Ligestilling mellem kønnene hos Frieserheste?
Embryotransplantation hos Frieserheste
Moderne inseminerings-teknik gør det idag muligt, at relativt få Frieser-superhingste kan bruges til at "bedække" de fleste Frieser-hopper i verden.

Tilsvarende muliggør embryotransplantationer, at avlen kan koncentreres på relativt få Frieser-superhopper. Udviklingen er allerede startet - de første embryo-Friesere går levende omkring i Holland, i USA og i Canada.


HVORFOR BRUGE EMBRYOTRANSPLANTATION?

I Danmark bliver embryotransplantation i dag brugt til reproduktion af værdifulde sportsheste. Uden at afbryde den succesfulde sportsløbebane kan hoppen via en "rugemor" sætte værdifuldt afkom i verden - endda flere føl pr. år!

Det koster i dag 20.000 kr. pr. føl at få foretaget en embryotransplantation, så der skal være tale om værdifulde heste. Men har man en virkelig værdifuld hoppe, er der store perspektiver i embryotransplantation, idet en hoppe måske kan få mellem 10 og 20 føl pr. år på denne måde. Altså mere end en normal avlshoppe kan få igennem et helt livsforløb.

Frieser-hopper af stor avlsmæssig værdi - model-hopper og de bedste ster-hopper - kunne på denne måde få en stor talmæssig og geografisk udbredelse. Geografien sætter ingen grænser, idet embryoen - de befrugtede ægceller - fra moder-hoppen kan lagres og transporteres ubegrænset i dybfrossen tilstand.


HVORDAN FUNGERER EMBRYOTRANSPLANTATION?

Moder-hoppen bliver hormonelt stimuleret, så hun på ægløsningstidspunktet indeholder op til 30 ægceller. Det kaldes superovulation (Superovulation anvendes endnu ikke i praksis ved heste - det er kun på forsøgsstadiet. Ved køer har det derimod været anvendt produktivt i flere år). Ægcellerne befrugtes kunstigt og bliver 7 dage senere skyllet ud, hvorefter nogle af dem kan anvendes til embryotransplantation.

Når ruge-moderens cyklus "passer", bliver embryoen transplanteret i hende med et kateter. I en periode på minimum 2 uger derefter sikres transplantationen ved hormonal stimulering af gule legemer i livmoderen. Herefter forløber drægtighedsprocessen normalt.


HVAD ER FREMTIDSPERSPEKTIVET?

I det tyske "Friesen-Journal", Heft 4 fra 2005, laver Annelie Schaefer et embryo-regneeksempel: På basis af en Frieserhoppe og en Frieserhingst, der er "IN", kan der i løbet af 3 år "produceres" 400 efterkommere, i løbet af 10 år over 3 millioner!

Rolig! - det er kun et regneeksempel. Men embryotransplantations-teknikken fungerer, og der er altid rugemødre nok. Vi kan producere en masse fantastisk gode og ensartede Friesere. Så perspektivet er der!Embryotransplantation kan naturligvis også anvendes til at få et afkom efter ynglings-hoppen, der ikke selv kan gennemføre en normal drægtighed