Kniv og dolk

Knivforbud i våbenloven

Der er kommet en ny knivlov som vedrører spejderne da vi benytter og går med dolk.


Det er som udgangspunkt ulovligt at bære (gå med kniv) i det offentlige rum.

Nedenstående er et uddrag af knivloven:

Der er dog følgende undtagelse til forbuddet
Hvis medtagelsen af kniven sker som led i erhvervsudøvelse, eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Hvornår er et formål anerkendelsesværdigt?

  • Erhvervsudøvelse: Hvis en kniv skal anvendes som værktøj i (lovligt) erhverv, fx en håndværkers besiddelse af kniv som led i erhvervsudøvelsen, er det tilladt at bære og besidde den på offentligt tilgængeligt sted. Man må således også gerne bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra det arbejde, hvor kniven skal anvendes.
  • Jagt: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med jagt, er det tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor jagten foregår.
  • Lystfiskeri: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med lystfiskeri, er det ligeledes tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor lystfiskeriet foregår.
  • Sportsudøvelse: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med en sportsaktivitet, er det ligeledes tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra sportsaktiviteten.
  • Andet lignende anerkendelsesværdigt formål: En kniv vil også lovligt kunne bæres og besiddes som led i en lovlig fritidsaktivitet. Dette gælder ifølge lovforarbejderne til knivloven fx spejdere og andre, der dyrker friluftsvirksomhed såsom vandreture, skovture, sejlture mv. og i den forbindelse anvender kniv. Det er således også tilladt at bære og besidde kniven direkte til eller fra den lovlige fritidsaktivitet.

Gruppens anbefaling:
Bær kun din spejderdolk i forbindelse med spejder aktiviteter og bær den kun når du samtidig er i synlig uniform (uniform og/eller tørklæde).

Gruppens holdning:
Det er først muligt at få knivbevis i gruppen når man er blevet mini-spejder (2.-3. kl.) og kun hvis lederne vurderer at man er moden. Uden knivbevis er det ikke tilladt at bære kniv. Det er dog muligt at få lov til at øve sig i brug af kniv tidligere, så længe man er under opsyn af en ansvarlig leder.