindringspokal for årets dommer 2016

Årets dommer 2017: Magnus Rasmussen

NYT ÆRESMEDLEM i DFK: GUNNAR BJERGLUND

I forbindelse med DFK’s kombinerede 55 års fødselsdags – og afslutningsfest i Rønde Idrætscenter, den 11. november 2017, blev Gunner Bjerglund udnævnt til æresmedlem.

Gunnar tog dommerkort den 22-02-1971

Han er – nu en halv menneskealder senere stadig aktiv på banerne, og runder i indeværende sæson over en 100 kampe.

Det bringer ham op på top 3 over de dommere, der gennem tiderne fra klubbens stiftelse i 1962, har dømt flest kampe for DFK – og dvs. mere 2.500 kampe

Der er således tale om en dommer, der har ydet en kæmpe indsats for fodbolden på Djursland til stor glæde og gavn for klubber og spillere.

Han er også en højt respekteret dommerudvikler og vejleder.

Han har også sat sit store præg på ledelsen af dommerklubben – her kan nævnes:

  • mangeårigt medlem af bedømmer/udviklerudvalget
  • ikke mindre end 8 år som formand for klubben
  • den nuværende bestyrelse trækker rigtig meget på hans kompetencer – og han hjælper gerne

Ledelsesmæssigt har han endvidere i en årrække haft posten som kasserer i det nu hedengangne JFU. I forbindelse med JFU’s nedlæggelse, modtog Gunnar en guldnål.

Ledelsesmæssigt er han også stadig i fuld vigør med udvalgsposter, hvor han arbejder for at de nyeste talenter kommer godt videre.

Endelig er han også revisor i vores hovedorganisation DFU

Alt det havde jo ikke været muligt uden en forstående og tålmodig hustru – og som bekendt står der en stærk kvinde bag enhver succesfuld mand.

Det er også tilfældet for Gunnar – ingen tvivl om at Rikke har støttet fuldt og fast op om alle hans forskellige roller i dommerfamilien.

STORT tillykke til Gunnar – og stor tak til Rikke for lån af Gunnar

Billederne fra den fremragende fest, kan se via dette link:

DFK 55 år/afslutning