Ud i det blå den 20. august (Foto Hugo)

 

 

Billeder fra mødet den 16. august er på siden "Fotos 2019"
Venligst
Webmaster Peter