Grupperådsmøde 2019

Dagsorden Grupperådsmøde

for Agerskov Ravne Trop og Flok

søndag, den 17. februar 2019 kl. 16-17

 

Grupperådsmødet er for forældre og andre interesserede.

Stemmeberettigede ved Grupperådsmødet er forældre, medlemmer der er fyldt 15 år samt ledere.

1.     Valg af dirigent og referent.

2.     Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

3.     Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.

4.     Behandling af indkomne forslag.

5.     Forelæggelse af gruppens udviklingsplan

6.     Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent

7.     Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14, stk. 5

8.     Valg til bestyrelsen:

·         Formand, Steffen Møller (på valg, modtager genvalg)

·         Kasserer, Peter Boysen (på valg, modtager genvalg)

·         Forældre, Majbrit Benesen (ikke på valg, men har ikke længere børn i gruppen)

·         Forældre, Lars Knudsen (på valg, modtager genvalg)

·         Ung, Rasmus Jensen (på valg, modtager genvalg)

·         Ung, Nicolaj Bossen (på valg, modtager genvalg)

·         Ung, Karoline Kissow (ikke på valg)

·         Leder Morten Biel (ikke på valg)

·         Leder, Thorkil Duedahl (ikke på valg)

·         Gruppeleder Dorthe Friehling (ikke på valg)

·         Suppleanter Michael Petersen (på valg, modtager genvalg)

(Den nye bestyrelse vælger efterfølgende to medlemmer til Korpsrådet samt fem medlemmer til Divisionsrådet)

9.     Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.

10.  Eventuelt

 

Har du forslag du ønsker behandlet under punkt 4, skal de sendes til formand Steffen Møller, mail til steffenmoller@bbsyd.dk tlf. 60223361 , senest 8 dage før mødet.


I forbindelse med Grupperådsmødet vil der være information vedrørende nyt kontingent system samt evaluering på den mødestruktur der blev indført for et halvt år siden.

Derudover vil der være orientering fra den Selvejende Institution Spejderhuset.               

Følg spejderne på facebook:

https://da-dk.facebook.com/AgerskovRavneDDS/

Her deler vi billeder og historier fra vores turer og ugentlige spejdermøder!

INDMELDELSE AF NYE SPEJDERE:


https://medlem.dds.dk/member/signup/5316


Ved spørgsmål i forbindelse med indmeldelse.

 Kontakt Gruppeleder Dorthe tlf. 40288389


Agerskov Ravne Trop og Flok er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps. Pt. er vi ca. 40 spejdere og ledere, fordelt på grenene mikro/mini, junior, trop og klan. Vores hytte ligger i fantastiske naturomgivelser, vest for Agerskov centrum. Området tilbyder flere skove, moser og marker.

Hvad det koster for at være med hos os, kan I se på siden "Kontakt", hvor overskriften er kontingent. Husk, hos os er kontingent incl. en masse oplevelser.

God fornøjelse på vores hjemmeside!