Djurslands Fodbolddommer Klub

Generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

i Djurslands Fodbolddommerklub, mandag den 23. januar 2017, kl.19.00

i Grenå Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenå, lokale 2 & 3 10 klc.

Bemærk: der startes med fællespisning (suppe) kl 18.15

 

Dagsorden jf. vedtægterne 

Nyheder:

Aktivitetskalenderen for foråret 2017, kan nu ses under "Aktiviteter", i menuen til venstre på siden.

Store Dommerdag

DBUJylland afholder fredag d. 18/11, fra 18.30 – 21.30, ”Store Dommerdag” i Vejlby-Risskov Centret.

Emnet er ” Dommerens sikkerhed”, og i den forbindelse kommer BS Christiansen forbi,og vil bl.a. give indsigt i, hvordan man som dommer kan forberede sig på og håndtere vanskelige og kritiske episoder. BS flere års erfaring som konsulent og mentaltræner for flere superligahold, ligesom hantidligere har arbejdet med en række af de danske elitefodbolddommere.

Læs mere om arrangementet her:

http://www.dbujylland.dk/nyheder/2016/oktober/jyske-dommere-skal-laere-af-bs

Du får samtidig muligheden for at møde dine dommerkolleger under uformelle forhold til hygge og fællesskab.

I har alle modtaget en officiel indbydelse pr. mail, men kan også tilmelde jer via nedenstående link:

http://www.dbujylland.dk/uddannelse_og_traening/Course/CourseInfo.aspx?CourseId=20550

OBS – Tryk på den ”grønne knap” og følg vejledningen derefter.

Deadline for tilmelding er den 13. november 2016. Hele arrangementet er gratis.

Vi håber at i vil bakke op om arrangementet, så DFK bliver flot repræsenteret, denne aften.

Mvh

Bestyrelsen

Afslutningsfest i DFK/Julefrokost + deltagerliste

Kære medlem i Djurslands Fodbolddommer Klub, du og din partner inviteres hermed til årets afslutningsfest/julefrokost. Vi vil i år prøve at gentage succesen fra sidste år, og holde vores afslutning i forbindelse med Auning Idræts- og Kulturcenters Julefrokost, og håber vi kan blive endnu flere end sidste år, hvor vi vandt en omgang i baren, for at være den største tilmeldte gruppe.

Festen løber af stablen Lørdag d. 26/11 – kl.19.00 (dørene åbnes kl.18.00) 2016, i Auning Idræts- og Kulturcenter.                                                                                             

Prisen pr. deltager er 150,- (300,- pr. par), og inkluderer mad (julemenu) samt 5 genstande pr. person. Hvad du/I derudover drikker i løbet af aftenen, er for egen regning. Underholdningen står La Orchestra for, når de kommer og spiller op til dans, med deres repertoire af både gamle og nyere hits.

For dem som har lyst, vil Jan Høgh gerne lægge hus til (Vestervænget 19, 8963 Auning), så vi kan mødes til 1 øl eller 2 inden, og herefter kan vi samlet gå i hallen. Mødetid 16.30.

Tilmelding skal ske til Søren Heinze, på sheinze8@hotmail.com (besvar blot denne mail) eller 27793582. Betaling skal ske til kasserer Jan Hansen, på følgende konto:

Reg. Nr.: 7300 Kontonr.: 1006425

Tilmeldingen er først gældende, når beløbet er indbetalt! (Tilmelding er bindende).

Vi håber i vil bakke op om arrangementet, så vi igen i år får en kanon hyggelig aften.

Med venlig hilsen

Festudvalget

Bo Rasmussen, Jan ”Fejlfri” Hansen og Søren Heinze

 

Deltagere:

Jan Hansen + 1

Jan Ø. Nielsen + 1

Henrik Mortensen + 1

Bo Rasmussen + 1

Magnus Rasmussen

Poul Erik Lassen + 1

Allan Henriksen + 1

Thomas Basse

Jacob Nielsen + 1

Søren Heinze

Jan Høgh + 1

Poul Johan Christensen + 1

Danny Pedersen

Jørgen Møller + 1

 

I alt: 24

Obligatorisk teorigennemgang vedr. indefodbold.

Kære Dommerkollega,

Du indbydes hermed til obligatorisk teorigennemgang vedr. indefodbold.

Det foregår, mandag den 10. oktober 2016, kl. 19.00 – 21.00 i Grenå Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenå -   (det kræver ikke tilmelding – du møder bare op)

Instruktør: endnu ikke påsat

Du bedes medbringe papir og skriveredskab

Husk at melde afbud på DBUnet.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at det er en betingelse, at du har deltaget i den obligatoriske teorigennemgang, hvis du ønsker at dømme indendørs fodbold i sæsonen 2016-2017.

Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i ovennævnte, men ønsker at dømme indefodbold – bedes du kontakte undertegnede, som så vil anvise andre muligheder for at deltage i gennemgangen.

Der gøres opmærksom på, at ovennævnte teorigennemgang, alene er for dommere som tidligere har dømt indefodbold.  Derfor, har du ikke dømt indefodbold før – er teorigennemgangen ikke for dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

p.v.a.

Uddannelsesudvalget

Poul Johan Christensen

86979680

40607553

Oprykninger i DFK

Efterårssæsonen er nu godt i gang, og for 3 af vores dommere, betyder det også nye udfordringer. Jan Høgh Nielsen er rykket i Serie 2, Audry Munanira og Poul Johan Christensen er rykket i Serie 3.

Stort tillykke til alle 3!

 

Indrangeringslisten kan findes i menuen, under medlemsoplysninger.

Nye regler

Kære medlem af DFK

De nye regler gælder fra den 1. juli. Og DBU er nu i gang med at hjælpe os alle til bedre at forstå, fortolke og anvende disse regler. I første omgang er der sendt et lille hæfte ud til alle med en kort gennemgang. Hæftet kan downloades på dette link:
 
Ny fodboldlov – Ændringer og præciseringer 

Senere kommer der kurser i de nye regler – To af kurserne finder sted i Assentoft og det sker den 15. august. Vi opfordrer til, at du hurtigst muligt får dig tilmeldt et af disse kurser. Øvrige kurser findes i nedenstående link.

http://www.dbujylland.dk/uddannelse_og_traening/Course/Course.aspx?CTI=763&sA=3

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Patrick Remon Andersen rykker i 2. Div.

Det tidligere medlem af Djurslands Fodbolddommer Klub, Patrick Remon Andersen,  er netop blevet rykket op fra Danmarksserien, så han fra efteråret 2016, er at finde i 2. Division. Patrick tog sit Dommerkort i Marts 2009, i Hornslet, og virkede herefter som dommer i DFK frem til sommeren 2014. Patrick blev i 2011 kåret som Årets Dommer i DFK, blandt andet pga. hans engagement i dommerklubben, hans seriøse tilgang til dommergerningen og hans åbenlyse talent. I sommeren 2014 flyttede Patrick til Aalborg, for at studere, og flyttede derfor også meget naturligt, til Aalborg Fodbolddommer Klub, hvor han stadig er medlem.

Fra Djurslands Fodbolddommer Klub, skal lyde et stort tillykke til Patrick, samt et held og lykke fremover, med dommerkarrieren.

 

Nye udviklere og trio udviklere

Der har i den seneste uge været afholdt eksamen for nye breddeudviklere samt trio udviklere.

DFK havde 5 mand i ilden og alle bestod med bravur.

 

Nye breddeudviklere:

Jan Hansen

Jørgen Møller

Søren Heinze

 

Nye trio udviklere:

Poul Erik Lassen

Michael Wachowiak

 

Tillykke til jer alle 5 med de nye udfordringer.

DFK står nu godt rustet til de fremtidige opgaver med fortsat at udvikle vores medlemmer.

 

På udviklerudvalgets vegne

Henrik Mortensen

Bowling arrangement

Kære dommerkollegaer 

Så indbydes der igen til bowling for DFK´s medlemmer, lørdag d. 18. Juni 2016 kl.19.00 i Grenaa Bowlingcenter, først til en times bowling fra kl.19 til 20, og efterfølgende spisning (Pizzabuffet). 

Kl.21 vil der blive vist EM fodbold på storskærm, Portugal – Østrig. 

Der vil være en lille egenbetaling på 50 kr. og for den 50ér får du en lille fadøl eller vand når du kommer, 1 times bowling, Pizzabuffet med en øl eller vand til + en masse gode oplevelser med dine dommerkollegaer. 

Beløbet bedes du indbetale på reg 7300 konto 1006425 eller overfører via mobil pay på mobilnr. 2257 6289, og når vi har registreret din indbetaling, så er du tilmeldt. Denne indbetaling skal være kasseren i hænde senest d.10. Juni 2016. 

Kan sidste års vinder, Jacob Nielsen fra Auning forsvare sin titel som DFK´s bowlingmester ? 

Der vil være præmie til mesteren, men også mange andre trøstepræmier, så kom og være med til en rigtig hyggelig aften sammen med dine dommerkollegaer i DFK. 

Vi ses i Grenaa Bowlingcenter d. 18. juni, senest kl.18.45, hvor baner og hold vil blive offentlig gjort, og så er vi er klar til at spille kl.19. 

 

Mvh.  

DFK´s arrangement/festudvalget 

Bo, Søren og Jan 

 

Deltagerliste:

Bo Rasmussen

Jan Hansen

Søren Heinze

Gunnar Bjerglund

Thomas Basse Jensen

Jan Høgh

Heine Enevoldsen

Danny Pedersen

Jacob Friis

Jørn Hansen

Poul Erik Lassen

Henrik Mortensen

Kasper Eriksen

Magnus Rasmussen

Jacob Nielsen (Forsvarende mester)

Almin Miljanovic

Bjarne Rasmussen

Thorvald Madsen

Nicolai Kruse

Chris Andreasen

Erling Stær

Erik Andersen

Denis Mujezinovic

Kommunikation, website og sociale medier.

Danske Fodbolddommere søger 1 – 2 personer med stor interesse og indsigt i kommunikation, hjemmesider og sociale medier.

Danske Fodbolddommere øger sit fokus på information og kommunikation. Vi søger derfor 1 - 2 personer, der har lyst til at indgå i disse funktioner i tæt samarbejde med bestyrelsen. Du vil som funktionsansvarlig få stor indflydelse på den samlede kommunikative indsats, og du vil blive involveret i en række spændende opgaver og udfordringer, Danske Fodbolddommere arbejder med. Danske Fodbolddommere er baseret på frivilligt foreningsarbejde. Du vil få alle dine omkostninger dækket, og i forbindelse med større projekter og opgaver kan der aftales projektaflønning.

Funktionsområde 1: Mit DFU, fakta, aftaler, vejledninger, tolkninger, nyt på området På vores hjemmeside skal alle nødvendige oplysninger til vores medlemmer være tilgængelige. Hermed kan den enkelte dommerklub blot henvise hertil – og dommerne kan hurtigt blive opdateret. I samarbejde med bestyrelsen - især sekretær og formand - opbygger du faktabokse, udarbejder vejledninger og tolkninger, samt udarbejder nyhedsinformation om nye aftaler, honorarer, turneringsforhold etc. Har du også indsigt i CMS-systemer mm. vil du indgå i den fortsatte udvikling og anvendelse heraf sammen med vores frivillige superbrugere.

Funktionsområde 2: Nyheder, dommerfaglige artikler, løbende aktivitet på hjemmesiden og Facebook Vores hjemmeside skal være spændende og faglig interessant for alle, der interesserer sig for fodbold – i en dommerfaglig vinkel. Sammen med dommerklubberne og vores kommunikationsgruppe bliver du ansvarlig for en ”levende, spændende og varieret” hjemmeside. Også på DFUs Facebookgruppe, der har mere end 1000 deltagere, bidrager du med indlæg og nyheder.

For begge områder gælder, at arbejdsform og opgaver aftales løbende, gerne ud fra dine tanker og oplæg. Er du interesseret i en eller begge funktioner, skal du kontakte Danske Fodbolddommeres formand:

Tore Østergaard Tlf. 2169 7452

Formand@DanskeFodbolddommere.dk

Regler/Særregler

Kære medlem af DFK,

For at undgå misforståelser, mht. særregler, er her en kort vejledning til, at gå ind og se de gældende regler/særregler, for den enkelte kamp/række (op til og med JS).

På DBUnet.dk:

Log på dbunet.dk  -->  Mine oplysninger, i toppen af siden.

Mine oplysninger --> Min dommergerning, i sidemenuen.

Min dommergerning  --> Mit kampprogram

Mit kampprogram --> Gå ind under den enkelte kamp og ned i bunden af siden, her vil de, for kampen gældende, regler/særregler stå.

 

På DBU-App’en:

Gå ind i App’en --> Værktøjskassen

Værktøjskassen --> Min dommergerning

Min dommergerning --> Kampprogram

Kampprogram --> Gå ind på den enkelte kamp, tryk på ikonet: § Regler