ERINDRINGER FRA MIT LIV

                              

HER STARTEDE DET
    
jeg er født den 26 dec 1926 i lading, en lille by vest for århus.
Mine forældre havde en lille ejendom der, men flyttede ret
hurtigt til brabrand ved århus. Der startede min far en vogn-
mandsforretning(med heste). I brabrand boede vi til jeg blev
10 år. Da købte mine forældre en lille landejendom i skygge,
nær ved ikast.Det var mægtig forandring for mig. Ibrabrand
skole skrev vi med pen og blæk (kuglepennen var ikke op-
fundet endnu).I skygge skole fik jeg udleveret en lille tavle
og en griffel. Jeg var kommet ud på bølandet, det glemmer
jeg aldrig, og de talte ravjysk.
En sjov ting ved flytningen, min onkel havde en gammel
1 tons latbil, som han skulle køre mine forældres sager ud
til skygge med.
Da vi kom til funder bakke vest for silkeborg, kunne den
ikke køre op ad bakken i første gear, han måtte vende vognen
og bakke op. Det var tider den gang.
Året før krigen 1940 til 1945 flyttede vi til knudstrup syd for
viborg, hvor min far var bestyrer på en ejendom, og samtidig
kørte mælk til thorning mejeri med et spand heste.
I 1940 blev jeg konfirmeret.
Det var første kapitel af mit liv.


TIDEN FRA 1940-1978

Efter min konfirmation, og under krigen tjente jeg som karl
på et par gårde på landet, der var jo ikke andet arbejde dengang.
Da krigen sluttede i 1945 tjente jeg hos sognefogeden i thorning
på en stor gård. Det var en spændende tid. Vi gemte på gården
2 tyske soldater der var deserteret, de ville ikke være tysk sol-
dat, da de var fra elsace lotringen ved frankrig.Hvis den tyske
værnemagt  havde fundet ud af det, var vi nok blevet skudt.
I 1946 fik jeg arbejde på en  gård på fejø, hvor vi producerede
løg i lange baner. På nabogården tjente en pige, som jeg blev
kæreste med, hun hed ruth. Vi flyttede sammen på lolland i
birket, vi blev gift den 27-12-47. Da var jeg allerede indkaldt
til militærtjeneste, som jeg aftjente på flyvestation værløse.
Den gang hed det hærens flyvetropper.
I 1948 fik vi den første søn , og året efter en til preben og per.
I  1951 flyttede vi til knudstrup, hvor jeg fik arbejde i en tør-vemose, og min kone blev hjemmesyerske.
I  1955 søgte jeg ind til forsvaret som math, og blev ansat på
flyvestation karup ved brand og redningstjenesten, hvor jeg
fast var chauffør på en ambulance i 3 år. Derefter kom jeg til
kørselstjenesten, hvor jeg sad på kontor og var garagemester
indtil 1964 hvor min tjeneste sluttede.
I  1959 fik vi en datter, det var susanne.
Da jeg sluttede ved flyvevåbnet, var jeg med fuld løn i 6 mdr.
på en sy og tilskærerskole i herning. Det var rigtig sjovt.
Ekstrabladet fik fat i det, og lavede en helside med billeder og
med teksten. Een soldat blandt 20 sypiger. De gav den hele
armen. Efter afslutningen af kursus, startede min kone og jeg
en lønsystue i knudstrup. Vi købte den gamle forskole hvor vi
sammen arbejdede den op til at vi havde 20 til 30 syersker.
Men i  slutningen af 1978 blev min kone og jeg skilt og sønnen
per overtog systuen.
fortsættes senere.


TIDEN FRA 1978 OG TIL I DAG

Min nuværende kone lise og jeg flyttede sammen i karup den
1-12-78, og blev gift året efter den 10 nov 79. Vi startede en
systue i karup som vi drev frem til juli 1985. Da var vi nødt til
at lukke den, det var helt umulig at konkurere med østlandene,
hvor alle de store fabrikker begyndte at sende deres store
ordrer hen.
I 198o fik lise og jeg en søn sammen der fik navnet thomas.
Efter lukningen af syatuen fik jeg job hos karup vaskeri, med
at køre lastvogn med rent sengelinned til de store hoteller i
århus. Min kone startede som syerske på en fabrik, men det
blev kortvarigt, derefter begyndte hun som dagplejer for karup
kommune, det gør hun stadig, hun har haft 20 års jubilæum.
Det skal indskydes at hun er meget yngre end mig.
Jeg gik på pension i 1991, det er der en anden side om.
Desværre mistede vi vores søn thomas den 21-10-2006 ved
en tragisk trafikulykke. Det er der også en side om.


SIDEN KAN FINDES VED AT VENSTREKLIKKE PÅ NEDENSTÅENDE LINK.

http://www.123hjemmeside.dk/
arnejuhl/12256312MAN VED ALDRIG

MÅSKE FORTSÆTTER MIN LIVSHISTORIE,SMÅ ANEKDOTER FRA VORES LIV SNIGER SIG MÅSKE IND PÅ SIDEN.
I KUNNE SÅ GØRE MIG DEN TJENESTE AT SKRIVE LIDT I MIN GÆSTEBOG OM SIDEN HER,DET VILLE GØRE MIG GLAD.
HA DET NU GODT ALLESAMMEN

            
DEN 1 NOV 1945 TOG JEG PLADS PÅ EN STOR GÅRD
SYDVEST FOR VIBORG FOR VINTEREN INDTIL 1 MAJ
1946.
JEG HAVDE PLADS SOM FORKARL, VI VAR 3 KARLE
OG JEG VAR DEN ÆLDSTE, JEG VAER 20 ÅR, OG DE
2 ANDRE VAR 17 OG 18 ÅR. DESUDEN VAR DER EN LIDT
ÆLDRE FODERMESTER SOM PASSEDE ALLE ANDRE DYR
UNDTAGEN HESTENE, DET VAR MIT ANSVAR.
VI HAVDE 9 STORE BELGISKE HESTE, DET VAR NOGLE
STORE BASSER. SÅ TÆT EFTER KRIGEN VAR DER IKKE
NOGET MED TRAKTORER, VI HAVDE JO HELLER IKKE
BRÆNDSTOF TIL DEM SÅ ALT ARBEJDE VAR HESTE KRAFT
GÅRDEJEREN HAVDE INGEN KONE, SÅ DER VAR OGSÅ
ANSAT EN HUSBESTYRERINDE, SAMTIDIG MED OS KARLE
DET VISTE SIG DESVÆRRE AT GÅRDEJEREN VAR EN
STRID BØRSTE, DER UDNYTTEDE OS TIL DET YDERSTE,
OP KL 5,00 HVER MORGEN HELE VINTERENOG ORDNE
HESTESTALDEN OG GIVE HESTENE FODER SAMT  BØRSTE
OG STRIGLE DEM.
IND I FOLKESTUEN KL 6,30 TIL MORGENMAD SÅ VI
KUNNE RYKKE UD TIL DAGEN ARBEJDE RET EFTER.
VI 3 KARLE KØRTE NÆSTE ALTID MED 3 SPAND, DET
VAR STOER REDSKABER VI KØRTE MED.
GÅREJEREN OG JEG VAR NÆSTEN ALTID I KRIG MED
HINANDEN, HAN KUNNE IKKE FÅ NOK ARBEJDE UD
AF OS, OG DEN MAD VI FIK GJORDE IKKE NOGET TIL AT
VI VILLE KNOKLE SOM BESATTE. VI FIK ALTID AT VIDE
 DET VAR FORDI ALT VAR RATIONERET. DEN TROEDE
JEG IKKE PÅ. EN SÅ STOR GÅRD MED ALLE SLAGS
DYR, HØNS, ÆNDER, GRISE OG KALVE, OG DESUDEN
EN STOR KØKKENHAVE. GÅRDEN VAR FAKTISK
SELVFORSYNENDE MED ALT.
ALT KORN BLEV TÆSKET PÅ ET STORT TÆRSKEVÆK,
TRUKKET AF EN STOR ELMOTOR.
EN DAG DA JEG VAR VED AT SMØRE DET HELE FANDT
JEG ET HELT INDTØRRET PINDSVINESKIND DER SAD
FAST PÅ HALMRYSTERNE, DET FIK JEG LIRKET AF OG
GEMT. VI HAVDE OPDAGET AT GÅRDEJEREN VAR
BLEVET MEGET OPTAGET AF DEN NYE HUSBESTYRER-
INDE, OG AT DE SOV SAMMEN HVER NAT, HUN BLEV
SENERE HANS KONE HØRTE VI.
EN DAG HAM OG MIG VAR TØRNET FOR ALVOR, SAMMEN TOG
JEG HÆVN OG LISTEDE IND OG LAGDE PINDSVINE-
SKINDET UNDER DERES LAGEN. NÆSTE MORGEN VAR
FANDEN LØS, HAN RÅBTE OG SKREG OG TRUEDE MED
ALLE ULYKKER HVIS HAN FANDT UD AF HVEM DER
HAVDE GJORT DET.
DET KAN DU DA FÅ AT VIDE MED DET SAMME, DET HAR
JEG GJORT, OG DU KAN DA BARE FYRE MIG OG GIVE
 MIN LØN JEG ER MEGET TRÆT AF AT VÆRE
HER. DET GJORDE HAN NU IKKE, MÅSKE FORDI VI
HAVDE MEGET TRAVLT MED FORÅRSARBEJDET.
MEN I MINDST 14 DAGE SAGDE VI IKKE ET ORD TIL
HINANDEN. MEN DET BLEV DA LANGT OM LÆNGE
1 MAJ 1946. SLUT


Den første maj 1946 havde jeg taget plads på en gård i mausing ved
kjellerup, men det var en meget kedelig tid så det springer jed let
henover.Den første november rejste en ven og jeg til fejø, vi havde
set i landbrugsbladet, at der var 2 gårde på øen der søgte folk, så vi
kontaktede gårdene og fik begge job på øen. Den gård jeg kom på
var ikke en gård som jeg havde  set lignende før.
Halvdelen var tilplantet med frugttræer og resten var sat til med
løg, som blev solgt til en løgfabrik.
På nabogården tjente en pige som hed ruth, vi blev glade for
hinanden og blev kærester.
I maj 1947 flyttede vi sammen i et gammelt hus på lolland i birket.
Huset tilhørte en gård hvor vi begge havde med roer og andet
på en gård.
Jeg var taget til militærtjeneste og skulle møde i værløse oktober
1947, ved noget der hed hærens flyvetropper.
Luftvåbnet som vi kender i dag blev først startet i 1951. Vi havde
et mærke på skulderen, der stod H. FL. TR. så når vi gik i
københavn blev vi drillet med at  vi var hellerup
flytte transport.
Ruth og jeg blev gift den 27-12 - 47, og den 16- 4 -1948 kom
preben til verden. Livet som soldat slap jeg meget let om ved.
Efter rekruttiden blev en bornholmer og jeg sat til at passe
en radiostation, vi havde vagt  et døgn ad gangen på skift,
vi havde en seng at sove i, og vi måtteselv om hvor mange døgn
vi ville have i træk, så vi fandt hurtigt ud af at have en uges
vagt i træk. Han rejste til bornholm, og jeg til lolland for at
tjene lidt ekstra i roerne og i høsten. Super soldatertid.

SIDSTE KRIGSVINTER VAR JEG ANSAT SOM KARL PÅ EN
GÅRD UDEN FOR KJELLERUP, HOS ET PAR MEGET GAMLE
MENNESKER, RIGTIG SØDE, JEG HAVDE DET GODT OG
DER VAR IKKE MEGET AT LAVE, OG ALT VAR JO RATIONERET
SÅ DET VAR IKKE MULIGT AT BRUGE MANGE PENGE.
JEG FIK NU HELLER IKKE SÅ MANGE. JEG VAR ANSAT ET
HELT ÅR OG SKULLE HAVE DEN FYRSTELIGE SUM AF KR
550,00  FOR HELE ÅRET.
DA JEG REJSTE DEN 1 MAJ HAVDE JEG KUN BRUGT KR
50,00 AF MIN LØN, OG DET FIK DEN GAMLE MAND TIL
AT UDBRYDE;  Å FØJ SÅ MANNE PÆNG DO SKA HA .
DANMARK VAR JO BESAT AF TYSKE TROPPER I 5 ÅR,
MEN VI VAR JO EFTERHÅNDEN GODT TRÆTTE AF DEM.
DET VAR JEG OGSÅ. EFTERHÅNDEN BLEV DER DANNET
SMÅ MODSTANDSGRUPPER MOD DEM, JEG VAR MED I
EN AF DEM. IKKE SOM SABOTØR, MEN JEG DELTE
ILLEGALE BLADE UD TIL FOLK. ALT BLEV JO CENSU-
RERET, SÅ VI DANSKERE FIK IKKE NOGET AT VIDE OM
SITUATIONEN UDE I VERDEN.
SÅ VIDT JEG HUSKE HED BLADET FRIT DANMARK.
UNDER KRIGEN FUNGEREDE JEG SOM EN SLAGS
SPILLEMAND PÅ GÅRDENE I LADEN MED MIN HARMONIKA.
DET LØD VIST IKKE ALT FOR GODT, MEN FOLK KENDTE
JO IKKE ANDET.
EN AFTEN VAR JEG PÅ VEJ HJEM TIL MINE FORÆLDRE
PÅ EN GAMMEL CYKEL UDEN LYS, ALT VAR MØRKLAGT
AF FRYGT FOR AT BLIVE BOMBET, SÅ DER VAR FANEME
MØRKT OVERALT.
DA JEG SKULLE FORBI HAUGE FORSAMLINGSHUS LØD
DER PLUDSELIG  HALT. HUSET VAR BESAT AF TYSKE
SOLDATER. DEN AFTEN HAVDE JEG EN BANJO OVER
SKULDEREN, JEG HAVDE LIGE KØBT DEN, MEN KUNNE
IKKE SPILLE PÅ DEN. DEN TYSKE SOLDAT TOG MIG MED
IND TIL SIN OVERORDNEDE, SOM JO SÅ VILLE SE HVAD
DET VAR JEG HAVDE, MEN DET ENDTE DA I ET GRIN
OG JEG FIK LOV AT GÅ. HELDIGVIS UNDERSØGTE DE
IKKE MIN CYKEL, FOR PÅ BAGAGEBÆREREN HAVDE JEG
EN PAKKE MED ILLEGALE BLADE SOM DE IKKE FANDT.
DEN GÅRD JEG TJENTE PÅ DA KRIGEN SLUTTEDE, VAR
HOS SOGNEFOGED FREDERIK BERTELSEN SOM VAR EJER
AF DEN STORE GÅRD RAVNSBORG. DER GEMTE VI 2
TYSKE SOLDATER DER VAR DESERTERET FRA  TYSKE
KRIGSTJENESTE. DET GIK GODT MEN KUNNE VÆRE GÅET
GRUELIG GALT. MÅSKE KONCENTRATIONSLEJR ELLER VÆRRE
TVINGENDE NØDVENDIGT AT HOLDE MIUND.
SPÆNDING TIL DET SIDSTE. DE REJSTE HJEM I JUNI
MÅNED, MEN VI HØRTE ALDRIG FRA DEM, SÅ VI KENDER
IKKE DERES SKÆBNE.


Ps. Jeg havde fået deres adresser hvor de boede i
elsass lotringen mellem tyskland og frankrig, og skrev
til dem flere gange uden at høre et ord fra dem, måske
er de blevet straffet efter at de havde deserteret.
Det var mest synd for familien bertelsen, der måske
satte livet på spil for at redde dem, og de gav dem
både logi, mad og dansk tøj i flere måneder, men det
er der jo ikke noget at gøre ved. De var kede af det.

arne
det er mig med den store harmonika til venstre

Velkommen til vores hjemmeside

HER KOMMER NOGET JEG HAR OPLEVET FRA 1948 TIL 1950

DA SOLDATERTIDEN VAR SLUT I 1948 BEGYNDTE JEG AT ARBEJDE I EN SKOV.
DEB GABG KENDTE MAN JO IKKE MOTORSAVE, SÅ VI ARBEJDEDE SAMMEN
2 MAND. VI HAVDE EN ØKSE OG EN CA 2 METER LANG SAV MED HÅNDTAG
I BEGGE ENDER. NÅR VI SKULLE VÆLTE ET TRÆ, LAVEDE VI ET STORT
INDHAK I DEN RETNING SKULDE FALDE, OG TRAK DEREFTER SAVEN FREM
OG TILBAGE INDTIL DET FALDT. DET VAR HÅRDT ARBEJDE.
DEN MAND JEG ARBEJDEDE SAMMEN MED HED GUNNAR HANSEN.
MIN SØSTER ODA VAR OGSÅ KOMMET TIL LOLLAND, OG SKÆBNEN VILLE
AT ODA OG GUNNAR PLUDSELIG BLEV TIL ET PAR, SOM FIK ET LANGT LIV
SAMMEN OG FIK 4  BØRN.
OM SOMMEREN ARBEJDEDE VI I MARKEN PÅ GÅRDEN, HVOR VI BOEDE I
HUSET, SOM TILHØRTE GÅRDMANDEN. SÅDAN GIK ET PAR ÅR.
I 1949 FIK VI EN SØN MERE, HAN BLEV DØBT PER
I 1950 BLEV JEG OG EN ANDEN MAND TILBUDT AT KOMME TIL SVERIGE
VIA ARBEJDSFORMIDLINGEN.
VI SKULDE LÆRE SVENSKERNE AT LUGE ROER.
VI KOM TIL LINKØBING OMKRING MIDNAT, OG BLEV HENTET AF EN MAND
FRA DET GODS VI SKULLE VÆRE PÅ.
VI BLEV KÆRT NED TIL EN MANDSKABSBARAK NEDE VAD EN BRUSENDE
ELV. DER SOV MANGE ARBEJDERE, SÅ VI MÅTTE PRØVE AR FINDE EN
LEDIG KØJE. JEG FANDT EN UNDERKØJE DER VAR LEDIG, MEN MADRAS
SEN VAR EN LUFTFYLDT BASSE FYLDT MED HALM, UMULIG AT LIGGE PÅ.
MEN PLUDSELIG LØD DER ET KLASK, OG MANDEN I OVERKØJEN STOD
VED SIDEN AF SENGEN MED EN DOLK I MUNDEN, JEG BLEV RIGTIG
FORSKRÆKKET, MEN HAN STAK DOLKEN I MADRASSEN NOGLE STEDER
SÅ LUFTEN KUNNE KOMME UD, SÅ KUNNE MAN LIGGE PÅ DEN.
DET VAR GODT NOK MEGET PRIMITIV ALT SAMMEN.
TOILETTET VAR 2 PLANKER DER VAR LAGT SÅ DE RAGEDE UD OVER
ELVEN, DER VAR LAVET ET TRÆRBRÆDT I SIDDEHØJDE, SÅ KUNNE MAN
SIDDE MED BAR RØV OG SKIDE NED I VANDET, SOM SÅ SØRGEDE FOR AT
LORTEN BLEV SENDT VIDERE NED AD ELVEN.
DET KAN MAN DA VIST KALDE EN SKIDEGOD OPLEVELSE.
DET VISTE DET SIG AT DE ANDRE I BARAKKEN VAR FRA FINLAND, DET VAR
NOGLE STRIDE BØRSTER, SOM ALLE GIK MED DOLK.
NÅR MAN SKULLE IND I BARAKKEN SKULLE MAN LIGE HØRE OM NOGET
RAMTE DØREN INDEFRA, FINNERNE HAVDE LAVET EN SKYDESKIVE PÅ
DØREN SOM DE KASRDE DERES DOLKE IMOD.
MEN VI 2 DANSKE FIK EN FANTASTISK GOD LØN, SÅ VI KOM HJEM MED
MANGE PENGE PÅ LOMMEN.
DET ER EN OPLEVELSE MAN ALDRIG GLEMMER.

               ARNE

PÅ SLUTTEN AF 2009

Nytårsaftensdag om formiddagen gik jeg uden for huset
for at gøre klar til nytårsaften. Det var bidende koldt og
jeg havde vist ikke for meget overtøj på.
Pludselig fik jeg meget ondt i venstre side af brystet,
og var næsten klar over at det var en blodprop i
hjertet. Jeg kastede op flere gange, og gik ind til min
kone lise og sagde at den var hel gal, det gjorde meget
ondt.
Hun ringede til vagtlægen, og forklarede ham det.
Han sagde der kom en hjerteambulance i fuld udrykning.
Vores lokale akut bil her i karup kom først, dernæst
ambulancen og til sidst lægen, alle med fuld udrykning.
Og så gik det ellers med blå blink til viborg sygehus
hjerteafdeling, hvor de var klar til at tage i mod mig
og give mig behandling.
Efter et stykke tid lettede trykket, da de havde fået
opløst blodproppen i hjertet. Så fik jeg en sender på
brystet, så de kunne følge min tilstand fra vagtstuen.
Allerede nytårsaften var jeg nogenlunde frisk til at se
fyrværkeri. Jeg var på 13 etage, med et flot syn ud
over viborg.Jeg blev udskrevet tirsdag den 5 jan .
Jeg vil her gerne sige tak til det store netværk af
familie og venner, der kom på besøg, det var
overvældende, en dag kom der hele 14 gæster,
fordelt på formiddag, eftermiddag og aften.
Det lunede at så mange tænkte på mig.

Tusind tak
arne
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE