Djurslands Fodbolddommer Klub

Generalforsamling

Husk generalforsamlingen på mandag den 15. januar kl. 19.00 i Grenå Idrætscenter

Vi starter med suppe kl 18.15

Lokale oprykninger

Oprykninger pr. 01-01-2018

Følgende dommere er rykket op:

 

Jørgen Møller                           rykker op i serie 2

Christoffer K. Oredsen              rykker op i serie 3

Jan Høgh Nielsen                      rykker op i serie 3

Daniel Birk                               rykker op i serie 4

Thor Larsen                              rykker op i serie 4

 

Tillykke til alle!

Nyt fra RTG1

Magnus Rasmussen rykker

op i Jyllandsserien.

 

Stort tillykke til Magnus.

Nyt netværk i DFK

DFK har gennem de seneste par år fået tilgang af nogle nye yngre dommere.

Det er en udvikling, vi i bestyrelsen hilser meget velkommen – og vi vil gerne gøre

en ekstra indsats for at fastholde de unge i dommergerningen.

Vi har derfor hentet et godt gammelt ”værktøj” frem – og har indbudt de nye dommere

til at indgå i et specielt netværk, hvor der i løbet at 2018 vil blive budt på forskellige møder

og arrangementer med såvel fagligt som socialt indhold.

 

Første og indledende møde blev holdt den 12. december i Hornslet – med følgende deltagere:

Claes Søgaard, Christoffer Oredsen, Jonatan Kjær, Daniel Birk, Mads Kildal Christensen og Kasper Jarlund.

Tovholdere på netværket er: Poul Erik Lassen og Poul Johan

Thorvald P. Madsen runder 2000 kampe

Thorvald P. Madsen har i indeværende sæson rundet de 2000 dømte kampe for
DFK. 
I den anledning har Thorvald oplyst, at han har investeret i en ny fløjte.
Tillykke til Thorvald med såvel jubilæet, samt den nye fløjte - som klart
understreger, 
at fløjten er et tungtvejende ledelsesredskab for dommeren

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Djurslands Fodbolddommerklub. mandagen den 15. januar 2018, kl. 19.00 i Grenå Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenå

Bemærk: der spisning(suppe) kl. 18.15

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Nedenstående dagsorden jf. vedtægternes § 9

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Pkt. 3 Forelæggelse af revideret regnskab for det foregående år

Pkt. 4 Indkomne forslag

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent og kampafgift

Pkt. 6 Valg til bestyrelse (for 2 år):

- Formand (ulige år)

- Kasserer (lige år)

- 1 Bestyrelsesmedlem (lige år)

- 2 Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

- Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år):

- Valg af 2 revisorer (for 2 år)

- 1 revisor (lige år)

- 1 revisor (ulige år)

- Valg af 1 revisorsuppleant, hvert år (for et år)

Pkt. 7 Eventuelt

 

Poul Johan Christensen

NYT ÆRESMEDLEM i DFK: GUNNAR BJERGLUND

I forbindelse med DFK’s kombinerede 55 års fødselsdags – og afslutningsfest i Rønde Idrætscenter, den 11. november 2017, blev Gunner Bjerglund udnævnt til æresmedlem.

Gunnar tog dommerkort den 22-02-1971

Han er – nu en halv menneskealder senere stadig aktiv på banerne, og runder i indeværende sæson over en 100 kampe.

Det bringer ham op på top 3 over de dommere, der gennem tiderne fra klubbens stiftelse i 1962, har dømt flest kampe for DFK – og dvs. mere 2.500 kampe

Der er således tale om en dommer, der har ydet en kæmpe indsats for fodbolden på Djursland til stor glæde og gavn for klubber og spillere.

Han er også en højt respekteret dommerudvikler og vejleder.

Han har også sat sit store præg på ledelsen af dommerklubben – her kan nævnes:

  • mangeårigt medlem af bedømmer/udviklerudvalget
  • ikke mindre end 8 år som formand for klubben
  • den nuværende bestyrelse trækker rigtig meget på hans kompetencer – og han hjælper gerne

Ledelsesmæssigt har han endvidere i en årrække haft posten som kasserer i det nu hedengangne JFU. I forbindelse med JFU’s nedlæggelse, modtog Gunnar en guldnål.

Ledelsesmæssigt er han også stadig i fuld vigør med udvalgsposter, hvor han arbejder for at de nyeste talenter kommer godt videre.

Endelig er han også revisor i vores hovedorganisation DFU

Alt det havde jo ikke været muligt uden en forstående og tålmodig hustru – og som bekendt står der en stærk kvinde bag enhver succesfuld mand.

Det er også tilfældet for Gunnar – ingen tvivl om at Rikke har støttet fuldt og fast op om alle hans forskellige roller i dommerfamilien.

STORT tillykke til Gunnar – og stor tak til Rikke for lån af Gunnar

Billederne fra den fremragende fest, kan se via dette link:

DFK 55 år/afslutning

ÅRETS FEST I DFK

Tilslutningen til den annoncerede 55 års fødselsdags/afslutningsfest, lørdag den 11. november i Rønde Idrætscenter, er nu så stor, at det er besluttet af festen gennemføres.

Det betyder, at du stadig har chancen for at tilmelde dig og din hustru/kæreste til festen. Prisen er, som nævnt i tidligere rundsendte mail kr. 150,00 pr. person, og for dette beløb får du følgende:

-          Velkomstdrink

-          Tre retters menu

-          Vin/vand/øl ad libitum under spisningen

-          Musik under middagen og til dans

-          Natmad

 

Tilmeld dig – og gerne så hurtigt som muligt – til Poul Johan på mail: hapo@pc.dk

 

Følgende er tilmeldt:

Danny Pedersen og Gitte

Jan Hansen og Jane

Poul Johan Christensen og Hanne

Thomas Basse

Bo Rasmussen og Malene

Magnus Rasmussen

Gunnar Bjerglund og Rikke

Thorvald Madsen

Jan Høgh og Sandy

Poul Erik Lassen og Lotte

Henrik Mortensen og Mie

Jacob Nielsen og Anja

Jan Ø. Nielsen og Lone

Erik Andersen og Bodil

Søren Heinze og Charlotte

Kasper Eriksen

Chris Andreasen og Mette

John Kristensen og Mette

Allan Henriksen og Hanna

John Poulsen og Karin

Jens Sørensen og Lene

Michael Kjær og Hanne

Lars Pedersen og Vibeke

Christoffer K. Oredsen

Erling Stær

Thor Larsen

Hans Christian Thomsen + Alice