BGIF-Tennis
Tennisbanerne 1. maj 2016
Velkommen til vores hjemmeside
   Velkommen til BGIF-Tennis i Bramdrupdam

Nørreskovgårdsvej 1, Bramdrupdam, 6000 Kolding 

E-mail adresse: bgif.tennis@gmail.com


BGIF-Tennis er en motionsklub
hvor hygge og samvær sættes i højsædet.


Klubben råder over 4 tennisbaner nord for Bramdrupdam

Hallerne.

Omkring banerne er der en tæt beplantning, som giver gode læ forhold.

    Eget klubhus med opholdsrum, køkken, toiletter og       

                                      baderum.                                            


Opdateret den

02.11.2021
Sidste nyt.
08.10.2021
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
       Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19.00,
som afholdes i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning samt evt. udvalgsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til
   godkendelse. (Regnskabsår 1. oktober - 30. september).
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse samt evt. ungdomsudvalg.
7. Valg af 1 revisor i lige år.
   Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant i ulige år.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Standerhejsning 2021.
     Lørdag den 24. april kl. 10.00
Vi starter med kaffe og forfriskninger,
og herefter intern turnering.
Alle er velkommen, også nye medlemmer.
 

16.04.2021
Velkommen til sæson 2021. 

Gruset er udskiftet, der er blevet trumlet, nettene er oppe, og banerne er klar til den nye sæson.

I begyndelsen vil banerne, som følge af ny grusbelægning være mindre faste. Flittig brug vil give faste og bedre baner.
Husk at feje helt ud til hegnet efter endt brug af
banerne.

Er der nye medlemmer som ønsker hjælp/vejled-
ning - kontakt formand Leif Lind på tlf 30488503.

Alle ønskes en god sæson, med gode tennisoplevelser, masser af motion og samvær.

Senior/efterlønner/pensonister spiller tennis hver torsdag formiddag.


Se billeder ved at klikke på Senior/Efterlønner i venstre side, derefter på 
En sommerdag