Indmeldelse og medlemsoplysninger
Medlemmernes mailadresser
Hermed følger mail-adresser på de kolleger, der er medlemmer af Seniorklubben, og som alle har godkendt offentliggørelse af mail adresser på denne hjemmeside.
For at sikre os mod spam er@ erstattet af "snabela", så det skal ændres før brug. Det er ikke optimalt, men det bedste, når vi også skal beskytte vores postkasser.

Alice Petersen: alice.petersen10snabelahotmail.com
Alice Adamsen
:alicebeckadamsensnabelagmail.com

Allan Blaakilde: blaakildsnabelamail.dk
Anne Riemer: anne.riemersnabelamail.dk

Annette Møller: moellerannettesnabelahotmail.com
Bjarne Glenstrup:bgsnabelatunenet.dk

Bjarne Lyders Pedersen: bjarnesnabelalyders-
pedersen.dk

Bodil Skov: bodil.skovsnabelagmail.com
Ellis Kristensen:elliskristensensnabelagmail.com

Erik Lonning:erik_lonningsnabelalive.dk
Erik Erstrup:erstrup11snabelagmail.com 

Finn Bøge Larsen: finnlarsen007snabelagmail.com
Flemming Klyver: f_klyversnabelahotmail.com
Freddy Søndergaard Hansen:freddysnabelafamiliesiderne.dk
Gerardo Durazo Ortiz: gggdsnabelagreve-gym.dk
Glen Volkers:
glensnabelavolkers.dk
Grete Devantier Olsen: gretedevantiersnabelagmail.com
Gunnar Ib Olsen: gunnar.ib.olsensnabelagmail.com
Hanne Christiansen: hannemchristsnabelahotmail.com
Hanne Rafn: hanneidarafnsnabelahotmail.com
Hanne Tabbert Sinding: hannesindingsnabelagmail.com
Hanni Hartmann Hansen:  hhartmann_hansensnabelahotmail.com

Jan Janssen: janssen.cphsnabelagmail.com

Jim Skov: jimskov53snabelagmail.com

Jørgen Albertsen: jorgen.albertsen26snabelagmail.com
Karen Bøllingtoft
: takasnabeladukamail.dk

Karl-Henrik Jørgensen: karlhenrikjrgensensnabelagmail.com

Kenneth Larsen: kenneth.larsen6snabelagmail.com

Kirsten Dalgaard: kdalgaardsnabelahotmail.dk
Kirsten Lauritsen: medomlauritsensnabelagmail.com
Lasse Hansen: larshansensnabelacomxnet.dk

Leif Christophersen:
             christophersen.leifsnabelagmail.com
Leif Mathiasen:leif.mathiasensnabelagmail.com

Liselotte Hansenllotte2903@gmail.com

Merete Boserup: merete.skipper.boserupanabelagmail.com

Merete Klammer: meretesnabelaklammer.dk

Mogens Nielsen: bimopostsnabelagmail.com
 M
ogens Nørgaard: mognoergaardsnabelayahoo.dk
Ole Briand Petersen
: ole.briandsnabelagmail.dk
Rikke Allerslev Jensen:rikke.allerslevsnabelamail.dk
Søren Skat: severinsnsnabeladadlnet.dk

Vibeke Birkmann: vibeke.birkmannsnabelapilegaard.eu
Indmeldelse
Indmeldelse foregår ved at betale 100 kr til  konto 1551 4743243498 samt sende en mail til Hanni (hhartmann_hansensnabelahotmail.com) eller Ellis (elliskristensensnabelagmail.com)