ONSDAG 07. MARTS 2018 KL. 19.00

GENERALFORSAMLING

Kom og gør din indflydelse gældende !       

     Vi er vært ved en øl eller en vand !