Fællesskaber

I skoler, på arbejdspladser ja overalt har vi brug for gode fællesskaber.

Vores børn fortjener gode fællesskaber, men hvordan får de gode fællesskaber? Når nu mange voksne ikke selv er i stand til det!

Første simple gode råd er at forstå dig sig - lyt til dig selv! Hvordan vil du selv gerne behandles, omtales, tales til? Hvordan blev du talt til som barn - hjemme eller i skolen? Blev du ikke behandlet ordentligt - hvordan føltes det? Vil du have at dit barn skal behandles lige sådan? Vil du behandle andre på den måde på din arbejdsplads eller vil du se på at andre behandles dårligt? Nej vel!


Hvorfor give noget dårligt videre, når vi nu har chancen for at danne gode fællesskaber, tale ordentligt til hinanden, behandle hinanden med respekt og anerkendelse?


Andet gode råd er at du skal tro på, at du er god nok. Og det er dine medmennesker også. Men hverken du eller de andre er ufejlbarlige. Tilgiv dig selv og andre for at tage fejl.


Tredje gode råd er at lytte til andre uden fordomme, med respekt for at andre er forskellige fra dig og har en anden baggrund og derfor en anden opfattelse af tingene. Lyt og lær! Respekter at andre har en anden mening, og at I ikke behøver at være enige.


Fjerde gode råd er at bruge Jeres forskelligheder og styrker i et fælles mål. Lad ikke forskelligheder ødelægge Jeres fælles mål, men bed om hjælp til at løse konflikter.


Jeg lytter gerne til dit gode råd.

Nyeste kommentarer

19.05 | 19:06

Hej Mette.
Tænker du på at slå en gymnastisk vejrmølle? Eller tænker du på at der skal ske forandring i dit liv?
Hilsen Klaus

...
19.05 | 11:39

hej hedder mette jeg vil grne lare at sla vejmoller hvordan goer jeg det

...
10.04 | 10:55

Enig. Skab folkelig opbakning omkring at venlighed, hjælpsomhed, retskaffenhed og mådehold er de centrale dyder.
Venlig hilsen
Nina Mørkholm

...
10.04 | 10:48

I en hård krisetid er det godt at vi kan samles om kampen mod mobning. Ville gerne skrive meget mere.
Venlig hilsen
Nina Mørkholm

...