Mødereferat Aktivitetsudvalg

Medlemsmøde 2016

Torsdag den 10. marts 2016 mødtes Dalbyløberne på Restaurant Bregnen. Efter en god bespisning tog Formanden ordet.

Han startede med at foreslå nye træningstider, da der denne torsdag havde været meget begrænset fremmøde til træningen kl. 17.30 og ud fra fremmødet her kl. 19.00 ville det måske være en oplagt ide med løbetræning på dette tidspunkt😀...

Derefter blev sløret løftet for uddelingen fra Kongsted Sparekasses Fond, der havde valgt at tildele Dalbyløberne kr. 10.000 til etablering af en lånbørs af våddragter, da en stor del af løberne også ivrigt deltager i motions- og minitriathlons. Hermed gives der mulighed for endnu flere kan prøve sporten, uden den store investering. Der var handlet godt ind og der er nu 6 dragter i lånebørsen, herre S M L, dame S M L. Der bliver udarbejdet retningslinjer for lån, så flest muligt får mulighed for at låne.

Indkøb af flag til synliggørelse af Dalbyløberne til løbearrangementer blev frembragt og måske der er en mulighed for ny støtte fra Kongsted Sparekasses Fond ved næste uddeling.

Borgerforeningen har ønsket at afholde Dalbyløb og synes de ruter vi har fra tidligere ser fine ud. Løbet skal afholdes i juni 2016 og vi er blevet bedt om at stille med hjælpere mm. Bare byd ind.

Formanden oplyste at han var på valg i år og selvfølgelig stiller sit kandidatur frit, men også er villig til genvalg.

Der skal findes ny næstformand (suppleant for Formanden), da den nuværende ikke længere er aktiv, ingen stor opgave kunne Formanden oplyse, så bare meld ind. Der vælges for 1 år.

Formanden afsluttede med at Løbeafdelingen var vært ved kaffen.   

Beretning GF 2016

Nedenfor Formandens beretning ved generalforsamlingen i Hovedforeningen den 21. marts 2016.  

Dalbyløbernes beretning 2015 

Medlemstallet er fortsat stabilt med 50 medlemmer. Der falder lidt løbere fra, men nye kommer heldigvis til. 

Der trænes hele året, altid med løbetræning 3 gange ugentligt. Alle træningsture er planlagt, så der kan forlænges eller forkortes til ens eget behov. 

Som tidligere sæsoner har Dalbyløberne deltaget i Faxeløbet, Brøderupløbet, DM i ½-marathon, Villa Galinaløbet, Thy ½-marathonløbet og Etape Bornholm. 

Årets oplevelse kan tillægges 2 specielt overseje Dalbyløbere, der på flotteste vis gennemførte Copenhagen Ironman. Der blot er 3,8 kmsvømning, 180 km cykling og en lille afsluttede løbetur på 42,2 km. En stor gruppe af Dalbyløbere var med som heppere. Tilykke til Brian Scharling Jørgensen og Allan Edelborg Christiansen. 

Nytårsløbet den 31. december i Køge – Champagnegaloppen er blevet tradition og det er den efterfølgende hygge hos formanden også.   

I slutningen af februar startede nyt hold løbere op og hele 12 var friske. En fast træner, Michael Ernstsen førte begyndere flot igennem deres 12 ugers program 0-5 km

Og så kan det som tidligere blot gentages at vi stadig har udfordringer med fastholdelse efter begynderprogrammet er afsluttet. 

Lige op til jul blev der igen afviklet ”Æbleskiveløb”, med den sædvanlige undskyldning for lidt julehygge i cafeteriet med kaffe og æbleskiver inden juleferien. 

Regnskabsmæssigt blev opnået et tilfredsstillende resultat og beholdningen giver Løbeafdelingen mulighed for fortsat afholdelse af aktiviteter i 2015.  

21. marts 2016 – Jan Brangstrup

Der var genvalg til formanden. Ny suppleant for Dalbyløberne er Birthe Rasmussen, tillykke med valget.

Jan

Aktivitetsudvalget har holdt møde...

Den 19. september 2012 - Referat fra mødet. 

Hovedpunktet ved dette møde var Dorte´s ønske om at fratræde posten som formand for løbeafdelingen, samtidig også udtrædelse af Dalby G&IF´s hovedbestyrelse.

Dorte redegjorde kort for sit ønske over for aktivitetsudvalget.

Der var fuld forståelse for Dorte´s ønske og selvfølgelig blev beslutningen accepteret.

Hvervet som formand frem til næste ordinære generalforsamling i marts 2013 overgik herved til Jan Brangstrup.

Vi lagde ud med punktet om hunde og løbetræning. Et forslag om at hunde kunne deltage i vores løbetræning, hvis hund og løber f.eks. starter 5min. efter den sidste løber er løbet ud på ruten og viser hensyn ved evt. overhaling. Når man er i mål sættes hunden i bil eller bindes i god afstand fra løberne. Forslaget blev godt modtaget og det blev besluttet, at vi skulle give dette en chance. Dette gælder fra dd.

Fælles løbearrangementer, blev vendt og det blev besluttet at vi fastholder den fælles deltagelse i Faxeløbet, vores eget Dalbyløb, Villa Galina løbet og Eremitageløbet.

Opstart af nybegyndere blev vendt og det er ønskeligt at der er en, maksimalt 2, der er begyndertrænere. Skulle vi ikke finde de rette, må begynderne løbe med 5-12km´erne, med de muligheder der er for at korte af, dvs. at der så ikke bliver et desideret 12 ugers starter program. Vi afventer og holder øjne og ører åbne for muligheder. (efterfølgende har Michael Ernstsen budt sig til som starttræner i et team).

Jeg kunne oplyse, at opdatering af vores kalender pågår.

At vi fortsætter vores arbejde med Løbeafdelingen som hidtil.

Og at vi holder Julefrokost fredag den 16. november 2012, i Dalby hallens cafeteria. Dette arrangeres af Dorthe S., Charlotte, Jette T. og Helene

Jan Brangstrup


  

Aktivitetsudvalg møde den 9. marts 2012

Referat fra møde i Aktivitetsudvalget i løbeafdelingen d. 9. marts 2012

 

Dette referat dækker for dette møde og sidst afholdte møde.

 

Følgende blev drøftet/besluttet:

 

Vinterens træning:

Jans program for vinteren har fungeret rigtig fint. Der har været positivt fremmøde, selv da det var hundekoldt. Der har været styring på turene og medlemmerne har løbet efter behov og evner.

 

Trænerkursus:

                      Vi aftalte at vi udsætter trænerkurserne til efteråret.

 

Dalbyløb næste år.

Dalbyløbet afholdes 10. juni 2012.

Dorte har talt med politiet, som skal have vores ruter. Politiet vil tage kontakt til Hjemmeværnet, hvis de vurdere at vi har brug for afspærring af veje..

·         Distancer 5 km – 10 km og 21,4 km.

·         Johnny undersøger med reklame (tidligere aftalt)

·         Dorte kan formentlig låne strimmel tæller igennem arbejdet. Dorte undersøger.

·         Dorte undersøger tilladelser til løb i skovene og politiet – gammel aktion

·         Dorte undersøger med hjemmeværnet og samaritter – gammel aktion

·         Skal der være tilmelding på dagen

·         Startnumre. Johnny vil bruge nogle af sine kontakter til at få ideer og evt. låne af andre. Dorte kan evt. trykke numre på arbejdet.

Ovenstående blev drøftet og der blev givet opgaver til næste gang.

 

Nybegynderne

Dorte har lavet en plan for hvem der løber sammen med begynderne. Det vil primært være Peter, Helene, Patrick, Michael og Dorte. Derudover vil der være hjælp fra Birthe og Birgitte, hvis der er behov.

 

Løb i foråret

                     Vi vil løbe følgende løb som fælles løb

Faxe-løbet

Villa Galina

Dalbyløbet

Eremitageløbet

 

Derudover vil der mange andre løb, men ovenstående vil være nogen som vi tilmelder os til fælles. Det vil gøre, at vi får mange med som ikke får taget sig sammen til at tilmelde sig nogle løb.                                 

 

Vi drøftede også om løbeafdelingen skulle betale for nogen af de fælles løb der bliver deltaget i. Vi besluttede at det skal vi ikke, men til gengæld kan løbeafdelingen stå for forplejning ved de løb (det kan være sandwich, kaffe, vand, snacks m.m.)

 

Foredrag         Vi talte lidt om kostforedrag, men det har vi prøvet 2 gange i klubbens levetid, så vi aftalte at Johnny undersøger med sine kontakter om der er mulighed for at få en træner/prof løber ud og kigge på vores løb og kommenterer vores løbestil. Det vil være givtigt for rigtig mange af os, da vi nok har fået skabt os nogle dårlige vaner.

 

Stormøde     

                      På tirsdag d. 13. marts afholder vi stormøde i løbeklubben. Dorte vil indlede med generelle ting.

 

                      Hvordan synes i vintertræningen er løbet?

 

                      Derefter vil trænerne fortælle lidt om dem selv (for de nyes skyld) og fortælle hvad planen er for jeres ”kategori”

                     

                      Johnny husker at fortælle om hans lørdags løb.

                     

                      Dorte vil fortælle lidt om Dalbyløbet.

 

                      Mulighederne for Motionscentret

 

                      Generalforsamling i hovedforeningen. Skal Dorte fortsætte eller er der nogen som har lyst til opgaven?

 

                      Dorte sørger for at have opkrævninger med til alle på stormødet.(80 medlemmer – det bliver
spændende hvor mange der betaler i 2012)

 

 

Dorte

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.11 | 14:37

Jeg giver flødeboller i dag Peter

...
06.11 | 12:48

Den korte opsummering af mødet i torsdag, bliver den lidt længere ? Har hørt lidt om mødet, men vil gerne høre lidt mere 😉

...
05.11 | 23:40

Hvor løber vi i morgen den 6 november.

...
05.11 | 22:15

Hvor løber vi i morgen den 6 november.

...
Du kan lide denne side