Sommermarked

 Strabo holder ikke sommermarked i 2021.