Der er et par billeder fra generalforsamlingen i Foto 2018 mappen og en hilsen fra Jesper i Gæstebogen.

Referatet fra mødet kan læses i mappen "Den officielle side"                                                Der var afbud fra Niels Ole!
Venligst

Webmaster Peter