Korets generalforsamling
Generalforsamling


Referat fra generalforsamling tirsdag den 14. september kl. 19.30-20.15

1. Formandens beretning

Start 1.-9. 2020 efter Coronapause fra 17.-3. 20, sidste prøve 10.-3. 24 medlemmer, dog så vi ikke Birgit Nielsen, altså 23 aktive, heraf to nye basser, Allan og Henning. Vi sang med restriktioner hele efteråret, stor afstand, 2-delte korprøver; vi fortsatte til og med adventskoncert i Ø. Lindet Kirke 1.-12., 2 x 40 min., siddende med 2 m. afstand, publikum med ryggen til koret, 2 x 18 billetter kunne udstedes. Det var underligt, men en stor oplevelse for en del af publikum. Aflysning af Zenobiastævne 22.-9., Ærøbesøg 23.-25. okt., genforeningsstævne i okt. og nov., medvirken ved De ni Læsninger, nytårskur i januar, åben sangaften 9.-2., festugegudstjeneste i maj. Til gengæld samledes vi 18.-5. til fællessang og kaffe med et lille glas.

2. Korets fremtid

Ny start 7.-9. uden restriktioner. Zenobiastævne udsat til 8.-10. 22. Genforeningsstævne afvikles efterår 21. Ingen aftale med Ærøkoret. Grænsekorenes generalforsamling afholdes 25.-9. 21. Vi medvirker ved De ni Læsninger 12.-12. 21, Grænseforeningens årsmøde på Hotel Norden i Haderslev 10.-2. 22,  Åben Sangaften 22.-2. 22, Påskekoncert Ø. Lindet Kirke 5.-4. 22. Bestyrelsen foreslår besøg af Ærøkoret primo maj 22. Bestyrelsen ønsker nyt stamrepertoire valgt af sangerne.

Respons: Kun enkelte er interesserede i genforeningsstævne. Ellinor har taget kontakt til Grænseforeningens formand for afklaring. Med hensyn til Ærø foreslår koret tidligt forår 22 eller efterår 22 eller at aflyse helt. Ellinor kontakter Benedicte og Karsten Hermansen.

3. Regnskab og budget

1.-5. 20 til 30.-4. 21 Årets overskud er 1039 kr. 

Budget 20-21: Underskud 2323 kr.

Vedtaget: Kontingentindbetaling på 100 kr. pr. medlem. Indbetales på konto 9740-0000923079.

4. Valg til bestyrelsen

Alle genvalgt.

5. Fordeling af arbejdsopgaver

Alle genvalgt.

6. Evt.

Ny højskolesangbog anvendes efter jul .

____________________________

Referat fra generalforsamling 8.-9. 2020 kl. 19.30-20.10:

Formandens beretning

Start 3.-9. med 24 medlemmer. Tove Kamedula sygemeldt hele sæsonen, Frede Hansen syg indtil hans død i oktober, så 22 aktive medlemmer+dirigent.

21.-9. 2 deltagere i Danske Folkekors Danmarksstævne i Fredericia under ledelse af Theis Lyng Reinvang med uropførelse af 5 nye danske sange.

22.-10. Åben Sangaften med kaffebord, 40-50 deltagere.

26.-10. Grænsekorenes øvedag på gamle danske sange til genforeningsstævne med Hans Chr. Hein i Felsted (koldt).

26.-11. Adventskoncert i Sdr. Hygum Kirke.

15.-12. De ni Læsninger i Ø. Lindet Kirke.

14.-1. Nytårskur.

1.-2. Grænsekorenes generalforsamlingsstævne med Søren Birchs og Niels Brunses nye sange til genf.stævne.

3.-3. Bevtoft Kirke med Betty og Peter Arendt, ost og rødvin derefter på Bakkevænge 18.

10.-3. Sidste korprøve inden Coronanedlukning.

Korets fremtid

22.-9. Zenobiastævne udsat til 2021. Dato kommer.

23.-25. okt. Besøg fra Ærø udsat til 2021. Dato kommer.

Genforeningsstævne i oktober-november. 

1.-12. Adventskoncert Ø. Lindet Kirke.

13.-12. De ni Læsninger i Ø. Lindet Kirke.

Nytårskur i januar.

6.-2. Grænsekorenes genralforsamlingsstævne.

9.-2. Åben Sangaften.

Regnskab og budget

1.-5. 19 til 30.-4. 20 Årets underskud er 5279 kr. 

Budget 20-21: Underskud 2500 kr.

Vedtaget: Kontingentindbetaling på 150 kr. pr. medlem. Indbetales på konto 9740-0000923079.

Birthe har uden held forsøgt prisnedslag hos Frøs, Ellinor har forsøgt kontingentnedsættelse hos Danske Folkekor. Afventer svar.

Valg til bestyrelsen

Genvalg af Jesper, Kirsten, Birthe, Ellinor, nyvalg af Birgit R.

Fordeling af arbejdsopgaver

Podier - Gitte

Dragter - Gitte og Birgit R.

Festudvalg - Ellen, Margit, Marie P., Signe, Else

Hjemmeside - Ellinor

Noder - Ellinor

Klargøring korprøver - Flemming

Scrapbog - Birthe S.

Evt.

Intet.

___________________________________________


Referat fra generalforsamling tirsdag den 10. september 2019 kl. 19.30-20.15:

Formandens beretning

Start 4.-9., nu uden Frede Fogh, Inge er flyttet, Shirley er stoppet. Claus startet 10.-9., Hans Kristian startet 29.-1., i alt 24 + dirigent.

22.-9. stævne med øvrige kor fra Gl. Rødding Kommune på Højskolen i Rødding og Ole Jørgensen, 20 fra Ø.L. 

27.-10. Vivaldis Gloria og Mozarts Ave Verum i Løgumkloster med Søren Birch, 4 fra Ø.L. 

Alle Helgen Ø.L. Kirke 4.-11.

Enghaven 18.-11.

Adventskoncert Ø.L. Kirke 4.-12.

De ni Læsninger 16.-12. i Ø.L. Kirke

Nytårskur den 15. januar.

Signes fødselsdag på Jels Voldsted 26.-1.

"Nordiske toner" ved Grænsekorenes generalforsamlingsstævne 2.-2. med Anna Kjærsgaard, 4 herfra.

26.-3. Holtegården i Rødding.

14. maj bestyrelsesmøde.

En del af koret sang ved festugens gudstjeneste i teltet 26. maj.

Korets fremtid

21.-9. Danmarksstævne i Fredericia, 2 fra Ø.L.

22.-10. Åben sangaften for alle med kage og kaffe i Fors.huset

26.-10. Øvedag til Genforeningsstævne 2020.

26.-11. Adventskoncert i Sdr. Hygum Kirke.

15.-12. De ni Læsninger i Ø.L. Kirke.

1.-2. Grænsekorenes generalforsamlingsstævne i Egernsund.

22. og 28. marts øvedage til stævne 2020.

31.-3. Påskekoncert i Ø. Lindet Kirke.

18.-4. Genforeningsstævne i Aabenraa.

2.-5. Genforeningsstævne på Alsion.

3.-5. Genforeningsstævne i Sønderjyllandshallen.

26.-9. stævne med Zenobia.

Ærøkoret inviteres i efteråret 2020.

Regnskab og budget

Årets underskud er 7494,24 kr.

Budget 2019, underskud 3.500 kr.

På kontoen dags dato: 8378,41 kr.

Underen over kontogebyr på 600 kr.

Valg til bestyrelsen

Genvalg af Tove, Jesper, Birthe, Kirsten og Ellinor.

Fordeling af arbejdsopgaver

Alle fortsætter som hidtil, dog ikke udarbejdelse af lister.

Eventuelt

Deltagelse ved Betty og Peter Arendt koncert i Bevtoft 3. marts. Der arrangeres spisning inden.

______________________________________________

Referat af generalforsamling tirsdag den 11. september 2018 kl. 19.30-20.15:

Formandens beretning:

Sæson 17-18 startede med 24 medlemmer. Reformationsfejring 28.-10. sammen med Rødding Egnskor, Skodborg/ Skrave Kirkekor og Jels kirkes Voksenkor i Skodborg, Jels og Sdr. Hygum kirker.

21.-11. efterårskoncert sammen De hylende Hunde i Bevtoft Kirke.

17.-12. De ni Læsninger i Ø. Lindet kirke.

26.-27. januar på Ærø med koncert i Marstal Kirke.

3.-2. Grænsekorenes generalforsamlingsstævne i Felsted med Niels Thåstrup, 6 her fra tilmeldt.

20.-3. Påskekoncert i Ø. Lindet Kirke, herefter påskekur med pårørende i 1913 bygningen.

6.-5. Ø. Lindet festuge gudstjeneste i teltet.

25.-5. Egnskorets 70 års jubilæum på Rødding Højskole, hvor vi indviede ny kordragt.

Frede Fogh døde 5.-7.

Bestyrelsesmøde 28. august.


Korets fremtid:

Mere trestemmigt repertoire fremover. 

22.-9. stævne på Rødding Højskole sammen med Rødding kirkes pigekor, Rødding Egnskor, Jels kirkes kor og Skodborg/ Skrave Kirkekor, instruktør Ole Jørgensen, København.

29.-9., 6.-10. 0g 27.-10. grænsekorstævne med Søren Birch.

26.-27. okt. i Sorø, Festivalkor.

4.-11. Alle Helgen i Ø. Lindet Kirke.

4.-12. Adventskoncert i Ø. Lindet Kirke.

16.-12. De ni Læsninger i Ø. Lindet Kirke.

2.-2. Grænsekorenes generalforsamlingsstævne i Egernsund.

26.-5. Ø. Lindet festuge festgudstjeneste i teltet

Tanker om - Udflugt, åben sangaften/ lørdag eftermiddag. Snak om hvervning af nye medlemmer, reklame for koret. Ingen konklusioner, men bestyrelsen arbejder videre.

 

Regnskab og budget

Budget balancerer med 7.507 kr. den 30.-4. 2018. Bilag blev uddelt.


Valg til bestyrelsen

Genvalg af Kirsten Munk, Jesper Schramm, Tove Kamedula og Ellinor Jensen.


Arbejdsopgaver

Podier: Gitte og Helge

Dragter: Birgit Rerup og Gitte

Festudvalg: Marie Petersen, Signe, Ellen, Margit og Tove

Lister: Kirsten

Hjemmeside: Ellinor

Noder: Ellinor

Scrapbog: Birthe S.

Opvarmning: Flemming


Evt.

Intet.

_____________________________________________________

Referat af generalforsamling tirsdag den 19. september 2017 kl. 19.30-20.15:

Formandens beretning:

Sæson 16-17 startede 6.-9. med 27 medlemmer. 24.-9. Papaya-stævne med 105 deltagere fra Hylende hunde, Jels kirkes Voksenkor, Rødding kirkes børne- og ungdomskor, Skodborg/ Skrave Kirkekor, Rødding Egnskor og Ø. L. Koret. Musikalsk og økonomisk en succes, støtte på 18.000 kr., overskud på 2.275 kr., som gemmes til fælles arrangement 22.-9. 2018. 29.-10. i Sønderborg Musikhus lavede vi 30 års jubilæumskoncert med Ulkebølkoret; fællesnumre fra "I det fri" samt egne afdelinger. 6.-11. Alle Helgen i Ø. L. Kirke. 12.-11. Grænsekorstævne i Ballum med Christine Toft Christensen og Charlotte Støjberg, 11 her fra, julemusik. 29.-11. Adventskoncert i Ø. L. Kirke. 11.-12. De ni Læsninger i Ø. L. Kirke sammen med De hylende Hunde. 10.-1. Nytårskur. 28.-1. Grænsekorenes generalforsamling i Musikhuset Sønderborg med Susanne Heigold, 5 her fra. 21.-5. Ø. L. Festuge i teltet. 22.-27. maj Landsstævne med 2 deltagere her fra.

Korets fremtid:

Uden Inger-Lise Vernersen. Bente Kjærside og Inge Clausen er holdt, og Helge Bojsen holder pause, nyt medlem Shirley Lausen. Lutherfejring 28.-10. med  Jels kirkes Voksenkor, Skodborg/ Skrave Kirkekor, Rødding Egnskor  og Ø.L. Koret i Skodborg, Jels og Sdr. Hygum Kirker; fællesprøver 11. og 24. oktober. 4.-11. Grænsekorstævne i Sønderborg med Jakob Høgsbro. 21.-11. efterårskoncert sammen med De hylende Hunde i Bevtoft Kirke. 17.-12. De ni Læsninger i Ø.L. Kirke sammen med De hylende Hunde. Sidste weekend i januar invitation til Ærø. Grænsekorenes generalforsamling i januar eller februar. 20.-3. Påskekoncert i Ø.L. Kirke. 6.-5. Ø.L. Festuge gudstjeneste. I denne sæson lidt mere fokus på trestemmighed.

Regnskab og budget:

Der har været udgifter på 9.084,70 kr. og indtægter på 19.748,95 kr., overskud på 10.664,25 kr. Balance på 19.630,50 kr. Budget for kommende sæson: indtægter 7.010 kr., udgifter 7.150 kr., underskud på 140 kr.

Valg til bestyrelse:

Genvalg af Tove Kamedula, Jesper Schramm, Birthe Kristensen, Kirsten Munk og Ellinor Jensen.

Arbejdsopgaver:

Podier: Gitte og Helge

Dragter: Birgit og Gitte

Festudvalg: Aase, Signe, Ellen, Margit og Tove

Korlister: Kirsten

Hjemmeside: Ellinor

Nodebank: Ellinor

Scrapbog: Birthe S.

Opvarmning: Flemming

Evt.:

Der skal arbejdes med mere hensigtsmæssig koropstilling. Korprøve også 10.-10. Søndag 17.-12. sidste dag før juleferie. Spørg efter evt. nye medlemmer. Ja til Ærøweekend.

______________________________________________________

Referat af generalforsamling tirsdag den 3. januar 2017 kl. 19.30-20.15:

Formandens beretning:

Sæson 2015-16 var vores 30. sæson, startede 1.-9. med 26 sangere. Vi sluttede sæsonen med 28. 11.-9. sang vi til "Hele kirken synger" i Jels Kirke. 24.-10. tog 7 fra koret til kordag i Haderslev med Henrik Skærbæk Jespersen (3-stemmige satser). 15.-11. sang vi på Enghaven i Rødding til deres julemarked. 1.-12. gav vi adventskoncert i Skrave Kirke med efterfølgende underholdning i Københoved Forsamlingshus. 13.-12 lavede vi "De ni Læsninger" sammen med Rødding Egnskor i Ø. Lindet Kirke (20 tilhørere) og 16.-12. julekoncert sammen med dem i Frimeninghedskirken Rødding (fuldt hus) og derefter samvær og sang på Rødding Højskole. Nytårskur 19.-1. 6.-2. generalforsamlingsstævne i Grænsekorene i Haderslev med Erik Sommer, herfra deltog 11. 15.-3. Påskekoncert i Ø. L. Kirke sammen med KHALBAKTIM fra Haderslev. 16.-4. 30 års jubilæumskoncert (Hylende Hunde 50 år) i Landsbyhuset sammen med Rødding Egnskor, Rødding Mandskor, Jels Kirkes Kor, Ærøkoret, De hylende Hunde; fest i Forsamlingshuset og næste dag morgenkaffe og sang. 1.-5. deltagelse i gudstjeneste i forb. med Ø. L. Festuge. Et meget aktivt og festligt år.

Regnskab og budget:

I året 2015-16 har der været indtægter på 9410,31 kr. og udgifter på 6424, altså et overskud på 2986,31 kr. Der budgetteres i 2016-17 med underskud på 9880 kr. Indestående pr. 31.-12. 16 er 17205,03 kr. Jubilæet 16. spril endte med et overskud på 7972,88 kr. Papayastævnet endte med et overskud på 2275,60 kr., som tilhører de seks kor i Gl. Rødding Kommune. Stor tak til Birthe for ekstraordinær indsats i jubilæumsåret.

Korets fremtid:

24.-9. 16 Papayastævne. 29.-10. til 30 års jubilæum hos Ulkebølkoret. 6.-11. Alle Helgen i Ø.L. Kirke. 12.-11. stævne med Christine Toft  Ballum (Grænsekorene). 29.-11. adventskoncert i Ø.L. Kirke. 11.-12. De ni Læsninger sammen med De hylende Hunde i Ø.L. Kirke. 10.-1. nytårskur. 28.-1. Grænsekorenes generalforsamlingsstævne i Sønderborg. 1.-4. forprøve til landsstævne. 21.-5. gudstjeneste i forb. med Ø.L. Festuge. 25.-27. maj Landsstævne i Herning. 28.-10. fælles fejring af Lutheråret med andre kor fra Gl. Rødding Kommune. 22.-9. 2018 korstævne med Ole Jørgensen og de øvrige kor i Gl. Rø. Kom. - Vi drøftede fællesarrangement med Ulkebølkoret, vi ser hvad der byder sig af muligheder. Til Ærø måske i 2018. Ikke behov for flere arrangementer i foråret 2017, vi vil benytte perioden til nyindstuderinger. Vi er på udkig efter afløser til nuværende tørklæde.

Valg af bestyrelse:

Genvalg af Tove Kamedula, Jesper Schramm, Kirsten Munk, Birthe Kristensen og Ellinor Jensen.

Arbejdsopgaver:

Podier - Helge. Dragter - Birgit R. og Inger-Lise. Festudvalg - Aase, Signe, Ellen, Inger-Lise, Inge. Korlister - Helge. Hjemmeside - Inger-Lise. Nodebank - Ellinor. Scrapbog - Birte Skj. Opvarmning - Inge.

Evt.:

Evt. overskud fra nytårskur vil tilfalde forsamlingshuset.

__________________________________________________

Referat af generalforsamling tirsdag den 3. november 2015 kl. 19.30-20.10:

Formandens beretning:

Sæson 14-15 var der 27 sangere og følgende aktiviteter: Syng med aften 16.-9. i Ø. L. Forsamlingshus med 42 fremmødte, heraf 18 fra koret. Filmmusik med Kasper Beck Hemmingsen 25.-10. på Østersøhøjskolen i Aabenraa (Grænsekorene) med 2 deltagere her fra. Alle Helgen gudstjeneste Ø. L. Kirke 2.-11. Inspirationsstævne med Henrik Skærbæk Jespersen 8.-11.  Lighthouse Haderslev  (Grænsekorene)  med 2 deltagere her fra. Adventskoncert Ø. Lindet Kirke 2.-12. De ni læsninger i Ø. L. Kirke sammen med De hylende Hunde 14.-12. Nytårskur 13.-1. Grænsekorenes generalforsamling 7.-2. med Erling Kullberg, "I det fri" med 13 tilmeldte her fra. Roager kirkekoncert sammen med De hylende Hunde 24.-3. "I det fri" i Sønderjyllandshallen 18.-4. med Erling Kullberg og Hanne Hokkerup, 7 deltagende her fra. Lysfest Dixensminde i Jels 4.-5. Gudstjeneste ved Ø. L. Festuge 10.-5. Forårskoncert ved Ø. L. Festuge 12.-5. I løbet af året skiftende opslag på byens opslagstavler samt opslag på Facebook.

Regnskab og budget:

Indtægter i perioden 7.892,58 kr., udgifter 7.892,58 kr., overskud 118,58 kr., indestående 5.979,94 kr.

Der budgetteres i kommende sæson med balance på 8.550,00 kr.

Korets fremtid:

Sæson 15-16 er startet med Syng med aften i Jels Kirke 11.-9. Inspirationsstævne med Henrik Skærbæk Jespersen i Lighthouse Haderslev (Grænsekorene) 24.-10. med 7 her fra. Der følger: Julearrangement på Enghaven 15.-11. Adventskoncert Skrave Kirke 1.-12. De ni læsninger sammen med Rødding Egnskor 13.-12. i Ø. Lindet Kirke. Julekoncert Rødding Frimenighedskirke sammen med Rødding Egnskor 16.-12. Nytårskur 12.-1. Grænsekorenes generalforsamling 6.-2. i Haderslev med Erik Sommer. Påskekoncert Ø. L. Kirke evt. sammen med blokfløjteensemble fra Haderslev. Jubilæumskoncert og fest i Landsbyhus og Forsamlingshus 16.-4. Gudstjeneste ved Ø. L. Festuge 1.-5. Papaya stævne 16.-9. Landsstævne Kr. Himmelfart 2017 i Herning. Forespørgsel fra Ulkebølkoret om samarbejde efterår 2016.

Husketing fra sidste sæson: Begræns salmer, når det er relevant. Gerne gentagelse af Faurets Requiem. Logo kommer. Gerne mere af Teléns Rockrequiem.

Valg af bestyrelse:

Genvalg af Kirsten, Jesper, Birthe Kj. og Ellinor. Tove nyvalgt. Tak til Birte Skj. 

Arbejdsopgaver:

Podier - Helge. Dragter - Birgit R. og Inger-Lise. Festudvalg - Aase, Signe, Ellen, Inger-Lise, Inge. Korlister - Helge. Hjemmeside - Inger-Lise. Nodebank - Ellinor. Scrapbog - Birte Skj. I forbindelse med jubilæum vil der være yderligere arbejdsopgaver, der skal klares.

Evt.:

Der er tit luftmangel i nuværende øvelokale. Andre muligheder afprøves.

____________________________________________________

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2014 kl. 19.30-20.00:

Formandens beretning:

Der var i sæson 13-14 følgende aktiviteter: Besøg hos Ærøkoret 28.-29. september på VUC i Marstal, 19 deltagere, heraf 16 sangere. Alle Helgen 3.-11. i Ø. Lindet Kirke. Adventskoncert i Gram kirke med efterfølgende optræden i sognehuset 12.-12. (p. gr. af afbud fra Fole). De ni læsninger i Ø. Lindet Kirke den 15.-12. Nytårskur den 14.-1. Grænsekorenes generalforsamling Tørring Mølle ved Vojens med Helle Høyer Vedel, 16 deltagere her fra. Sangaften planlagt til 11.-3. flyttede vi til 16.-9. 2014. Grænsekorstævne i Toftlund Kulturhus med Papaya 5.-4., 9 deltagere fra Ø. Lindet. Påskekoncert Ø. Lindet Kirke 8.-4. Fælles forårskoncert med 8 kor fra Gl. Rødding Kommune i Røddingcentret 8.-5. Koret leverede lagkager til Ø. Lindet Festuge, hvor vi ikke som kor deltog.

Dirigentens arbejdsliv ophørte, hvilket giver mere energi til korarbejdet. Medlemskab i hovedbestyrelsens musikudvalg. Sæsonen startede med 28 sangere og sluttede med 26 (sygdom). Nyt stamrepertoire fastsat. Ét bestyrelsesmøde afholdt. Foldere udsendt til kirker, aktivitetscentre og plejehjem.

Regnskab og budget.

Indtægter i perioden 6.823,99, udgifter 5.544,00, overskud 1.279,36. Afregning fra påskekoncert 3.000 efterposteres, så kassebeholdning 30.-4. er 5.861,36 kr.

Korets fremtid:

Der er afleveret to forsalg til logo, som vil indgå i en løsning. 25.-10. deltager to fra koret i Grænsekorenes stævne i Aabenraa. 2.-11. deltager vi ved Alle Helgen i Ø.L. Kirke. 8.-11. deltager to fra koret i Danske Folkekors inspirationsstævne  i Haderslev. Adventskoncert 2.-12. i Ø.L. Kirke. Ni læsninger samme sted 14.-12. Nytårskur. Grænsekorenes generalforsamling i Nordborg 7.-2., hvor der synges "I det fri", tilmelding 1.-12, opførelse i Sønderjyllandshallen 18.-4., øvelørdage 7.-3. og 21.-3. Langsigtet plan: Besøg fra Ærø efteråret 2015, evt. forår 2016, hvor vi kan fejre 30 års jubilæum, gerne sammen med Hylende Hunde, som fylder 50 år. Papayastævne for hele Vejen kommunes kor i september 2016. Koret er nu på Facebook.

Valg af bestyrelse:

Genvalg af Birthe, Birthe, Kirsten, Jesper og Ellinor.

Arbejdsopgaver:

Podier - Helge. Dragter - Birgit, Inger-Lise. Festudvalg - Aase, Signe, Ellen, Inger-Lise (Inge). Korlister - Helge. Hjemmeside - Inger-Lise. Nodebank - Ellinor.

Evt.

Gerne ikke kirkelig forårskoncert, evt. i forbindelse med Ø. Lindet Festuge, ellers selvarrangeret, evt. med gæstekor.

________________________________________________________

Referat af generalforsamling tirsdag den 8. oktober 2013 kl. 19.30-20.15:

Formandens beretning.

Der var følgende aktiviteter: Medvirken ved Alle Helgen gudstjeneste i Ø. Lindet Kirke 4.-11., adventskoncert i Ø. L. Kirke 27.-11., Ni læsninger 16.-12. samme sted, Nytårskur med pårørende 15.-1., en del deltog i Grænsekorenes generalforsamling med Henrik Svane 2. februar, festgudstjeneste i forbindelse med Ø. Lindet Festuge 5.-5. og fælles forårskoncert med Rødding Egnskor den 15. -5.

Et år med alt for mange gaver til dirigenten (citat dirigenten). Året hvor alle havde en mailadresse, hvilket lettede kommunikationen. En velfungerende hjemmeside har vi også. På medlemssiden startede vi 27, 5 stoppede undervejs og 2 kom til, så vi sluttede sæsonen med 24. I foråret fik vi nye tørklæder og slips. Birthe Fogh døde den 28. juni.

Regnskab og budget.

Indtægter i perioden på 8028,33 kr., udgifter 6.926,20, overskud 1.102,13 kr. Husleje efterposteres og der er herefter en kassebeholdning på 4.581, 37 kr. Budget for den kommende sæson planlægges med underskud på 230 kr. og balance på 6.020 kr.

Korets fremtid.

I sæson 13-14 er der planlagt deltagelse ved Alle Helgen gudstjeneste i Ø. L. Kirke 3.-11., adventskoncert i Fole Kirke 1.-12., Ni læsninger i Ø. L. Kirke 15.-12., nytårskur 14.-1., Grænsekorenes generalforsamling 1.-2. på Tørning Mølle ved Vojens, Grænsekorarrangement med afrikansk musik 5.-4., påskekoncert i Ø. L. Kirke 8.-4., fælles koncert med øvrige kor i Gl. Rødding kommune i foråret. Vi melder fra til Ø. Lindet festuges gudstjeneste 25.-5. på grund af det sene tidspunkt, men vi bager fortsat lagkager.

Valg af bestyrelse.

Genvalg af Birthe S., Birthe K., Kirsten, Jesper og Ellinor.

Fordeling af arbejdsopgaver.

Helge - podier, Birgit og Inger-Lise - dragter, Aase, Signe, Ellen, Inger-Lise - festudvalg, Helge - medlemslister, Inger-Lise - hjemmeside, Birthe S. og Ellinor har scrapbøger til udlån, Ellinor - nodebank.  

Evt.

Koret arrangerer sangaften for alle i Forsamlingshuset tirsdag den 11. marts.

Aktivitetsniveauet passende for de fleste. Annoncering er for dyr i forhold til virkning, evt. ny tirsdag for 50 kr. i aktivitetskalenderen. Der vil på et tidspunkt ligge lydfiler til øvebrug på hjemmesiden.

Herefter sang som sædvanlig.

___________________________________________________

Generalforsamling tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.30.
Referat:
Sidste generalforsamling 17. maj 2011. Siden da har vi sunget til friluftsgudstjeneste 29. maj i forbindelse med Ø. Lindet Festuge. Ny sæson startede 6. sept., samme dag og to flg. tirsdage var der bestyrelsesmøde med en udvidet bestyrelse i anledning af det forestående besøg fra Ærø. Forsamlingshuset var det nye øvested, pris 3000 kr. for en sæson. Vi startede 28 medlemmer og sluttede med 24. Den 24.-25. sept. havde vi Ærøkoret på besøg, vi brugte Landsbyhuset. Om søndagen besøgte vi Gram Slot og afsluttede med velbesøgt koncert i kirken. Vi fik praktisk hjælp af Landsbyforeningen. 1. okt. deltog nogle fra koret i et rytmisk stævne i Nr. Hostrup med Jim Daus. Koret medvirkede i kirken 1. søndag i advent. Juleferie fra 6. dec. Nytårskur blev afholdt 17. januar. Den 4. febr. deltog nogle ved Grænsekorenes generalforsamling i Frøslev-Padborg, hvor Henrik Svane var instruktør. 27. marts gav vi en velbesøgt påskekoncert i Ø. Lindet Kirke. Forårskoncert i Bevtoft Kirke 8. maj. Friluftsgudstjeneste i Ø. Lindet 13. maj og sæsonen sluttede 17. maj, hvor en del fra koret medvirkede ved Jens Rosendals 80 års fødselsdag. Ny sæsonstart 4. september med 3 nye medlemmer. Margit og Tove har stemmeproblemer og Helge er vendt tilbage. Inge Sørensen er udeblevet. 27 medlemmer.

Regnskab og budget blev godkendt, kassebeholdning 30.-4. 12
3409,24 kr.

Fremtid: Grænsekorenes julemusikstævne 27. okt. med 8 deltagere herfra. Medvirken ved Alle Helgen gudstj. 4. nov., adventskoncert i Ø. Lindet 27. nov., medvirken ved De ni Læsninger Ø. L. Kirke 16. dec., Grænsekorene afholder generalforsamling 2. febr., grænsestævne 6.-7. april med forprøver, friluftsgudstjeneste 5. maj. Evt. til Ærø i foråret 2013.

Valgt til bestyrelsen: Alle genvalgt, Birthe S., Birthe K., Jesper, Kirsten og Ellinor.
Podier - Helge, Dragter - Inger-Lise og Birgit, Festudvalg - Aase, Signe, Ellen, Inger-Lise, Lister - Helge, Hjemmeside - Inger-Lise, Udlån af scrapbog - Birthe S. og Ellinor, Nodebibliotek - Birthe F.

Forslag: Hellere til Ærø efterår end forår 2013.

----------------------------------------------------------------------

Øster Lindet den 17. maj 2011.

 

Referat af generalforsamling i Øster Lindet Koret.

 

Beretning:

Sidste generalforsamling blev holdt 14. sept. 2010. Før det havde koret optrådt ved ”Stafet for livet” i Vejen 28.-8. Vi sang fra Stamrepertoiret.

Efterårets repertoire var høstsange samt numre til adventskoncertens forsamlingshusdel. Ret hurtigt gik vi i gang med Gabriel & Maria af John Høybye, en god opgave. Samtidig øvede vi efterårssalmer til Alle Helgen i Øster Lindet Kirke den 7. nov. Adventskoncert med Lena Jensen ved klaveret var den 30. nov. Der var pænt besøgt. I Forsamlingshuset sang vi fire årstidssange.

Ingen nytårskur fordi vi senere skulle holde jubilæum. Ved den planlagte koncert ville vi synge musik fra de 25 år. Nogle deltog ved Grænsekorenes generalforsamling 5. februar. Den 2. april (samt 2 øvelørdage) deltog 6 fra koret i Fynsk Forår i Sønderjyllandshallen. Den 7. april lavede vi en vellykket påskekoncert i Rødding Kirke. Den 9. april havde vi jubilæumskoncert med deltagelse af ca. 55 publikum, Rødding Egnskor, De hylende Hunde, børnekoret og os selv. Om aftenen var der fest for koret med pårørende i Forsamlingshuset. En dejlig dag.

På medlemssiden mistede vi Astrid, der døde efter kort tids sygdom. Conni holdt, Birthe blev langtidssyg, nyt medlem holdt efter blot én gang, Gerda startede efter jul. Vi startede 30 og sluttede 28; 13 sopran, 5 alt, 4 tenor og 6 bas.

Det blev et år hvor korets fremtid blev usikker med hensyn til øvelokale.

Hjemmesiden bliver flittigt brugt.

 

Budget/regnskab:

Flot regnskab og budget blev uddelt og fremlagt. Året er sluttet med et indestående 30. april på 7.319,47 kr.

 

Fremtid:

Øvelokale søges i Landsbyhuset, Ungdomshuset eller Forsamlingshuset.

Besøg fra Ærø 24.-25. september.

Ingen deltagelse ved ”Stafet for livet” i år.

5 tilmeldte Jim Daus workshop den 1. oktober.

Adventskoncert: Måske Gabriel & Maria i Brørup.

Påskekoncert i Ø. Lindet.

Der bliver landsstævne i Næstved i Kr. Himmelfart 2012.

 

Valg:

Til bestyrelsen genvalg af Birthe Skjødt, Birthe Kristensen, Jesper, Kirsten og Ellinor.

Podier: Helge, noder: Birthe Fogh. Dragter: Inger-Lise og Birgit. Festudvalg: Aase, Signe, Ellen?, Inge?, Inger-Lise. Lister: Helge. Hjemmeside: Inger-Lise. Scrapbog til udlån: Birthe Skjødt.

 

Evt.:

Byens øvrige foreninger spørges om muligt samarbejde om en kopimaskine.

Der kan stadig meldes ind omkring et stamrepertoire.                                              Ellinor.


_______________________________

14. september 2010 kl. 19.30.
Dagsorden:
Formandens årsberetning.
Budget og regnskab.
Korets fremtidsplaner.
Valg til bestyrelsen.
Valg til arbejdsgrupper
- podier
- noder
- dragter
- socialudvalg
- lister
- hjemmeside
- scrapbog
Evt.

Årsberetning:
Sæson 09/10 startede 1.-9., hvor vi mindedes Jens Oxlund, der døde i sommerperioden. Øvning til eferårskoncert 27.-10. i Ø. L. Kirke. Indtil efterårsferien var fremmødeprocenten meget lav (61 %). Belgierne varslede besøg, men koret blev nedlagt. Ingen adventskoncert. Altgruppen svandt kraftigt ind, lidt depressiv stemning hos dirigenten; tidlig juleferie. Første lørdag i februar Grænsekorenes generalforsamling i Ulkebøl med Steen Lindholm og Faurés Requiem. Der manglede noder. Forberedelse af Requiem. Kontakt med Ærøkoret, besøg 13.-14. marts trods nervøsitet for is og sne. Det blev en dejlig weekend med afsluttende koncert i Marstal Kirke. Påskekoncert i Ø. L. Kirke 23.-3. Koncert på Alsion med Fauré den 8. maj, dejlig oplevelse. Ø. L. Festuge friluftsgudstjeneste, der blev flyttet ind i teltet. Sæsonen sluttede med 28 medlemmer.

Budget og regnskab:
Kasseren uddelte og gennemgik regnskabet. Enighed om at hvis det kniber hen på året, må vi indbetale lidt kontingent.

Korets fremtidsplaner:
Foldere udsendt til 12-14 kirker, ingen respons. Annonce om korstart i NyTirsdag. Sæson startet med "Stafet for livet" i Vejen. 7.nov. Alle Helgen i Ø. L. Kirke, 30. nov. adventskoncert i Ø. L. Kirke, 12. dec. koraften i Ø. L. Kirke, 5. febr. Grænsekorenes generalforsamling, 7. apr. påskeoptaktsgudstjeneste i Rødding Kirke, 29. maj friluftgudstjeneste i Ø. Lindet (festuge). Herudover 25 års jubilæumsarrangement 2. eller 9. april. Repertoire kunne være "highlights" fra de store værker, vi har sunget. Invitation til Ærøkoret, Egnskoret og Hylende Hunde. Kirkekoncert med efterfølgende fest i Forsamlingshuset.

Valg til bestyrelsen:
Jesper, Birthe Kristensen, Birthe Schjødt, Kirsten og Ellinor.
Arbejdsgrupper: Noder - Birthe Fogh
                        Lister - Helge
                        podier - Helge, Jørn, Flemming
                        dragter - Inger-Lise
                        hjemmeside - Inger-Lise, Ellinor
                        socialudvalg - Inge Sørensen, Inger-Lise, Ellen, Kirsten, (Aase, 
                                           Hans Nørgaard)
                        scrapbog - Birthe S., Inge C.
Evt.
Mailliste under udarbejdelse.
Hjemmesiden forsøgt gjort mere overskuelig.
Foldere ud til plejehjem, godt med personlig henvendelse også.

-----------------------------------------------------------------------
Tirsdag den 12. maj 2009 kl. 19.30 afholdtes generalforsamling med følgende dagsorden:
Årsberetning
Budget og regnskab
Fremtid
Indkomne og indkommende forslag
Valg
Evt.

Årsberetning:
Korstart 2. sept. 08 med 16 sopraner, 10 alter, 5 tenorer og 5 basser. I løbet af sæsonen fraflyttede 2 alter.
4. oktober - vellykket kordag på Rødding Højskole med deltagelse af ca. 25 sangere.
2. decemeber - adventskoncert i Ø. Lindet Kirke.
7. december - Medvirkende ved adventskoncert i Jels Kirke.
14. december - Medvirkende ved sogneaften i Ø. Lindet Kirke med Hylende Hunde og børnekor.
13. januar - Nytårskur i Ø. Lindet Forsamlingshus.
7. februar - Generalforsamling og korstævne i Ballum (Grænsekorene) med Anders Gaden og Elverskud.
24. februar - Koncert i Gram Kirke.
21. marts og 5. april - Forprøver til Elverskud i Felsted og Tønder.
18. april - Elverskud i Sønderjyllandshallen Åbenrå med 25 tilmeldte (færre deltog) fra Ø. Lindet. I alt ca. 350 sangere og Hanne Hokkerup ved flyglet.
Bestyrelsen opgav af flere grunde at arrangere Dublintur.

Budget og regnskab.
Fremlagdes ved kasserer Birthe Kristensen.
Indestående 7118,85 kr.
God økonomi skønt vi ikke betaler kontingent. Balance i regnskabet hvis vi kan mønstre 3 koncerter.

Fremtid:
Gerne en efterårskoncert.
Påskekoncert i Ø. Lindet Kirke i 2010.
Der sendes en "folder" til menighedsrådene via mail.
Jesper Schramm udfærdiger en folder.
Gerne udvekslingskor på Ærø via John og Benedicte Busk-Jepsen.
Ide om samsangsaftener.
Gerne øvelørdag igen, evt. efter jul.
Gerne 2-3 adventskoncerter.
Kormarathon-dag.

Indkomne forslag:
Se under punktet fremtid.

Valg:
Jesper, Kirsten, Ida, Birthe og Ellinor udgør bestyrelsen.
Arbejdshold:
Podier - Helge med hjælpere.
Nodebank - Bithe Fogh.
Holdlister - Helge.
Dragter - Inger-Lise og Borghild.
Hjemmeside - Inger-Lise, Ellinor og alle der ellers har lyst til at bidrage. Koden fås hos Ellinor.
Scrapbog - Birthe Schjødt.
Socialudvalget - Vælges efter ferien.

Evt.
Fremover skal vi ikke synge gående med stearinlys!
Vi skal i god tid arbejde med korets 25 års jubilæum.
Gerne et længere sammenhængende korværk på programmet.
Reklame for vores hjemmeside. Husk at bruge den.
Næste korsæson starter tirsdag den 1. september kl. 19.30.

GENERALFORSAMLING 6. MAJ 2008.
Formandsberetning
:
Ca. 40 medlemmer året igennem.
Adventskoncerter i Nustrup og Skrave, påskekoncert i Ø. Lindet, aflysning af arr. i Sdr. Hygum og Landsbyhuset, Ø.L. Deltagelse i generalforsamling og påskestævne under Grænsekorene.
Har sunget satser fra "Idet fri", stamrepertoire, genbrug og nyindlært til jul og påske.
Bestyrelsen har holdt 4 møder.

Budget blev fremlagt. God økonomi med pæn beholdning. 

Fremtid. Opbakning til bestyrelsens planer for øveweekend og udlandsrejse. Der blev i øvrigt snakket om
koncerter,
socialt udvalg, som fremover er Aase, Inge C., Hanne og Margit.
podier, som fortsat er Helge med hjælpere,
nodebank, Birthe K. sørger for stamrepertoire, resten er i skabet,
lister, Helge,
dragter, Inger-Lise og Borghild,
hjemmeside, opfordring til at lægge billeder ind, Inger-Lise, Benedicte,
scrapbog, Birthe S., ønske om at disse fortsat må lægges frem en gang imellem.

Valg til bestyrelsen.
Genvalg af Birthe K., Jesper, Kirsten og Ellinor. Bestyrelsen ønsker at Peters plads besættes, udsættes til sæsonstart.

Ønsker til repertoire.
Alle er velkomne til at komme med ideer, men dirigenten bestemmer.

Evt.
Ønske om at sæsonen slutter ca. 1. maj også fremover.