BGIF-Tennis
Tennisbanerne 1. maj 2016
Velkommen til vores hjemmeside
   Velkommen til BGIF-Tennis i Bramdrupdam

Nørreskovgårdsvej, Bramdrupdam, 6000 Kolding 

E-mail adresse: bgif.tennis@gmail.com


BGIF-Tennis er en motionsklub
hvor hygge og samvær sættes i højsædet.


Klubben råder over 4 tennisbaner nord for Bramdrupdam

Hallerne.

Omkring banerne er der en tæt beplantning, som giver gode læ forhold.

    Eget klubhus med opholdsrum, køkken, toiletter og       

                                      baderum.                                            


Opdateret den

02.11.2018Sidste nyt.
02.11.2018
Udendørssæsonen 2018 lakker mod enden.
Banerne vil blive lukket mandag den 5/11.
Vi håber, at i har haft mange dejlige timer på anlægget i løbet af sæsonen.

På gensyn i 2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

05.10.2018
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
    Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19.00
som afholdes i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning samt evt.udvalgsberetning.
3.Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til
  godkendelse.(Regnskabsår 1. oktober - 30.      
  september).
4.Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5.Indkomne forslag.
6.Valg af bestyrelse samt evt. ungdomsudvalg.
7.Valg af 1 revisor i lige år.
  Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant i ulige år 
8.Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen    

04.05.2018 - Banerne er klar!
Banerne er nu blevet anlagt til sæsonen 2018, og nettene er sat op, så det er blot om at komme i gang med at spille. 
I begyndelsen vil banerne, som følge af ny grusbelægning være mindre faste. Flittig brug vil give faste og bedre baner.
Husk at udjævne huller samt feje banerne helt ud til indhegning efter brug.
Alle ønskes en god sæson, med gode tennisoplevelser, masser af motion og samvær.  


Standerhejsning 2018.  
Tidligere annoncering af standerhejsning den 22. april er, som følge af at forsinket udlægning af ny grus m.m., ændret til  
        S øndag den 29. april kl. 10.00
Vi starter med kaffe og forfriskninger samt intern turnering.
Alle er velkommen, også nye medlemmer.
 
 
Banerne vil, til sæsonen 2018, blive anlagt i løbet af uge 17 (23/4-28/4). 
Når nettene er oppe er banerne klar til at spille på.
I begyndelsen vil banerne, som følge af ny grusbelægning være mindre faste. Flittig brug vil give faste og bedre baner.
Alle ønskes en god sæson, med gode tennisoplevelser, masser af motion og samvær.

Tennissportens dag.
Lørdag den 5. maj kl. 10.00 - 16.00.
Kom og prøv at spille, og få en aktiv dag fuld af gode tennisoplevelser.
Vi har ketcher og bolde.
Alle er velkommen.
          

DGI Sydøstjylland Tennis

Ta' på Tennisskole
i Bramdrupdam
til sommer

Den 9.-11. juli 2018 kl. 9.00-15.00
for alle børn og unge fra 6.-10. klasse
uanset niveau.
Pris: 450 kr. inkl. frugt, saft, kasket
drikkedunk og diplom.
Ved tilmelding inden den 20. maj er prisen 350 kr.


Læs mere og tilmeld dig på
www.dgi.dk/201810806003
  


Senior/efterlønner/pensonister spiller tennis hver torsdag formiddag.


Se billeder ved at klikke på Senior/Efterlønner i venstre side, derefter på 
En sommerdag