Anita, Karsten (Ulf) med Quiana og Fiona.
Familien bor i Brylle i Assens Kommune

Fiona - på konfirmationsdagen den 10. maj 2015

2017 - Quiana, en rigtig lille dame