Hvad er rally?

Skrevet af Kjeld Seidler

Hvad er Rally?Nedenstående er en lille guide til hvad Rallysporten handler om.

 

Hastighedsprøve:
Den del af arrangementet, hvor det handler om at køre hurtigst muligt fra start til slut. Hastighedsprøver køres på særlige, lukkede vejstrækninger. Rallybilerne starter med 1 minuts mellemrum på gennemgående hastighedssprøver. Der findes også rundbaner her kører deltagerne flere omgange på den samme hastighedsprøve, her startes bilerne efter Starterens skøn typisk med ca. 20 sekunders mellemrum, alt efter hvor mange deltagere der er i gang på hastighedsprøven. Antallet af hastighedsprøver at variere fra arrangement til arrangement. Samlet længde på hastighedsprøverne til et arrangement er typisk mellem 100 til 150 kilometer, de enkelte hastighedsprøver er typisk mellem 8 til 20 kilometer lange, Publikumsprøver er hastighedsprøver specielt udvalgt af løbsledelsen, disse hastighedsprøver er typisk i industriområder hvor publikum let kan komme til at se rallybilerne.
 
Transportetaper:
Dette er vejene som forbinder hastighedsprøverne, hvor normale færdselsregler skal overholdes.
 
FIA:
Det internationale motorsports forbund (Fédération Internationale de l'Automobile). Forbundet kontrollere og regulerer al international motorsport.

 

DASU :

Dansk Automobil Sports Union (DASU) er hovedorganisation for al organiseret bilsport i Danmark.

DASU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og Federation International de l’Automobile (FIA).

Omkring 8.000 medlemmer er fordelt på ca. 100 klubber rundt omkring i landet.

Blandt DASU's aktiviteter er banesport, karting, rally, bilorientering, MRC og dragracing.

Som medlem af en klub under DASU har man ret til at få udstedt licens indenfor DASU's forskellige områder.


Homologation:
Alle rallybiler er Homologerede, hvilet kort betyder at alle de komponenter der er monteret på bilerne skal være godkendt af FIA, i visse tilfælde findes der nationale godkendte biler disse kontrolleres af DASU

Første og andenkører:
I rallybilen er to personer en førstekører og en andenkører (i daglig tale kaldet ”codriver”) Førstekøreren er personen som kører rallybilen, codriveren er personen som læser noter.

 

Noter:

Inden arrangementet afvikles laver Codriveren og førstekøreren noter som beskriver vejforløbet på hastighedsprøven, disse noter læser Codriveren op for Førstekøreren når selve hastighedsprøven køres, kort fortalt får Førstekøreren noter som beskriver svingenes skarphed, afstand til næste sving eller bakketop osv. samtidigt er det Codriverens opgave at guide holdet fra Hastighedsprøve til hastighedsprøve via Transportetaperne.

Nul-biler:
Nul-biler, er de biler der kører først på hastighedsprøverne, de har til opgave at sørge for at hastighedsprøven er afspærret, i alle arrangementer sørger løbsledelsen for at der er lavet afspærrede zoner hvor publikum ikke må stå af sikkerhedsmæssige årsager, men det er i stor grad også op til den enkelte tilskuers sunde fornuft at stilles sig et sikkert sted. Hvis en Nul-bil vurdere at et hastighedsprøve ikke er tilstrækkelig sikret har de beføjelse til at annullere hastighedsprøven.

Parc fermé:
Udtrykket er fransk og betyder lukket område. Under et rally, skal alle køretøjer parkeres i Parc Ferme inden for en bestemt tid typisk før start og efter mål, hvis arrangementet er over flere dage står bilerne i Parc fermé natten over. I Parc fermé får ingen lov til at udføre arbejde på bilen. Parc fermé er bevogtet natten igennem.

Serviceplads/Rallycentrum:
Hvert hold har sit eget serviceområde, her kan teamets mekanikere udfører reparationer på rallybilerne. Rallybilerne kører typisk 2-3 hastighedsprøver mellem hver service.

Klik på nedenstående link for at se en guide på notekørsel, indslaget er lavet af Norske Cato Menkerud som er codriver for Henning Solberg.

http://flash.vg.no/grafikk/rally_norway/kartleserguiden.swf