Sorgplan
Overskrift 1

 

 

 


OmSorg

 

Handleplan

 

  


 

Indledende bemærkninger:

 

Denne plan skal opfattes som et ”beredskab”, der kan bruges, når ”det, der ikke må ske”, sker.

Omsorgsplanen kan ses på vores hjemmeside.

 

 

 

INDHOLD:

 

Når et barn dør.

Når et barn mister mor/far eller søskende.

Når en medarbejder dør.

Skilsmisser, alvorlig sygdom, krisesituationer og lignende.

Et barn bliver alvorligt sygt.

Aktuelle telefonnumre og adresser.

Bilag

 

    

 

Husk:

 

For at tage del i sorgen kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske, alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over.

 

Åbenhed omkring det skete er, uanset hvor trist og traumatisk det end måtte være, den bedste støtte for barnet.

 

                                                                                                                                   OmSorg

    

Når et barn dør:

 

Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen eller souschefen, som orienterer samtlige medarbejdere og skolen. For personalet vil der være møde kl. 17 samme dag.

Lederen sørger for flagning ved meddelelsen og ved begravelsen samt blomster til begravelsen.

Ingen børn sendes hjem, uden at forældrene er informeret. (Husk især busbørn)

Evt. sættes flag og bamse ved barnets garderobeplads.

 

 

Hvem har ansvaret for? (Aftales på mødet, eller med lederen):

 

Afklaring med hjemmet.

Information til forældre og alle børnene.  ( Evt. et brev )

Dødsannonce/nekrolog.

 

 

Der tages kontakt til hjemmet for at:

 

Få konkrete facts om, hvad der er sket (rygter manes i jorden).

Er der oplysninger, som ikke må videregives.

Er der noget vi evt. kan hjælpe med.

 


Andet besøg i hjemmet
:

 

Vi har en buket blomster og evt. et lille brev fra børnene med.

Indhent oplysninger om begravelsen, også om hvor vidt vi skal deltage, og om børnene kan deltage sammen med deres forældre.

 

    

 

                                                                                                                                   OmSorg

 

 

I børnehaven:

 

Der tales meget grundigt om, hvad der er sket.

Det er en god ide at lade børnene lave et materiale om den døde til forældrene. Det kan være

breve, digte, tegninger og små historier.

Præsten kan evt. kontaktes og komme ud for at fortælle om begravelsen, forældrene informeres.

 

Forældrene informeres skriftligt om begravelsen og lidt om hvad vi har lavet i børnehaven i forbindelse med dødsfaldet.

Efter begravelsen kan der evt. arrangeres et foredrag for forældrene om børns sorgreaktioner.

 

Børnene kan besøge gravstedet evt. også til jul eller på barnets fødselsdag..

 

 

    

Hvis dødsfaldet sker i en ferie:

 

 

Den medarbejder, der får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen, som informerer alle

medarbejderne.

 

Evt. sammen med en eller flere medarbejdere sørger lederen for:

 

Kontakt til hjemmet.

Blomster til og deltagelse i begravelsen.

Skriftlig information til alle børns forældre

Flagning, hvis det er muligt.

Så vidt det er muligt, at samle personalegruppen  .

 

Dødsfaldet skal tales igennem med børnene efter ferien, og gravstedet kan besøges.

   

 

 

                                                                                                                                   OmSorg

 

 

Når et barn mister mor/far eller søskende:

 

Den der får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen/souschefen, som orienterer alle medarbejderne. For personalet vil der være møde kl. 17 samme dag.

Lederen sørger for, at alle forældre også bliver informeret samme dag.

Lederen sørger for flagning og blomster til begravelsen.

 

 

Hvem har ansvaret for? ( Aftales på mødet, eller med lederen ):

 

Besøg og afklaring med hjemmet.

Er der noget familien ønsker, der skal siges eller gøres i Svalereden.

Der tales med de andre børn om, hvad der er sket for barnet.

Der drøftes om ekstra resurser til barnet når det vender tilbage, evt. kontakt til psykolog.

Aftaler om hvem der deltager i begravelsen.

Der sendes evt. en buket til hjemmet, ledsaget af en personlig hilsen.

 

 

Opfølgning:

 

Vær over længere tid opmærksom på sorgreaktioner eller mangel på samme. Vær i god kontakt med hjemmet. Evt. gennem et møde eller to.

 

Nogle bearbejder sorgen hurtigt efter dødsfaldet. Andre får først mærkbare reaktioner noget efter.

 

Skyldfølelse er typisk et udslag af sorgreaktion hos børn. Hos børn forbindes skyldfølelse ofte

med, om de fortsat kan lege og have det sjovt, og det kan man godt, selv om man er ked af det indeni. Børn kan tænke: Døde hun, fordi jeg sagde, hun var dum? Døde han, fordi jeg sparkede ham?  I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtig.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ HØJTIDSDAGE – JUL, FØDSELSDAGE, DØDSDAG, m.v.

 

Hvis dødsfaldet sker i en ferie :

 

Den medarbejder, der får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen/souschefen, som så informerer

alle medarbejderne, og evt. sammen med en eller flere medarbejdere sørger for:

 

Kontakt til hjemmet.

Blomster til og deltagelse i begravelsen.

Skriftlig information til alle børns forældre.

Flagning, hvis det er muligt.

Dødsfaldet kan/skal tales igennem med børnene og gravstedet kan besøges.

 

                                                                                                                                   OmSorg

 

Når en medarbejder dør:

 

Den der får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen/souschefen, som orienterer alle medarbejderne. For personalet vil der være møde kl. 17 samme dag.

Lederen sørger for, at alle forældre også bliver informeret samme dag.

Lederen sørger for flagning og blomster.

 

 

Hvem har ansvaret for? ( Aftales på mødet, eller med lederen )

 

Afklaring med hjemmet.

Er der noget familien ønsker, der skal siges eller gøres i Svalereden.

Desuden bør man forhøre sig, om der er oplysninger, der ikke må videregives.

 

Blomster og deltagelse i begravelsen.

Skriftlig information til alle børns forældre.

Hvordan vil Svalereden markere dødsfaldet, evt. i samarbejde med hjemmet.

Dødsannonce/nekrolog.

Blomster til de pårørende, og evt. et brev fra Svalereden.

Evt. kontakt til psykolog.

 

 

Opfølgning:

 

Vær opmærksom på sorgreaktioner hos hinanden og børnene. Der kan tales meget om det, der er sket. Det kan være en god ide, at lade børnene lave noget om den døde til familien. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier.

    

                                                                                                                                    OmSorg

 

Skilsmisser, alvorlig sygdom, krisesituationer og lignende:

 

 

Når ovenstående erfares orienteres lederen, som orienterer alle medarbejderne.

 

Hvem har ansvaret for?:

 

Lederen og evt. en medarbejder kontakter hjemmet for at aftale, hvad der skal gøres i forhold til barnet.

Afklaring med hjemmet om der er noget familien ønsker, der skal siger eller gøres i Svalereden.

Der kan evt. tages kontakt til psykolog.

Der skal mere opmærksomhed på barnet den kommende tid.

 

 

Et barn bliver alvorligt sygt:

 

Når ovenstående erfares orienteres lederen.

Lederen orienterer alle medarbejderne.

 

Hvem har ansvaret for?:

 

Lederen og evt. en medarbejder kontakter hjemmet for at få konkrete facts om, hvad barnet fejler.

Afklaring med hjemmet, om der skal siges eller gøres i Svalereden.

Aftale om evt. besøg af Svalereden.

Børnene laver noget til den syge, som kan sendes.

Der holdes løbende kontakt til hjemmet.

 

 

 

Revideret d. 14.04.2012.

 

 

                                                                                                                                   OmSorg

 

 

Aktuelle telefonnumre og adresser

 

Præst: Hans Vestager, Lynevej 2,    tlf. 75 24 68 60

                                      Kirkegade 1,    tlf. 75 24 40 65

 

Præst: Jens Thue Buelund, Rønnevænget 30,    tlf. 75 24 46 62

 

Valgmenighedens præst:

Flemming Mose Lauridsen, Søndervænget 72,    tlf. 75 24 66 60

 

Psykolog: Ole Klüwer, Varde Kommune,    tlf. 79 94 76 49

 

Sundhedsplejerske:  Varde Kommune,   

 

Politi: Torben Kondrup, Engdraget 37,    tlf. 75 24 40 05

 

Socialforvaltnngen: Varde Kommune,    tlf. 79 94 68 00

 

Kulturformidler/irakisk tolk: Nidahl Ridha,    tlf. 22 44 39 39

 

Kræftens bekæmpelse:    tlf. 35 25 75 00