Svaleredens evakueringsplaner

Evakueringsplan for Svaleredens børnehave

 

Ved brand:

Personalet sørger for at få alle børnene over i gymnastiksalen, som også er samlingssted. Husk at tage afkrydsningsbogen fra pulten med ud. Børneliste med forældrenes tlf. findes på bagsiden af afkrydsningsbogen.

 

Gør hurtigst muligt status over børn og personale, at alle er kommet ud.

 

Fungerende leder:

Den der er F, eller den der opdager ilden (hvis F’en ikke er mødt endnu).

 

Alarmering 1-1-2, og giv besked om:

1.     Stedet: Agersnapvej 1 6870  Ølgod

2.     Dit navn

3.     Om der findes personer i huset

4.     At du forlader stedet med børnene

 

Personalet:

Søger at begrænse branden ved at lukke vinduer og døre.

 

Hjælpemidler:

Pulverslukker og brandtæppe bag døren i køkkenet.

 

Ved luftforurening:

Alle hentes ind og bliver inde. Døre og vinduer lukkes, ventilationsanlæg slukkes på knappen på kontoret.

 

Information til pårørende:

Der ringes til alle forældre og gives en kort og klar besked om ulykken.

 

Modtagelse af brandvæsenet:

Fungerende leder modtager brandvæsenet ude på parkeringspladsen og koordinerer nødvendige beskeder.

 

VIGTIGT: BEVAR ROEN