Generalforsamling i C.I.K’s dameafdeling 21 – 6 – 21.

Formand Annie Hvid byder velkommen, og udtrykker stor glæde over vi atter kan ses. Jeg håber vi kan få nogle hyggelige timer sammen.

Vi er i alt 20 prs. Og vi starter som altid med at synge Det er i dag et vejr.

Dirigent: Lise Høi Vælges, takker for valget og udtrykker også glæde over at være tilbage.

Formandens beretning: Sæsonen 20201 / 2021 har været en meget speciel sæson for vor afdeling på grund af Corona.

Vi har siden sidste generalforsamling mistet et af vore meget trofaste medlemmer. Det er Birthe Poulsen, som ikke er hos os mere. Birthe mistede livet ved juletid på grund af indlæggelse med hjertet. Birthe Poulsen har gået til gymnastik gennem rigtig mange år, og siden været med til vor billardaftener den 1. mandag i hver måned. Jeg vil gerne bede alle rejse sig, så vi lige kan mindes Birthe med et minuts stilhed. Æret være Birthes mind. Tak skal i have.

Vi kom ellers rigtig godt i gang med både gymnastik og yoga + billard. Men glæden varede kort, og snart måtte vi lukke ned Pga. Corona. I november blev det tilladt at være 10 på hvert hold, hvorfor vi delte holdene op, så man kunne komme hver 14. dag. Det varede dog heller ikke længe, før der blev lukket yderligere ned. Så nåede vi marts måned, hvor det blev tilladt med udendørs idræt med op til 25 på hvert hold. Vi gik så i gang med at træne udendørs fra d. 15 / 3. gymnastik i Englandsparken og yoga ved Hal C.

Vores sæson slutter jo normalt ved udgangen af april, men vi fik lavet en aftale med vores to trænere, at vi i år kørte maj måned med. Det var da mange der var glade for. Med hensyn til billardsæsonen, Der er nåede vi kun at møde op to gange. Vi ser virkelig frem til en ny og spændende sæson for det kommende år.

Til slut tak til den siddende bestyrelse for jeres indsats i året der er gået. En særlig tak til vor sekretær Lillian, som har haft ekstra travlt med mange mange informationer pga. Corona.

Jane roser bestyrelsen for at have delt hold op, og Elisabeth spørger til billard, her forklarede Annie:
Når vi starter den nye sæson op, begynder vi med at hylde det vindende hold fra sidste sæson. Det er jo sådan at jeg har penge derfra, og derfor har vi besluttet at de gamle medlemmer deltager gratis. Nye medlemmer skal jo selvfølgelig betale fra start.

Protokol: Protokol: godkendt.

Regnskab:

Bank:                                 22,385,43

Kasse:                                      943,00

Vi slutter med et overskud på 367,00

Bente Voss roser regnskabet, det er meget flot at der kan præsteres et overskud, når man tænker på at vi har været så meget lukket ned.
Regnskabet blev godkendt med Applaus.
Valg til bestyrelsen:


Valg til bestyrelsen:

 

    Repræsentant :                  Ina Dvoracek              Genvalgt

   Kasserer                        Gladys   Pedersen          Genvalgt

  Suppleant:                        Kirsten Sørensen        Genvalgt

Suppleant for 1 år          Bente Voss     Nyvalg

   Revisor:                              Bente Pedersen             Genvalgt

  Revisorsuppl.                   Lene Ahrenst                 Genvalgt                                   

                                                                                      

Som suppleant for et år vælges Bente Voss, vi byder hende velkommen i vores bestyrelse.


Kontingent: Uændret 650 kr. for hele sæsonen.

Forslag: Der er ikke indkommet nogen.

Fremtidige virke:
1. oktober bliver vi 100 år, vi har Lisbeth siddende i Jubilæumsudvalget. Når der er noget nyt om dette arrangement, vil Lillian sende besked til alle. Er der nogle der vil deltage, med forskellige praktiske ting må i meget gerne melde jer.

Angående sæsonstart 2021/22 gøres det klart, at fremover skal man selv medbringe sit eget liggeunderlag. Dette gælder både til gymnastik og yoga. Hvis der til gymnastik skal bruges håndvægte eller sjippetov, vil Inge give besked forud til Kirsten og Annie. De vil så sørge for at alt er sprittet før brug.
Lise Høi: Jeg har jo ikke været her længe, men har trods alt fulgt med i hvad der er sket. Jeg vil gerne takke både Inge og bestyrelsen, jeg syntes I har klaret sæsonen så fint.
Annie takker Lise, samt for god ro og orden.
Selvom vi er i juni måned, syntes alle at vi skal synge Kom maj du søde milde.
Vi slutter med et C I K hurra.

Referent Lillian Malthe