Djurslands Fodbolddommerklub

Velkommen til Djurslands Fodbolddommerklub ( DFK ) Stiftet den 23. marts 1962

Bygma cup holdet

NYHED: DFU HAR INDGÅET NY TØJAFTALE LÆS MERE HER!
Nyheder:
Herunder vil der i fremtiden kunne findes diverse nyheder der berøre dommerklubbens virke.
_________________________________________________

 9/12-14

Bygma cup

En gruppe unge dommere og Søren Heinze spillede Bygma cup i weekenden, med en flot 2. plads som resultat. På billedet ovenfor kan i se de glade deltagere..

         

   

19/11-14

Udviklerudvalget har modtaget følgende besked ang. vores talentdommere:

Denis Mujezinovic rykkes op i S2 Talent fra S2 aspirant.

Almin Miljanovic rykkes op i S2 aspirant fra S3.

Henrik Rygaard rykkes op i S2 aspirant fra S3.

Nicolai Kruse Andersen forbliver i S3 grundet skadet i efteråret.

Stort tillykke med de nye udfordringer..

   


13/11-14

Patrick Remon Andersen er rykket i HDS.

Patrick, som var medlem af DFK indtil i sommers, har haft et forrygende efterår i JS. Det har DBU nu belønnet med en oprykning til HDS. Patrick har også været en tur i Liverpool og dømme i efteråret, som en af kun 3 der var udtaget. Super flot og stort tillykke herfra, vi glæder os til at følge fortsættelsen.. 

   

13/11-14

Udvikler udvalget har holdt det halv årlige indstillingsmøde og det blev til følgende oprykninger:

Kell Thyre rykkes i serie 2.

Magnus Rasmussen rykkes i serie 2 og indstilles til talent.

Thomas Basse Jensen rykkes i serie 3 og indstilles til talent.

Mathias møller Hansen indstilles til serie 3 talent.

Chris Munanira rykkes i serie 4.

Kristian Møller rykkes i serie 4.


Tillykke til jer alle med de nye udfordringer.


Hele indrangeringslisten kan ses under medlems oplysninger - indrangering.


7/11-14

Udvikler udvalget holder indstillingsmøde mandag d. 10/11-14.

I vil herefter kunne se ændringerne under indrangeringslisten.

6/11-14

DFU har indgået ny tøjaftale, læs mere ved at rykke på linket.

http://www.fodbolddommer.dk/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Aftale.pdf

1/11-14

Kære dommerkollegaer

I følge en udvekslingsaftale med dommerklubben Nordfriesland i Tyskland og DFK, søges 3 dommere i yngre alder og med ambitioner samt en indrangering i serie 3 eller 4, til at deltage i denne udveksling.

Yderligere krav: godt engelsk evt. gerne tysk

Dato for udveksling 7.2 – 8.2.2015

Dommerklubben betaler for kørsel i egen bil (benzin efter regning), overnatning og forplejning.
Lidt lommepenge tilrådes.
Der er ledsager fra DFK med på turen
 
Program:

7.2. Afrejse ca. kl.9.00 fra Djursland i egen bil.
       Frokost og velkomst med de tyske værter.
       Kamp af dansk trio med udvikler fra Tyskland.
       Udvikling og gennemgang af kampen
       Aftensmad
       Temaaften med dommerne fra klubben Nordfriesland

8.2. Fælles morgenmad og afrejse til Djursland
       Hjemkomst forventes ca. kl. 16.00
 
 
Har du interesse i at komme med på denne tur?
Så bedes du skrive en kort mail  til formanden på
senest den 1.12.2014

Udvælgelsen vil ske i samråd med udviklingsudvalget.
udvalgte får direkte besked.

Vi glæder os til at høre fra dig.
 
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Michael Wachowiak
Formand

27/10-14

Thomas Basse Jensen

Thomas har leveret en så flot indsats i efteråret, at udviklerudvalget har valgt at give Thomas en prøvekamp i serie 3. Dette sker lørdag d. 1/11 i kampen mellem IF Midtdjurs og Hornslet IF. Rigtig godt gået og rigtig god kamp lørdag

Udviklerudvalget


20/10-14

INDENDØRSTRÆNING 2014-2015

Vi har på favorable vilkår fået mulighed for at bruge opvisningshallen i Grenaa Idrætscenter til at holde formen ved lige henover vinteren.

Hver onsdag fra kl. 20.00–21.30 - første gang onsdag d. 12/11 2014.

Derefter i 2014: 19/11, 26/11, 3/12, 10/12 og sidste gang 17/12.

Efter nytår: 7/1, 14/1, 21/1, 28/1 og sidste gang 4/2.

Der vil kunne komme aflysninger, hvis hallen skal bruges til arrangementer eller lign. Undersøg fra gang til gang, om der skulle være aflysninger. Det vil bl.a. fremgå af DFK's hjemmeside.

Lørdag d. 31/1 2015 kl. 18.00 vil der være en ”ekstraordinær samling” – læs: Hyggeligt samvær. For at deltage i denne samling kræves der fremmøde min. 3 gange til træningen i løbet af vinteren.

Programmet for en træningsaften vil være:

1.        Opvarmning

2.        YOYO test

3.        Indefodbold - eller anden aktivitet

For dem der har lyst, vil der være mulighed for at løbe en tur udenfor, inden træningen starter indendørs kl. 20.00.

(Husk i så fald 2 slags sko)!

Med venlig sportshilsen

Udviklerudvalget v./Bo og Uddannelsesudvalget v. PEL                                                         
20/10-14

 

DM I FODBOLDLOVEN

FOR DFU’S MEDLEMMER

Danske Fodbolddommere vil finde Danmarks bedste dommer udi fodboldloven.

Arrangementet foregår i Parken i København den 7. december fra kl. 13-16.

Hver dommerklub må stille med en repræsentant til arrangementet. Dommerklubben bestemmer selv, hvordan de udvælger deres deltager.

Deadline for tilmelding er den 14. november til mki@danskefodbolddommere.dk.

For dem som har lyst er der spisning + FCK-AAB efter DM i fodboldloven.

DANSKE FODBOLDDOMMERE

danskefodbolddommere.dk


Bestyrelsen har valgt Thomas Basse Jensen
som DFK's repræsentant.


20/10-14

lørdag den 15. nov. 2014 kl. 13.30

Vi har fået denne invitation fra Randers Fodbolddommerklub:

Vi mødes i Randers Firmasport den 4. november kl. 19.30, hvor vi får besøg af Erik Nielsen fra Danmarks Radio. Erik er en af Danmarks mest erfarne sportskommentatorer, og han vil fortælle om jobbet og de gode historier der følger med. I skal glæde jer til Eriks fortællelyst og passion for vores sport.
Ud over besøget at Erik, så vil vi svare på spørgsmål om den forgangne sæson.
Traditionen tro vil vi også byde på lidt til ganen.
Tilmelding skal ske til Henrik Rygaard, der er plads til 10 gæster fra DFK.

Mvh
Bestyrelsen.


8/10-14

Jydsk Fodbolddommer-Union

afholder ordinært delegeretmøde

på Scandic, Silkeborg.

 

Dagsorden:

 

                                   Punkt 1.        Valg af dirigent

 

                                            Punkt 2.        Beretning fra formanden om JFU´s stilling

 

Punkt 3.        Forelæggelse og godkendelse af det af revisorerne reviderede regnskab

 

                                            Punkt 4.        Behandling af indkomne forslag

 

Punkt 5.        Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse

 

                                            Punkt 6.        Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

 

                                            Punkt 7.        Valg af formand.

Afgår Hans G. Rasmussen

Valg af to ordinære bestyrelsesmedlemmer

                                                                 Afgår John Jacobsen (villig til genvalg)

                                                                 Afgår Jann B. Nielsen (villig til genvalg)

 

Punkt 8.        Valg af 2. prioriterede bestyrelsessuppleanter for 1 år.

                                                                  Afgår: Bent Rasmussen, Horsens

                                                                  Afgår: Arne B. Larsen, Holstebro/Vestjysk

 

                                            Punkt 9.        Valg af én revisor for 2 år

                                                                 Afgår: Dan Weller, Aarhus

 

                                            Punkt 10.      Valg af én revisorsuppleant for 1 år

                                                                 Afgår: Bent Knudsen, Silkeborg

 

                                            Punkt 11.      Eventuelt.

 

                                           

 

Forslag, der ønskes behandlet på ordinært delegeretmøde, skal fremsendes til formanden og være denne i hænde senest 2 uger før ordinært delegeretmødets foretagelse   

 

          Bestyrelsen


Hvis der er forslag der ønskes behandlet, sendes disse til DFK's bestyrelse.
                                                                26/9-14

Grundet stort arrangement i Grenå Idrætscenter, den 18-03-2015, bliver vi nødt til at ændre datoen for de obligatoriske/officielle test(fysisk & teoretisk) .
Ny dato for disse test bliver: 

Mandag den 16-03-2015 fra kl. 18.00
 
Se reviderede vedhæftede mødekalender.


Uddannelsesudvalget

 

Aktivitetskalender 2014 - 2015

 

 

 

Aktivitet

Dato

tid

Sted

Indefodbold instruktion        v/PJC

09-10-2014

19.00 – 21.00

Grenå IC

Fysisk træning v/ udviklerudvalget

Obligatorisk teorigennemgang

PEL - PJC

24-02-2015

18.00 – 19.00

19.15 – 21.30

Grenå IC

Fysisk træning v/ udviklerudvalget

Obligatorisk teorigennemgang

PEL + PJC

02-03-2015

18.00 – 19.00

19.15 – 21.30

Grenå IC

”Brættræning” ved det ”grønne bord”

  (kun testomfattede) PEL + PJC

10-03-2015

18.00 – 21.00

Grenå IC

Officiel test,  DBU J

Fysisk

Teori

16-03-2015

 

18.00 – 19.00

18.00 – 22.00

Grenå IC

 

 

Bemærk:

Såfremt du ønsker at virke som aktiv dommer i 2015, er der krav om , at du har deltaget i en obligatorisk teorigennemgang. Det er derfor vigtigt, at du møder frem på én af ovennævnte datoer, hvor der tilbydes obligatorisk teorigennemgang.

Såfremt du er forhindret, er der mulighed for at deltage i teorigennemgangen i en anden dommerklub.

 

Vedr. Fysisk og teoretisk test:

Dommere, som er omfattet af krav om deltagelse i/gennemførelse af fysisk og teoretisk test, vil modtage nærmere info, når vi nærmer os datoen for testen.

25/9-14


Opråb fra Dommervagten

Vi har gennem de seneste måneder oplevet en kraftig stigning af dommere, der ringer ind til Dommervagten med ”sidste-øjebliks-afbud”. Når vi gennemgår ”årsagsregistreringen” på den enkelte dommer, er langt de fleste afbud selvfølgelig helt reelle (pludselig sygdom, tilkaldevagter på arbejde, etc.), men vi oplever desværre også mere ”tvivlsomme” afbud, som forglemmelse eller ”jeg havde ikke lige set….”

Hver gang vi modtager et afbud på dommervagten, udfordres dommerpåsætteren med at finde en anden dommer til at klare opgaven. På denne tid af sæsonen er udfordringen ekstra stor, da stort set alle kampe skal afvikles i weekenderne i et begrænset tidsrum, hvor alle tilgængelige dommere er fuldt booket. Derfor skal opfordringen herfra lyde:

• Tjek DAGLIGT jeres kampprogram på DBUnet

• Sørg for at lægge ”fravær” ind på DBUnet i så god tid som muligt

• Sørg for at jeres ”tilgængelighed” på DBUnet hele tiden er opdateret

Dommervagten skal kun anvendes ved akutte afbud!

Samtidig skal lyde en stor tak til alle de dommere der, med ofte kort varsel, ”træder til” og hjælper dommerpåsætterne med én eller flere ekstra kampe, når ”det hele virkelig brænder på…..”

18/9-14

Prøvekampe serie 2..

Almin Miljanovic har gjort det så godt i sine første serie 3 kampe i efteråret, at Bjarne Søbye og Hans Mogensen har vurderet at han skal prøves af i serie 2. I første omgang med 2 kampe i efteråret og de vil derefter vurdere om Almin skal rykkes permanet op i serie 2.

Pøj pøj med opgaverne, skal lyde fra udviklerudvalget..

18/9-14


Til kamp med Henrik Mortensen

Udover et ønske om udvikling, havde jeg også længe ønsket mig, at få et lidt bedre indtryk i, hvad det ville sige at være elitedommer her i Danmark. Derfor spurgte jeg vores egen 2. divisions dommer Henrik Mortensen, om han ikke kunne være behjælpelig med det, og selvfølgelig kunne han det. Vi fandt hurtig en kamp, Marienlyst - Kolding B, lørdag d.13 september. På linjerne stod Elvis Boric og Nikolaj Hansen, kampens udvikler var Superliga udvikler, Erik Høg.

Dagen startede tidligt med bus til Auning, hvor der senere var afgang til Marienlyst. Selvom vi skulle helt til Fyn, var køreturen dog hurtigt overstået, da snakken selvfølgelig faldt på dommergerningen. Vi ankom en god time før kampstart, hvor banen blev tjekket, samt holdenes spillerdragter. Efter lidt tid ankom Henriks linjedommere, som virkede meget professionelle og klar på dagens udfordring. Senere ankom udvikleren Erik også, og vi sad og fik en snak om hvad der lige rørte sig. Nu skulle dommerne til opvarmning, forholdsvis tidligt, da en Hr. Mortensen havde lidt ømme ben efter en al for hård fysik test, onsdagen inden…

Dog blev opvarmningen gennemført og det første fløjt lå lige om hjørnet. Jeg havde været så heldig at få lov til at observere kampen sammen med Erik, men også en tidligere 2. divisionsdommer Tom Krøyer som også var taget til kamp, for at se hvordan Henrik nu klarede det. Så under hele kampen, kunne Erik og Tom give mig et godt indblik i, hvorfor Henrik gjorde, som han gjorde på det pågældende tidspunkt. Selve kampen var desværre ikke en af de mere intense kampe, Marienlyst vandt 7-0. Dog mener jeg (og Erik), at grunden til kampen blev en stille affære, var Henriks ledelse og personlighed der holdte spillerne nede. Jeg har tilladt mig, at tage nogen af Eriks egen ord omkring Henrik som leder: ”Sammen med hele din ledelsesprofil, - forstår du at skabe en rigtig god stemning, - ved hjælp af en flot verbal / nonverbal ledelse, - måske din allerstærkeste force, - du bearbejder spillerne proaktivt, med din megen kommunikation, og smalltalk, - som i den grad forebygger, - man kan også kalde det synlighed, og mandskabspleje”. - Uddrag fra Udvikling skemaet.

Da kampen var færdigspillet, stod det slevfølgelig på en dialog mellem udvikler og dommertrioen. MEN en dialog med udvikler kan selvfølgelig ikke gennemføres uden en øl og en pølse… Men ingen blødgørende elementer var nødvendige da Erik selvfølgelig havde ros til dommertrioen. Umiddelbart efter gik turen hjemad. Derhjemme i Auning ventede Fru. Mortensen med lækker aftensmad (indbagt kylling!).

Denne tur har absolut været en sand fornøjelse for mig. Jeg fik indfriet alle mine forhåbninger omkring turen og lært en masse. Der skal lyde en stor tak til Henrik som lod mig komme med på en af hans mange opgaver.

Tak for mad


-Thomas Basse


18/9-14

Dommerevent i Idrættens hus søndag d. 7. september 2014

Deltagere fra Djurslandsfodbold Dommerklub:

1.      Jens Sørensen (Grenaa)

2.      Thomas Basse (Grenaa)

Samlet antal deltagere: 190

Program

10.30 - 11.00

Ankomst og morgenmad

11.00 -11.05

Velkomst

11.05 - 11.20

 

Dommerens betydning i Fodboldfamilien. V. Claus Bretton-Meyer, adm. direktør i DBU

11.20 - 12.45

Kroppen snakker – så hør dog efter! V. Dorte Sachmann Møller, skuespiller

12.45 - 13.45  

Frokost

13.45 - 15.30

Konflikthåndtering i en heksekedel. V. Kenn Hansen, FIFA-dommer

15.30 - 16.00

Oplæg til landskampen Danmark-Armenien. V. Karsten Stiig Nielsen, Talentudviklings- og landsholdskoordinator i DBU

16.00 - 18.00

Afgang til Parken

18.00 - 20.00

Landskamp: Danmark-Armenien


Vores egen Poul Johan (formand for DBU’s Rekrutterings-og fastholdelsesgruppe), havde sammen med gruppen strikket dette fremragede program sammen til alle dommere i Danmark. For at nå frem til idrættens hus med placering i Brøndby, skulle man forholdsvis tidligt op, der gik i hvert fald en bus fra Århus 6:30. Denne bus havde Århus Fodbolddommerklub, været tovholder for. Kl. 6.29 var der 33 dommere klar til at tage turen til Brøndby.

Efter en hurtig morgenmad var Claus Bretton-Meyer, adm. Direktør i DBU, klar til at byde os alle velkommen. Herefter var der en lektion i kropssprog, hvor skuespiller Dorte Sachmann Møller, var klar til at fortælle os omkring de signaler vores kropssprog sender og hvordan signalerne kan opfattes.

Men personligt glædede jeg mig mest til Kenn Hansen, som vist ikke behøver nærmere præsentation. Kenn holdt et oplæg om, hvordan man håndtere de bedste spillere i Danmark, når det hele er i en ”heksekedel”. Kenn formåede, med en humoristisk tilgang, at give et anderledes indblik i, hvordan man håndtere spillere når frustrationerne er høje. Dette lykkedes glimrende, da Kenn havde taget video- og headset optagelser med til os.

Derefter var der oplæg af Karsten Stiig Nielsen, som kunne fortælle noget om dommerens placering i forhold til holdenes spillestil. Karsten havde taget udgangspunkt i aftens kamp, som var Danmark – Armenien. En kombination af perfekte pladser til landskamp samt stegt flæsk til aftensmad sammen med deltagere fra Århus fodbolddommerklub gjorde det til en rigtig god afslutning på en vellykket dommerevent.

Alt i alt, stor tak til DBUfor et glimrende arrangement.

 

-Thomas Basse4/9-14

Uddannelsesudvalget

 

Aktivitetskalender 2014 - 2015

 

 

 

Aktivitet

Dato

tid

Sted

Indefodbold instruktion        v/PJC

09-10-2014

19.00 – 21.00

Grenå IC

Fysisk træning v/ udviklerudvalget

Obligatorisk teorigennemgang

PEL - PJC

24-02-2015

18.00 – 19.00

19.15 – 21.30

Grenå IC

Fysisk træning v/ udviklerudvalget

Obligatorisk teorigennemgang

PEL + PJC

02-03-2015

18.00 – 19.00

19.15 – 21.30

Grenå IC

”Brættræning” ved det ”grønne bord”

  (kun testomfattede) PEL + PJC

10-03-2015

18.00 – 21.00

Grenå IC

Officiel test,  DBU J

Fysisk

Teori

18-03-2015

 

18.00 – 19.00

18.00 – 22.00

Grenå IC

 

 

Bemærk:

Såfremt du ønsker at virke som aktiv dommer i 2015, er der krav om, at du har deltaget i en obligatorisk teorigennemgang. Det er derfor vigtigt, at du møder frem på én af ovennævnte datoer, hvor der tilbydes obligatorisk teorigennemgang.

Såfremt du er forhindret, er der mulighed for at deltage i teorigennemgangen i en anden dommerklub.

 

Vedr. Fysisk og teoretisk test:

Dommere, som er omfattet af krav om deltagelse i/gennemførelse af fysisk og teoretisk test, vil modtage nærmere info, når vi nærmer os datoen for testen.

 

Med sportslig hilsen

Uddannelsesudvalget

Poul Johan Christensen

Poul Erik Lassen30/7-14

Kære alle,

Som følge af vore drøftelser med Randers Fodbolddommerklub, hvor vi bl.a. har talt om mulige sociale arrangementer har vi d.d. modtaget følgende invitation fra RFK. De forventer selv at kunne aftage ca. 25-30 af pladserne, og håber vi kan være med til at aftage resten. Man er velkommen til at tage kone/søn/datter/søskende med.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Kære dommerkollegaer
 
I gennem flere år har vi talt om en fodboldtur til Hamborg. Kenneth Velling har lavet alt det
praktiske og turen er nu (næsten) en realitet
Kampen hedder Hamborg SV – Werder Bremen og spilles lørdag den 22. november (med mindre
tv-selskaberne rykker den). VI tager afsted fra Randers på et passende tidspunkt, køber ind ved
grænsen og kører videre til Hamborg, hvor vi skal se kampen. Efter kampen kører vi hjem igen. Der
vil være mulighed for at købe øl/vand i bussen og mon ikke der bliver arrangeret et spil eller to på
kampen?
Selve prisen for turen bliver ca. 400,-kr. som dog afhænger af, at vi bliver mindst 40 pers. Hvilket
jeg selvfølgelig ikke håber er et problem.
Der er plads til 52 personer i bussen og pladserne vil blive afsat efter først til mølle princippet. Vil
du gerne have en søn/datter/kone/kæreste med, så fortæl det ved tilmelding. Tilmeldingen
foregår efter først til mølleprincippet, dog således at dommere har førsteret indtil den 15/8-14.
Tilmelding er bindende!
For at planlægningen kan komme et skridt længere frem, er det derfor vigtigt for mig at få
tilkendegivelser på om man er interesseret i at komme med, så jeg kan få bestilt billetterne, hvis
interessen er stor nok.
Den endelige kampdato vil selvfølgelig blive meldt ud så hurtigt som muligt.
Hvis dette har interesse og har du lysten til en dag i hyggens tegn med dommerkollegaer/venner,
så tilmeld dig turen. Det sker ved tilmelding til Kenneth Velling på: kenneth_velling@hotmail.com
el. 40505079. Der er _ imellem kenneth og velling (kenneth_velling)

Med varme sommer hilsner og ønsker om god vind i efteråret

Bestyrelsen i Randers og Djursland
Kenneth Velling Randers dommerklub30/7-14

Medlemslisten er opdateret og ligger under medlems oplysninger - medlemsliste 


3/7-14

Så er tilmeldingerne til hygge på lørdag klar.

Nedenfor følger de tilmeldte:

Poul Erik Lassen
Gunnar Bjerglund
Bo Rasmussen
Magnus Rasmussen
Henrik Mortensen
Patrick Remon Andersen
Henrik Rygaard
Thomas Basse Jensen
Danny Kirkegaard Pedersen
Nicolai Kruse Andersen
Charsten Lilleris
Erling Stær
Poul Johan Christensen
Denis Mujezinovic
Søren Heinze
Jørgen Møller
Jacob Friis
Jan Høgh Nielsen
Bjarne Rasmussen
Audry Munanira
Joachim Hougaard
Jan Østergaard Nielsen
Jacob Nielsen

Det bliver en hyggelig aften


30/6-14

Halvlegs brev fra bestyrelsen

 

Kære medlemmer,

 

Det første halve år er gået, en masse udfordringer har budt sig og flere ændringer har sat sig igennem til gavn for alle.  Først af alt var der strukturændringen i udvalgene, hvor bestyrelsen var af den opfattelse at der skulle en fornyelse og ændring til så vi fik mere gang i uddannelse og udvikling – udvikling set med henblik på dommerklubben.  Udviklingsudvalget blev splittet i 2 dele og vi har nu i tillæg et uddannelsesudvalg som består af Poul Erik Lassen og Poul Johan Christensen, begge diplominstruktører og som har fået godt gang i den specielt med hensyn til de nye dommere.  Udviklingsudvalget består nu af Henrik Mortensen som formand og Bo Rasmussen, Per Knudsen og Gunnar Bjerglund også, her er der godt gang i den og vi har haft god gavn af også de nye udviklere og vejledere med i alt 78 opgaver her i foråret.

En af de udfordringer vi stod overfor, var, at DBU meget spontant meddelte, at DGI kampe selv skulle afregnes her og nu, dog uden at fortælle hvordan og hvorledes, det har skabt noget forvirring i starten og samtidig med at DBU vil have mange penge for kamppåsætningen, valgte bestyrelsen at se sig om efter et billigere alternativ, som blev en aftale med Thomas Thorup som kampfordeler udelukkende for DGI kampene, dette fungere meget godt og der har ikke været klager omkring dette fra nogen.

Et andet punkt vi havde med os, var et udvidet samarbejde med Randers. Her var der møde den 10 Juni i Randers, hvor de 2 bestyrelser  påbegyndte at udarbejde skitser for hvordan et sådan samarbejde ser ud.  I første omgang blev vi enig om at samarbejde på sociale arrangementer til efteråret og også på det faglige område vil der være nogle fælles udbud. 

På generelforsamlingen blev der efterlyst sociale arrangementer.  Her har bestyrelsen bedt Henrik Mortensen om hjælp, der kom med en ide for en øl smagning. Denne bliver afholdt den 5. juli i Auning og der er allerede en del tilmeldinger. Til vinter vil vi også afholde et socialt arrangement, mere omkring dette når planerne er færdig tænkt.

Så lige et lille ord fra kassereren, der meddeler at kampafgiften bliver indkrævet i løbet af sommeren med betaling medio August. Der bliver udsendt nærmere omkring dette til den enkelte dommer.

Tilbage er så kun at ønske tillykke til de der rykkede op og fortsat god sommer og god efterårssæsonen til alle, med mange spændene kampe.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
26/6-14

Oprykninger til serie 3.

Udviklerudvalget afholdte d. 25/6-14 sit indrangeringsmøde for foråret 2014.

Det gav følgende oprykninger til serie 3:

Henrik Rygård, som indstilles til talentgruppen
Magnus Rasmussen
Mathias Møller Hansen
Kell Thyre

Stort tillykke til jer alle med de nye udfordringer.

Den opdaterede indrangeringsliste kan findes under medlems oplysninger - indrangeringer


26/6-14

Nyt fra udviklerudvalget og uddannelsesudvalget.

 

 

Gældende  procedure for mødetid til kampe:

-      Alene kampe - ½ time før

-      Triokampe – ¾ time før

 

 

Anbefaling vedr. tøjvalg i triokampe:

 

Kampdommeren kontakter sine linjedommere pr. sms i god tid inden kampen – for aftale om hvilken farve/type dommerdragt, der skal bruges i kampen.

 

OBS på forberedelse til kampen:

Den starter, når man modtager sin tilsigelse på kampen.

 

 

Anbefaling vedr. ”teknisk område”

I bredde – triokampe er der typisk ikke afmærket et teknisk område.

Det bedste at gøre er inden kampen at tage kontakt til træner/holdleder for at præcisere ”spillerreglerne” for bænken – herunder:

 

-      Hvor mange/hvem hører til på bænken/området

-      Opvarmning udskiftningsspiller – hvor skal dette forgå

-      Overtræksveste

-      Fairplay – god opførsel

 

Det er langt lettere at få ovennævnte på plads inden kampen – end 60 min. inde i kampen i en eventuel ophidset situation.

 

LD må aldrig råbe til en træner/holdleder på lang afstand – brug i stedet mimik/øjne til at ”sætte pågældende på plads ”

24/6-14

Oprykning til serie 2.

Udvikler udvalget har modtaget besked fra Talentkontakt udvalget om Denis Mujezinovic er rykket op i serie 2. Denis rykkede i serie 3 fra forårets start og nåede kun at få 2 udviklinger i serie 3. Disse 2 var dog af så høj kvalitet at det blev til en fortjent oprykning..

Stort tillykke med de nye udfordringer.. 17/6-14

TRIODOMMER + LINJEDOMMERSAMLING

Djurslands Fodbolddommerklub

fredag d. 13. juni 2014

17.00 – 21.00

Grenaa Idrætscenter

 

 

14 forventningsfulde dommere/linjedommere mødte frem til triodommer + linjedommersamlingen, fredag den 13-06-2014.

 

Uddannelsesudvalget havde allieret sig med to kompetente instruktører, nemlig Mads-Kristoffer Kristoffersen – og Dennis Wollenberg Rasmussen, begge fra Horsens Fodbolddommerklub og indehavere af FIFA skjold, som henholdsvis dommer og linjedommer.

 

Mads og Dennis havde strikket et godt, lærerigt og inspirerende program sammen for aftenen.

 

Der blev startet med praktikske øvelser på banen, som indeholdt følgende:

·         Opvarmning

·         Koordinationsøvelse – med musik

·         LD øvelser i løb – træning i ”almindelige” markeringer

·         Samarbejdsøvelse i løb – forseelse indenfor/udenfor straffesparksfelt

·         Spejløvelse – hvor der startes med stående øvelser – herefter øvelser under bevægelse. (instruktøren bruger gule/røde kort til at vise, hvad der skal markeres for)

·         Løbeøvelse i straffesparksfeltet

 

Samtlige deltagere deltog interesseret og engageret i øvelserne. Mads og Dennis styrede begivenhederne på en måde, hvor der virkelig var mulighed for at ”tage til sig” – men samtidig også plads til sjove episoder og humor.

 

Efter omklædning og bad var tiden kommet til lidt aftensmad. Der blev serveret et fremragende måltid, bestående af fløde kartofler og glaseret skinke- med en masse sundt og velsmagende salat til.

 

Efter spisningen stod den så på teori. Mads og Dennis præsenterede – i form af videoklip -deltagerne for en teoritest. En spændende måde at håndtere teorien på – der skulle dømmes ud fra reelle kampsituationer – og ikke – som det ellers er normalt ved teoritest – ud fra opstillede situationer.

 

Det, at testen gik ud på, at deltagerne hver især skulle ”skønne” hvad pågældende ville dømme i de viste klip – gav under gennemgangen af testen – ikke uventet anledning til en livlig og sjov debat.

 

Næste punkt i programmet var et gruppearbejde om dommer-linjedommer samarbejde omkring opstillede situationer. Efter debatten i grupperne at dømme – var dette punkt ikke spildt.

Efter et seriøst stykke arbejde i grupperne - med efterfølgende opsamling ved Mads og Dennis - blev deltagerne helt bestemt klædt godt på i relation til samarbejde i kommende trioopgaver.

(en skam det er for sent at blive udtaget til VM i Brasilien)

 

Sidste punkt på aftenens program var en drøftelse af ensretning for procedure, når man bliver sendt i triokampe – følgende emner blev her behandlet:

·         Mødetid

·         Tøjvalg

·         Ansvar for info til den påsatte trio

 

Konklusionen på drøftelser vil blive forelagt bestyrelsen i DFK – for endelig vedtagelse af fremadrettet gældende procedure. Herefter vil der tilgå alle info herom.

 

Der skal afslutningsvis lyde en kæmpetak til Mads-Kristoffer Kristoffersen og Dennis Wollenberg for deres indsats.

 

Også en kæmpetak til Poul Erik Lassen for planlægning af arrangementet – som sædvanligt, når noget har været i hænderne på Poul Erik – fungerede alt til UG.

 

Deltagerne på samlingen var:

Bo Rasmussen

Magnus Rasmussen

Søren Heinze

Jan Hansen

Patrick Andersen

Erling Stær

Almin Miljanovic

DenisMujazinovic

Charsten Lilleris

Gunnar Bjerglund

Heine Jensen

Kell Thyre

Danny Pedersen

Avni Aslani

 

Fra uddannelsesudvalget deltog:

Poul Erik Lassen

Poul Johan Christensen

 

Fra udviklerudvalget deltog:

Henrik Mortensen


Der ligger masser af billeder fra samlingen under kampbilleder.


13/6-14

Oprykning til serie 4!

Thomas Basse Jensen har imponeret udvikler udvalget så meget, siden sin første kamp der var en U-14A kamp d. 15/3-14, at udvalget har valgt at rykke Thomas op i serie 4. Thomas får sin debut på mandag i kampen Mols IF - TMV 8530.

Stort tillykke skal lyde herfra.... 

5/6-14

Onsdag d. 4/6-14 var dagen hvor Bo Rasmussen og Poul Erik Lassen skulle op til eksamen som breddedommer udvikler.

Kampen var en serie 3 kamp i Hammelev, mellem Åstrup/Hammelev og SIF Assentoft/Hørning. Nicolai Kruse Andersen har i foråret imponeret udviklerudvalget så meget at vi valgte at give Nicolai chancen i denne kamp.
Bo og Poul Erik bestod med glans og vi har derfor i DFK nu 2 nye breddedommer udviklere, stort tillykke til dem!

Nicolai leverede ligeledes en flot præstation, så flot at de 2 censorer, Michael Eriksen og Ejnar Rasmussen, gerne ser Nicolai rykket op i serie 3 og indstillet til talent regi fra efterårets start. Dette har udviklerudvalget i DFK selvfølgelig valgt og følge. Der skal derfor lyde et stort tillykke med oprykningen og de nye udfordringer i talent regi fra efterårets start.   

På billedet ses deltagerne fra denne aften. Flere billeder kan ses under udviklerudvalget og under kampbilleder.

På udvalgets vegne

Henrik Mortensen

_________________________________________________

31/5-14

Sæson afslutning i DFK

 

Du inviteres hermed til hyggeligt sammenvær med dine dommerkollegaer som afslutning på forårssæsonen.

 

Lørdag d. 5/7-14 kl. 17.00 til ?

 

Denne aften vil byde på lidt godt at spise samt muligheden for at smage på lidt forskelligt øl. Der vil også være mulighed for at udfordre din kollega i et spil eller to ;-)

 

Aftenen vil foregå i bordtennis lokalerne på

Potetevej 3 i Auning.

 

Der er en egenbetaling på kr. 50 for hele aftenen.

 

Bindende tilmelding skal ske til undertegnede ved at overføre de 50 kr. til

konto 9326-7874146 Husk at påføre navn!

 

Seneste tilmelding er 27/6-14

 

Håber vi ses til en hyggelig aften

 

Med sportslig hilsen

 

Henrik Mortensen
21/5-14

Netværksgruppen på besøg hos AGF

Søndag d.11 maj kunne Poul Erik Lassen (PEL) og Poul Johan Christensen (PJC) (Uddannelsesudvalget) byde på endnu et møde for netværksgruppen. Denne gang blev mødet afholdt i AGF´s lokaler på Fredensvang. Hele 2 kampe, var der på dagens program, den første kamp var AGF´s U-19 Liga. Inden kampen var der planlagt et møde med kampens dommer, Superligadommer Jacob Kehlet. Dette blev dog ikke en realitet, da Jacob blev påsat til at dømme i Superligaen, søndag samme dag. Hans erstatning var dog en interessant en af slagsen, ikke blot fordi han til daglig går rundt med en pistol i hans bæltet, men også fordi det var en tidligere bekendt af uddannelsesudvalget. Sandi Putros var dommeren der for godt 7 år siden, dømte en U-15 kamp, hvor der også var en netværksgruppe fra DFK for at kigge på. Sandi fortalte om sig selv, og hvad hans forventninger var til kampen, samt hvad han ville have fokus på under kampen. Det var en våd, men god fornøjelse at iagttage Sandi under kampen. Sandie havde en rolig fremtræden og havde en god dialog med spillerne under hele kampen. Kampen endte 0-2 til udeholdet, som var rivalerne fra Randers FC. Efter kampen var DFK vært for en god frokost.

Da frokosten var indtaget, kom AGF´s U-19 Cheftræner forbi og fortalte om hvordan han havde oplevet kampen samt, hvad den gode dommer for ham skulle kunne indeholde. Efter dette var Sandi og hans linjedommere, Thomas Ginnerskov Jensen og René Bertel, klar til endnu en dialog om hvordan de oplevede kampen. Her fik netværksgruppen også mulighed for at stille spørgsmål til dommertrioen, omkring forskellige observationer de havde fortaget under kampen, som en del af en opgave som blev stillet at PEL og PJC før kampen. Besøget på Fredensvang blev sluttet af med et billede af dommertrioen og netværksgruppen. Efter billedet blev der ringet til frikvarter og nu stod den på kamp. AGF ´s førsteholdstrup skulle møde SønderjyskE på hjemmebane, dette vil jeg dog ikke kommer nærmere end på...

Som forventet var det en fornøjelse, at skulle deltage i endnu et møde med netværksgruppen. Netværksgruppen takker for et godt arrangement.

 

- Thomas Basse

15/5-14

Netværk 2013 – oplevelsestur til AGF, søndag den 11. maj 2014

 

Med Poul Erik Lassen som initiativtager og tovholder drog 9 af de nye dommere fra 2013 forventningsfulde mod storbyen. Formålet med turen var, dels via det sociale, at styrke netværket – og dels af få noget fagligt med hjem i bagagen.

 

Der blev startet op i de 3 biler ved 9 tiden – og Ikke alle holdt sig vågne på hele turen ind til byen – for nogle synes tidspunktet vist at være ”midt om natten”.

 

Poul Erik havde strikket et spændende program sammen for dagen, som startede med, at vi fik besøg at dommeren, der skulle dømme U-19 liga kampen AGF- Randers Freja. Dommeren var Sandi Putros, som er indrangeret i 2. division. Dette var et lidt sjovt tilfælde, idet DFK for syv år siden havde et lignende arrangement for nye dommere, hvor vi overværede U-15 M kampen mellem AGF – Aastrup/Hammelev, og her var det selvsamme Sandi Putros, der dømte denne kamp.

Sandi fortalte lidt om hvordan han havde tænkt sig at gribe opgaven som dommer i U-19 liga kampen an – og han besvarede også velvilligt de spørgsmål, der kom fra deltagerne.

 

Herefter blev der fremlagt et oplæg til de opgaver, deltagerne skulle arbejde med under U-19 liga kampen, hvor det gennemgående tema var ”dommeren som leder”.

 

Efter kampen var der er et flot frokostbord, hvor alle fik stillet sulten og gjort klar til næste programpunkt, som var et besøg af AGF træneren for U- 19 ligaholdet Claus Terkildsen. Han fortalte lidt om sine oplevelser af kampen ovenpå 0-2 nederlaget til Randers Freja.

Efterfølgende gav Claus sit syn på, hvad der for ham gør en dommer god.

 

Herefter fik vi igen besøg af Sandi Putros, som havde taget sine to linjedommere Renè Bertel og Thomas Ginnerskov Jensen med.

Her fik deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til de oplevelser, de havde fra kampen.

Deltagerne og dommertrioen fik en givtig og spændende dialog omkring evalueringen af kampen – og der blev også snakket en del om karriereforløb.

 

Nu var det så tid til nok en opgave for deltagerne. Deltagerne blev delt op i to grupper – og opgaven gik ud på at finde ud af, hvor godt deltagere i de respektive grupper formåede at arbejde sammen om at løse opgaven, som – ud fra forskellige oplysninger – gik ud på, at  finde ud af ”hvem ejer zebraen”. Det toner hen i det uvisse om nogen fandt ejermanden til zebraen – men det så ud som om deltagerne hyggede sig med opgaven.

 

Dagens sidste programpunkt var overværelse af superliga kampen AGF – Sønderjyske.

Det gik jo – som nok alle er klar over – ikke så godt for AGF, som må en tur ned i 1. division.

Ærgerligt for AGF – og ærgerligt for Aarhus. Vi håber på en hurtig oprykning.

 

Stor tak til følgende for deres medvirken til at gøre arrangement muligt:

Bo Jensen, AGF

Hanne, AGF som sørgede for frokosten

Sandi Putros, René Bertel og Thomas Ginnerskov Jensen

Claus Terkildsen, træner i AGF

 

Sidst – men ikke mindst tak til Poul Erik Lassen for det store arbejde med at få arrangementet planlagt og gennemført.

 

 

 

 

 

Deltagere i turen til AGF var:

Jørn Hansen

Simon Schumarcher

Audry Munanira

Chris Andreasen

Simon S. Andersen

Thomas Basse

Kristian Møller

Mathias Kristensen

Claes Søgaard Bøje

 

Som ledere fra DFK:

Poul Erik Lassen

Poul Johan Christensen

 

Mvh.

Uddannelsesudvalget

Poul Johan Christensen

 

 

Billede:

 

Deltagere + dommertrioen fra U- 19 liga kampen udenfor AGF

 
7/5-14

Første netværksmøde med de nye dommere fandt sted i grenå den 25.4.14. Glade unge mennesker mødte op
til et møde med Poul Erik Lassen og Poul Johan Christensen for at blive godt forberedt til sæsonen. De har alle dømt nogle kampe og har haft vejledninger og nu skal de så fortsætte opad forhåbentlig. Poul Erik og Poul Johan fortalte om netværket og hvad det skulle bruges til, mens de unge dommere fortalte om dem selv og Deres oplevelser indtil nu. Derefter blev der lagt op til en teoretisk test for at se hvor meget der var blevet hængende siden examen i November sidste år og det gik fint for alle. Vinderen fik overrakt en lille gave fra vores Sponsor Sportigan. Efter en lille madpause var det formandens tur til at fortælle lidt om klubben og formanden for udviklerudvalget havde så lejligheden til at fortælle om det der ligger i udvalgets regi og hvordan der blev arbejdet der. Afslutningsvis var Poul Erik og Poul Johan samt Henrik så på igen for at fortælle om bl.a. DFK hjemmesiden, DBU net samt særregler og kommende kurser.  De unge dommere viste stor interesse og sugede viden til sig så de er godt rustet til fremtiden. Et flot stykke arbejde fra udvalget der tager hånd om de nye dommere.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Venlig hilsen
Michael29/4-14

Alle særregler er nu opdateret og kan findes under - praktisk info - særregler

__________________________________________________
24/4-14

Jan Høgh Nielsen har fået ny mail adresse.
Hvis du står og mangler scorekort, kan Jan nu kontaktes på:

 jansandy1508@gmail.com

Husk: Navn og telefonnummer når du bestiller.

Scorekortene er gratis!
__________________________________________________

9/4-14

Bestyrelsen har d. 9/4-14 udsendt nedenstående mail til alle medlemmer. Hvis du imod forventning ikke har modtaget denne mail, bedes du kontakte Henrik Rygaard på: Rygaard2004@yahoo.dk med dine opdaterede oplysninger.

__________________________________________________

9/4-14

Kære dommerkolleger,
 
Bestyrelsen har på grund af prisforhøjelser for kampåsætning hos DBU/J, samt annullering af aftalen vedr. DGI kampe, besluttet
at lave en aftale om ekstern kampfordeling. Aftalen starter den 15.4.2014
 
Dermed skal der ikke afregnes DGI kampe på stedet, men der vil i stedet blive afregnet kvartalsvis, sådan at man får indsat sine penge
på sin konto. Det er derfor også vigtigt at evt. ændringer på adresser mm. hurtigst muligt meddeles dommerklubben.
 
Kamppåsætter er:
Thomas Thorup Heimann
Udbyhøjvej 124. 1 th
8930 Randers NØ
telefon: 21931878
 
Al henvendelse vedr. kampfordeling af DGI kampe bedes rettet til Thomas.
 
Vi håber på denne måde at kunne tilgodese jer dommere, så i ikke har besværet med afregningen på stedet.
Vores kunder, klubberne, vil blive underrettet om dette. 
Vi ved også godt, at der i starten kan forekomme “børnesygdomme”, men jeg beder jeg være lidt tålmodig.
Ved tvivlsspørgsmål er i altid velkommen til at rette henvendelse til en af bestyrelsen, men ved kampfordelingen
er det altid Thomas Thorup Heimann henvendelse skal ske til.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

__________________________________________________

6/4-14

Nyt fra udvikler udvalget under nyheder - udvikler udvalget 

__________________________________________________

3/4-14

Indrangeringslisten er opdateret, se den under medlems oplysninger - indplaceringer.

__________________________________________________

1/4-14

Bestyrelsen i DFK har indgået ny aftale, omkring adidas dommertøj, med Sportigan i Auning og Grenå der gælder til 31/12-2015.

Tøjet bestilles direkte i butikkerne.

Priserne er:

Talentpakke:
2 stkDommertrøje kortærmet 
2 stkDommertrøje langærmet 
1 stkDommershorts 
1 parStrømper 
1 stkSvedundertrøje m/Sportigan 
  
 V/samlet køb på 25 sæt1200,00
 V/køb af 1 sæt1350,00
Breddepakke:
2 stkDommertrøje "Valg frit" 
1 stkDommershorts 
1 parStrømper 
  
 V/samlet køb på 25 sæt686,00
 V/køb af 1 sæt762,00
Rutinepakken:
2 stkDommertrøje "Valg frit" 
1 stkDommershorts 
  
 V/samlet køb af 25 sæt648,00
 V/køb af 1 sæt720,00
Priser v/1 stk. køb
Varenr.VarenavnFarveVejl.prisDommer pris
G77207Dommertrøje kortærmetMørkblå400,00249,00
D82287Dommertrøje kortærmetGul400,00249,00
D82286Dommertrøje kortærmetRød400,00249,00
F82575Dommertrøje kortærmetLysblå400,00249,00
G77210Dommertrøje kortærmetGrøn400,00249,00
G77215Dommertrøje langærmetMørkblå450,00279,00
D82290Dommertrøje langærmetGul450,00279,00
D82289Dommertrøje langærmetRød450,00279,00
F82576Dommertrøje langærmetLysblå450,00279,00
G77219Dommertrøje langærmetGrøn450,00279,00
G77220DommershortsMørkblå250,00169,00
F91436StrømperMørkblå70,0043,50
F76923OpvarmningsdragtSort/Hvid750,00489,00
F76950OpvarmningstopSort/Hvid450,00279,00
Z35659Adidas Taske LSort/Grå350,00200,00
Z43425Adidas Svedbånd60,0039,00
 Fox 40 fløjte90,0056,00
 Fløjtesnor20,0012,50
 Dommerkort (Gul & Rød)20,0012,50
 Lodtrækningsmønt 30,0018,50


__________________________________________________

26/3-14

Nyt fra bestyrelsen:
 
Bestyrelsen har besluttet at ændre i udvalgsstrukturen i klubben således at dette give mere effektivitet
til gavn for medlemmerne.
Der er således 2 udvalg i DFK:
1: Udviklingsudvalget som består af:
Formand:  Henrik Mortensen
Medlem:   Bo Rasmussen
Medlem:   Gunnar Bjerglund
Medlem:   Per Knudsen – afgår af tidsmæssige årsager til sommer
2: Uddannelses- og Aktivitetsudvalget som består af
Formand:  Poul Johan Christensen
Medlem:   Poul Erik Lassen
 
Arbejdsopgaverne i udviklingsudvalget består hovedsagelig af at tage sig af dommerne til vejledning og udvikling og refererer til bestyrelsen.
Ligeledes vil samtlige personsager blive varetaget af udviklingsudvalget, dog med mulighed for at appelere evt. afgørelser til bestyrelsen.
 
Arbejdsopgaverne i Udannelses- og Aktivitetsudvalget består hovedsagelig af at tage sig af den nødvendige uddannelse af vore dommere såsom at arrangere de nødvende teori- og test aftener,
samt øvrigt påfaldene arbejde i samråd med bestyrelsen.
 
-------------------
 
Det arbejde der for øjeblikket foregår mellem DFU/JFU og DBU/J står umiddelbart foran en afslutning med underskrivelse af udmøndtningsnotatet som er
er følge af 21 punkts aftalen. Bestyrelsen har valgt på dommerklubbens vegne at tilslutte sig dette notat. DFU er stadig i gang med de sidste drøftelser hertil.
 
Der er også stadig mulighed for at stille spørgsmål til vores hovedorganisation ved formandsmødet den 22.3.14 – så hvis i har noget så send det til formanden, så vil det blive taget med
på mødet.
 
Bestyrelsen arbejder på  en ny aftale med Sportigan i Grenå og Auning, og der skal forhandles de næste 2 dage. Så snart aftalen ligger klar vil den blive sendt ud til jer.
 
Vores webmaster Patrick Andersen ønsker at holde og vi søger derfor med lys og lygte efter en ny webmaster – har Du lyst til at gøre hjemmesiden for DFK til et spændende medie og videreføre Patricks arbejde så meld Dig gerne til bestyrelsen for flere informationer.
 
Til sidst skal bestyrelsen og udvalget ønske tillykke til dem der har bestået testene og ønske jer en rigtig god sæson 2014.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

______________________________________________________________

25/3-14

Ny aftale på plads for elitedommerne, se hvad det betyder her:

http://www.danskefodbolddommere.dk/nyheder/dfu-nyheder/675-ny-honoraraftale-for-eliten-pa-plads.html

__________________________________________________________________

NY webmaster SØGES!
Da Patrick har valgt at fratræde som webmaster, på grund af private årsager, søger vi nu en ny webmaster til vores hjemmeside i DFK.
Henvendelse kan ske til bestyrelsen.Ang. DGI kampe!!
Hej Alle
Bestyrelsen skal naturligvis beklage det postyr der har været omkring afregning af DGI-kampe.
Vi har blot vidrebragt de oplysninger vi fik af DBU.
Vi i bestyrelsen er derfor meget kede af, at det ikke var de rigtige oplysninger vi fik i første omgang.
Det er derfor vigtigt for os at vores medlemmer er klar over at det ikke er bestyrelsen der har begået en fejl, men DBU!!
Den mail i fik fra Elin Søby lørdag d. 8.feb er  den i skal forholde jer til!!


Nyt fra bestyrelsen
Under nyheder, er det kommet nogle ændringer vedr. DGI kampe, som dommeren selv skal til at afregne på stedet. Derudover er referat fra generalforsamlingen og et brev til medlemmerne i DFK  nu lagt på hjemmesiden!

LÆS MERE HER!! Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen har sidst i 2013 indgået et samarbejde med Randers fodbolddommerklub.
Dette samarbejde indebærer bl.a. udveksling af timer henover året i indefodbold, bl.a. for at hjælpe hinanden.
 
Bestyrelsen vil ved generalforsamlingen uddybe beslutningen.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen

Kære dommerkollegaer
Bestyrelsen ønsker jer og jeres familier hermed en rigtig glædelig jul,
og vi håber og ønsker jer allesammen at i måtte få
et udbytterigt og godt nyt år med masser af udfordringer på banerne.
 
Med venlig hilsen
bestyrelsen


Indkaldelse til generalforsamling !
Der er nu indkaldt til generalforsamling i DFK, som kommer til at foregå d. 18/01-2014 i Auning Hallen. Læs hele indkaldelsen HER !!

Nye indplaceringer til foråret 2014
Der har været en masse gode dommerpræstationer i efteråret, som har mundet ud i oprykninger. Du kan se de nye indplaceringer HER! 
12 nye dommere i DFK
Der er i DFK kommet 12 nye dommere, som vi siger hjertelig tillykke med dommereksamen til. Du kan nogle af dem ved at klikke HER!

Aktiviteter i efteråret/ foråret i DFK
Der er nu kommet forskellige aktiviteter ind på hjemmesiden, hvor der sker noget i DFK. Se dem HER!


Nyheder på hjemmesiden
Under fanen "nyheder" kan du nu læse om et nyt medlem i dommerklubben, og hvordan du skal forholde dig til mailen omkring indendørs fodbold, som er udsendt af DBU.


Nyheder vedr. indendørs fodbold!!
Der er kommet ændringer for den kommende sæson i indendørs fodbold. For at være opdateret, anbefaler vi at du læser ændringer i reglerne HER!

WEBMASTER  NY mail!
Hvis i har nogle forslag til ændringer / forbedringer til hjemmesiden, eller blot har spørgsmål, så kan i kontakte patrick på en ny mailadresse! - som er følgende:

patrick-remon@hotmail.dk


VIGTIG nyhed fra bestyrelsen! 

Der vil til den kommende generalforsamling være flere fratrædelser i bestyrelsen. Derfor bedes DU læse nyhedsbrevet HER!! 


En lille nyhedsfortælling om en ny dommer! 

Nicolai Kruse er ny dommer i DFK. Han har dømt siden august mrd. og drømmer om at kommet til at dømme med LD en dag. Læs mere om Nicolai her!!


Udviklermøde

D. 22/08 havde udviklerudvalget i DFK møde, hvor der blev kigget på Erling Stær som dommer. Erling er nu indplaceret i serie 3. Hvis du vil læse mere om denne historie, kan du klikke HER! 


Efterårsklar? 

Er du klar til den nye sæson som småt er startet? - Hvis du ikke er, kan du altid finde rekvisitter og lignende på vores hjemmesideshop. For at se hvad vi kan tilbyde KLIK HER! 


Ny formulering af off-side reglen!!

FIFA og IFAB ændre på formuleringen i off-side reglen. De nye formuleringer vil dog få ringe betydning for den danske fortolkning. Ændringen vil træde i kræft i alle turneringer fra den kommende sæson.

Læs mere her! 


"Kend din kollega"

I denne uge har vi valgt at interviewe en af de nye dommere, som vi har fået i DFK i 2013. Læs om vores nye dommer HER!


"Kend din kollega"

I denne uge har vi sat fokus på en af vores mere rutineret dommere i DFK. klik her og se hvem det er! 


Nyhed fra bestyrrelsen!! 

Der er nu kommet nyheder fra bestyrrelsen omkring foråret 2013! Hvis du vil læs denne nyhed skal du blot klikke HER!


Omrokeringer i bestyrrelsen! 

På grund af sygdom har Heine Enevoldsen valgt at fratræde sit arbejde i DFK bestyrelsen. Dette betyder at Per Knudsen har sagt ja til at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

Derfor vil DFK gerne takke Heine for sin indsats, og håber at vi selvfølgelig ses til de forskellige arrangementer til efteråret.


Nyheder på hjemmesiden!

Der er kommet en masse nyheder på DFK'S hjemmeside. Du kan blandt andet læse om forårets oprykninger, udvikler møde og 5 nye dommere i DFK! Læs mere HER! 


Linjedommerkursus i Hornslet! 

NU er der nye veludrustede linjedommere på vej ud på banen, efter at de har været gennem et lokalt kursus! Læs alt omkring kurset og se billeder HER! 


OBS...OBS...OBS KONFLIKTEN ER LØST!!!

DFU OG DBU NÅR TIL ENIGHED

Samarbejdet mellem DFU og DBU er efter aftenens møde genetableret. DFU er klar med dommere til DBUs turneringer.

Efter mødet med DBU fredag er DFU klar til igen at stille med dommere til DBUs turneringer. Dette blev resultatet af aftenens drøftelser.

 

DBU har erkendt, at et samarbejde med DFU omkring dommernes forhold er den eneste rigtige og forsvarlige vej for dansk ...fodbold. Derfor har parterne i dag udarbejdet en fælles erklæring om igen at samarbejde med DFU.

Per Buttenschøn, formand for DFU udtaler:

"Vi er naturligvis rigtigt glade for - og tilfredse med, at DBU har skrinlagt alle planer om at danne sit eget dommerkorps udenom DFU. Vi har i dag haft meget konstruktive drøftelser, hvor vi er blevet enige med DBU om at se fremad og sammen sikre de bedste rammer og strukturer for dommerne i Danmark. Ud over dommerne stiller DFU også med mere end 300 dommerfaglige ledere, instruktører og dommerudviklere, og dem kan DBU naturligvis heller ikke undvære.

 

Retorikken har i konfliktperioden til tider været hård, og presset mod DFU været stort, og jeg er derfor meget glad for den opbakning, dommerne, instruktørerne og udviklerne har vist DFU. Også landets fodboldklubber har i stort omfang støttet DFU hele vejen igennem. Tak for det!

 

Nu handler det om sammen at skabe de bedste fremtidige rammer, ikke om at rejse kritik eller bære nag. Sådan en konflikt lærer alle parter af."


Dagens aftale betyder konkret:

• at der så hurtigt som praktisk muligt igen vil være uddannede og kvalificerede dommere på alle kampe

• at DBU og DFU har nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere dommerstrukturen og komme med forslag til modernisering.

• at der arbejdes med modeller, der sikrer fodbolden i Danmark mod lignende konflikter

• at omkostningsgodtgørelsen til dommerne i 2013 er på kr. 207 og i 2014 på 218 kr.

• at parterne snarest muligt vil genetablere alle funktioner og grupper omkring dommerne, herunder uddannelse, talentarbejde, dommerudviklinger osv.

 

De relativt få dommere, der valgte at gå med DBU i konflikten vil få tilbudt samme vilkår som landets øvrige dommere. En del skal forventeligt have lovkendskab mv. opdateret, ligesom der skal bestås fysisk og teoretisk test for at dømme på højere niveau.

Alle er naturligvis velkomne som medlemmer af DFU.

 

Per Buttenschøn udtaler:

”Først og fremmest glæder jeg mig rigtig meget over, at alle dommere nu igen kan virke. Jeg ved, det har været en svær tid for både klubber og dommere. Jeg ser også frem til de kommende drøftelser med vores dommerklubber og DBU om fremtiden”.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle der være spørgsmål til ovenstående, så ret venligst henvendelse til bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Djurslands fodbolddommerklub


NYHED NYHED NYHED NYHED!!!

Hej alle

Konflikten er løst og der er en aftale. Der vil tilgå jer nærmere info i løbet af meget kort tid. Alle dommere må begynde at dømme fra lørdag morgen.

Jeg har samtidig lovet Per Buttenschøn at sende denne presse meddelse fra DFU:

DFU OG DBU NÅR TIL ENIGHED

Samarbejdet mellem DFU og DBU er efter aftenens møde genetableret. DFU er klar med dommere til DBUs turneringer.

Efter mødet med DBU fredag er DFU klar til igen at stille med dommere til DBUs turneringer. Dette blev resultatet af aftenens drøftelser. 

DBU har erkendt, at et samarbejde med DFU omkring dommernes forhold er den eneste rigtige og forsvarlige vej for dansk fodbold. Derfor har parterne i dag udarbejdet en fælles erklæring om igen at samarbejde med DFU. 

Per Buttenschøn, formand for DFU udtaler:

"Vi er naturligvis rigtigt glade for - og tilfredse med, at DBU har skrinlagt alle planer om at danne sit eget dommerkorps udenom DFU. Vi har i dag haft meget konstruktive drøftelser, hvor vi er blevet enige med DBU om at se fremad og sammen sikre de bedste rammer og strukturer for dommerne i Danmark. Ud over dommerne stiller DFU også med mere end 300 dommerfaglige ledere, instruktører og dommerudviklere, og dem kan DBU naturligvis heller ikke undvære.

Retorikken har i konfliktperioden til tider været hård, og presset mod DFU været stort, og jeg er derfor meget glad for den opbakning, dommerne, instruktørerne og udviklerne har vist DFU. Også landets fodboldklubber har i stort omfang støttet DFU hele vejen igennem. Tak for det!

Nu handler det om sammen at skabe de bedste fremtidige rammer, ikke om at rejse kritik eller bære nag. Sådan en konflikt lærer alle parter af."

Dagens aftale betyder konkret:

· at der så hurtigt som praktisk muligt igen vil være uddannede og kvalificerede dommere på alle kampe

· at DBU og DFU har nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere dommerstrukturen og komme med forslag til modernisering.

· at der arbejdes med modeller, der sikrer fodbolden i Danmark mod lignende konflikter

· at omkostningsgodtgørelsen til dommerne i 2013 er på kr. 207 og i 2014 på 218 kr.

· at parterne snarest muligt vil genetablere alle funktioner og grupper omkring dommerne, herunder uddannelse, talentarbejde, dommerudviklinger osv.

De relativt få dommere, der valgte at gå med DBU i konflikten vil få tilbudt samme vilkår som landets øvrige dommere. En del skal forventeligt have lovkendskab mv. opdateret, ligesom der skal bestås fysisk og teoretisk test for at dømme på højere niveau.

Alle er naturligvis velkomne som medlemmer af DFU.

Per Buttenschøn udtaler:

”Først og fremmest glæder jeg mig rigtig meget over, at alle dommere nu igen kan virke. Jeg ved, det har været en svær tid for både klubber og dommere. Jeg ser også frem til de kommende drøftelser med vores dommerklubber og DBU om fremtiden”.

 

Venlig hilsen en meget glad formand. (Kom glad som Kurt fra Ålborg ville have skrevet!)

 

Hans G. Rasmussen

Formand JFU

Sølystvej 166

8600 Silkeborg

Tlf. 86817000

Mobil 41277005

Mail: hansgammelgaardrasmussen@hotmail.com


NYHED!!

Silkeborg, den 2. april 2013

DBU ønsker dialog med DFU for at løse dommerkonflikten

Vi har i dag fået bekræftet at DBU ønsker en dialog med DFU. Hos DFU har vi straks grebet

invitationen. På fredag den 5. april 2013 afholder vi et møde med DBU.

DFU har udsendt en pressemeddelelse om ovennævnte. Du kan læse pressemeddelelsen på DFUs

hjemmeside og på DFU´s Facebook-profil.

Jeg er meget glad for DBU´s ændrede holdning til DFU og dommerne, og til spillerne og spillet!

Medierne svømmer i disse dage over med historier om de utilfredsstillende situationer der opstår,

når kampene ikke afvikles af dommere på det ”sædvanlige” høje niveau.

Jeg vil gerne takke alle de dommere, instruktører, udviklere, bestyrelsesmedlemmer og andre

interessenter inden for dommerverdenen, der har støttet DFU i denne konflikt. Det er uden tvivl

jeres fortjeneste, at DBU nu har indset, at det bedste for dansk fodbold er en dialog og samarbejde

med DFU og dommerne.

Jeg vil ligeledes takke alle de fodboldklubber, der har støttet en dialog mellem DBU og DFU, og jeg

vil opfordre jer alle til at ligeledes at takke klubberne, når i møder dem.

Hvad sker der nu?

DFU mødes som nævnt med DBU den 5. april 2013. Her vil vi forsøge at lave en aftale for snarlige

drøftelser om et fremtidigt samarbejde, som begge parter er trygge ved. Men vi vil selvfølgelig også

gå efter en aftale som gør, at vi igen kan begynde at dømme fodboldkampe.

DFU vil bede DBU sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdet for alle vores instruktører og

eliteudviklere.

Når dette er på plads vil DFU meddele DBU, landets dommerklubber og dommere, at der nu kan

dømmes kampe under DBU´s turnering.

Vi har i DFU tillid til, at vores drøftelser med DBU vil være konstruktive til glæde og gavn for alle

klubber i Danmark, og vi forventer den kommende tid en tæt dialog med DBU om hele det

fremadrettede dommersamarbejde. I DFU har vi ikke været - og vil fortsat ikke være - ultimative i

vores krav og ønsker. Vi vil fortsat arbejde for en balanceret og god fremtid for landets dommere,

hvilket kun er muligt i gensidig respekt.

Jeg vil informere jer alle, så snart der er nyt i sagen.

Tak for jeres opbakning.

 

Med venlig hilsen

Per Buttenschøn

formandNYHED!!

Kære formænd.

Jeg skriver til jer da jeg er blevet informeret omkring, at DBU/Jylland kontakter talent dommere og lokker dem med, at de kan få lov til at dømmer DS kampe og få en masse øvrige kampe på højere niveau.

Det er talentdommere som er fra DS og ned til serie 2. Dette gælder også serie 2 dommere som vi selv har vurderet til ikke, at nå videre som talentdommere i serie 2. Det er vigtigt at vi vejleder dem så godt vi kan. DBU/Jylland har kun et formål med denne aktion, som jeg bliver nød til at tage stor afstand fra, nemlig at få flere dommere på højere niveau over i DBU, i deres meget presset situation som de har bragt sig selv i.

Vi som formænd/bestyrelsesmedlemmer i dommerklubberne skal huske og sætte os ind i de unge menneskers situation. Vi skal være opmærksomme på, at de nu får et tilbud fra DBU/Jylland om at få lov til at dømme DS og JS kampe, hvor vi har sagt til dem, at de dårligt nok er gode nok til serie 2.
 
Det er tilbud som frister. Men her er det meget vigtigt vi får dem fortalt, at denne konflikt ikke blive ved og så skal de huske, at de skal være sammen med dem der holdt ud, og det kan godt blive problematisk fremad.
Vi kan ikke tvinge dem til noget, men vi kan råde dem.
 
DBU/Jylland kontakter dem telefonisk, og mange af dem vil have svært ved at sige nej tak. Samtidig forsøger DBU/Jylland også, at lokke dem til at påvirke nogle af deres dommerkollegaer til at følge dem over i DBU.

Jeg ved det er DBU/Jyllands top der ringer rundt, som f.eks. Bent Clausen, Ole Frandsen og Hans Mogensen. Her skal vi igen tænke på, at det typisk er unge mennesker vi har med at gøre. Når folk fra DBU/Jyllands top ringer til dem, så er det normalt kun nogen de har hørt om, og de vil helt naturlig blive lidt overrasket, og endda måske lidt imponeret over, at blive kontaktet af folk som de normalt kun hører om.

Mit råd til jer er, at i kontakter de unge mennesker, og fortæller dem så godt i kan, hvad de kan blive udsat for. Vi kan ikke tvinge dem til noget, men vi kan vejlede dem så godt vi kan.

Så pas på hjemme i dommerklubberne, DBU jagter alt og vil gøre alt og bruge ufine metoder, som jeg i den grad mener at dette her er et tydeligt bevis på.

Jeg tror at DBU er så meget i panik som aldrig før, og jeg mener de bliver presset af boldklubberne rundt omkring til at finde en løsning. Enten lykkedes det for dem, eller også falder Bent Clausen og co. og så må de gå fra deres poster.

Kære venner jeg håber at vi kan holde en uge endnu, da jeg ved at DFU gør noget senest på tirsdag!

Mvh

Hans G. Rasmussen
Formand JFU
Sølystvej 166
8600 Silkeborg
Tlf. 86817000
Mobil 41277005
Mail: hansgammelgaardrasmussen@hotmail.com

Møde i DFK!

Kære dommer kollega,

Bestyrelsen inviterer hermed til medlemsmøde omkring konfliken.

Dato: 10.04.2013 – kl. 19.00 

På: Uglebølle friskole

Langkær 2

8410 Rønde

 

Bestyrelsen er vært ved en øl eller vand

 

Med venlig hilsen

formanden


Åbent brev til fodboldklubberne og pressen!
JFU's formand Hans Rasmussen har lavet et åbent brev til fodboldklubberne og pressen, hvor han skriver alt om konflikten. Derudover skriver han hvordan klubberne skal forholde sig, og appelerer til at klubberne skal gøre noget! 

DFU kommenterer DBUs artikel på DBU-net
D. 17-03-2013, bagte DBU en artikel på DBU-net, hvor de skriver om dommernes fremtid. For at læse mere omkring artikelen, og de kommentarer DFU har givet til den, skal du KLIKKE HER!

 Orintering omkring konflikten!

Kære kolleger, jeg skal gøre jer opmærksom på, at hvis i bliver spurgt af en fodboldklub om i vil dømme en af deres kampe, uanset om klubben tilbyder betaling eller ej, så anbefaler vi på det stærkeste at sige nej tak, og henvise til konflikten.
Det gælder vores fremtid som dommer og dommerklub under DFU!!!


Med venlig hilsen


Michael Wachowiak- Formand - DFK


OBS! mødet i aften afholdes!

Hej alle medlemmer

Testen i aften er aflyst, men da vi har lejet hallen og lokaler kan vi lige så godt benytte dem.

Derfor træner vi kl. 18.00 - 19.00 og efterfølgende afholder vi møde om strejke situationen.

ps:

Der vil være sandwich og drikkelse under mødet! 

 

Med venlig hislen

Bestyrelsen


 Oplysninger på dommerpåsætter i DFK:

Elin Søbye
Dommerpåsætter i region 3
mail: djurslanddommer@dbujylland.dk
mobil: 40283707

OBS: Fysisk og teoretisk test er AFLYST!!!!!!!!!!!!!

Kære kollegaer,

I dag har DBU opsagt samarbejdet med DFU. Det betyder for alle dommere, at i omgående bedes melde afbud til alle de Kampe i allerede har fået, og dermed stå sammen, så vi får de vilkår vi igennem vores organisation DFU beder om og har krav på.

Her er opfordringen fra JFU´s formand, som vi i bestyrelsen erklærer os enig i.

SÅ DERFOR: Fra nu af går alt i stå!!! Vi dømmer ikke, vi udvikler ikke, vi afholder ingen test, vi holder ingen kursus ALTSÅ vi gør ingenting der har noget med DBU at gøre. ALT STÅR STILLE OG VI DØMMER HELLER IKKE TRÆNINGSKAMPE.

 

Så snart jvi ved mere fra DFU vender vi tilbage. 

Det vil sige at al test i Rønde i morgen tirsdag den 12. Marts er aflyst.

 

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Michael Wachowiak

Formand


"Kend dine kollegaer"
Nyt interwiev er laver, og denne gang med vores nye formand i DFK, som vi er gået helt tæt på. Dette gælder både på dommersiden, men bestemt også på det personlige plan. Se mere her!

Tilmeldinger til Fysisk og Teoretisk træning!!
HUSK at der er både teoretisk og fysisk træning her i foråret, hvor der er mulighed for at få testet de forskellige ting. Du kan gå ind og se træninger under aktiviteter, eller ved at klikke her! 

Nyhed fra formanden!

Der er kommet nyhed fra den nye formand, og bestyrrelse. Du kan se nyhedsbrevet under "nyheder fra formanden", og læse hvad målsætningerne er. Klik her for at læse nyhedsbrevet!

"Kend dine kollegaer" er stærkt tilbage!!
Nu er "kend dine kollegaer" stærkt tilbage, og har valgt at fortælle om toppen af DFK. Henrik Mortensen som dømmer 2. Division har taget sig tid til at fortælle lidt om sig selv og sin kariere, som i kan læse meget mere om HER!

Inspirationsdag i med Mads Kristoffer
 
12 medlemmer havde taget imod tilbudet om en kanon start på sæsonen i selskab med nyeste FIFA skud Mads-Kristoffer. Hvis du vil læse mere om den inspirerende dag, kan du klikke her!


Nyt fra kamppåsætter!
Du har i din mail fået en nyhed omkring opdateringer af dine tilgængelighed, som du skal svare Elin på. Du kan se mere under nyheder fra påsætter! eller ved at
klikke her!

Kampafgifter!

Kampafgifterne for andet halvår er nu sendt til postvæsenet.  Såfremt du er uenig kan du kontakte mig på sædvanlig nummer eller mail.  Afgiften er jo indtjent og forfalden, så mit julegaveønske er, at I betaler afgiften inden jul. Ligesom julegavekøb, må man selvfølgelig  gerne være i god tid.

I ønskes en rigtig glædelig jul  

Kassereren


Adidas dommertøj er ankommet!
Det nye dommertøj fra Adidas, er for de fleste vedkommende nu afhentet og pakket til den nye sæson. MEN for dem af jer der ikke har fået en sms eller et ring fra Sportigan Grenå, skal ikke være fortvivlet. Jeres dommertøj er med stor sansynlighed også kommet, men det kan være at i ikke har oplyst jeres mobil nr. Så hvis du vil være sikker på dit tøj er kommet inden du køre hjemmefra, kan du give Sportigan Grenå et kald på:
Tlf: 86321308

Spændende weekend for to unge dommere!

Almin Miljanovic og Denis Mujezinovic får i denne weekend debut i serie 4.

Begge er fra det sidste eksamenshold i Rønde oktober 2011, og begge er 17 år gammel.

De har selvsagt gjort en stor indsats på banerne hele året 2012 og har givet fundet glæden ved at være dommere.

Vi ønsker Jer held og lykke med debuten.

Fra samme hold er tidligere Nicolai Greffel rykket op i serie 4 (er så vidt jeg husker et pr år ældre).  Vi håber stadig, at vi kunne få 2-4 flere i gang som heltidsdommere.

Uddannelses- og Aktivitetsudvalget


Medlemsmøde D.08/10-2012

Da indendørssæsonen snart står for døren, og der snart ikke er med udefodbold, er der som altid teoriopsamling på indendørsreglerne. I denne anledning var Per (U. Landstræner gennem 30 år) kommet som gæstefordragsholder. For at læse mere, KLIK HER!

Nye trioudviklerer!
I disse tider er to mand i dommerklubben i gang med at uddanne sig til trioudviklerer, nemlig Henrik Mortensen og Per Knudsen. De har nu bestået første del, og skal nu til at være "føl" på nogle praktiske opgaver.  For at læse mere om Henrik og Per's uddannelse til trioudvikler, KLIK HER !

Gensyn med serie 4!
Lars Pedersen er igen at finde i serie 4 gruppen.
Lars har selv ønsket at vende tilbage til gruppen, hvilket udvalget efter at have set Lars i et par kampe er enige med ham i.
Tillykke med come back til rækken og held og lykke med opgaverne.

Uddannelses- og aktivitetsudvalget

NYT interview af "Kend dine kollegaer"

Nicolai Greffe har besvaret på interview, og det er nu lagt på hjemmesiden. Hvis du har lyst til at læse om hvad han laver til dagligt, eller blot har lyst til at se hvem denne nye dommer er, så klik her!


Nye kræfter i senior rækkerne..

Udvalget har holdt sit forårsmøde, hvor vi skulle tage stilling til 20 vejledninger og 26 uviklinger fra lokal området.

Det var en fornøjelse at sidde med ved ordet efter dette forår. Vi har allerede skrevet om flere oprykninger, og vi skal slutte rækken med at sige tillykke til:  

Erling Stær, Kurt Pedersen, Klaus Fanø, Kell Thyre og Nicolai Greffel

Som alle har status i efteråret 2012 som serie 4 dommere.

I efteråret vil vi foruden de mange debut også have fokus på de sidste af de unge dommere fra sidste års hold i Rønde

Tak for forårssæsonen.

 

Aktivitets-og Uddannelsesudvalget

JUNI 2012


Gensyn med serie 2…. 

Allan Asp Poulsen har gjort det igen. For anden gang i sin dommerkarriere, skal Allan fra efterårets start have et gensyn med serie 2

Efter at have været omkring trænergerningen, var Allan med i vort netværk 2 fra sidste efterår og tilkendegav, at han gerne ville give dommergerningen på højere plan en ny chance.

Efter et meget tilfredsstillende forår i serie 3, indstillede udvalget Allan til serie 2

Tillykke og held og lykke de nye udfordringer, der kommer.

 

Aktivitets- og uddannelsesudvalget

Juni 2012


"Kend dine kollegaer" 
Nyt tiltag på hjemmesiden, hvor man kan læse om sine kollegaer i DFK. Idag er det Jacob Nielsen fra Auning der skriver lidt om sig selv. 
Jacob tog dommerkort d. 12/11-06, og dømmer idag serie 4. Hvis du vil læse mere om Jacob, så KLIK HER!


												Ny mand i talent regi
										
Morten Jakobsen har nu fået regionens stenpel som talent. Morten var dommer i en serie 3 kamp, der blev brugt til udviklerprøve og viste her, at han den dag ,ikke var den eneste, der kunne bestå prøven.

Morten har været dommer siden han var 15 år, men har ikke de første 9 år brugt dommergernignen til andet en hygge bold. Sidste efterår blev det alvor, og Morten meddelte at han var klar til at afprøve sit talent.

Første trin i talent systemet er nu taget, og vi ønsker Morten held og lykke med fortsættelsen.

Med venlig hilsen
Aktivitets - og Uddannelsesudvalget


Endnu en oprykning!!

Endnu en glædelig meddelelse om, at en af vore dommere har klaret sig fantastisk godt i selskab med kollegaer for resten af regionen.

Søren Heintze har fået meddelelse om, at hans resultater for foråret nu betyder, at han fra efteråret skal dømme i serie 1.

Søren har kun 3 år på bagen som dommer, så den 29. årige Søren ville nå noget, satte han speed på, hvilket er ganske flot.

Held og lykke med oprykningen og de nye spændende opgaver, der venter i efteråret.

I samme gruppe har Patrick og Marc fået anerkendelse for deres præstationer, og forbliver i rækken.  

Aktivitets- og uddannelsesudvalget.

21.juni 2012


Ny mand i Jyllandsserien

Vi har i dag fået en ny positiv melding om en af vore dommere. Simon Jakobsen er efter et halvt års vurdering blevet indstillet til Jyllands fineste dommerrække.

Simon er blot 22 år, og har endda holdt en lille pause fra dommergerningen, for at realisere andre private planer.

Simon var blandt en mindre kuld, der i sommerferien juli 2006 tog dommereksamen i Grenå. Han meldte sig omgående ind i klubben, hvorefter der fulgte en periode, hvor han fik klistret plakaten TALENT på ryggen. En plakat, der viste sig at være langtidsholdbar.

Tillykke til Simon og held og lykke med de nye opgaver.

Aktivitets – og Udannelsesudvalget.

Juni 2012


Ny udvikler i DFK!

Henrik Mortensen har i går bestået den praktiske del, og dermed UDVIKLER prøven.

Prøven består i dag af dels en teoretisk weekend og derefter tre kampe som ”føl” med afsluttende prøve, hvor alle komponenter i en praktisk opgave bliver gennemgået.

Henrik er stadig vores højeste rangerende dommer, og vil helt naturligt prioritere denne opgave højest, men der er også krav om, at Henrik skal holde sit ny erhvervet kort ved lige, så I får Henrik at se ude på banerne allerede her i efteråret.

Tillukke til Henrik og held og lykke med opgave – og så oven i købet på hans 34 års fødselsdag.

Randers, den 16.06 2012

Aktivitets- og uddannelsesudvalgetDommermangel:
- Herunder vil der i fremtiden kunne findes ledige kampe, så hold øje med forsiden! Derudover vil de ledige kampe stadig kunne findes under "Dommermangel".

Hvis du kan tilbyde din hjælp til nogen af de nedenstående kampe, så skriv gerne til Elin Søbye! 


--- Der er pt ingen ledige kampe!!