Jens Hansen
Fætter Jens

Jens var fætter til min farfar Niels Peter Jakobsen i Køge, det var lidt af en opgave at finde ud af  hvor Jens kom fra, jeg var så heldig at få to breve som farfar i 1939 havde skrevet til jens, nu var det så bare ikke klaret for der var ingen oplysninger om add, men i det ene brev stod der " Jens du kan vel ikke undvære lidt æbler her til jul" så jeg gættede på at Jens havde en stor have med æbletræer, men helt sådan var det ikke, mere om det senere.
Linien til Jens var at Niels Peter Jakobsens mor Kirstine Marie Hansen gift med Peder Jakobsen kom fra Gevnø, Lyderslev hendes forældre var Hans Larsen og Karen Nielsdatter (Karlshøj i Gevnø)hendes bror Niels hansen gift med Inger Marie Jensen (gl Egedesgård) fik 12 børn, to af dem vil vil jeg berette om i efterfølgende afsnit som fætter 1, Hans Peter Hansen-Gjevnøe og fætter 2 Jens Hansen. 

Fætter 1

Hans peter Hansen født 18/8/1869 i gevnø, han læste til Cand.Theol i 1890 efter endt uddannelse startede han i 1894 som forstander på Stevns Højskole i Havnelev, men det var kort for 4 år senere søgte han anden udfordring som sognepræst i Thim-Madum sogn Jylland, han rejste derfra til Grevinge på Sjælland hvor han blev en meget afholdt Sognepræst i dette embede blev han til sin død 29/8/1927.
H.P.H-Gjevnøe blev i 1894 gift med Freja Margrethe Elisabeth Jensen hun var datter af Folketingsmand og skolelærer. Hans Anton Jensen og Cecilie Margrethe Kofoed (om dem senere).
Ægteskabet var ikke frugtbart så de valgte at adopterer 2 børn, karen Gjevnøe fra den den kgl Fødselsstiftelse og Dora Margrethe Augusta Gjevnøe fra Århus.
Medens H.P.H-G var præst i Thim-Madum var Jens også der han arbejdede som gartner her blev han gift med Kirstine Korsholm de rejste fra Jylland og bosatte sig i Havnelev på Stevns mere herom i næste afsnit.       

Fætter 2

Jens Hansen og Kirstine Korsholm startede Sydstevns Planteskole i havnelev med bla. en stor æbleplantage, udover at lave planter lavede de også børn 12 ialt 7 drenge og 5 piger og med det var grunden lagt til slægten Korsholm-Hansen på Stevns. (mere om dem kan findes på nettet)
Kirstine Korsholm blev født 18/3/1866 i Stadil-Hind-Ringkøbing og var datter af Mads Jespersen Korsholm og Ane Korsholm f. Jensen i Vedersø, de flyttede også til havnelev på Stevns

Anton og Cecilie

Hans Anton Jensen f. 18/9/1845 Vester Marie, Bornholm han blev gift d. 24/8/1869 med Cecilie Margrethe Elisabeth Kofoed f. 15/1/1846 Rønne, Bornholm, straks efter vielsen rejste de til Orup, Roholdte hvor de startede på Orup Friskole, det er uvist hvor skolen lå, i Orup fik de deres 3 første børn, efter ca` 7 år i Orup trak det mod nye udfordringer familien flyttede til Lund, Jyderslev hvor de startede på Lund Friskole her kom der så 2 børn mere så der nu var 3 piger og 2 drenge.
Hans Anton var meget politisk aktiv og blev i 1906 valgt ind i Folketinget så nu var der både Tinget og skolen at passe hvad han gjorde frem til hans død 21/12/1909.
Efter Hans Antons død flyttede enken til Grevinge Præstegård hos sin datter og svigersøn Hans Peter Hansen-Gjevnøe her blev hun til sin død 1/1/1923 hun fandt vile hos Hans Anton på Lyderslev Kirkegård.
Der står skrevet i Grevinge kirkebog at hendes søn Provst. Hans Georg Søren Jensen forrettede begravelsen.