Generalforsamling i CIK’s Dameafdeling mandag 30 – 4 – 2018.


Der var 35 deltagere.


Formand Annie Hvid byder velkommen, og udtrykker glæde over så mange deltagere.


Vi starter traditionen tro, med at synge Det er i dag et vejr.


Dirigent: Bestyrelsen foreslår Lise Høi, som indvilger og takker for valget. Herefter meddeler Lise, at G.F. er lovligt indkaldt.


Formandens beretning:


Så har vi atter overstået en sæson. Både til vor gymnastik og vor yoga har vi haft fin tilslutning. Det er Inge som leder gymnastikken og Ditte yoga. Vi er meget meget glade for vore 2 instruktører, og ser med glæde frem til en ny sæson, hvor de begge heldigvis fortsætter. Så har vi jo også vor selskabelige billardafdeling, som også har fin tilslutning.


Vores årlige julehyggeaften den sidste mandag i november, var igen i år en stor succes. Vi var denne gang gået tilbage, til at afholde arrangementet på 1. sal, så vi atter kunne danse rundt om juletræet. Det var et fantastisk flot juletræ fra gulv til loft – stor ros til Centret skal lyde herfra. Vi havde igen en dejlig aften, med god mad fra Kokken og Jomfruen, uddeling ag julegaver og gode julesange. Vi var 35 der deltog.


Afslutning på billardsæsonen afholdt vi d. 13 / 4. her havde vi igen, igen inviteret gæster 14 stk. som vi dystede imod. Desværre gik det, som så ofte før. Vi tabte, så vi måtte atter aflevere gevinsterne til vore gæster. I de 25 år vi har spillet, har vi kun vundet 2 gange, så vi må på den igen, og øve os noget mere til den nye sæson, så mon ikke det vil lykkes for os. Vi tror på det. I vinterens løb har været delt op i 5 hold, og her blev det hold 4 der vandt. Hold 4 bestod af Elisabeth – Tina – Kirsten og Svend. Præmien til dem alle 4 var et gavekort til Matas. Hjertelig tillykke til jer alle 4.


Der blev ved sidste generalforsamling fra nogle medlemmer ytret ønske om en weekendtur. Vi blev så i bestyrelsen enige om en tur til De Hvide Svaner i Karrebæksminde. Der var imidlertid ikke den helt store tilslutning, men vi var 12 der tilmeldte os.  Vi har netop i sidste weekend været afsted. Vi havde det mest pragtfulde vejr, en skøn festaften med rigtig god mad, og et festligt 3mands orkester. Omgivelserne var skønne, så en sådan tur til Karrebæksminde og Enø, kan varmt anbefales.  Vi der var afsted var alle enige om, at det var en fantastisk tur. Så en stor tak skal rettes til vor rejseleder Lillianfor dit store engagement. Tusind tak Lillian.


Jeg vil gerne slutte med at takke hele bestyrelsen for det uegennyttige arbejde i alle lægger for dagen, til gavn og glæde for vor dameafdeling i vort kære CIK.


Jeg vil gerne slutte min beretning med endnu engang at sige:


Alene er man ingenting, sammen er vi stærke.


Formandens beretning godkendt.


Protokol fremlagt og kan læses hele aftenen.


Regnskab:


Vi har siden sidst ændret perioden for vores regnskab, så det nu følger kalenderåret. Dette regnskab går således fra 1 april 2017 til 31 december 2017.


Bank:           22.308,72


Kasse:             1.3016,50


pr. 31 /12 – 2017.


Dette blev honoreret med stor applaus til Gladys.


Valg til bestyrelsen:


 


Formand:           Annie Hvid                 Genvalgt                                                   Sekretær:            Lillian Malthe             Genvalgt


Repræsentant:   Irene Frederiksen       Genvalgt


Suppleant:          Lisbeth Lohmann      Genvalgt


Kasserer:            Gladys Pedersen        Genvalgt


Revisor:               Jytte Jensen               Genvalgt                                                                            Revisorsuppl.      Lene Ahrenst             Genvalgt


 


Kontingent er uændret men


Da Inge ikke kommer de 2 første mandage er prisen for gymnastik kr. 550.-


For yoga er det kr. 600.-


Dette gælder for hele sæsonen.


Dette vil også fremgå, når vi sender besked om den nye sæson.


 


Fremtidigt virke:


Da vi ikke mere tilbyder atletik, kan vi fortælle at vores håndboldafdeling er i Sundbyhallen, hvor de tilbyder bl.a. boldspil. Det er om på mandage kl. 19.00 og foregår i maj – juni og august. Man kan komme og få en gratis prøvetime. Ina og Connie Jørgensen gik der sidste år, og var meget glade for det. Det er da værd at prøve.


Vi Har også erfaret at man kan spille dart her i centret. Hvis der er interesse, vil vi prøve at arrangere en dartaften. Her vil vi lave nogle hold, og selvfølgelig bliver der lavet en turnering.


Er der interesse for det? Her melder ca. 15 prs. ud, at det kunne være hyggeligt. Det vil derfor finde sted fredag d. 15 juni kl. 19.00. der vil blive sendt en mail om dette til alle medlemmer.


Eventuelt: Her er der ikke rigtig noget på tapetet


Herefter rejser dirigenten sig som almindeligt medlem.


Jeg vil gerne takke Inge som er vores instruktør til gymnastik. Det er nogle fantastiske mandage, du giver os. Der møder så mange op hver gang, at vi næsten ikke kan være der. Jeg vil også rette en stor tak til bestyrelsen, for det store arbejde i gør for os. Heldigvis blev i alle genvalgt.


Herefter svarer Inge: Tusind tak for den store ros, jeg er meget glad for at være hos jer. Jeg glæder mig til september.


Annie takker dirigenten, for den gode måde, hun leder det hele på.


Herefter synges Kom maj du søde milde.


Dirigenten takker for god ro og orden, og vi slutter med et CIK hurra.