Navneregistrering
Pr. 11. juni 2008

 

Oversigt af personer:

Siden jeg har fundet nogle skifteprotokoller eller ikke endnu fundet protokoller o.lign., delvis af protokoller er udfærdiget, de andre mangler endnu transskriptioner.

Hvis en af slægtsforskere har måske samme slægtsrelationer af mine aner og deres efterkommere, jeg er interesseret i at høre fra jer eller er måske allerede transkriptioner, vi kan evt. udveksle.

Evt. kontakt mig på email: ailsoe(snabel)webspeed.dk

************************************************************************************************
Opdateret den 25.juni 2008:

Navneregistrering incl. anerækkefølge nr.:

Anenr. 28:
Christen Andersen Ilsøe - Gårdejer af Langå sg - er udfærdiget.

Hans 1. ægteskabskone:
Maren Christensdatter af Langå sg. - er udfærdiget dog kun foged- og notarialprotokol pga hængte sigselv (selvmord).

Anenr. 29:
Maren Pedersdatter af Langå sg - har ikke endnu fundet skifteattest!
- hendes 2. ægteskab: Søren Jensen Skræder af Langå sg. har ikke endnu fundet skifteattest!  

Anenr. 50:
Peder Sørensen Skriver af Vorup sg. - mgl. transkription.

Hans 1. ægteskab:
Magrete Nielsdatter af Vorup sg - mgl. transkription.

Anenr. 60:
Niels Kieldsen - Gårdmand på Bøllingly af Langå sg - mgl. transkription.

hans 1. ægteskabskone:
Dorthe Andersdatter (Langaae) af Langå sg - mgl. transkription.
- hendes 1. ægteskab: Peder Andersen Schiemt (Schiempt) - Langå sg - mgl. transkription.

Anenr. 61:
Dorthe Nielsdatter af Langå sg. - er udfærdiget.
- hendes 2. ægteskab: Niels Thomsen (Værum) af Langå sg - mgl. transkription.  

Anenr. 80:
Anders Andersen af Neder, Løsning sg. - mgl transkription.

Hans 1. ægteskab m. Karen Jørgensdatter af Stobberup, Løsning sg. - er udfærdigt.

Anenr. 83:
Maren Nielsdatter af Bottrup, Ølsted sg., Vejle Amt - er udfærdiget.

Anenr. 88:
Niels Sørensen Overgaard af Mundelstrup, Fårup sg. - er udfærdiget.

Anenr. 89:
Ane Marie Rasmusdatter af Mundelstrup, Fårup sg. - mgl. transkription.

Anenr. 96:
Ole (Olluf) Jensen "Bruun" af Stevnstrup, Grensten sg. - er udfærdiget, skifteprotokollen kan ses gennem hjemmeside:  
http://pdfnet.dk/default2.asp?show=%20628&foldud=621&tybe=4

Anenr. 97:
Maren Jensdatter af Stevnstrup, Grensten sg. - er snart udfærdiget,
skifteprotokollen kan ses gennem hjemmeside:  
http://pdfnet.dk/default2.asp?show=%20628&foldud=621&tybe=4
derefter rul ned efter Ole Jensens skifte.

Anenr. 110:
Niels Christensen "Drostrup" af Ogstrupgård, Mejlby sg. - er udfærdiget.

Anenr. 112:
Mads Christensen Ilsøe (Gårdmand) af Ilsø by, Skjern sg. - er udfærdiget.

Hans 1. ægteskabskone:
Karen Andersdatter af Ilsø by, Skjern sg. - er udfærdiget.

Anenr. 112s ældst datter i 1. ægteskab:
Karen Madsdatter af Tjele mølle, Tjele sg - gift m. møller Germann Mortensen - mgl. transskription.

Anenr. 112s næstældst datter i 1. ægteskab:
Anne Madsdatter af Vium sg. gift m. Jacob Nielsen Kræmer - mgl. transskription.

Anenr. 113: Kiersten Michelsdatter (findes ej i skifteprotokollen), hun var aftægtskone - dog kun hendes 2. og 3. ægteskaber forefindes skifteprotokoller:
2. Peder Jensen af Ilsø by, Skjern sg. er udfærdiget.
3. Peder Andersen Hvam (af Skiblunds slægt) af Ilsø by, Skjern sg. - er udfærdiget.
***************
Anenr. 112 og 113s en af 4 sønner:
Den næstældst søn:
Michel Madsen Ilsøe af Hagenstrup mølle, Hvorslev sg. - vedr. testamente mgl. transskription.

en af hans 3 ægteskabskoner:
1. Kirstine Borup af Hagenstrup mølle, Hvorslev sg - mgl. udfærdiget.
- hendes 1. ægteskab: Mauritz Alstrup af Hagenstrup mølle, Hvorslev sg mgl. udfærdiget.

2. Maren Christensdatter af Hagenstrup Mølle, Hvorslev sg. - mgl. transkription.

3. Marie Mikkelsdatter af Gerning sg, Houlberg hrd. - død den 28. marts 1867 i Danstrup Bundgaard, de havde ingen børn i ægteskabet, hendes formue arves til hendes afdøde mand Michel Madsen Ilsøe af Hagenstrup Mølle's 3 brødre.
Ialt 3 skifteprotokoller den 21. december 1868:

1. Den afdøde Mads Christensen Ilsøe af Ilsø by, Skjern sg. (søn af den afdøde Christen Madsen Ilsøe af Ilsø by) arves til hans 4 sønner:
Anders Madsen 23 år gl.
Christen Madsen 22 år gl.
Christen Madsen 20 år gl.
Michael Madsen 17 år gl.
Mgl. transkription.

2. Den afdøde Niels Christian Ilsøe af Rind sg. (barnebarn af den af døde skolelærer Christen Madsen Ilsøe af Rind sg -  og søn af afdøde Mads Christensen Ilsøe af Rind sg.) - arven efterladte til hans kone og datter:
Enke Maren Poulsen
datter Kirstine Marie Nielsen 12 år gl.
Er udfærdiget.

3. Den af døde Anders Madsen Ilsøe af Langå sg. (min anenr. 56)
efterladte arven til 3 sønner:
a. Jens Andersen Ilsøe af Langå sg.
b. Mads Andersen Ilsøe af Skannerup sg.
c. Den afdøde Christen Andersen Ilsøe af Langå sg. (min anenr. 28) efterladte arven til
Enke Maren Jensdatter af Langå sg. (min anenr. 29)
datter Maren Christensdatter 15 år gl.
søn Peder Christensen Ilsøe 11 år gl. (min anenr. 14)
Er udfærdiget.
******************
Anenr. 112 og 113s en af 4 sønner:
Den tredie søn:
Christen Madsen Ilsøe (Skolelærer) af Sdr. Rind sg. mgl. transskription.
- hans kone: Kirsten Nielsdatter af Sdr. Rind sg. har ikke endnu fundet protokol!
****************

Anenr. 121:
Elisabeth Magrethe Jensdatter (Jordemoder) af Sjørslev - ialt 4 skifteprotokoller:
Den 14. marts 1814 - er udfærdiget
Den 15. april 1814 - mgl. transkription
Den 30. maj 1815 - mgl. transkription
Den 14. juni 1815 - er udfærdiget.

Anenr. 122:
Niels Andersen Langaae af Øster Velling sg. - ialt 2 skifteprotokoller:
Den 14. juni 1831 - er udfærdiget
Den 28. december 1831 - mgl. transskription.

Hans 2. ægteskab:
Anne Sørensdatter af Øster Velling sg. - mgl. transkription.

Anenr. 123:
Maren Andersdatter af Øster Velling sg. - mgl. transskription.  

Anenr. 125:
Anne Michelsdatter af Langå sg. - er udfærdiget.

Anenr. 144 og 145:
Knud Frandsen og hustru Mette Rasmusdatter af Egeberg by, Hansted sg. - mgl. transkription.

Knud Frandsens 1. ægteskab m. Maren Jensdatter af Egeberg by, Hansted sg. - mgl. transkription.

Anenr. 180:
Peder Jensen Møller af Gjeding, Tilst sg. - mgl. transkription.

Anenr. 192:
Jens Kieldsen af Gundestrupgård, Glenstrup sg. - der findes forskellige skifter samt oplysninger gennem hjemmeside:
http://pdfnet.dk/default2.asp?show=%20627&foldud=621&tybe=4

Hans 2. ægteskab m Malene Jensdatter af Gundestrupgård, Glenstrup sg. -
Skifteprotollen findes på hjemmeside:
http://pdfnet.dk/default2.asp?show=%20627&foldud=621&tybe=4
derefter klik på "Jens Kieldsen dokument Word" - rul ned efter Kirsten Ollufsdatters skifte.

Anenr. 193:
Kirsten Ollufsdatter af Gundestrupgård, Glenstrup sg. - Skifteprotollen findes på hjemmeside:
http://pdfnet.dk/default2.asp?show=%20627&foldud=621&tybe=4
derefter klik på "Jens Kieldsen dokument Word".

Anenr. 196:
Jens Nielsen Steenhugger af Værum sg. -  mgl. transkription.

Anenr. 197:
Magrethe Nielsdatter af Værum sg. - mgl. transkription.

Anenr. 223:
Elle Sørensdatter af Ogstrupgård, Mejlby sg. - mgl. transkription.

Anenr. 224:
Christen Christensen Ilsøe (kaldet Store Kræn) - Fæstegårdmand af Ilsø by, Skjern sg. - mgl. transkription.

Anenr. 238:
Rasmus Pedersen af Vinderslev sg. - ej skifteprotokol, dog kun hans 1. ægteskab - Maren Jensdatter af Vinderslev - mgl. transkription.

Anenr. 239:
Anne Povelsdatter af Vinderslev sg. - mgl. transkription.

Anenr. 244:
Anders Nielsen Langaae af Øster Velling - mgl. transkription.

Anenr. 247:
Dorthe Nielsdatter af Øster Velling - mgl. transkription.

Anenr. 252:
Søren Christensen af Grensten sg. - mgl. transkription.

Anenr. 444:
Jens Jensen Ring af Ogstrupgård, Mejlby sg. - mgl. transkription.

Anenr. 445:
Maren Nielsdatter af Ogstrupgård, Mejlby sg. - mgl. transkription.

Anenr. 446:
Søren Rasmussen af Bramstrup, Rud sg. - mgl. transkription.

Anenr. 490:
Mogens Trægaard af Stevnstrup, Grensten sg. - mgl. transkription.

Anenr. 980:
Thomas Trægaard af Stevnstrup, Grensten sg. - er udfærdiget.

De andre skifteprotokoller:
Jens Michelsen
af Hagsholm Gods, han døde i Ilsø by hos søster Kiersten Michelsdatter (min anenr. 113) - er udfærdiget.
******************
Mette Michelsdatter af Granslev sg - søster til Kiersten Michelsdatter (min anenr. 113) - det drejer sig om skiftebrev år 1800 efter hendes afdøde Jens Michelsen af Hagsholm Gods - død 1783 - er udfærdigt.
*****************
Jens Jensen Skiemt af Langå sg - er udfærdiget.
Skifteprotokollen omtalte om mine aner som skulle arves: Niels Andersen Langaae (min anenr. 122) og Dorthe Nielsdatter (min anenr. 61).
***************
Hylleborg Kieldsdatter af Thorning - mgl. transkription
gift m. Christen Michelsen Ladefoged af Thorning -
(Datter af Anenr. 120 og 121 - Skovfoged Kield Nielsen og jordemoder Elisabeth Magrethe Jensdatter af Sjørslev.)
***************
Christen Michelsen Ladefoged af Thorning - mgl. transkription
gift m. Hylleborg Kieldsdatter - se ovennævnte.
**************
Mette Elisabeth Kieldsdatter og Peder Malling Glud af Thorning sg. (begge døde 5 dages mellemrum - samme begravelsesdag.) - mgl. transkription.
(Datter af Anenr. 120 og 121 - Skovfoged Kield Nielsen og jordemoder Elisabeth Magrethe Jensdatter af Sjørslev.)
****************
Helene Sophie Glud af Abilskov, Thorning sg (kun 16 år gl.) - mgl. transkription.
(Datter af Mette Elisabeth Kieldsdatter og Peder Malling Glud)
***************
Niels Christian Kieldsen af Mausing, Vinderslev sg. - er udfærdiget.
(Søn af Anenr. 120 og 121 - Skovfoged Kield Nielsen og jordemoder Elisabeth Magrethe Jensdatter af Sjørslev.)
**************
Ane Katrine Kieldsdatter af Lourup Mark, Gørding sg., Ribe Amt (gift med Simon Rasmussen) - mgl transkription - dog kun politiprotokol pga selvmord.
(Datter af Anenr. 120 og 121 - Skovfoged Kield Nielsen og jordemoder Elisabeth Magrethe Jensdatter af Sjørslev.)
*************
Michel Mortensen Ilsøe (Skræddermester i København) - søn af min anenr. 896 Morten Madsen Ilsøe af Ilsø by, Skjern sg. Gift med Johanne Arvedsdatter. Ejer gård/ejendom på Strøget. Testamentet af den 4. januar 1687 er udfærdiget.
***********  Fæsteprotokoller  (Kommer snart)

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.11 | 18:37

hallo hvem familie Erik pannerup slægt og død i Lome Togo og hvem hans forælder. og håber på for svarer Hej Hej

...
09.10 | 11:05

erik pannerup finder slægt stamtauler han døde 2020 og han bor Lome Togo og gerne om hans forældre i danmark.

...
15.09 | 23:09

Jeg er fætter til Birgit Krarup, som har mailadresse: birkhoej@live.dk.
Håber I får kontakt

...
10.08 | 13:43

Hej Birgit! Tak for henvendelse! Jeg mangler dog kun din mailadresse, du gerne have mig i forbindelse med. mvh Annette

...
Du kan lide denne side