BGIF-Tennis
Tennisbanerne 1. maj 2016
Velkommen til vores hjemmeside
   Velkommen til BGIF-Tennis i Bramdrupdam

Nørreskovgårdsvej 1, Bramdrupdam, 6000 Kolding 

E-mail adresse: bgif.tennis@gmail.com


BGIF-Tennis er en motionsklub
hvor hygge og samvær sættes i højsædet.


Klubben råder over 4 tennisbaner nord for Bramdrupdam

Hallerne.

Omkring banerne er der en tæt beplantning, som giver gode læ forhold.

    Eget klubhus med opholdsrum, køkken, toiletter og       

                                      baderum.                                            


Opdateret den

27.10.2019Sidste nyt.
11.10.2019
Udendørssæsonen 2019 lakker mod enden.
Banerne vil blive lukket mandag den 28/10.
Vi håber, at i har haft mange dejlige timer på anlægget i løbet af sæsonen.

På gensyn i 2020.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

09.10.2019
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
     Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.00
som afholdes i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning samt evt. udvalgsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til
    godkendelse. ( Regnskabsår 1. oktober - 30.
    september).
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse samt evt. ungdomsudvalg.
7. Valg af 1 revisor i lige år.
    Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant i ulige år.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
    
Sjov tennis.
                 Tirsdag den 27. august fra kl. 15 til kl. 20.
Du indbydes hermed til en sjov tennis dag.
Vi starter med kaffe eller øl/vand.
Derefter spiller vi tennis.
Kl. 17 tænder vi grillen og får noget mad.

Du er velkommen fra kl. 15, men hvis du første kan deltage senere, giver du besked ved tilmeldingen.
Du skal selv medbringe ketsjer og godt humør.
Arrangementet er gratis for alle deltagere. Din led-
sager er også velkommen til at deltage i alt, hvad de har lyst til.

Tilmelding til: Finn Grønlund på mail:
findlinda@stofanet.dk eller tlf. 31186431
senest den 18. august. 


Standerhejsning 2019.  
        Lørdag den 27. april kl. 10.00. 
Vi starter med kaffe og forfriskninger samt intern turnering.
Alle er velkommen, også nye medlemmer.
 
 
Banerne vil, til sæsonen 2019, blive anlagt i løbet af uge 16-17 (15/4-26/4). 
Når nettene er oppe er banerne klar til at spille på.
I begyndelsen vil banerne, som følge af ny grusbelægning være mindre faste. Flittig brug vil give faste og bedre baner.
Alle ønskes en god sæson, med gode tennisoplevelser, masser af motion og samvær.

Senior/efterlønner/pensonister spiller tennis hver torsdag formiddag.


Se billeder ved at klikke på Senior/Efterlønner i venstre side, derefter på 
En sommerdag