Grønbæk slægtens historie, oprindelse og udbredelse.
 

Efter hvad der foreligger, var den af slægten der fæstede gården Mads Kjeldsen. Han nævnes som Fæster   i matriklen af 1688, og i  landstingets "Skøde- og Pantebog" (26 fol. 309) i 1691 og igen (33 fol. 306) i 1703. I skødet af 1689 (25 fol.1) er der for Grønbæk  (Grønbech) anført: Marcus Pedersøn og Mads Kjeldsen.  

Grønbæk forblev fæstegård i 3 generationer herefter  

Det senere oldebarn af Mads Kjeldsen, Kjeld Madsen fik skøde på gården i 1804. I "Skøde og Panteprotokol" for Hjerm-Ginding Herreder, (fol. 40 b) anføres: “Skødet for Kjeld Madsen på hans hidtil i fæste havende gård af Tvis Kloster Gods, Grønbech i Tvis Sogn af Hartkorn 4 Tdr., 6 Skp., 2 Alb.”  Købesummen var 900 Rdl.  Skødet er dateret 18. juni 1804.

Slægtsnavnet anføres som Grønbech, eller Grønbæk med henholdsvis Madsen eller Kjeldsen, foran eller efter. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående er uddrag af indledningen til Lektor Jens Grønbæk’s  ”Et slægtsregister” udgivet i hæfteformat i 1938. Dette register danner grundstammen i mit slægtsregister.

Gennem årene har jeg udvidet slægtsregistret ganske betydeligt efterhånden som jeg har opsporet medlemmer af slægten.

Jeg har forsøgt at holde mig til personer der er bære af slægtsnavnet, men har måttet gå på kompromis, da ikke alle i en given familie er døbt Grønbæk.

Se slægtsregistret

Personoplysninger gældende for alle i dette slægtsregister:

Fødestede er opgivet med Dato, Kommune, Sogn "Gård/bygning" eller 'anden lokalitet'


 

Det vil glæde mig meget om personer med relationer til– og interesse for slægten og dens historie vil kunne supplere med oplysninger, billeder, samt andet materiale der kan tilføre registret nye oplysninger, og udfylde de huller der måtte være.

Eventuelle papirbilleder returneres selvfølgelig hvis det ønskes.

I registret er der gengivet en del person billeder. Er der personer der føler sig stødt heraf, send mig en mail, og jeg fjerne billedet straks efter.

Slægtsgården omkring 1930