Sokkelund Quilterne

Frivillig fredag d.27 september 2019

i vores hjemsted Byens Hus i

Gentofte kommune

 


 

Velkommen i Sokkelund Quilterne, lokalgruppe under Dansk Patchworkforening.

Sokkelund Quilterne blev stiftet i august 1997. 

Klubben er hjemmehørende i Gentofte Kommune.

Vi mødes onsdage i ulige uger kl. 19-22 i

Frivilligcenterets nye lokaler.

Hellerupvej 24, 2900 Hellerup.

Byens Hus

Derudover har vi et eftermiddagshold i samarbejde med Gentofte Quilterne.

Dette foregår Springbanen 7, 2820 Gentofte