Indkaldelse Generalforsamling 2018

      

   

GENERALFORSAMLING OG ÅRSAFSLUTNING


 

C.I.K.’ DAMEAFDELING .

 

Mandag den    30 – 04 - 2018       kl. 18.30 i C.I.K.’ Sportscenter i Slyngelstuen

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Protokol

 

4. Regnskab

 

5. Valg til bestyrelsen:

 


Formand:           Annie Hvid                  Modtager genvalg                


Sekretær:           Lillian Malthe                  Modtager genvalg                                     


Repræsentant:   Irene Frederiksen        Modtager genvalg  

                     

Suppleant:          Lisbeth Lohmann       Modtager genvalg 


Kasserer:            Gladys Pedersen          Vælges for 1 år. 

                    

Revisor:               Jytte Jensen                Modtager genvalg  

                                                                                  Revisorsuppl.      Lene Ahrenst         

       Modtager genvalg      

     

 

                        6. Kontingent næste sæson

                        7. Indkomne forslag

                          8. Fremtidigt virke

                         9. Eventuelt

 

                       


Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest    8 DAGE FØR


 

Tilmelding:    senest: 17 – 04 - 2018  

  

            Til Annie: træffes også på 2846 5613

 

Til Lillian                        4145 3727 

  

eller                     minfamse17@gmail.com

 

Til Ina      (yoga)                         2884 2878            

 

Der serveres: 2 stk. smørrebrød, samt 1 øl / vand efter eget valg. Herefter kaffe og knas.

 


Drikkevarer kan købes til rimelige priser.


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tilmelding til Generalforsamling + Afslutning: