Djurslands Fodbolddommer Klub

Nyheder:

Bowling arrangement

Kære dommerkollegaer 

 

Så indbydes der igen til bowling for DFK´s medlemmer, lørdag d. 18. Juni 2016 kl.19.00 i Grenaa Bowlingcenter, først til en times bowling fra kl.19 til 20, og efterfølgende spisning (Pizzabuffet). 

Kl.21 vil der blive vist EM fodbold på storskærm, Portugal – Østrig. 

Der vil være en lille egenbetaling på 50 kr. og for den 50ér får du en lille fadøl eller vand når du kommer, 1 times bowling, Pizzabuffet med en øl eller vand til + en masse gode oplevelser med dine dommerkollegaer. 

Beløbet bedes du indbetale på reg 7300 konto 1006425 eller overfører via mobil pay på mobilnr. 2257 6289, og når vi har registreret din indbetaling, så er du tilmeldt. Denne indbetaling skal være kasseren i hænde senest d.10. Juni 2016. 

Kan sidste års vinder, Jacob Nielsen fra Auning forsvare sin titel som DFK´s bowlingmester ? 

Der vil være præmie til mesteren, men også mange andre trøstepræmier, så kom og være med til en rigtig hyggelig aften sammen med dine dommerkollegaer i DFK. 

Vi ses i Grenaa Bowlingcenter d. 18. juni, senest kl.18.45, hvor baner og hold vil blive offentlig gjort, og så er vi er klar til at spille kl.19. 

 

Mvh.  

DFK´s arrangement/festudvalget 

Bo, Søren og Jan 

 

Deltagerliste:

Bo Rasmussen

Jan Hansen

Søren Heinze

Gunnar Bjerglund

Thomas Basse Jensen

Jan Høgh

Heine Enevoldsen

Danny Pedersen

Jacob Friis

Jørn Hansen

Poul Erik Lassen

Kommunikation, website og sociale medier.

Danske Fodbolddommere søger 1 – 2 personer med stor interesse og indsigt i kommunikation, hjemmesider og sociale medier.

Danske Fodbolddommere øger sit fokus på information og kommunikation. Vi søger derfor 1 - 2 personer, der har lyst til at indgå i disse funktioner i tæt samarbejde med bestyrelsen. Du vil som funktionsansvarlig få stor indflydelse på den samlede kommunikative indsats, og du vil blive involveret i en række spændende opgaver og udfordringer, Danske Fodbolddommere arbejder med. Danske Fodbolddommere er baseret på frivilligt foreningsarbejde. Du vil få alle dine omkostninger dækket, og i forbindelse med større projekter og opgaver kan der aftales projektaflønning.

Funktionsområde 1: Mit DFU, fakta, aftaler, vejledninger, tolkninger, nyt på området På vores hjemmeside skal alle nødvendige oplysninger til vores medlemmer være tilgængelige. Hermed kan den enkelte dommerklub blot henvise hertil – og dommerne kan hurtigt blive opdateret. I samarbejde med bestyrelsen - især sekretær og formand - opbygger du faktabokse, udarbejder vejledninger og tolkninger, samt udarbejder nyhedsinformation om nye aftaler, honorarer, turneringsforhold etc. Har du også indsigt i CMS-systemer mm. vil du indgå i den fortsatte udvikling og anvendelse heraf sammen med vores frivillige superbrugere.

Funktionsområde 2: Nyheder, dommerfaglige artikler, løbende aktivitet på hjemmesiden og Facebook Vores hjemmeside skal være spændende og faglig interessant for alle, der interesserer sig for fodbold – i en dommerfaglig vinkel. Sammen med dommerklubberne og vores kommunikationsgruppe bliver du ansvarlig for en ”levende, spændende og varieret” hjemmeside. Også på DFUs Facebookgruppe, der har mere end 1000 deltagere, bidrager du med indlæg og nyheder.

For begge områder gælder, at arbejdsform og opgaver aftales løbende, gerne ud fra dine tanker og oplæg. Er du interesseret i en eller begge funktioner, skal du kontakte Danske Fodbolddommeres formand:

Tore Østergaard Tlf. 2169 7452

Formand@DanskeFodbolddommere.dk

Regler/Særregler

Kære medlem af DFK,

For at undgå misforståelser, mht. særregler, er her en kort vejledning til, at gå ind og se de gældende regler/særregler, for den enkelte kamp/række (op til og med JS).

På DBUnet.dk:

Log på dbunet.dk  -->  Mine oplysninger, i toppen af siden.

Mine oplysninger --> Min dommergerning, i sidemenuen.

Min dommergerning  --> Mit kampprogram

Mit kampprogram --> Gå ind under den enkelte kamp og ned i bunden af siden, her vil de, for kampen gældende, regler/særregler stå.

 

På DBU-App’en:

Gå ind i App’en --> Værktøjskassen

Værktøjskassen --> Min dommergerning

Min dommergerning --> Kampprogram

Kampprogram --> Gå ind på den enkelte kamp, tryk på ikonet: § Regler