GENERALFORSAMLING OG ÅRSAFSLUTNING


 


             C.I.K.’ DAMEAFDELING.


 


Med forbehold for Corona.


 


Mandag den    31 – 08 - 2020      kl. 18.30 i C.I.K.’ Sportscenter på 1. Sal


 


Dagsorden:


 


1. Valg af dirigent


 


2. Formandens beretning


 


3. Protokol


 


4. Regnskab


 


5. Valg til bestyrelsen:


 


Formand:            Annie  Hvid                                                                                

 Sekretær:            Lillian Malthe                                 


      Repræsentant:    Irene Frederiksen       Fratræder      


Suppleant:           Lisbeth Lohmann      


Revisor:               Jytte Jensen     

                                                               Revisorsuppl.      Lene Ahrenst                      


 


                        6. Kontingent næste sæson


                        7. Indkomne forslag


                         8. Fremtidigt virke


                         9. Eventuelt


 


                       


Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest    8 DAGE FØR


 


Tilmelding:    senest: 19 – 08 - 2020                                Til Annie: 2846 5613


 


Til Lillian                                  4145 3727    eller                     minfamse17@gmail.com


 


Til Ina         (Yoga)                   2884 2878   


Til Gladys   (Yoga)                   2175 6609          


 


Der serveres: 2 stk. smørrebrød, samt 1 øl / vand efter eget valg. Herefter kaffe.


 


Drikkevarer kan købes til rimelige priser.


 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


Da vi jo ikke er tilstede, bedes i melde tilbage på tlf. og mail.