Så fik vi afsluttet sæsonen. vi har haft en meget fin sæson med mange deltagere på alle hold. det var også tid for vores generalforsamling. Her uddelte Jonna idrætsmærker til alle de glade modtagere. Irene modtog vores ærespokal. Hun har i 26 år siddet som vores kasserer, men har valgt at fratræde. vi siger Irene tak for de mange år, samt hendes store indsats igennem årene.