BGIF-Tennis
Tennisbanerne 1. maj 2016
Velkommen til vores hjemmeside

  
 
           Velkommen til BGIF-Tennis i Bramdrupdam

Nørreskovgårdsvej, Bramdrupdam, 6000 Kolding 

E-mail adresse: bgif.tennis@gmail.com


BGIF-Tennis er en motionsklub
hvor hygge og samvær sættes i højsædet.

Klubben råder over 4 tennisbaner nord for Bramdrupdam Hallerne.
Omkring banerne er der en tæt beplantning, som giver gode læ forhold.
Eget klubhus med opholdsrum, køkken, toiletter og baderum.


Sidste opdatering
28.10.2017


Sidste nyt
28.10.2017
Udendørssæsonen 2017 lakker mod enden.
Banerne vil blive lukket ned torsdag den 2/11.

Vi håber, at i har haft mange dejlige timer på anlægget i løbet af sæsonen.

På gensyn i 2018.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 


03.10.2017
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
      Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00,
som afholdes i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning samt evt. udvalgsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til
    godkendelse. (Regnskabsår 1. oktober - 30.
    september).
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse samt evt. ungdomsudvalg.
7. Valg af 1 revisor i lige år.
    Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant i ulige år.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden
skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 
30.07.2017
NYT NYT !
"Prøv at spille tennis."
Fra mandag den 31.07.2017 kl. 19.00 kan du komme og prøve at spille tennis hver mandag. 
Alle er velkommen både nye og gamle medlemmer.
Vi har ketcher og bolde, til dem som ikke har det.
Vi har også soft tennis til børn.
Der er også mulighed for "familie tennis."
For de som allerede er aktive, kom og spil med andre end dem du plejer at spille med.
Tilmelding til Leif Lind tlf. 30 48 85 03.
                    

06.05.2017
Standerhejsning lørdag den 6. maj kl. 10.00
Vi starter med kaffe og forfriskninger samt intern turnering.
Alle er velkommen, også nye medlemmer.

12.04.2017
Banerne er nu blevet anlagt til sæsonen 2017.
Når nettene er oppe er banerne klar til at spille på.
I begyndelsen vil banerne, som følge af ny grusbelægning være mindre faste. Flittig brug vil give faste og bedre baner.
Alle ønskes en god sæson, med gode tennisoplevelser, masser af motion og samvær.

        
         

     
         

         

Senior/efterlønner/pensonister spiller tennis hver torsdag formiddag.


Se billeder ved at klikke på Senior/Efterlønner i venstre side, derefter på 
En sommerdag