BGIF-Tennis
Tennisbanerne 1. maj 2016
Velkommen til vores hjemmeside
   Velkommen til BGIF-Tennis i Bramdrupdam

Nørreskovgårdsvej 1, Bramdrupdam, 6000 Kolding 

E-mail adresse: bgif.tennis@gmail.com


BGIF-Tennis er en motionsklub
hvor hygge og samvær sættes i højsædet.


Klubben råder over 4 tennisbaner nord for Bramdrupdam

Hallerne.

Omkring banerne er der en tæt beplantning, som giver gode læ forhold.

    Eget klubhus med opholdsrum, køkken, toiletter og       

                                      baderum.                                            


Opdateret den

30.10.2020
Sidste nyt.
30.10.2020
Udendørssæsonen 2020 lakker mod enden.
Banerne vil blive lukket mandag den 9/11.
Vi håber, at i har haft mange gode timer på anlægget i løbet af sæsonen.

På gensyn i 2021.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


06.10.2020
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
     Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.00,
som afholdes i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning samt evt. udvalgsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til
   godkendelse. (Regnskabsår 1. oktober - 30. september).
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse samt evt. ungdomsudvalg.
7. Valg af 1 revisor i lige år.
   Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant i ulige år.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Sjov tennis.
     Fredag den 21. august fra kl. 15 til ca. kl. 21.
Du inviteres hermed til en sjov tennis dag.

Kl. 15 starter vi med kaffe eller øl/vand.
Derefter spiller vi tennis. Der er også mulighed for at spille stangtennis eller petanque.
Kl. 18 tænder vi grillen, og der vil blive serveret en dejlig sommer menu samt drikkevarer.

Du er velkommen fra kl. 15, men hvis du først kan deltage senere, giver du besked ved tilmeldingen.
Arrangementet er gratis for alle deltagere. Din ledsager er også velkommen til at deltage i alt, hvad de har lyst til.

Tilmelding til:
Finn Grønlund på mail:findlinda@stofanet.dk eller tlf. 31186431
eller Leif Lind mail: valdemar.lind@stofanet.dk eller tlf. 30488503
senest fredag den 14. august.

Bestyrelsen ser frem til en lige så sjov dag som i 2019.    
Instruktion 2020
Alle medlemmer tilbydes 2 timers gratis instruktion/træning af vores træner K laus Libergren.  
Der trænes tirsdag aften kl. 19 - 21.
Du skal tilmelde dig til Klaus Libergren enten på
telefon 28 94 00 23 eller mail:
klibergren@gmail.com 


Velkommen til sæson 2020. 
  
Som følge af covid-19 bliver der desværre ikke gennemført "Standerhejsning 2020".

Flaget er hejst, nettene er oppe og banerne er klar til den nye sæson.

Det er vigtigt, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes, hvilket bl.a. medfører, at
omklædningsrum og bad ikke må benyttes på nuværende tidspunkt.  
 
I begyndelsen vil banerne, som følge af ny grusbelægning være mindre faste. Flittig brug vil give faste og bedre baner.

Alle ønskes en god sæson, med gode tennisoplevelser, masser af motion og samvær.

Senior/efterlønner/pensonister spiller tennis hver torsdag formiddag.


Se billeder ved at klikke på Senior/Efterlønner i venstre side, derefter på 
En sommerdag