Anita, Karsten (Ulf) med Quiana og Fiona.
Familien bor i Bellinge i Odense Kommune

Fiona - på konfirmationsdagen den 10. maj 2015

2016 - Quiana på vej som hestepige  

Anitas blog

http://www.frk_lundkvist.blogspot.com
 

Fiona og Quianas Skole
http://aada.dk/sp/