Generalforsamling i CIK’s dameafd. Mandag d. 29 – 4 – 2019

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Protokol

4. Regnskab

5. Valg til bestyrelsen:

6. Kontingent næste sæson

7. Indkomne forslag

8. Fremtidigt virke

9. Eventuelt

Tilstede: bestyrelsen + 23 medlemmer i alt 30 prs.

Formanden byder velkommen.

Dirigent: Lise Høi vælges. Takker for valget, og konstaterer at G.F. er rettidigt indkaldt.

Formandens beretning: så har vi atter overstået en sæson i vores kære afdeling. Vi har haft fuldt hold, både til gymnastik og yoga, og vi ser derfor frem til en ny sæson med stor optimisme. Det gør vi jo især da vores to dygtige instruktører Inge og Ditte fortsætter hos os.

Ved sidste generalforsamling blev vi enige om at afholde en dartaften her i centret i juni måned. Det gjorde vi så d. 15 juni. Vi var 18 der deltog, og vi havde en rigtig hyggelig aften. Vi blev fordelt på 6 hold med 3 på hver. Klubben havde givet et tilskud, så der var en dejlig kurv med diverse indhold til de 3 på det vindende hold. John styrede slagets gang, så stor tak til John for hjælpen. Om vi skal fortsætte med en dartaften igen i år, vil vi tage op under fremtidi8gt virke.

På billardholdet har der også været god tilslutning. Vi har været 20 i denne sæson. Her var vi ligeledes opdelt i 6 hold.

Sædvanen tro afholdt vi vor julearrangement den sidste dag i november. Her havde vi rekord deltagelse. Idet vi var 40 der deltog. Det gik som sædvanlig godt, både med mad, gaver og dans om juletræet. Vi fik god støtte af John, ligesom Lotte og Lonni hjalp med oprydningen. Tak til jer alle 3. vi skal huske, at vi skal starte kl. 18,30 og ikke kl. 19.00 næste gang. Det blev godt nok sent, inden vi sidste kom hjem.

 Billardafslutningen d. 5 – 4 blev som sædvanlig ganske hyggelig. Efter at have fået noget at spise, gik vi i gang med aftenens dyst. Vi var 18 medlemmer, og havde inviteret gæster at spille mod. Der var 7 der stillede op mod os. Men ak og ve, det gik som det plejer, vi tabte endnu engang, det var 25 gang ud af 27 i alt. Gæsterne fik hver overrakt en flaske vin, og fik et stort CIK hurra. Turneringens vindere for hele sæsonen blev Tina – Lilian Henriksen og Ina, som hver modtog et gavekort til Matas og selvfølgelig også et CIK hurra.

Som i vil erfare, når vi kommer til valg af bestyrelse, så har Inger valgt at fratræde bestyrelsen. Ikke fordi Inger ikke har lyst, men helbredet skranter lidt.

Vi fra bestyrelsen kan ikke takke Inger nok, for det store arbejde, som Inger har gjort for vor afdeling gennem mange mange år. Tusind tak Inger for din store indsats.

Jeg kan i øvrigt meddele at klubben har fået tildelt en hjertestarter, som snart vil blive sat op her ved Centret.

Til slut tak til bestyrelsen for jeres store engagement i det forgangne år. Med jer som ”arbejdskammerater” er det en fornøjelse at være formand for CIK’s dameafdeling. Tak for ordet.

Formandens beretning bliver herefter godkendt.

Regnskab: Godkendt.

Valg til bestyrelsen:

Repræsentant        Irene Frederiksen                                        Genvalgt

                                      

 Repræsentant:      Inger Rasmussen                                     Fratræder

                                            Kasserer                   Gladys Pedersen                           Genvalgt

 Suppleant:            Ina Dvoracek                                                                  Genvalgt

 

 Revisor:                Bente Pedersen                                                               Genvalgt

 

                      Revisorsuppl.     Lene Ahrenst                                                      Genvalgt

Ina Dvoracek rykker op til repræsentant efter Inger Rasmussen

Ny suppleant bliver Kirsten Sørensen som vi byder velkommen.

Kontingent uændret kr. 600.- for hele sæsonen.

Fremtidigt virke:

Dartaften fredag d. 28 – 6 -  2019 kl. 18.30 her melder sig foreløbig 15 prs.

Tilmelding senest 1 – 6 – 2019 til Lillian Malthe 

Eventuelt: Her er der ingen indlæg, men Lise vil gerne sige noget som menigt medlem.

Jeg vil gerne takke Inge og Ditte for en dejlig sæson. Jeg glæder mig til hver eneste mandag, og det er sikkert det samme hos yoga. Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for det store arbejde, i gør for os.

Til Inger: For ikke så mange år siden gik vi til atletik om sommeren. Det var Inger og Jonna som stod for det. Du påtalte altid at man ikke kastede, men stødte til kuglestød. Cykelturen på 20 km. Udgik altid fra dig, og når vi kom tilbage, var der sørget for mad og drikke. Om mandagen kom vi til gymnastik, og kunne lugte din flæskesteg som du lavede til dem der spillede billard. Jeg takker dig Inger for alle årene.

Til slut udtrykker vores træner Inge sin store glæde ved at være hos os.

Vi slutter med et CIK hurra og derefter sangen Kom maj du søde milde (hvor Mozart har skrevet melodien i 1791)