Korets historie
OPTRÆDEN

dec. 86   adventsmøde Ø. Lindet
maj 87   landsbyfest Ø. Lindet
dec. 87   adventsmøde Ø. Lindet
dec. 88   adventsmøde Ø. Lindet
feb. 89   RGU stævne Rødding
maj 89   landsbyfest Ø. Lindet
dec. 89   adventsmøde Ø. Lindet
marts 90   sangaften med Henrik Svane
maj 90   landsbyfest Ø. Lindet
dec. 90   adventsmøde Ø. Lindet
16. dec. 90   sogneaften Ø. Lindet kirke
maj 91   landsbyfest
dec. 91   adventskoncert Skrave kirke
dec. 91   sogneaften Ø. Lindet kirke
jan. 92   forsamlingshusets generalforsamling
maj  92   Wellings museum i Vejlby
maj 92   landsbyfest Ø. Lindet
nov. 92   cafeaften Ø. Lindet
okt. 92   sangaften med Erik Sommer
dec. 92   krybbespil
aug. 93   Sønderjysk sommersymfoni, Bo Holten, Tønder, Kolding,
               Åbenrå
nov. 93   adventskoncert Hjerting kirke
dec. 93   adventskoncert Tirslund kirke
dec. 93   adventskoncert Ø. Lindet kirke
feb. 94   salmesangsaften Ø. Lindet kirke
maj 94   Søbergs Have 40 år
dec. 94   adventskoncert Jels kirke
dec. 94   adventskoncert Oksenvad kirke
dec. 94   krybbespil Ø. Lindet kirke
jan. 95   korstævne med Erik Sommer i Skærbæk
feb. 95   sunget ved grænsekorenes generalforsamling i Rødding
maj 95   landsbyfest Ø. Lindet
apr. 95   Frihedsstævne i Sønderborg
dec. 95   sogneaften Ø. Lindet kirke
sept. 95   Sønderjysk Sommersymfoni i Sønderborg
jan. 96   korstævne i Rødding med Klaus Birch
mar. 96   10 års jubilæumskoncert i Forsamlingshuset
nov. 96   adventsstævne Ribe Domkirke med Per Günther
dec. 96   adventskoncert Ø. Lindet kirke
dec. 96   adventskoncert Nørre Løgum kirke
dec. 97   adventskoncert Sdr. Hygum kirke
dec. 97   adventskoncert Ø. Lindet kirke
maj 98   landsbyfest Ø. Lindet
maj 98   Rødding Egnskors 50 års jubilæum
dec. 98   adventskoncert Jels kirke
dec. 98   adventskoncert Bredebro kirke
mar. 99   gospelkoncert i Ø. Lindet kirke
maj 99   landsbyfest Ø. Lindet
maj 99   forårskoncert Skrave kirke
juni 99   grundlovsstævne Nustrup
dec. 99   adventskoncert Ø. Lindet kirke
dec. 99   adventskoncert Skodborg kirke
jan. 00   årtusindstævne Sønderjyllandshallen Åbenrå, Trygve Dreijer
apr. 00   påskekoncert Ø. Lindet kirke
maj 00   landsbyfest Ø. Lindet
juni 00   sommerfest i Bovlund
nov. 00   Alle Helgen i Ø. Lindet kirke
dec. 00   adventskoncert i Branderup kirke
dec. 00   adventskoncert i Nustrup kirke
dec. 00   adventskoncert i Sdr. Hygum kirke
apr. 01   påskekoncert i Ø. Lindet kirke
dec. 01   adventskoncert i Ø. Lindet kirke
dec. 01   adventskoncert i Oksenvad kirke
dec. 01   adventskoncert i Nørre Løgum kirke
maj 02   landsbyfest i Ø. Lindet
sept. 02   høstkoncert Højrup kirke
sept. 02   høstkoncert Ø. Lindet kirke
dec. 02   søndagscafé Enghaven Rødding
dec. 02   adventskoncert Agerskov kirke
dec. 02   sogneaften Ø. Lindet kirke
feb. 02   musical Hans Holm "David" med skolekor og Hylende Hunde
apr. 03   Musikskolens 25 års jubilæum
apr. 03   påskekoncert Ø. Lindet kirke
juni 03   Ø. Lindet Festuge
okt. 03   Maaseik Belgien
nov. 03   Bække forsamlingshus
nov. 03   grænsekorstævne i Løgumkloster kirke
dec. 03   adventskoncert Ø. Lindet kirke
dec. 03   adventskoncert i Gl. Brørup kirke
dec. 03   adventskoncert Nustrup kirke
feb. 04   sønderjysk gudstjeneste Ø. Lindet kirke
apr. 04   påskegudstjeneste i Brørup kirke
maj 04   fælles koncert med Maaseik koret i Ø. Lindet kirke
maj 04   sønderjysk aften i forb. med Ø. Lindet festuge
sept. 04   sønderjysk aften med Hylende Hunde i Bevtoft kirke
sept. 04   høstgudstjeneste i Rødding frimenighedskirke
nov. 04   alle helgens koncert i Brørup kirke
dec. 04   sogneaften Ø. Lindet kirke
apr. 05   Grænsekorenes 75 års jubilæumsstævne i Åbenrå med John 
               Høybye
juni 05   grundlovsstævne på Årø
dec. 05   adventskoncert Ø. Lindet kirke
dec. 05   adventskoncert Gram kirke
jan. 06   viseaften Ø. Lindet forsamlingshus
mar. 06   indvielse af Landsbyhuset
mar. 06   Holtegården Rødding
maj 06   Egnskorets forårskoncert Røding Højskole
nov. 06   "Hylende Hunde" 40 år i Landsbyhuset
okt. 06   kommunesammenlægning, Benedicte, Rødding Centeret
dec. 06   adventskoncert Ø. Lindet kirke
dec. 06   sogneaften Ø. Lindet kirke
feb. 07   viseaften Ø. Lindet forsamlingshus
nov. 07   adventskoncert Nustrup kirke
dec. 07   adventskoncert Skrave kirke
mar. 08   påskekoncert Ø. Lindet kirke
apr. 08   open air gudstjeneste Ø. Lindet festuge
dec. 08  adventskoncert Ø. Lindet kirke
dec. 08   musikgudstjeneste Jels kirke
dec. 08  sogneaften Ø. Lindet kirke
feb. 09   koncert Gram Kirke
apr. 09   Elverskud i Sønderjyllandshallen Åbenrå
maj 09   open air gudstjeneste Ø. Lindet festuge
sept. 09 efterårskoncert i Ø. Lindet kirke
marts 10 Marstal kirke med Ærø koret
marts 10 påskekoncert Ø. Lindet kirke
maj 10 Alsion Sønderborg, Fauré
maj 10 open air gudstjeneste Ø. Lindet festuge
aug. 10 "stafet for livet" Vejen Idrætscenter
dec. 11 adventskoncert, Gabriel og Maria, Ø. L. kirke
april 11 påskekoncert Rødding Sognekirke
april 11 jubilæumskoncert i Landsbyhuset, Ø. L.
maj 11 friluftsgudstjeneste Ø. L.
sept. 11 fælles koncert Ø. L. Kirke med Ærøkoret
nov. 11 medvirken Ø. L. Kirke 1. s. i advent
marts 12 påskekoncert Ø. L. Kirke
maj 12 koncert i Bevtoft Kirke
maj 12 friluftsgudstjeneste Ø.L.
maj 12 medvirken ved Jens Rosendahls 80 års dag

nov. 12 Alle Helgen i Ø. L. Kirke

nov. 12 Adventskoncert Ø. L. Kirke

dec. De ni læsninger Ø. L. Kirke

maj 13 Ø. L. Festuge

maj 13 Forårskoncert Rødding Højskole med Rødding Egnskor

sept. 13 Kortræfkoncert Marstal, Ærø

nov. 13 Alle Helgen Ø. L. Kirke

dec. 13 Julen synges ind, Gram Kirke

dec. 13 De ni læsninger Ø. L. Kirke

maj 14 Fælles forårskoncert med 8 kor fra 6630 i Røddingcentret

sept. 14 Syng med aften i Ø. L. Forsamlingshus

nov. 14 Alle Helgen Ø. L. Kirke

dec. 14 Adventskoncert Ø. L. Kirke

dec. 14 De ni Læsninger Ø. L. Kirke

marts 15 Forårskoncert Roager Kirke

apr. 15 "I det fri" i Sønderjyllandshallen i Aabenraa med Grænsekorene

maj 15 Forårskoncert Dixensminde Jels

maj 15 Ø. L. festuge

maj 15 Forårskoncert i festugen

september 15 Jels Kirke, Hele kirken Synger

november 15 Enghaven Rødding, julemarked

december 15 Skrave Kirke adventskoncert

december 15 De ni Læsninger med Egnskoret i Ø.L. Kirke

december 15 Julekoncert i Frimenighedskirken Rødding med Egnskoret

marts 16 Påskekoncert sammen med KHALBAKTIM i Ø. L. Kirke

april 16 jubilæumskoncert i Landsbyhuset, Ø.L.

maj 16 festugegudstjeneste Ø.L.

september 16 Papayastævne og koncert

oktober 16 Sønderborg, medvirken ved Ulkebølkorets 30 års jubilæum

november 16 Alle Helgen gudstjeneste i Ø.L. Kirke

november 16 Adventskoncert i Ø. L. Kirke

december 16 De ni Læsninger i Ø.L. Kirke

maj 17 festgudstjeneste Ø. L.

oktober 17 reformationsfejring i Skodborg, Jels og Sdr. Hygum kirker

november 17 Enghaven Rødding, julemarked

november 17 Efterårskoncert i Bevtoft Kirke, med De hylende Hunde

december 17 De ni Læsninger Ø. Lindet Kirke

januar 18 Nytårkoncert i Marstal Kirke sammen med Ærøkoret

marts 18 Påskekoncert i Ø. Lindet Kirke

maj 18 Festgudstjeneste, Ø.L.

maj 18 Jubilæumskoncert hos Egnskoret

september 18 stævne og koncert Rødding Højskole med Ole Jørgensen

november 18 Alle Helgen Ø. L. Kirke

november 18 Enghaven julemarked

december 18 adventskoncert Ø. L. Kirke

december 18 De ni Læsninger Ø.l. Kirke

januar 19 Optræden ved privat fest Jels Voldsted

marts 19 Holtegården, Rødding

maj 19 Festgudstjeneste i teltet

oktober 19 Syng sammen aften i Forsamlingshuset

november 19 Adventskoncert i Sdr. Hygum Kirke

december 19 De ni Læsninger Ø.L. Kirke

december 20 Adventskoncert Ø. L. Kirke

juni 21, del af koret, Skibelund Krat, genforeningsstævne

august 21, del af koret, Skibelund Krat, dronningebesøg

oktober - november 21 Grænsekorenes genforeningskoncerter

december 21, del af koret, De ni Læsninger Ø. L. Kirke

december 21 Enghaven gudstjeneste


Øster Lindet korets højdepunkter
Den 2. september 1986 startede Øster Lindet Koret med 30 medlemmer, heraf synger stadig 12 i koret i 2007. Allerede i december optrådte koret for første gang ved adventsmøde i Øster Lindet Forsamlingshus, hvor vi sang 13 sange.
Titler fra dette år:
Barndommens land,
Vem kan segla,
Go nu nat.

I 1989 optrådte koret udenbys første gang, nemlig ved et RGU stævne i Rødding.
I december 1991 havde koret sin første udenbys adventskoncert, det var i Skrave Kirke.
I august 1993 var koret sammen med mange andre grænsekor med til opførelse af Bo Holtens værk, Sønderjysk Sommersymfoni, den blev opført tre gange.
Den 30, april 1995 medvirkede vi med mange andre grænsekor i Frihedsstævnet i Sønderborg, Bo Holtens Ars Nova var også med.

29. marts 1996 gav koret 10 års jubilæumskoncert på Ø. Lindet Forsamlingshus. Her medvirkede også en blokfløjtekvartet.

I 1997 lukkede Nustrup koret, og de fleste fra dette kor sluttede sig til Øster Lindet Koret. Dette år var vi 49 sangere.
Titler fra dette år:
Fred hviler over land og by,
Det er hvidt herude,
Locus iste,
Denne morgens mulighed.
Siden har vi været omkring 40 sangere.

23. januar 2000 deltog koret ved Årtusindstævne i Sønderjyllandshallen i Åbenrå med Trygve Dreijer.

26. februar 2003 opførtes musicalen David af og med Hans Holm. Her deltog også skolens kor og mandskoret "Hylende Hunde."

23.-26. oktober 2003 var koret på tur til Maaseik i Belgien, hvor vi blev privat indkvarteret. Vi var turister og vi lavede koncert i en naboby. Det var en særdeles vellykket tur. I maj 2004 var det belgiske kor på genvisit med fælles koncert i Ø.Lindet Kirke den 21. maj.

30. april 2005 afholdt Grænsekorene 75 års jubilæumsstævne i Sønderjyllandshallen i Åbenrå, hvor vi deltog. John Høybye havde skrevet et værk, som han instruerede og dirigerede.

Koret medvirkede ved kommunesammenlægningsarrangement ved Rødding Centeret 1. okt. 2006 med deltgelse af prinsesse Benedicte.

Har givet adventskoncerter i følgende kirker:
Skrave, Hjerting, Tirslund, Ø. Lindet, Jels, Oksenvad, Nørre Løgum, Sdr. Hygum, Bredebro, Skodborg, Branderup, Nustrup, Agerskov, gl. Brørup, Gram.

Har givet påskekoncerter, grundlovskoncerter, gospelkoncert, efterårskoncerter, forårskoncerter, medvirket ved søndagscaféer, sogneaftener, krybbespil, grænsekorenes generalforsamlinger, landsbyfester udendørs og indendørs, ved sønderjyske aftener i samarbejde med sognets præst og andre kor, jubilæumskoncerter, i musikskolesammenhæng og meget andet.

18.-4. 2009 Elverskud med Anders Gaden som dirigent og Hanne Hokkerup ved flygelet. Ca. 350 sangere i Sønderjyllandshallen, heraf ca. 20 fra Ø. Lindet.

13.-14. marts 2010. Tur til Ærø hos kor med dirigent Karsten Hermansen. Fælles koncert i Marstal.

8. maj 2010 Alsion i Sønderborg. Faurés Requiem og Cantique de Jean Racine med kammerorkester af medlemmer fra Sønderjyllands Symfoniorkester og en sopran og baryton solist. 220 sangere, heraf 15 fra Ø. Lindet. Steen Lindholm instruerede og dirigerede.

2. april 2011 Sønderjyllandshallen i Aabenraa Fynsk Forår med Søren Birch, ca. 250 sangere, heraf 6 fra Ø. Lindet (10 tilmeldte). Et tysk musikerensemble, sopan-, baryton- og bassolist medvirkede.

9. april 2011 25 års jubilæumskoncert med deltagelse af Rødding Egnskor, De hylende Hunde, børnekoret og Ø. Lindet koret i Landsbyhuset. Om aftenen fest i Forsamlingshuset.

24.-25. september 2011 havde Ø. Lindet besøg af Ærøkoret. Besøget sluttede med fælles koncert i Ø. Lindet Kirke.
Koret har nu ca. 30 sangere.

17. maj 2012 deltog en del af koret ved Jens Rosendals 80 års fødselsdag og optrådte her sammen med mange andre sangere fra Grænsekorene.

15. maj 2013 lavede vi forårskoncert sammen med Rødding Egnskor på Rødding Højskole med forudgående fællesprøver.   

28.-29. 2013 september var koret på besøg med fællesprøver, koncert og masser af hygge hos Ærøkoret.

8. maj 2014 lavede vi stor fælles forårskoncert med 8 kor fra postnummer 6630 i Røddingcentret.

18. april 2015 deltog vi med Grænsekorene og Erling Kullberg som dirigent og Hanne Hokkerup ved flygelet i Sønderjyllandshallen med "I det fri". 8 fra Ø.L. deltog (13 tilmeldte).

13. og 16. december 2015 lavede vi De ni Læsninger i Ø.L. og Julekoncert i Rødding sammen med Egnskoret.

16. april 2016 holdt vi 30 års jubilæum i Landsbyhuset sammen med De hylende Hunde, der fyldte 50 år. Ærøkoret, Rødding Egnskor, Jelskoret og Rødding Mandskor deltog. Fest med HyHu, Ærøkoret og Ø.L. Koret i Forsamlingshuset om aftenen, fælles morgenkaffe samme sted dagen efter.

24. september 2016 var vi sammen med Egnskoret, Rødding Kirkekor, Jels Kirkekor, De hylende Hunde og Skodborg/ Skrave koret til workshop og koncert med Papaya i Landsbyhuset.

28. oktober 2017 markerede vi reformationsjubilæum i Skodborg, Jels og Sdr. Hygum Kirke sammen med Skodborg/ Skrave Kirkes kor, Jels kirkes Voksenkor og Rødding Egnskor.

22. september 2018 havde vi stævne på Rødding Højskole sammen med Rødding Egnskor, Skodborg/Skrave kirkekor, Jels Kirkekor, Rødding kirkes børne- og ungdomskor med Ole Jørgensen som dirigent.

Foråret 2020 skulle der have været fejring af genforeningen med tre koncerter, som p. gr. af Corona blev udsat til efteråret 20 og siden til efteråret 21. Det blev til koncerter i Aabenraa, Nordborg og Haderslev, i okt.-nov. Grænsekorene arrangerede med Søren Birch som dirigent og musikere fra Slesvigske Fodregiment.