hvad ved jeg om dem
Laurits Marcus Jensen
han blev født 31/12/1879 på den kongelige fødselstiftelse i København.
hvor han blev konfirmeret ved jeg ikke, men han var at finde bla. i st Hedinge og høje Tåstrup, Glostrup hvor han var da han blev gift, men inden ægteskabet fik han en søn Vilhelm Ludvig Jensen han blev født i Kongsted/Kværkeby d.28/5/1903.
Der gik så næsten et år før han måtte i Kværkeby kirke for at blive gift d. 1/4/1904 med sønnens moder Ane Sofie Pedersen hun var født d. 7/1/1877 i Kongsted/Kværkeby sogn, forældrene var Niels Pedersen og Marie Olsen, Kongsted.
Laurits og Ane Sofie bosatte sig i København der boede de på flere adresser, men fra 1916-1925 var det på Eskildsgade 14 st,tv København.
Laurits døde d. 13/3/1976 på Bjergstedvej 13, Brønshøj.
Sønnen Vilhelm Ludvig Jensen flyttede derfra d. 28/1/1926 til Sten Blichersgade i Randers, han var brolægersvend,  han blev gift d. 7/12/1929 i Randers med Martha Marie Sørensen og fik vist tre børn hvoraf jeg har navnene på de to, Jørn Vilhelm Jensen og Hugo Villy Jensen om den sidste ved jeg ikke noget, familien boede i 1943 på Nordvestvej 8, Randers. 
Vilhelm Ludvig Jensen
Han blev gift d, 7/12/1929 i Randers (Borgerligt) med Martha Marie Sørensen, hun er født i Udbyneder randers amt d. 31/6/1905, hendes forældre var Husmand. Niels Sørensen og Ane Kirstine Andersen.
Efter ægteskabet bosatte Vilhelm og Martha sig på Ny Markedsgade 1, Randers her fik de deres første barn Hugo Villy Jensen d, 28/5/1930.
Den 29/101943 fik de en søn mere Jørn Vilhelm Jensen, på det tidspunkt boede familien på Nordvestvej 8, Randers.
Om Vilhelm og Martha fik flere børn ved jeg ikke.
Regine Lorendine Jensen
Regine født d. 21/3/1869 i Køge.
Hun blev gift d. 24/11/1897 i Køge kirke med Urmager. Frederik Vilhelm Andreasen fra Lynge Sogn.
jeg har ikke efter vielsen fundet noget om hvor de flyttede hen og om de fik nogen børn.
Frederik Vilhelms forældre var smed. Anders Andreasen i Lynge og Hanna Jønsdatter født i Sverige d. 21/5/1834, hun var datter af Jøns Nielsen og 
Sissa Jønsdatter.
Frederik Vilhelm havde to brødre Carl Christian Andreasen og Christian Valdemar Andreasen. 
Anders Jensen
Han blev født på den Kongelige Fødselsstiftelse d. 4/6/1864.
Det er hvad jeg intil videre ved.
Oluf Ludvig Jensen
Ham ved jeg ikke så meget om, han blev født d. 30/6/1873 i Køge.
Konfirmeret d. 10/4/1892 i Køge.
jeg fandt ham i Folketællingen 1/2/1880 i Køge  da boede han i Nørregade, forhuset 1 ste sal matr.nr 211 Køge (det er det der idag er museum).
Han blev forsørget af fattigvæsenet.
som udlagt barnefader var Edvard Berthel Olsen Jensen, Køge
Det er hvad jeg har om ham indtil videre 
Loviga Charlotte Amalie Jensen
Født i Køge d. 21/8/1876, hun blev sat i pleje i Strøby hos Peder Christiansen og Inger Christine Jensen de var husejere i Grøftemarken.
Loviga (kaldet Malle) blev d. 26/8/1898 gift i Magleby Kirke på Stevns med fisker. Niels Peter Jakobsen (min farfar) de bosatte sig i Havnelev derfra til Køge.
Her boede de på flere adresser først Nørregade 32, 1907 havnen 29,
1916 Vestergade 43, derefter Græsmarksvej (Græsmarkshuset).
de fik 11 børn hvoraf en druknede i Køge havn han blev to år.
Der var ti tilbage fem drenge og fem piger som alle kom i vej (den ene min far).
De kunne fejre Guldbryllup i 1948 det blev holdt i DUI Huset, tangmosevej, Køge, i 1954 flyttede de til aldersbolig på Slagterivej 16, Køge hvor Loviga døde d. 4/11/1954.
 Herefter Var Niels Peter Alene nogle år, han døde d. 30/3/1958 på Køge Amtsygehus.