Sommermarked

 Strabo holder ikke sommermarked i 2020 grundet corona virus.