Sokkelund Quilterne

Fra vores 20 års jubilæums udstilling

i Messiaskirkens menighedshus.

Velkommen i Sokkelund Quilterne, lokalgruppe under Dansk Patchworkforening.

Sokkelund Quilterne blev stiftet i august 1997. 

Klubben er hjemmehørende i Gentofte Kommune.

Vi mødes onsdage i ulige uger kl. 19-22 i

Frivilligcenterets nye lokaler.

Hellerupvej 24, 2900 Hellerup.

Byens Hus

Derudover har vi et eftermiddagshold i samarbejde med Gentofte Quilterne.

Dette foregår Springbanen 7, 2820 Gentofte