Hvordan kommer jeg med i koret?
Har du også lyst til at synge, så.....

Koret er et blandet kor med sopran, alt, tenor og basstemmer.
Vi er omkring 25 medlemmer.

Vi øver hver tirsdag aften kl. 19.30 - 21.30 i den store sal i Øster Lindet Forsamlingshus, Terpvej 19, Ø. Lindet, 6630 Rødding i perioden 5. september til ca. 1. maj.

Alle er velkomne. Ingen optagelsesprøve.
Når du har været med tre gange snakker vi om, hvordan det går med at synge, og om du skal fortsætte.

Deltagelse er gratis, men du må påregne en udgift til noder og medlemskab af kororganisationen Grænsekorene.

Vores repertoire er meget alsidigt, ny og gammel musik, salmer, rytmiske ting, udenlandsk og dansk, let og svært.

Vi hygger os og har det sjovt samtidig med at vi bliver bedre til at synge.
Hver især medbringer som regel noget at drikke til pausen.

Vil du høre nærmere om os, så kontakt Ellinor Jensen, mobil 22 76 61 29, 
mail jensen.ellinor@gmail.com
Ny sæson starter 7. september 2021. 
Det er muligt at stige på undervejs.