Velkomstfolder

Velkommen

Velkommen i

 

Svalereden

Agersnapvej 1

6870  Ølgod

 

Tlf. 75 24 66 75

 

Mobil 60 65 66 75

Mail: karina@bhv-svalereden.dk

    

Hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/svalereden

 

Vi er en børnehave nomeret til ca. 45 børn.

 ,

 

ÅBNINGSTIDER:


       


Mandag til torsdag                 

kl. 6.30 – kl. 17.00 Fredag                                 

kl. 6.30 – kl. 16.00


eller kl. 6.00 efter aftale    

       

F erielukket uge 29 og 30 mellem jul og nytår og fredag efter kristihimmelfartsdag

   


 


 


 


 


.
                                                       


Indholdsfortegnelse :


Side 1            Forside


 


Side 2            Indholdsfortegnelse


 


Side 3            Bestyrelse


 


Side 4            Personale/Moduler


 


Side 5            Dagsrytme i børnehaven


 


Side 6            Børnehavestart


 


Side 7            Forældresamarbejde


 


Side 8            Praktiske oplysninger        


 


Side 9            Sygt barn


                                                                                     


 


SVALEREDENS LEDELSE:


 


Svaleredens ledelse består af en bestyrelse på 4 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse, samt en ledelse, der er ansvarlig for den daglige drift, både pædagogisk, økonomisk og administrativt.


 


 


 


BESTYRELSESREPRÆSENTANTER:


Formand:Morten velbæk                tlf:   31611311

 


Næstformand: Thue olesen                  


                                                    tlf.


                  


                                                                  


Sekretær: anni Nielsen                    tlf: 
 


Kasserer:   lieneke de bryn                    tlf:  


       


       


 


 


 


 


 


 


 

 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                        PERSONALEFORHOLD:  

Daglig Leder:  Karina Sørensen   tlf.   40447149        Øvrige medarbejdere:                     

Gitte Haahr  (pædagog)                                

Gitte Hykkelbjerg (pædagog)

Heidi  Høstgaard Christensen  (pædagog)     
julie Staal (medhjælper)

Anita Schmidt (pædagog)

Nanna christiansen (pæd ass)Vikarer og ansvar for økonomi og regnskab  

Inge  Kristensen        tlf.    60709693 

Alice  Harkes     (vikar)                             

                                                                     


                                                        


                                                        


  


        FORÆLDREBETALING:


Forældrebetaling opkræves af  Svalereden 11 gange pr. år, idet juli måned er betalingsfri. Der ydes søskenderabat.


indmeldelse og udmeldelse sker i Svalereden med en måneds varsel pr. den 1. eller d. 15. i måneden. Skema fås i Svalereden.
  Procedure for betaling : Den første opkrævning sendes til forældrene pr. mail, og kan med fordel meldes til betalingsservice .V ed indgangen fra parkeringspladsen, vil der være ophængt et påmindelses skilt omkring betaling til Svalereden, i ugen op til den første i måneden 


Hvis der ikke er betalt til tiden vil der efter 5 dage blive udsendt en ny opkrævning og opkrævningen vil være pålagt et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Hvis der efter yderligere 5 dage ikke er betalt, kan barnet IKKE komme i Svalereden, før der er registreret en betaling for den pågældende måned.

Hvis i har brug for hjælp til betalingen, er i meget velkommen til at kontakte Inge eller Karina. 

MODULER:


Børnehave: fuld tid

                                        

                                                                                                      DAGSRYTME I BØRNEHAVEN:

Svalereden tilbyder morgenmad til de morgenfriske indtil kl. 8.00.

Herefter er der fri leg, spil og lign. Børnene tilbydes madpakker kl. 9, hvorefter der enten er planlagte aktiviteter eller fri leg for børnene.  Før frokost rydder vi op og holder samling eller lign.i de to grupper, og vi spiser madpakker kl. 11.30. Til frokost giver Svalereden mælk. Tænk over hvad du giver dit barn med i madpakken (sundt/usundt), således at der er noget til at fylde energidepoterne op. Efter spisningen skal børnene rydde op efter sig selv, og nogle tilbydes en middagssøvn, mens andre går ud for at lege (Vi forsøger så vidt muligt, at alle er ude på et tidspunkt hver dag).

Til eftermiddag giver Svalereden enten frugt, boller eller lignende samt vand. Aktiviteter og leg fortsættes.

 

NB.: Husk det er forældrenes ansvar, når børnene kører med bussen til og fra børnehaven, aftal med dit barn, hvad det skal gøre, hvis der skulle opstå misforståelser.

 

NB.: Husk det er forældrenes ansvar, at barnet rydder op efter sig og siger farvel til personalet, så det ikke altid er de sidste børn oprydningen hænger på.

 

NB: Det er en god ide at pakke børnenes mad godt ind, da de ofte svinger rundt med madposerne.

NB. Kl ca. 9.00 lukker vi døren ind til køkkenet så er der tid og ro til de børn som spiser formiddagsmad. Især de mindre børn nyder stor gavn af at der er ro omkring måltiderne.  I mellem 9 og 9.30 er i velkommen til at gå ind på den anden stue, men skal jeres barn spise formiddagdmad skal i senest være i  Svalereden 8.50(så er der også tid til at vinke)

 

 

 

 

PÆDAGOGIK:

Vi arbejder ud fra de pædagogiske lærerplaner og sikrer derigennem, at barnets udvikling sker i trygge rammer med omsorgsgivende og engagerede voksne.  Vi arbejde relations orienteret barn/voksen og barn/barn, og arbejder for at børnene danner trygge relationer i Svalereden.Vi sætter fokus på krop og bevægelse, og bruger bl.a. vores utroligt ,dejlige udeområder,samt vægter gåture i nærmiljøet højt. Vi er yderst opmærksomme på barnets sprogudvikling, og giver efter behov ekstra sprogstøtte i små grupper, da sproget er meget vigtigt for barnets sociale udvikling og daglige trivsel.

 

                                                                                                             

 

BØRNEHAVE-START:

Vi lægger vægt på en blid overgang fra dagpleje til børnehave, og en god daglig kontakt med forældrene, specielt i starten.

Jeres barn kan i den første tid føle sig usikker, derfor er det nødvendigt, at vi i samarbejde finder frem til den måde, der passer jer bedst. Det er vigtigt, at I husker at give både barnet og os besked, hvis der er ændringer i den daglige plan.

 

Husk altid at sige farvel til jeres barn inden I går, det giver større tryghed for barnet. Snak med os om det, hvis I føler, det er for svært. I er selvfølgelig ALTID velkommen til at ringe til os i løbet af dagen, for at høre, hvordan det går.

 

 

FORÆLDRESAMTALER:

Vi tilbyder forældresamtaler efter 3 – 6 måneder i Svalereden, en mitvejssamtale,samt i efteråret før forventet skolestart. I kan til enhver tid henvende jer til personalet og bede om en samtale, vi vil også henvende os til jer, hvis vi mener, vi har brug for at få en samtale.

 

INFORMATIONER: På opslagstavlen i indgangen vil der være en månedsplan og andre informationer om dagens/fremtidige aktiviteter, samt en mappe med billeder af tidligere aktiviteter. Derudover sender vi forældreinformationer ud efter behov. Der udsendes en månedsplan til jer forældre hver måned.

På pulten i garderoben ligger en kalender, hvor forældrene kan skrive beskeder til personalet, f.eks. hvis andre henter eller barnet afhentes senere end normalt.

 

OVERGANG TIL SKOLE :

Vi samarbejder med både Ølgod Skole og Ølgod Kristne Friskolenom overgang fra børnehave til skole.

 

 

 

 

 

 

 

 

FORÆLDRESAMARBEJDET:

Personalet har tavshedspligt angående den viden, vi får om

barnet og dets familieforhold.

 

Der er ikke tegnet ulykkesforsikring eller andre forsikringer, der

dækker skader på/forvoldt af barnet, hvorfor forældrene

opfordres til, selv at tegne en forsikring på barnet.       

 

Forældrene sørger for, at barnet rydder op efter sig, siger farvel

til personalet, tjekker barnets garderobe samt tømmer den

inden weekenden, af hensyn til rengøringen.

 

        FORÆLDREARBEJDE:

Da Svalereden er forældrestyret, vil I ind imellem modtage

opfordring til at hjælpe med praktiske ting, hvilket vi værdsætter meget. I er også velkomne til at tilbringe nogle timer en dag i Svalereden sammen med jeres barn.

 

Overvej om det er noget for dig at gå ind i bestyrelsesarbejdet og få indflydelse i dit barns hverdag.

 

FERIE OG FRIDAGE:

Vi vil gerne have at vide, hvis dit barn holder fri, skriv det i kalenderen på skrivepulten, send en sms inden kl. 8.00 eller giv besked til personalet.

 

Vi har ferielukket uge 29 og 30 samt mellem jul og nytår. og fredag efter Kristihimmelfart.

Jeres barn kan også trænge til ferie og fridage fra børnehaven.  

HUSK at melde afbud, hvis dit barn alligevel ikke kommer i ferieperioderne af hensyn til personalenormeringen.          

 

FORÆLDREKAFFE:

Vi har næsten altid kaffe på kanden både ved aflevering og afhentningstidspunktet.                                              7

 

FØDSELSDAG i børnehaven:

Hvis I ønsker, at barnets fødselsdag skal fejres i Svalereden, kan dette ske enten ved, at barnet har noget med, det deler ud, eller ved at I betaler kr. 75,00, så vi bager kagemand eller køber noget, der kan deles ud. Vi flager, synger fødselsdagssang og hygger os. Børnene skal ikke have gaver med hjemmefra.

Børnehaven tager gerne imod invitation til fødselsdag i hjemmet, dog kun en gang i den tid dit barn går i Svalereden.

Fødselsdage i svalereden afholdes fortrinsvis kl 13.45.

 

PÅKLÆDNING:

Det er meget vigtigt at give børnene praktisk tøj på. Tøj, som kan tåle såvel inden- som udendørs leg. Vi er ude i al slags vejr, så vindtæt tøj, regntøj og støvler er erfaringsmæssigt godt til det danske klima, men ikke halstørklæder af hensyn til dit barns sikkerhed, så er en elefanthue god til både ører og hals.

Husk ekstra tøj (se evt. skemaet i garderoben), samt NAVN I TØJ OG SKO, og at børnene medbringer skiftesko.

 

GARDEROBEN:

Børnenes garderober skal tømmes helt hver fredag af hensyn til rengøringspersonalet, I må evt. gerne tage de røde kasser med hjem bare de kommer igen, når børnene kommer.

 

LEGETØJ:

Børnene må tage ét stykke legetøj med, undtaget er cykler. Hvis børnene har rulleskøjter eller løbehjul med, skal de have cykelhjelm på. Det er på eget ansvar, hvis medbragt legetøj går i stykker eller bliver væk. Vi vælger i perioder at børnene ikke må medbringe legetøj, det informere vi om på tavlen eller i et nyhedsbreve.

 

 

DØR MED HØJT HÅNDTAG:

Døren ved udgangen med håndtaget siddende meget højt(ud mod parkeringspladsen) er KUN for voksne, børnene må af sikkerhedsmæssige årsager ikke få lov til at prøve at åbne den.                                                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                

HVIS DIT BARN BLIVER SYG:

 

For at komme i Svalereden må det være en forudsætning, at barnet kan deltage i de daglige aktiviteter. Smitsomme sygdomme meddeles Svalereden.

I tvivlsomme tilfælde kontakt egen læge.

 

Børnene må komme i Svalereden når:

 

Børnesår                   Når barnet er i behandling, og der er skorper på.

 

Lussingsyge             Når barnet er rask. (Farlig for gravide).

 

Fodvorter                 Skal bære fodtøj.

 

Fnat – lus                 Behandling påbegyndt.

børneorm

 

Kighoste                  Temperaturen normal og hyppige hosteanfald ophørt.

 

 

Diarré                       Når afføringen er normal.

 

Skoldkopper             Når der er skorper på.

 

Meningitis                En uge efter sidste udsættelse for smitte eller forebyggende behandling afsluttet.

 

Øjenbetændelse       Når barnet er i behandling.