EUROPÈEN, DEN EKSKLUSIVE RACEKAT.!

Overskrift 1

Her er de 4 af mine ialt 6 voksne Europé katte på deres elskede klatre stativ i køkkenet... Nederst; Aemilia av Buerlia 8 måneder.

Europékatten - en vigtig del af vores kulturarv..

Aemilia av Buerlia (N) IMPORT fra NORGE. Den første Europé i Danmark i farven Rød Harlekin (solidrød) (EUR 03)

Européen,-en værdifuld del af vor kulturarv..!

Følgende artikkel er skrevet af Europé opdrætter Ingeborg Ekstrand og oversat til dansk af Elsa Rienecker.

________________________________________________________

Européen  er en stambogsført racekat, som er fremavlet af vore nationale populationer af fritlevende tamkatte.

Europeens oprindelse er tamkatte fra fritlevende kattepopulationer i Norden.
Man kan sige, om denne kat, at den svarer til "vildtypen"af katten i den vestlige
verden.
I racekatte sammenhæng er det bedre at anvende begrebet "grundtypen"af racekatte i den vestlige verden.
På grund af
det koldere klima er den oprindelige kat i Norden grovere i kropsbygning end de frit levende katte i det sydlige Europa.
Tanken med at tage vare på katte fra de fritlevende nordiske populationer var at skabe og bibeholde den som en national i det store hele ikke modificeret dvs.oprindelig racekat.

 Racen burde betragtes som en "landrace";den er en skat set ud fra alle tænkelige synsvinkler, og den bør dermed vurderes meget højt af enhver katteelsker for sin  egen skyld! Vi har faktisk  kun een korthåret Nordisk Nationalrace.
Der tilkommer vor egen racekat al respekt, ikke mindst fordi det er en af de absolut ældste registrerede racer indenfor FIFe.

De første Européer registreredes allerede i 1940 i Svenska Katteklubben SVERAKs forgænger. FIFé grundlagdes i 1949 på fransk initiativ.

 Bland ikke racekatten Europé sammen med vor tisds huskatte !!!
Huskatten er IKKE en oprindelig kat, men en betegnelse for alle velpassede hyggelige ikke registrede katte, uanset om de ved et uheld ikke er blevet registret efter to registrede forældre af samme race, eller om de er hittekatte osv. Huskatte må se vidt forskellige ud og er sædvanligvis raceblandinger.

Européen er en stambogsført racekat med egen stambog præcis som alle andre  godkendte racer. Forskellen mellem Européen og huskatten er, at Européen ikke i sit udseende må have noget som minder om nogen anden race.
Det betyder, at Européen i modsætning til en del andre racer ikke kan typeavles ved hjælp af indkrydsning af andre racer .
Det fremgår med al ønskelig tydelighed i standarden, ikke mindst i dens almene opdeling.


Noviceklassen lukkedes i 1999. Mens klassen var åben, gjalt det, at Novicer ikke skulle have nogen som helst anden race eller blandingsrace i baggrunden.

Européens historie og oprindelse

Européen ligner i udseende temmelig meget den europæiske vildkat. Hen mod 400 tallet. Kr. finder man belæg for tamkatte i Sverige. Tamkatten kom til at tilpasse sig klimaet og naturens andre vilkår for at kunne overleve.
Med tiden blev katten et af vore kære husdyr, som hjalp til med at holde smågnavere i skak.
Fremtidige DNA - analyser vil sikkert kunne give svar på, hvilke arter af kattedyr, der er tamkattens oprindelse, og hvordan tamkatten stammer rent geografisk, og måske hvordan den kom til Sverige og Norden.
Sansynligvis har de vidtberejste vikinger bidraget både til at katten kom til Norden og til en del af dens spredning til resten af Verden.

Européen nedstammer fra frit levende ætlinger af de katte, som tilpassede sig til vort kolde klima; kropsbygningen blev grovere, pelsen blev tættere, og en varmende underuld udvikledes.
Tidligere var de frit levende kattepopulationer sansynligvis genuint  korthårede.

Man regner med, at langhårsgenet kom til Europa i  1600 - tallet og videre til Norden med importør. Imidlertid kan det ikke helt udelukkes, at vort
klima i perioder var ekstremt koldt, hvilket har medført, at langhårsgenet er opstået som en naturlig mutation; når det blev varmere igen, behøvedes den lange pels ikke, og anlæget forsvandt i det store og hele fra genpoolen..

Med en frit levende kattepopulation forstås antal katte, som parrer sig frit uden at mennesket øver indflydelse på hvilke individer, som får unger eller hvilke, som parre  sig med hinanden..

Før 1800 tallet, kom der kun få katte ind i landet, som med  tiden skulle komme til at klacificeres som forskellige andre racer .
Den nationale kattestamme påvirkedes ikke i nogen større udstrækning af det fåtal af katteindivider, som importeredes før 2.verdenskrig .

Efter den sidste verdenskrig øgedes interessen for katten og kattesporten, og dette medførte importer af forskellige  fremmede racer.V
ed at man siden ubetænktsomt lod racekatte gå ude ,er antallet af blandingsracer i de frit levende nationale kattepopulationer steget markant.

Européens stamfædre er i stigende grad blevet blandet op med fremmede racer, hvilket har bevirket, at vore frit levende kattepopulationer i dag mærmest er at betragte som forvildede huskatte.

Européen vokser frem som racekat omtrent samtidigt med racekatteforeningerne.

Fra og med 1946, blev det muligt for ejere af nationale korthårskatte med et vist udseende at få disse katte registret med racenavnet "Svensk Huskat" i Svenska Katteklubben
Racenavnet ændredes til Europæisk Korthår og senere til Europé.
At racen er genuint korthåret er en selvfølge, ligesom den ikke bærer nogen andre recessive anlæg end dilutionsfaktor,så sort/rød/sortskilpadde kan blive blå/creme /blåskilpadde.

Når man ser tilbage på Européens vej til racekat, mindes man det megen blæsevejr, der har været omkring Sveriges nationale race, der i 2006 kan fejre sit jubilæum som godkendt race i 60 år.

I dag er det måske ikke længere særlig kendt, at Européen og Britten har haft  en fælles og for Européen helt malplaceret historie.
Européen blev allerede fra begyndelsen taget ind fra den nationale kattestamme for at blive egen race.

Franskmændene og englænderne havde forskellige meninger om fra hvilket land Chartreux og
British Korthår egentlig stammede; begge gjorde krav på de forskellige varianter af blå katte.

Européen og Brittens fælles historie kan delvis betragtes som sammenblandede definitioner af tre forskellige racer i voksende forbund.
Européen og Britten lignede formodentligt hinanden, fra geografisk velafgrænsede områder, allerede før raceforeningens tid. Forskellen turde være den, at englænderne mente, at deres variant af tamkatten skulle være kraftigere, og derfor krydsede de med Persere, et tabu for Européen !
Efterhånden som FIFe vokser, bliver racekattens standarter mere og mere specificerede, hvilket er nødvendigt, efterhånden som flere racer godkendes.
I kattesportens tidlige historie kunne samme kat gå i avl fra slank korthårskat som ung og for kraftig som ældre.

Den første  Europé standard blev antaget af FIFe i begyndelsen af 1950erne og var en oversættelse af GCCFs  daværende standard for alle farvevarianter bortset fra de solidblå.

I 1960erne importeredes blå korthår fra Frankrig og England; disse registreredes som Chartreux og opdrættedes som egen race indtil 1967. Efter et fransk foreslag,  blev det fastslået, at British Blue/Chartreux var samme race.
Den er i dag genetableret ude i Europa.

Européen bliver egen race 

Europé opdrættere har aldrig haft anden hensigt end at skabe en smuk og hyggelig national racekat. Forhåbninger om, at Européen kunne blive en international kendt race med oprindelse i de nordiske lande, findes stadig, nu som dengang.

Fra 1972 begyndte man at fremavle farvevarianter af Européen med samme type som de blå, både gennem importer og ved indkrydsning med Perser katte.
 I 1973 besluttede FIFe, at Chartreux/ Brittish Blue/ Europé var samme race. Beslutningen gjaldt kun den blå variant. Fra Européens synsvinkel var det en helt fejlagtig beslutning, da der ikke blev pålagt nogen restriktioner på avl mellem  de blå og andre farve varianter.
Delutionsfaktoren (fortyndingsfaktoren ) fandtes hos de gamle novicer, og blå Européer fødtes nu og da spontant i kuldene.

Under "separeringen,"opstod tre forskellige typer;: Nordisk Europé, Britisk Korthår,og "mellemgruppekatte". De  opnåede senere at blive godkendt i et andet forbund med et nyt navn; man ville åbenbart have en kat som var midt imellem de to allerede anerkendte racer.

Europé opdrætterne kæmpede videre for deres nationale race, og i 1977 kom der til SVERAKs genralforsamling et foreslag om adskillelse af racerne.
Det blev gentaget mange gange, og i 1979 fik SVERAKs foreslag til FIFé  gehør i spørgsmålet.
Separeringen kunne så begynde i december 1982.
Europé ejerne var lykkelige, for vor nordiske race var reddet.

I visse tilfælde kunne katte ejerne vælge, at kattene  skulle separeres til Europé, men princippet var, at man gik efter kattens fenotype (udseende) i en særskilt  klasse på en udstilling. 

Europé ejerne havde dog foretrukket, at kattene separeredes alene efter afstamning. Det havde giver tyderligere signaler til fremtidige opdrættere som spåede om fremtiden og fik ret med facit i hånden.! 
Fremfor alt ville man være blevet sparet for mange generationers avlsarbejde for at forbedre pelskvaliteten. Den genuine, vandafvisende, korte,faste, tætte, glatliggende pels, som ikke er hverken for blød eller  ru i strukturen ville have domineret geenpoolen efter separeringen.

Havde man stillet strengere krav til pelskvaliteten og udseendet i Novice klassen efter separeringen, som foregik indtil 31 dec.1985 og frem til FIFEs regler 1 januar 1999, - så ville meget have været vundet.

Fra midten af 1980erne begyndte det at kunne mærkes, at raceblandinger har spredt sig langt ud på landet.

Noget som mange Europé opdrættere har talt frem og tilbage om uden tøven mange gange er, at man ikke i forbindelse med separeringen fik debatteret spørgsmålet om at ændre racens navn. 

Med en fornemmelse af, hvor racen ville være blevet mest populær, ville Nordisk Korthår eller 
Nordisk Kat have været at foretrække. 
Med historisk perspektiv ville Vikingekat have været det mest pasende..???

Hvordan skal en Europé se ud ??

Sansynligvis er det lettest med en omvendt sammenligning.Se på andre racers særpræg; indgen af dem er racetypisk for en Europé !
Racen har sit helt eget look;når man ser denne race er helhedsindtrykket:" Åhh, dette er en Europé.!"

Européen er en mellemstor til stor kat og en helt igennem proprtionerret kat.
Kroppen
er en anelse længere, end katten er høj over manken uden at miste proportionen, men hverken højbenet eller cobby (med lidt korte ben).
 
Undertiden kunne man ønske sig en tydeliggørelse af standarten .

Hovedet skal være
afrundet med god bredde med lige næseparti, hvis længde er i proportion med hovedets bredde med tydelig hage.

Øjnene er mellemstore og rundede med mandelformet antydning. ved øjnenes underkant synes i profil en anelse markering, men mere lige end standarten giver indtryk af; overgang til en svagt markeret pande. Afstanden mellem øjnene svarer til et øjes bredde.

Ørerne er mellemstore, lige så høje som bredde ved basis, svagt rundede i spidsen, relativt højt ansatte,samt temmelig opretstående.
Afstanden mellem ørerne svarer til bredden af et ører ved basis.

Pelsen skal være ; kort, glathåret.spænstig med underuld,blank, vandafvisende, og den må ikke føles blød eller stridhåret. Den er så tætliggende, at den stort set falder på plads igen, hvis man stryger katten mod hårene.

Européen i dag :
 
Generationer af katte er i målbevidst avl blevet styret mod konsolidering af et vist udseende,en speciel racetype. Det baseres på, at man stille og tålmodigt tager vare på de mest racetypiske og sunde dyr.
Racen Europé skal være homogen, men ikke ensidigt typeavlet.
I modsætning til mange andre racer kan Européen ikke krydses med nogen anden race eller bevidst krydsede novicer for hurtigere at opnå forskellige avlsmål.

Når man ser på standarten fra 1970erne om katte, som har haft stor betydning for de fleste farver i dag, her genfinder man hannerne
GIP og IC CHANTHABURI BILLY THE KID, silvertabby og hans søn
IP og GIC FRIDHEMS PONTUS PRIMUS,-  begge silvertabby, samt
IC
APELGÆRDETS PYSSLING, bruntigré. 

Billy er importeret fra USA og er formodentlig den eneste kat af ikke nordisk herkomst,som er overført til racen Europé og som er gået ind i Europé opdrættet.
Billy var oprindelig American Shorthair, racen som formodentlig opstod af de katte, som fulgte med nordiske /europæiske emigranter"over there", da vi heroppe var et fattigt land..

Nordamerikanerne begyndte tidligt med racekatte og har været smarte nok til at
vurdere deres egen "oprindelige race" højt. Ifølge oplysning skal Billy have en stamtavle, der udelukkende består af katte, der siden begyndelsen af 1900 talleter registrede som American Shorthair.

I dag kan man ikke importere flere American Shorthair med henblik på at udvide Européens avlsbasis, da selv denne race er blevet "typeforbedret" ved indblanding af andre racer omtrent sent i 1960 -1970erne.

Billysønnen "PONTUS PRIMUS" og "PYSLING" er beslægtede langt ude. Pyssling går enten tilbage til enten ældre linier, gennem "
OSQUAR AV SURABRUUN" far til "OTTEBY ASLØG", begge bruntabby.

De røde Européers linier nedstammer for det meste fra "KORNHEDDINGE" udenfor Malmø og de stammer også fra tidligt i 1970erne.  Det fantastiske med disse katte er, at de delvis har taget sig en omvej over Danmark.

Den vej kom selv den gamle, danske
linie:
af solidrøde
( skønt rødtabby registreredes) med underliggende tabbymønster ind i vor svenske Europé stamme .
På fædrenes side, går endda en del af disse katte tilbage til de første katte via "PYSSLING."

Det er vidunderlig, at man endnu i år 2001 kan følge mange af Européernes stamtavler tilbage til et antal af de først registrerede katte, med forholdsvis genuin baggrund. 
Deette er muligt, takket være et lille antal dygtige opdrættere.
Denne genpool  af ætlinger (efterkommere ) af disse katte, som i dag findes i alle farvevarianter er en udmærket måde til at bevare vor egen oprindelige race sammen med de mest værdifulde novicekatte, som er kommet til gennem årene .

Forhåbentlig tager de nu aktive opdrættere dette alvorligt, eftersom disse linjer har en uvurderrlig værdi for fremtidig avl af de
"katte-kulturarv",som vi skal vogte.

En hjertlig tak til alle, som har bidraget med materiale alle slags og på abden måde til denne artikkel.!

____________________________________________   Aemilia av Buerli(N) IMPORT fra Norge. Født 31/7/2007. Rød harlekin (nonaguti) (EUR 03 ) fra Norge- den første Europé af denne farve i DK.

Overskrift 1

Aemilia og Sigurd i køkkenet... marts 2008.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.08 | 13:59

why not in english

...
06.05 | 22:46

Kære Ulla
Peter og jeg vil gerne i kontakt med dig ang. Isidor. Hvad er din e-mail adr.?
Med venlig hilsen
Peter Sørensen og Kristina Laustsen

...
22.01 | 04:49

Hej Igen..
Og hvordan går det med brormand Chilli Boy ?
Jeg kan fortælle, at deres mor "CH DK Bøgelunds Krummeline "
stadig lever og trives, hun er 16 år.

...
22.01 | 04:45

Hej Erik og Lene..
TAK for Jeres besked.
Hvor trist at høre...R.I.P ..;0(
Hvornår fik han sukkersyge ? Behandling?
I kan skrivve til mig på u.h.rothe@gmail.com

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE