Referater

Referat af Seniorklubbens generalforsamling

Greve gymnasium

Torsdag d. 10-9-2015

 

Inden vi gik i gang med mødets dagsorden mindedes vi Inge Hestbæk. Hanni sagde nogle mindeord.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

  HTS blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år (HH)

FORMANDSBERETNING SEPTEMBER 2015

Velkommen :
Dejligt at se jer igen

Medlemstallet:
- 44 medlemmer
- 2 nye medlemmer i år: Karl-Henrik og Allan Blaakilde

Hjemmesiden
- finansieres stadig af skolen, hvilket vi er glade for

- bruges godt: uge 36 vist 72 gange, i alt 38.354 gange siden oprettelsen
  
Foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling:

13-12 Hedda Gabler med Det Røde Rum på Skuespilhuset
13-1 ”Julefrokost” på Cafe Hovedtelegrafen i Købmagergade
18-1 Mogens Nørgaard viser rundt på Corners udstilling på Sophienholm
4-2 Rundvisning i islamisk kunst på Davids Samling
17-3 Edvard Weie s udstilling i Kunstforeningen Gl. Strand på initiativ af MK og EK
23-4 Arthur Millers skuespil Heksejagt i Skuespilhuset
9-5 Jørgen Albertsen lavede svampetur i Boserup Skov
27-6 Afskedsreception på skolen for VB, FH, Allan Blaakilde og Roald Devald
1-7 Tilbud om besøg på Frederiksborg slot: Portrætudstilling og Kongelige kjoler,
13-8 Anne Riemer lavede tur til Frilandsmuseets haver
6-9 Bjarne Glenstrup formidler kontakt mellem foreningen og Siløsep

 

 1. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse og fastsættelse af kontingent (EK).

  Regnskabet blev godkendt, og der var enighed om, at det ikke var nødvendigt at opkræve nyt kontingent.

 2. Evaluering af julefrokostarrangementet på Hovedtelegrafen i januar

  Den gode tilslutning til julefrokosten vurderede vi som et tegn på, at det var en god idé at holde frokosten inde i Byen. Der var også almindelig tilslutning til, at januar var at foretrække fremfor december. Det blev derfor besluttet, at næste julefrokost bliver holdt inde i Byen tirsdag d. 12. januar. Tid og sted bliver meldt ud senere. Bestyrelsen prøver at finde et sted, hvor vi kan få et lokale for os selv. Et par steder, som muligvis er egnede, blev nævnt: ”G” og ”Huks Fluks” på Gråbrødre Torv. Bestyrelsen tager meget gerne imod gode ideer fra alle.

  Under dette punkt diskuterede vi også, om generalforsamlingen skal blive ved med at holdes på skolen eller flyttes ind til Byen. De fremmødte var enige om, at det var hyggeligt at komme tilbage til bygningen en gang om året, så vi holder fast ved skolen som mødested til generalforsamlingen.

 3. Indkomne forslag fra medlemmerne (skal være formanden i hænde senest torsdag d. 3-9)

  Der var ikke indkommet nogen forslag.

 4. Valg af formand og kasserer (HH og EK er villige til genvalg)

  HH og EK blev genvalgt.

 5. Valg af bestyrelsesmedlem (MK villig til genvalg)

  MK blev genvalgt.

 6. Valg af 2 suppleanter (JJ er villig til genvalg og RAJ stiller op)

  JJ blev genvalgt og RAJ valgt.

 7. EVT.

  Her kom forskellige forslag til ture og aktiviteter I det kommende år på bordet. Helt konkret kan nævnes Jans omvisning på Nørrebro, mandag d. 28. september, og Mogens´ omvisning på Corner udstillingen på Sophienholm, der bliver d. 24. januar. Desuden ønskes en ny rundvisning på Gipsafstøbningssamlingen.

  Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og mødet blev hævet.

  Referent: MK

   

  Seniorklubbens generalforsamling torsdag 10.9.2015.


   


   


   


  Regnskab for 2014-2015


   


   


  Beholdning 18.9.2014                                                    3215,50 kr.


   


   


  Indtægter:    


   


  Kontingent for 2 medlemmmer                                      200,00 kr.


   


   


  Udgifter:


   


  Generalforsamling                                                                                    53,00 kr.


  Gaver                                                                                                     168,50 kr.


  Bårebuket                                                                                                250,00 kr.


  Ialt                                                                                                                      471,50 kr.


   


   


  Beholdning 10.9.2015                                                    2944,00 kr.


   


  EK

       

Referat af Seniorklubbens generalforsamling

Torsdag d. 18. september 2014 kl. 16.30

 

1.      Valg af dirigent.

Lotte blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år (HH)

 

FORMANDSBERETNING SEPTEMBER 2014

Medlemstallet:
- stadig 43 personer
- ingen nye medlemmer i år

- kontakt til Holger i anledning af 60-års fødselsdag og KHJ ved fratrædelse

Hjemmesiden
- finansieres stadig af skolen, hvilket vi er glade for.

- bruges godt: uge 37 vist 142 gange, i alt 32.622 gange


Foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling

15-10 byvandring på Indre Nørrebro med Jan Janssen

7-11 Besøg på Nationalmuseets udstilling: Viking

14-11 Kahlo udstillingen på Arken på initiativ af Hanne Rafn

4-12 Julefrokost på skolen

19-1 2014 Mogens fører rundt på Corners udstilling på Sophienholm

6-2 2014 Balletforestillingen Dance2Go på Gamle Scene

11-2 Teatergruppen organiserede tur til Peer Gynt på teateret Republique

8-3 Ellis og Lotte tog initiativ til besøg på Kulturværftet i Helsingør

29-4 Inge arrangerede cykletur langs Mølleåen

9-5 Henning Jensen i monologen Helt Enkelt Kompliceret i Skuespilhuset

2-6 Finns reception på skolen: 40 års jubilæum

12-6 Jørgen Albertsen lavede naturtur til Møn

25-6 Afskedsreception for Karl-Henrik

27-6 Afskedsreception for Rikke

1-7 Bjarne Glenstrup tog initiativ til besøg på Nils Stærks galleri: Kvium

19-8 byvandring i sporet på De Reformerte i København

Altså stadig god aktivitet i foreningen!

 

3.      Forelæggelse af regnskabet til godkendelse .

-          Kontingentindbetalingen i det forløbne år beløb sig til 3100 kr.

-          Bankgebyret på 75 kr. pr. kvartal er bortfaldet efter aftale mellem HH og Danske Bank.

 

4.      Forslag fra bestyrelsen

 

-          Evaluering af julefrokostarrangement.

På baggrund af den forholdsvis ringe tilslutning til arrangementet blev det diskuteret, om tidspunktet og stedet var rigtige. Skulle der fornyelse til? Efter en debat om dette, blev det besluttet at holde en nytårsfrokost i januar et sted inde i Byen. Bestyrelsen vil finde en egnet restaurant, der kan tilbyde os et lokale for os selv.

Dato for nytårsfrokosten: Tirsdag d. 13. januar 2015 – midt på dagen.

 

-          Evaluering af nedsættelsen af de 4 grupper, som påtager sig et par arrangementer pr. kvartal.

Grupperne var nedsat for at sprede initiativet i foreningen, men det har vist sig ikke rigtig at fungere. Det nye tiltag blev derfor droppet, og vi vender tilbage til sædvanlig praksis: Alle opfordres til at tage initiativ til et arrangement. Henvend jer til formanden, der gerne sender besked ud til alle medlemmer.

Der var en god snak om mulige arrangementer i det kommende år. Blandt de fremmødte var der mange gode ideer til kunstudstillinger, naturture mm.

 

 

5.      Indkomne forslag fra medlemmerne.

Der var ingen forslag.

 

6.      Valg af formand og kasserer

HH og EK blev valgt

 

7.      Valg af bestyrelsesmedlem

MK blev valgt

 

8.      Valg af 2 suppleanter

JJ og IH blev valgt

 

9.      EVT.

Ingen punkter

Referent: MK

 

Seniorklubbens generalforsamling torsdag 19.9.2014.

 

 

 

Regnskab for 2013-2014

 

 

Beholdning 19.9.2013                                                    1137,70 kr.

 

 

Indtægter:    

 

Kontingent for 31 medlemmmer                                      3100,00 kr.

 

 

Udgifter:

 

Generalforsamling                                                                                    33,20 kr.

Gaver                                                                                                     890,00 kr.

Gebyrer                                                                                                    99,00 kr.

Ialt                                                                                                                    1022,20 kr.

 

 

Beholdning 12.9.2013                                                    3215,50 kr.

 

EK

 

 

 

 


 

Referat af generalforsamling i Seniorklubben

Torsdag d. 12. september 2013 kl. 16.30

 

1. Valg af dirigent.

            Lotte blev valgt og konstaterede som det første, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år.(HH)

 

Medlemstallet:

- 43 personer

- 10 stadig i arbejde

- FK og HC seneste medlemmer

- lykønskninger med de 60 år sendt til Anne og Jim

 

Hjemmesiden

- finansieres stadig af skolen, hvilket vi er glade for

- bruges godt: uge 36 vist 77gange, i alt 25.763 gange

 

Foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling

 

25. september 2012 portrætudstilling på Louisiana på initiativ af KB

26. september 2012 udstilling i Clausens Kunsthandel af Elsa Nielsen

14. november 2012 AR og HTS besøg på Tutankhamon udstillingen i Malmø

21. november 2012 Macbeth med Det Røde Rum i Skuespilhuset

6. december 2012 Julefrokost på skolen

4. januar 2013 Madame Bovary med Det Røde Rum i Skuespilhuset

23. februar 2013 Helmuth Sørensen begraves i Køge; datteren glad for fremmødet og  skriver-”vi var meget glade for at se jer ”gamle” lærere fra Greve Gymnasium”

28. februar 2013 Carl-Henning Pedersen på Arken på initiativ af MK og EK

24. marts 2013 Mogens viser rundt på Corners udstilling på Sophienholm

16. maj 2013 Blomster og Verdenssyn på Statens Museum for Kunst

4. juni 2013 Jørgen Albertsen laver tur til Boserup Skov

28. juni 2013 afskedsreception på skolen med efterfølgende slukefter

29. august 2013 besøg på Esrum Kloster

 

Flere har i år taget initiativ til arrangementer.

 

3.      Forelæggelse af regnskabet til godkendelse og fastsættelse af kontingent.

Eneste indbetaling har hidtil været indmeldelsesgebyret. Bestyrelsen foreslår i år et kontingent på 100 kr. indbetalt inden 1/11, evt. på stedet. Nye medlemmer fra 2013 skal

dog ikke betale.

-          Der var en kort debat om kontingentopkrævningen, der mundede ud i accept af bestyrelsens forslag. 
Kontingentet for 2013-14 kan indbetales på  konto 0434  4743243498 samt sende mail til  Ellis (elliskristensen@gmail.com) 

-          Regnskabet blev godkendt.

 

4.       Forslag fra bestyrelsen

a.       Evaluering af julefrokostarrangementet.

Der var enighed om, at det var et hyggeligt arrangement, og at pakkelegen fungerede godt. Også koordineringen af det kulinariske fungerede godt, så samme system gentages i år. Inge styrer det ligesom sidste år.

Lotte foreslog, at vi sad ved mindre borde, så det var muligt at snakke på tværs af bordet.

I stedet for at sætte maden på bordet skulle der laves en buffet. Der var stemning for dette

forslag.

Dato for årets julefrokost: onsdag d. 4. december kl. 18.00. Datoen afventer dog godkendelse fra skolen

b.      Evaluering om formen med hyggesnak efter receptionen i juni.

Arrangementet blev beskrevet som meget hyggeligt. En til halvanden time var meget passende. Hvis nogen havde lyst til at fortsætte et andet sted bagefter, kunne de jo sagtens gøre det.

c.       Nedsættelse af 4 grupper, som påtager sig et par arrangementer pr. kvartal.

Mk redegjorde for baggrunden for forslaget, nemlig at aflaste Hanni, der har været primus motor i foreningens aktiviteter igennem alle årene, og aktivere medlemmerne. Hvis medlemmerne indgik i grupper, der påtog sig at tage initiativ til et par arrangementer, ville det måske være en måde at forøge deres aktivitet på.

Der var stemning for forslaget, og der blev nedsat fire fagrelaterede grupper.

Natur: Inge (der opfordredes til at kontakte sine fagfæller i klubben for at få dem med)

Kirker : Karen og Carsten. (De ville kontakte Erik E. for at få ham med. Hvis ikke, klarer de det selv.)

Teater : Hanni, Leif C. og Merete K.

Kunst : Lotte, Mogens og Hanne R.

 

Grupperne melder blot ind, efterhånden som de er blevet enige om et arrangement. De er ikke ansvarlige for et bestemt kvartal.

 

Det er vigtigt at slå fast, at nedsættelsen af grupperne ikke hindrer, at der tages individuelle initiativer til udflugter. Det er stadig meget velkomment!

 

5.      Indkomne forslag fra medlemmerne.

Der var ingen forslag.

 

6.      Valg af formand og kasserer.

HH og EK blev genvalgt.

 

7.      Valg af bestyrelsesmedlem.

MK blev genvalgt.

 

8.      Valg af 2 suppleanter.

JJ og IH blev genvalgt.

 

9.      Evt.

Carsten medbragte en hilsen fra Trine Brix.

 

Som afslutning på mødet takkede dirigenten for god ro og orden samt aktiv deltagelse.

 

Referent: Merete Klammer

Referat af Seniorklubbens generalforsamling,

Torsdag d. 13-9-2012

 

Hanni bød velkommen, og vi gik straks i gang med mødets dagsorden.

 

1.      Valg af dirigent

BG blev valgt og konstaterede som det første, at mødet var lovligt indvarslet.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år (HH)

Medlemstallet:

- 41 personer

- 11 stadig i arbejde

- GOL eneste nye medlem i år

Hjemmesiden

- finansieres stadig af skolen, hvilket vi er glade for

- bruges godt: uge 36 vist 81 gange, i alt 21.232 gange

- som det fremgår af punkt 4 kunne jeg godt tænke mig hjælp til arbejdet

Foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling

25-9-2011 Besøg på Pometet

28-9-2011 Per Steen Hebsgaards glasudstilling på Kastrupgaardsamlingen

5-10-2011 Forpremiere på Tjekovs Mågen i Skuespilhuset

4-11-2011 Vedtægtsbestemt frokost på skolen

1-12-2011   første egen julefrokost på skolen

7-12-2011   Louisiana udstilling med Klee, Cobra og Weiwei

     20-1-2012 Shakespeares Sonetter med Det Røde Rum i Skuespilhuset

22-1-2012 Mogens Nørgaard viser rundt på Corners udstilling på Sophienholm

29-2-2012 Krøyerudstillingen på Den Hirschsprungske Samling

2- 3-2012 Frokost på skolen

10-4-2012 Shakespeares En Skærsommernats Drøm i Skuespilhuset

 3- 5-2012 Michael Kviums udstilling Tail to Tail på Nils Stærks Galleri

15-5-2012 Ny Christianshavnertur med Jan Janssen

29-6-2012 Afskedsreception og evt. sommerfest på skolen

 2- 8-2012 Udstillingen Europa møder Verden på Nationalmuseet

 

- Jan skulle have haft et par flasker vin for sin indsats, men kunne ikke komme i dag.

  - husk når I skal noget at tænke på Seniorklubben. Skriv det på hjemmesiden og til mig, så sender jeg ud til alle, eller brug adressefeltet fra sidste fælles mail.

 

Bemærkninger til formandens beretning: Imponerende, hvor mange aktiviteter der har været. Megen ros til formanden for hendes fantastiske arbejde for foreningen.

   

3.      Forelæggelse af regnskabet til godkendelse og fastsættelse af kontingent (EK)

Regnskabet blev godkendt. Der er stadig penge i kassen, så det er ikke nødvendigt at opkræve kontingent lige nu. Hvis kassebeholdningen kommer under 1000 kr., kan vi overveje at opkræve igen.

 

4.      Forslag fra bestyrelsen

 

a.      Evaluering af julefrokostarrangement

Der var enighed om, at konceptet med at medbringe egen mad og drikke fungerede fint, men at retterummet ikke var så velegnet til arrangementet p.g.a. det brede bord. Det blev derfor besluttet at prøve et andet lokale i år og sidde ved mindre borde, så der er mulighed for at snakke med nogle flere.

BG syntes i øvrigt, at frokosten sidste år havde været lidt træg og slog til lyd for, at der skulle være nogle flere aktiviteter. Det udmøntede sig i et nyt forslag: pakkeleg (gave til ca. 25 kr.). Derudover ligesom sidste år: julequiz og sange.

IH tilbød at koordinere maden igen og tilstræbe, at der bliver en passende variation af retter (herunder sild).

Dato for julefrokosten 2012: 6. december, kl. 18.


b.      1. fredag i marts og november: 1 år endnu og så evaluering

Der var ikke stemning for at fortsætte ordningen med frokostmøder på skolen; ordningen er indskrevet i vedtægterne, men vi blev enige om at ikke at bruge indviklet procedure for at ændre det, men i stedet afskaffe ordningen 1. november hvis ikke medlemmer protesterer inden da. Ved udsendelse af referat gøres opmærksom på ændringen, således at alle har muligheden for evt. at protestere

 

c.       Aflastning med arbejdet med referater og fotos på hjemmesiden

HH var kørt lidt træt i arbejdet med referater og billeder (med tekst) på hjemmesiden og ønskede aflastning. Der var først nogen diskussion om, hvorvidt det var nødvendigt at lægge så meget ind på hjemmesiden, men det viste sig, at der blev sat stor pris på både billeder med tekst og referater. Der blev derfor nedsat en lille gruppe (KD, HTS og LLH), som HH vil oplære i, hvordan man lægger ting på hjemmesiden. Derudover blev det besluttet, at der ved hvert arrangement skulle være en, der påtog sig at tage billeder og skrive referat.

 

d.      Ønsker medlemmerne mere udskiftning på bestyrelsesposterne?

Det var der ikke noget ønske om.

 

5.      Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest torsdag d. 6-9)

Ingen forslag

 

6.      Valg af formand og kasserer (HH og EK er villige til genvalg)

Genvalgt

 

7.      Valg af bestyrelsesmedlem (MK villig til genvalg)

Genvalgt

 

8.      Valg af 2 suppleanter (JJ og IH er villige til genvalg)

Genvalgt

 

9.      Evt.

EK opfordrede til, at andre end Hanni tog initiativ til arrangementer.

 KB luftede tanken om at besøge Louisianas selvportrætudstilling og i forbindelse hermed spise frokost deroppe. 

IH lovede at sørge for nogle naturture, bl.a. en forårstur til Møns Klint. 

HH ville arrangere et besøg i Clausens Kunsthandel for at se en udstilling med Elsa Nielsens værker.

 

HH ville vide, om der var stemning for af og til at bestille en omvisning. Stemningen

herfor var positiv.

 

Dirigenten takkede sluttelig for god ro og orden.

 

 

Referent: Merete Klammer

Referat af Seniorklubbens generalforsamling

                                   Torsdag d. 8. september 2011

 

Til stede var: BG, KLa, IH, LC, CW,BP, LLH, AM, GV, MB, EK, JJ, LH, BS, KB, VB, MK, EE, HH, MNø

 

Hanni indledte mødet med at byde velkommen, og vi gik straks i gang med mødets dagsorden.

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent

BG blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2.     Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år (HH)

 

Jubilæum:

Foreningen har 5 års jubilæum. Det første møde var d. 22. maj 2006;

navngivning og vedtægter etc. fandt dog først sted d. 7. sept. samme år.

 

Medlemstallet:

                40 personer

                ca. ½ stadig i arbejde

                EE, VB, SN, Allan pedel fået opfordring til at blive medlem

                Af disse har 3 meldt sig ind

 

Hjemmesiden bruges godt:

·        Uge 35 vist 69 gange

·        Vist 17.647 gange siden oprettelsen i 2006

·        Rummer foreningens arkiv og historie

          Kopi på usb-stick finansieret af skolen. Kopieret med EEs hjælp

          Kan ikke kopiere underteksterne -> skrives nu med rødt på selve billedet.

·        Skolen finansierer stadig hjemmesiden, hvilket vi er glade for

 

Foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling:

1-10-2010 Christianshavnervandring med Jan Janssen

5-11-2010 Frokost på skolen

25-11-2010 Palle Nielsen i Clausens Kunsthandel og Hviids vinstue

7-12-2010 Anselm Kiefer, Walton Ford og Laura Å. Kern på Louisiana

16-1-2011 MNø’s rundvisning på Corners fernisering på Sophienholm

20-1-11 Forpremiere på Misantropen i Skuespilhuset

14-3-2011 Frokost på skolen

13-5-2011 Fanny og Alexander i Skuespilhuset

7-6-2011 Kabaret Royal i Skuespilhuset

24-6-2011 Afskedsreception og sommerfest på skolen

17-8-2011 Thomas Kluge på Nivågård

Nogle aktiviteter har mange deltagere, nogle har få, og ganske enkelte bliver aflyst; men sådan må det jo være.

 

Fremtiden:

 

Ønsker:

·        Mangfoldighed

·        At flere husker at folde deres aktiviteter ud til Seniorklubben.

·        Kontakt mig

Jeg tager mig af annonceringen og e-mail udsendelse

·        Bruge vores faglighed på hinanden

·        Julefrokost i eget regi og evt. rejser (se punkt 4)

 

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning – kun applaus.

 

3.     Forelæggelse af regnskabet til godkendelse (EK)

Regnskabet blev godkendt. Vi har fået 3 nye medlemmer (Søren, Erik og Vibeke). Kassebeholdningen d. 7. 9. 2011: 2048,45 kr.

 

4.     Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

 

Julefrokost:

Der var forslag om, at seniorklubben holder sin egen julefrokost.

Forslaget blev positivt modtaget, og der udspandt sig en længere, munter debat om rammerne for sådan en frokost. Det blev besluttet, at den i år skal finde sted Greve Gymnasiums lærerværelse. Dato meddeles snarest.

Først var der stemning for at tage maden udefra, men så talte JJ varmt for, at vi skulle medbringe egne retter. Det ville blive mere spændende, syntes han. Stemningen vendte, og resultatet blev, at vi selv sørger for maden – IH tilbød sig som koordinator. Med hensyn til drikkevarer var det for svært at blive enige, så vi endte med at beslutte at medbringe drikkevarer hver især.

 

Rejse til udlandet:

Baggrunden for punktetvar LLM’s tidligere tanker om en operarejse til Tyskland.

MNø nævnte, at Köln ville være et meget velegnet mål for en tur. IH pegede på Island.

Spørgsmålet blev rejst, om man måtte have ”sit bagland” med. Hanni fastslog, at det altid var muligt til alle arrangementer – bortset fra dem, der fandt sted på skolen.

Der var enighed om, at det var for tidligt at træffe nogen beslutninger, men en hurtig afstemning viste, at der var interesse for ideen. Vi går videre med sagen

en anden gang.

 

Fastsættelse af kontingent :

Foreløbig 0 kr.

 

5.     Valg af formand og kasserer

HH og EK blev genvalgt.

 

6.     Valg af bestyrelsesmedlem

MK blev genvalgt.

 

7.     Valg af suppleanter

JJ blev genvalgt. PJ havde meddelt Hanni, at han gerne ville trække sig; IH blev valgt i stedet.

 

8.     EVT.

     

Merete Boserup tog ordet for at takke bestyrelsen for dens arbejde i foreningens første 5 år. EK og MK fik hver en flaske som tak, mens Hanni fik overrakt en større gave for hendes fremragende indsats som formand! Merete B. havde samlet penge ind til gaven fra foreningens medlemmer, og hun og Annette havde indkøbt en slåbrok og et tekrus til Hanni. Gaven blev overrakt til hende med en opfordring til at huske at slappe af.

 

          Ek bad om, at man indbetalte 75 kr. for middagen til hende.

 

          Dirigenten takkede for god ro og orden, og vi gik over til sidste vigtige punkt:

          Indtagelse af de medbragte lækkerier.

 

                                                                      Referent: MK

 

 

Referat af generalforsamling i Seniorklubben d. 9. september 2010

 

Til stede: LH, BG, HH ,EK, MK, Kla, IH, CW, PJ, KB, BP,LLH, HTS, MB,AM, JJ, MNø

 

1) Valg af dirigent

IH blev valgt. – Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet men påpegede, at ifølge vedtægterne burde punkt 7 og 8 slås sammen.

 

2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år (HH)

 

Medlemtal: 37

Siden sidst har følgende fået opfordring til at blive medlem:

Peter R., LM, AP, KD, KHJ, FK

Af disse har 3 meldt sig ind.

 

Hjemmesiden bruges godt :

 • 37 gange vist i den forløbne uge
 • 14.357 gang siden oprettelsen i 2006

 

 • Hjemmesiden rummer hele foreningens arkiv og historie.
  • Derfor henvendelse til KHJ, som tilbyder at finansiere indkøb af en stor USB-stick, og at EE hjælper med at kopiere hjemmesiden ned på den, desuden at den opbevares i skolens pengeboks.
  • Den skal så bare løbende opdateres.
  • Gerardo tilbød at sørge for indkøbet.

 

 • NB Skolen financierer foreningens hjemmeside, hvilket vi er glade for. Det koster 500 kr. om året.

 

Foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling:

 

8-10-2009 Abildgaard på Statens Museum for Kunst (HH)

6-11-2009 Vedtægtsbestemt frokost på skolen

8-12-2010 Guld- og sølvtur i det indre København; te hos Perch (JJ)

18-12-2010 Julefrokost på skolen

14-1-2010 Jacob Holdts udstilling: Tro, Håb og Kærlighed på Louisiana

23-1-2010 Fernisering på Corners udstilling på Sophienholm, indbudt af MNø

23-2-2010 Rundvisning på Gipsafstøbningssamlingen og kaffe på Kafferiet (HH)

5-3-2010 Vedtægtsbestemt frokost på skolen

3-6-2010 Møns Geocenter, orkideer og Bryghus (IH)

25-6-2010 Afskedsreception og sommerfest på skolen

27-7-2010 Frederik VIIIs palæ (JJ)

18-8-2010 Thomas Kluges udstilling på  Nivågaardsamlingen (HH)

 

 

Fremtiden:

 • Håb om svampetur med JA i dette fine svampeår
  • Tjek mail i denne tid; turen kan være med kort varsel
 • Ønsker:

Der var stemning for LMs ”føler” om 3 dages tur til Tyskland.

 

 1. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse (EK)

Regnskabet blev godkendt. Vi har fået 3 nye medlemmer, og kassebeholdningen er

2205,45 kr.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

Kontingentet blev foreslået til stadig at være 0 kr. Forslaget blev godkendt med begejstring.

 

 1. Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet inden generalforsamlingen, men følgende kom nu:

JJ var positiv over for tanken om at give os en rundvisning på Christianshavn.

HTS kunne arrangere en tur til Christiansborg for at se gobelinerne og evt. repræsentationslokalerne.

EK: Det ville være fint at arrangere en cykeltur.

IH: Ture ud i naturen må meget gerne indgå, f.eks. Tune grusgrav / Mølleådalen.

AM: Gåture kunne også være en god idé.

HH: En tur til Møns kirker og orkideer.

HTS: En tur til Ølsemagle revle, hvor der er et rigt fugleliv.

MNø tilbød at lave en omvisning for os på Corner i løbet af perioden. Det ville dog ikke udelukke indbydelsen til ferniseringen.

HH opfordrede til, at vi trækker på hinandens faglighed og nævnte som et godt eksempel Lasses gennemgang af Jung.

                     

Har man et forslag til et arrangement, skal man blot sende besked om tid og sted til HH, så sørger hun for at sende det ud.

 

 1. Valg af formand og kasserer

HH og EK blev genvalgt. Hanni fik megen ros som formand!

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter

       MK blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, JJ og PJ som suppleanter.

 

 1. EVT.

BG: Måske skal frokostmøderne på skolen (står i vedtægterne) udfases. HH svarede, at indtil videre havde det fungeret udmærket, men at det godt kunne være, at vi ikke i længden skulle fastholde dem. De vil blive løbende vurderet.

 

Dernæst blev seniorklubbens deltagelse i skolens fester debatteret.

HH: Måske skal seniorklubben have sin egen julefrokost en dag. Indtil videre laves der dog ikke om på det.

IH: Til sommerfesten kom der kun fem fra seniorklubben, så seniorerne optog ikke for mange pladser.

EK: Man kommer primært de første år efter at man er fratrådt, så problemet med for stort et antal seniorer løser sig selv.

Konklusion: Vi fortsætter som hidtil.

 

IH erklærede dernæst generalforsamlingen for afsluttet, og vi gik over til at arrangere Hannis medbragte lækkerier.

 

Referent: Merete Klammer


Seniorklubbens generalforsamling torsdag 9.9.2010.

 

 

Regnskab for 2009-2010:

 

Beholdning 12.9.2009                                                    2420,84 kr    

 

                                            .

Indtægter:

 

Kontingent for 3 medlemmer:                                           300,00 kr.

Rente:                                                                                   0,11 kr

I alt                                                                                 300,11 kr.

 

 

Udgifter:

 

Møn                                                                                 150,00 kr.

Generalforsamling                                                             365,50 kr

I alt                                                                                 515,50 kr

 

 

Beholdning 10.9.2009:                                                   2205,45 kr.

 

EK

Referat af generalforsamling i Seniorklubben, d. 10. september 2009

 

Generalforsamlingen blev indledt med, at Hanni holdt en kort mindetale om Jette Kihm.

 

1.   Valg af dirigent

       IH valgtes til dirigent

 

2.   Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år (HH)

Siden sidste generalforsamling har der været følgende aktiviteter i Seniorklubben:

26-10: U-turn, samtidskunst på initiativ af JJ

07-11: Frokost på skolen

16-12: Generalprøve på Synge: Playboy of the Western World i Skuespilhuset, HH

19-12: Julefrokost på skolen

10-01: Corners Fernisering, invitation fra MNø + demonstration og fakkeltog for et anstændigt Danmark

21-01: Louisiana: Moderne bearbejdelser af Velazques og David, HH

06-03: Frokost på skolen

02-05: Besøg i Botanisk Have, JJ

26-05: Forpremiere på Revy 2009 i Skuespilhuset, HH

26-06: Sommerfest på skolen

 

Bemærkninger til driften:

-          Ikke alle foreslåede arrangementer er blevet til noget. Hvis man ønsker at noget skal tilbydes igen, kan man bare spørge om et nyt tilbud.

-          Synliggørelsen af klubben ved at der udsendes hilsen ved 60-års dagen eller ved pensioneringen, ser ud til at virke godt, for der kommer nye medlemmer i den forbindelse.

-          Vores hjemmeside har været vist over 11.000 gange. HH  får besked hver uge og der er i snit 50 besøg pr. uge.

-          Mobilnumre til dem der ønsker det, er blevet rundsendt i dag.

-        I forbindelse med Jettes begravelse har HH handlet efter bedste overbevisning og håber det er foregået på et passende niveau.

 

Kommentarer til fremtiden :

-          Abildgaard på Statens Museum for Kunst: Har vi stadig en gl. elev dér, som kunne vise rundt??

-        HH  prøver at holde øje med billige billetter på DKT,

-         Er der nogen der vil holde øje med andre steder?

 

Efter beretningen blev der sagt tak til Hanni, fordi hun gør så meget for foreningen!

 

3.   Forelæggelse af regnskabet til godkendelse (EK)

EK gennemgik regnskabet, der blev godkendt. Regnskabet ses nedenfor.

 

4.       Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent

Der betales fortsat 100 kr. ved indmeldelse i klubben. Kontingentet for det kommende år fastsættes til  0 kr.

 

      Bestyrelsen foreslår præcisering af vedtægternes § 3

       a) Nuværende formulering

        §3 Medlemmer  
       Alle på 60 år og derover, som har eller har haft en arbejdsmæssig tilknytning til Greve Gymnasium, samt de kolleger på GG, der i særlig grad føler, at de kan identificere sig   med de førnævnte og deres situation, kan blive medlem ved indbetaling af kontingent på 100 kr.

      b)Ændringsforslag:

§3 Medlemmer  
 Alle på 60 år og derover, som  har eller  inden for de seneste år har haft en arbejdsmæssig tilknytning til Greve Gymnasium, samt de kolleger på GG, der i særlig grad føler, at de kan identificere sig med de førnævnte og deres situation, kan blive medlem ved indbetaling af kontingent på 100 kr.)
 

 

Der udspandt sig en til tider heftig debat om ændringsforslaget, der endte med at blive godkendt med en lidt ændret ordlyd:

§3 Medlemmer  
 Alle på 60 år og derover, som inden for de seneste år har haft en arbejdsmæssig tilknytning til Greve Gymnasium, samt de kolleger på GG, der i særlig grad føler, at de kan identificere sig med de førnævnte og deres situation, kan blive medlem ved indbetaling af kontingent på 100 kr.)
 

14 stemte for ændringsforslaget

1 stemte imod

3 undlod at stemme

 

5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde seneste torsdag d. 3-9 2009)

Ingen indkomne forslag

 

6.  Valg af formand og kasserer (HH og EK er villige til genvalg)

HH blev genvalgt som formand, og EK blev genvalgt som kasserer.

 

7.  Valg af bestyrelsesmedlem

MK blev valgt som bestyrelsesmedlem.

 

8.  Valg af suppleanter (JJ og PJ er villige til genvalg)

     JJ og PJ blev genvalgt.

 

9.       EVT.

Punkt 9: evt.

Ideer til eventuelle arrangementer i det kommende år:

 • Møn og Fanefjord Kirke (IH m.fl. evt. i slutningen af maj / begyndelsen af juni)
 • Kasematterne i Mosede Fort (evt. rundvisning ved Allan Jørgensen - BG kontakter ham.)
 • Rundvisning i Skuespilhuset? (HTS undersøger sagen)
 • Vor Frelser Kirke og Christianshavn (JJ)
 • Gipsafstøbningssamlinge (HH)
 • Tune Grusgrav (IH)
 • Ordrupgaard (Ole Briand)
 • Kaleidoskop / République  (Ole Briand)

 

EK: Generel opfordring til, at man inviterer, hvis man har ideer til en udflugt.

 

Mødet blev afsluttet med, at dirigenten takkede for god ro og orden. Derefter gik forberedelserne til spisningen i gang.


 

    Referent: Merete Klammer

Seniorklubbens generalforsamling torsdag 10.9.2009.

 

 

Regnskab for 2008-2009:

 

Beholdning 17.9.2008                                                    2258,69 kr    

 

                                            .

Indtægter:

 

Kontingent for 7 medlemmer:                                           700,00 kr.

Rente:                                                                                   5,15 kr

I alt                                                                                 705,15 kr.

 

 

Udgifter:

 

Bårebuket                                                                        200,00 kr.

Generalforsamling                                                             343,00 kr

I alt                                                                                 543,00 kr

 

 

Beholdning 10.9.2009:                                                   2420,84 kr.

 

EK

 

 

Medlemmmer som har betalt: (34)

 

Hanni Hartmann Hansen
Bodil Scheller Nielsen
Jan Janssen
Karen Bøllingtoft
Alice Adamsen
Carsten Wærens
Merete Klammer
Merete Boserup
Annette Møller
Mogens Nielsen
Rikke Allerslev Jensen
Gunnar Ib Olsen
Finn Bøge Larsen
Kenneth Larsen
Mogens Nørgaard
Glen Volkers
Hanne Rafn
Freddy Hansen
Ole Briand Petersen
Lasse Hansen
Inge Hestbæk
Peter Jansen
Bjarke Glenstrup
Ellis Kristensen
Leif Christoffersen
Anne Riemer
Lotte Hansen
Erik Lonning
Bjarne Lyders Petersen
Hanne Tabbert Sinding
Bodil Skov
Jørgen Albertsen
Kirsten Lauritsen
Gerardo Durazo Ortiz

Referat af Generalforsamling d.18.9.2008

 

 1. Dirigent blev LC      

 

 1. Bestyrelsens beretning.

 

Det forløbne år: Der har været en del arrangementer,

30.9.2007   Tur med JJ i latinerkvarteret

30.10.2007 Tur til Louisiana

2.11.2007   Frokost på skolen

4.11.2007   Rundvisning på Operaen

21.12.2007 Deltagelse i skolens julefrokost

19.1.2008   Corners udstilling på Sophienholm med MN

7.3.2008     Frokost på skolen

15.3.2008   Geocenter ved Møns Klint med IH

19.6.2008   Galleri Arthouse for at se Francis Bacon

27.6.2008   Deltagelse i sommerfesten på skolen

28.7.2008   Tur til Skolemuseet i Rådhusstræde

August 2008 Tilmelding til Biografklub Danmark

      

            Om synliggørelse: HH sender hilsen til kolleger, når de fylder 60 og/eller går på pension.

 

Alle opfordres til at maile, hvis de støder på noget, der kunne være interessant for                                                                       medlemmerne at deltage i.

 

Fremtiden: Rügen-turen blev udsat til Bededagsferien 2009 (man kan melde sig til hos JJ)

 

Forslag om tur i Skuespilhuset, Gipsafstøbningen, en ny tur til Geocenter Møn

 

HH vil organisere en mobiltelefonliste, så man kan finde hinanden, hvis man skulle komme for sent til et arrangement.

 

Vi skal huske at meddele tid og sted for afskedsreceptioner på hjemmesiden

 

Forsamlingen takkede Hanni for det høje serviceniveau.

 

 1. Regnskabet blev godkendt.           

 

 1. Forslag om uændret kontingent på 0 kr. Vinen til generalforsamlingen betales af kassen , medens deltagerne selv betaler for maden (i år 60 kr.)

 

 1. Ingen indkomne forslag

 

 1. Hanni blev genvalgt til formand med akklamation 

Ellis blev genvalgt til kasserer (vi mener hermed ikke, der er brug for en revisor)

 

 1. JK blev genvalgt som bestyrelsesmedlem og PJ og JJ som suppleanter.
 2. Her vågnede forsamlingen op og blev meget snakkesalige og JA oplyste, at der i anledningen af Astronomiår 2009 bl.a. bliver aktiviteter på Hven. JA og EK taler sammen om en tur (Ellis har et tip til transport)

Karen foreslog en svampetur med JA, der ikke var afvisende.

 

Herefter takkede formanden for god ro og orden og alle kastede sig ud i forberedelser til en hyggelig spisning, der sluttede kl.ca.19.30

 

Referent: JK

Seniorklubbens generalforsamling torsdag 18.9.2008.

 

 

Regnskab for 2007-2008:

 

Beholdning 11.9.2007                                                    2185,70 kr    

 

                                            .

Indtægter:

 

Kontingent for 4 medlemmer:                                           400,00 kr.

Rente:                                                                                   3,99 kr

I alt                                                                                 403,99 kr.

 

 

Udgifter:

 

Møntur                                                                               50,00 kr.

Generalforsamling                                                             281,00 kr

I alt                                                                                 331,00 kr

 

 

Beholdning 17.9.2008:                                                   2258,69 kr.

 

EK

 

 

Medlemmmer som har betalt:

 

Hanni Hartmann Hansen                                                  Ole Briand Petersen

Bodil Scheller Nielsen                                                      Lasse Hansen

Jan Janssen                                                                      Jette Kihm

Karen Bøllingtoft                                                             Inge Hestbæk

Alice Adamsen                                                                 Peter Jansen

Carsten Wærens                                                              Bjarne Glenstrup

Merete Klammer                                                             Ellis Kristensen

Merete Boserup                                                              Leif Christoffersen

Anette Møller                                            Anne Riemer

Mogens Nielsen                                                               Lotte Hansen

Rikke Allerslev Jensen                                                     Erik Lonning

Gunnar Ib Olsen                                                              Bjarne Lyders Petersen

Finn Larsen                                                                     Hanne T Sinding

Kenneth Larsen                                                                Bodil Skov 

Referat af Seniorklubbens generalforsamling 13-9-2007

Referat af Seniorklubbens generalforsamling torsdag d. 13. september 2007

 

Deltagere: Lotte, Ellis, Jette, Karen, Carsten, Bjarne G., Merete, Alice A, Leif C., Jan J., Bjarne P., Peter J., Finn, Hanni

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Kort beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år
3. Godkendelse af regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

     a) Ændring af vedtægternes § 3
    b) Foreningens synlighed ved 60 års fødselsdage og afskedsreceptioner
    c) Fastsættelse af kontingent
    d) Forslag og ønsker til kommende arrangementer
5. Valg af bestyrelse: formand og 2 medlemmer, heraf en kasserer + 2 suppleanter
6. EVT.

Ad 1: Leif C. vælges til dirigent.

Dirigenten meddeler, at RAJ ikke længere ønsker at genopstille til bestyrelsen og at Ellis og Hanni tager referat af generalforsamlingen.

 

Ad 2: Det forløbne års arrangementer (HH):

-         Senior klubbens stiftes 7-9-2006

-         Besøg i oktober på Ordrupgård: Hammershøj og Dreyer

-         Besøg i december på Sofienholm: Karin Birgitte Lunds udstilling

-         Frokost på skolen første fredag i marts og november

-         Julefrokost på skolen

-         Det kongelige Teater i marts: Skuespillet Græshopper og derpå spisning hos Merete Boserup

-         Byvandring i april med Jan J. og spisning på Den Tatoverede Enke

-         4 eftermiddage (marts til maj) med foredrag om Jung og hans teorier, som Lasse stod for

-         Afskedsreception for IH, JK, PJ med efterfølgende sommerfest

Kommentarer: forespørgsel om det var lidt ubehageligt at komme til frokosten på skolen i marts og november? Pensionisterne sad sammen og det føltes ok at besøge skolen på den måde.

Ad 3: Ellis fremlægger Seniorklubbens regnskab (se bilag til pkt.3 nedenfor)

Kommentarer:

- Dejligt med kage til Jungforedragene

- Det har ikke været klart om man skulle indbetale 100 hvert år, men med den i punkt 4 foreslåede ændring i vedtægterne skulle det nu være klart.

Regnskabet godkendes.

 

Ad 4:

a) (HH): Forslag om at vedtægternes §3 ændres til ”Alle på 60 år og derover, som har eller har haft en arbejdsmæssig tilknytning til Greve Gymnasium, samt de kolleger på GG, der i særlig grad følger, at de kan identificere sig med de førnævnte og deres situation, kan blive medlemmer ved indbetaling af kontingent på 100 kr.”. Forslaget vedtages.

 

b) (HH) Efter drøftelse er der stemning for at prøve at lægge en hilsen i dueslaget til kommende 60 års fødselarer. Ligeledes forsøg med en kort markering ved afskedsreceptionerne.

 

c) (EK) Bestyrelsens forslag om at næste års kontingent fastsættes til 0 kr. vedtages.

 

d)

 • Inge H. vil gerne stå for et besøg på Geocenter Møn
 • Erik Lonning foreslog skriftligt, at medlemmerne deltog i Siløsep festen.
 • Jan J beder om at Medlemmer af Seniorklubben stiller nogle kunstværker til rådighed for Kunstforeningen til udstilling. Tid: ca. 3 uger i januar/februar. Forsikringssiden skal afklares først, men det tager Finn sig af.
 • Jette omtaler muligheden for en rundvisning i DRs nye koncertsal
 • Rundvisning på Operaen og senere det nye skuespilhus
 • 3 rædselsnætter i  København, rundvisning  v. Jan J.
 • Tur til Rügen (cykler og 2 overnatninger) og rundvisning ved Jan J.
 • Besøg på Gipsafstøbningssamlingen v. Hanni
 • Trapholt i januar (Carsten)
 • Frederiksborg slot og bomber over København
 • Gl. Holtegård og Bjørn Nørgaard con amore

I denne forbindelse gøres der opmærksom på, at vi har udviklet en velfungerende praksis, som går ud på, at hvis man vil tilbyde Seniorklubben en aktivitet, beslutter man selv hvilken dag, tid og sted  etc.  og publicerer det dernæst på foreningens hjemmeside ( det er også en god ide at sende en direkte mail til medlemmerne). Dernæst tilmelder medlemmerne sig.

 

Ad 5: Ellis genvælges som kasserer, Hanni genvælges som formand

        Jette vælges som bestyrelsesmedlem, Jan J. som 1. suppleant og Peter J. som 2. suppleant.

 

Ad 6: Der blev udtrykt tilfredshed med den forløbne sæson.

 

 

Referat v. Ellis og Hanni, 22.september 2007

 

 

Herefter spisning for medlemmernes regning og vin fra Seniorklubben

 

    

Bilag til punkt 3
Regnskab for 2006-2007

Indtægter:
Kontingent for 24 medlemmer:            2400,00 kr
Dobbeltkontingent fra 2 medlemmer:    200, 00 kr
Rente                                                           0,15 kr
Ialt                                                          2600,15 kr


Udgifter:
Jungforedrag                                             414,45 kr

Beholdning:                                             2185,70 kr
EK


Medlemmer:
Hanni Hartmann Hansen
Bodil Scheller Nielsen
Jan Janssen
Karen Bøllingtoft
Alice Adamsen
Carsten Wærens
Merete Klammer
Merete Boserup
Anette Møller
Mogens Nielsen
Rikke Allerslev Jensen
Gunnar Ib Olsen
Ole Briand Petersen
Lasse Hansen
Jette Kihm
Inge Hestbæk
Peter Jansen
Bjarne Glenstrup
Ellis Kristensen
Leif Christoffersen
Anne Riemer
Lotte Hansen
Erik Lonning
Bjarne Lyders Petersen
Hanne Tabbert Sinding
Finn Bøge Larsen
Kenneth Larsen
Bodil Skov