Svaleredens trafikpolitik

Svaleredens  trafikpolitik

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter.

 

Handlingsplanen revideres hvert tredje år med nye mål og midler for en treårig periode.

PÅ VEJ

Svalereden vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i institutionens regi.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

 

 

 

 

Lavere hastighed på adgangsvejen til institutionen

Vi appellerer til forældre og pædagoger om at overholde fartgrænsen, hvis der er problemer kan det gøres opmærksom ved bl.a.:

- opslag

 

- løbende

Institutionens ledelse

Cykelhjelme

Vi opfordrer til at bruge cykelhjelm.

- institutionen sikrer gode muligheder for opbevaring af cykelhjelmene i institutionstiden.

- løbende

Institutionsleder/pædagoger

På tur med institutionen

- Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.

- Når man er på gå-tur, anbefaler vi, at børn og pædagoger bruger refleksveste.

– Før udflugter

Pædagoger

Cykellygter i den mørke tid

Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser. Emnet tages op hvert år, på lidt forskellige måder.

 

- Løbende hvert efterår

Pædagoger

 

 


”Trafik træning”

Vi vil gøre trafik træningen praktisk og nærværende med stor involvering af børnene. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Materialer til ”trafik træning”

Institutionen opbygger en basissamling af materialer til ”trafik træning”.

- Institutionslederen sikrer, at materialerne samt nye tilbud formidles til de øvrige pædagoger

- Løbende

Institutionslederen

Planlægning af ”trafik træning”

Pædagogerne skal planlægge trafik træning.

- træning skal være nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken.

 

- Løbende

Pædagogerne.

Institutionslederen/daglig leder

Institutionslederen står for koordination af ”trafik træning” og opdatering af pædagogerne vedr. materialer m.v.

Institutionslederen opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrev fra sikkertrafik.dk/nyhedsbrev.

- Løbende

Institutionslederen

 

Lege og materiale kan findes på Børnenes trafikklubs hjemmeside:

http://www.sikkertrafik.dk/boern/BTK-foraeldre/Ud-og-traene-i-trafikken

 

ROLLEMODELLER

Vi vil arbejde for, at pædagoger og forældre husker deres rolle som forbilleder i trafikken.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Institutionens ansatte:

- sikker kørsel

- cykelhjelm

- P-pladsen

- fodgængerfeltet

Alle institutionens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når de ansatte kører på cykel til og fra institutionen (orientering, tegngivning, bagage hensigtsmæssigt anbragt m.m.).

- Biler skal parkeres på P-pladserne.

- Løbende

Institutionslederen

 

 

Forældrene:

- fart

- seler

- afsætning

- cykelhjelm

- På møder indgår institution i en dialog med forældrene om deres ansvar og rolle som ’det gode eksempel’.

- Forældre opfordres til at være gode rollemodeller ved at overholde færdselsloven, signalere rigtig og vise sikker adfærd i trafikken.

- Hvis børnene transporteres med cykel opfordres både børn og forældre til at bruge cykelhjelm

- Løbende

Institutionsleder og pædagoger

SAMARBEJDE

Svaleredens personale erkender, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om børnenes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være initiativtagere og deltagere i relevante sammenhænge.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Forældrene 

Svaleredens trafiktræning bygger på forudsætninger, som børnene har med hjemmefra.

- Ved forældre arrangementer skal det drøftes, hvad institution og forældrene kan forvente af hinanden.  

-Hvis forældrene cykler sammen med deres børn mindes de om, at de skal være gode rollemodeller og lære børnene at cykle sikkert, og de skal vedligeholde børnenes cykler.

- Løbende inden skolestart

Pædagoger

Dagtilbud

Skole/SFO

- På relevante møder afsættes der tid, hvor der drøftes det kommende års samarbejde mellem institutionen og skolerne.

  • Regler for at færdes, når man er på tur, drøftes og koordineres så vidt muligt.
  • Forældresamarbejdet vedr. færdsel drøftes.

 

- Løbende hvert forår

Institutionsleder

 

 

 

 

Leder i skolen