I min iver efter at beskrive slægtens historie, kom jeg i kontakt med Gutte (Gudrun Svendsen). I stedet for slægtshistorie blev det til Guttes erindringer om hendes barndom, barndomshjem og mindet om sine forældre.
Den oprindelige plan var, at det skulle ende med at udgive det hele i en erindringsbog.
Desværre gik det ikke efter planen. Gutte blev i 2008 pludselig ramt af sygdom og døde den 17. august 2008. Få dage før hendes død, talte jeg med hende i telefonen. Hun vidste da, at hendes tid var ved at løbe ud, og hendes sidste ønske var, at jeg gjorde hendes erindringer færdig, således de kunne komme hendes bekendte og familie til kendskab. 

Det følgende er skrevet ud fra en række samtale med Gutte.
Billederne er alle fra Guttes egen familiealbum og brevene m.m. stammer ligeledes fra hendes gemmer.

Det var hendes store ønske at brevene blev gengivet i det oprindelige sprogform og retskrivning. Dels ville hun gerne vise sine efterkommere den tids tale- og skrivemåde og dels ud fra at en omskrivning evt. kunne ændre den oprindelige mening.

Hele fortællingen er opdelt i 6 afsnit og ses her under.

30 september 2010
Kai Svendsen

1. del. Perioden 1892 - 1916

http://www.kaison.dk/Gutte/2. Del. Perioden 1917 - 1919.pdf.

3. del. Perioden 1920 - 1927

4. del. Perioden 1928 - 1939

5. del. Perioden 1939 - 1947

6. del. Perioden 1944 - 1959

Billeder mv.

Bogens for- og bagside

Gudrun (Gutte) Svendsen
omkring 1975