Familien Jakobsen
Niels Steen Brenholdt Jakobsen

Hej det er mig som laver en side om slægten Jakobsen, lidt om mig selv, jeg er født d. 29/8/1943 på Stormøllevej i Køge, efter en kort tid der flyttede vi til Københavnsvej 106 Ølby Lyng, min skoletid blev afviklet på Ølby Skole, om efektiviteten i det er der delte meninger om.
Jeg er udlærdt Vogn og Beslagssmed med vvs som sidestykke, jeg blev i 1968 ansat i K.T.A.S og blev her i 32 år hvor jeg også var tillidsmand og sikkerhedsmand, i en periode var jeg også fællestillidsmand, jeg stoppede i Tele Danmark i 1995 og gik på ventepenge i 5 år mere.
Derefter fik jeg et lager job hos Weland i Tåstrup det var en god tid men jeg måtte desvære stoppe p.g.a. sygdom, så nu går jeg og nyder pensionist tilværelsen.
Jeg blev gift i 1970 med Ayoe og fik 2 dejlige børn Jeanette og Per som begge nu har stiftet egen familie.  

Min Far. Carl Rasmus Jakobsen

Far var i mine øjne en stor personlighed, han kunde lave alt muligt, han var søn af Fisker. Niels Peter Jakobsen og Loviga Charlotte Amalie Jensen han voksede op sammen med sine 9 søskende hos forældrene i Græsmarkshuset i Køge.
Hans arbejdsliv startede på Trævarefabrikken og der efter Køge Svellefabrik så kom han på Gummifabrikken hvor han i en periode var i marketenderiet, så kom han på Nopa Hvor han delte jagtinteresse med Direktør T.H.Haugbøl, derefter var der en tid med issolering af huse hvor jeg var med, han sluttede sit arbejdsliv på Kemisk Værk Køge.
Far blev gift med Gunnild Marie Brenholdt Nielsen fra Søllerup Herfølge og fik 3 Børn Connie, John, og mig Niels som den sidste, det var gode forældre vi børn føldte ingen afsavn selvom der var trange kår.
Far døde i 1962   

Min farfar.Niels Peter Jakobsen

Niels Peter blev født i Søholm Skov Magleby på Stvns i 1872.han var søn af Peder Jakobsen og Kirstine Marie Hansen som var en datter af Gl.Egedesgård i Gevnø på Stevns, han var ud af en børneflok på 5.
Han giftede sig i 1899 med Loviga Charlotte Amalie Jensen fra Strøby hun var datter af Vilhelmine Jensen, efter vielsen flyttede de til Havnelev hvor de fik deres 3 første børn, Peter, Bertha Kirstine og Ingeborg Margrethe, fra Havnelev flytted de til køge hvor de havde flere add. først Nørregade 32 så Havnen 29 og sidst Græsmarkshuset alle i Køge, her kom så de næste 8 børn Karen Marie, Niels Armand (han druknede i Køge havn som 2 årig) Mary,Niels Armand, Poul E., Axel, Carl Rasmus, Stella johanne. 
Niels Peter ernærede familien som fisker med forskellige  job ved siden af  han var med til at bygge nordmolen i Køge havn og i en periode var han Strandfoged og Visevært. Han blev enkemand i 1954.
Niels Peter døde som 85 årig på alderdomshjemmet Slagterivej 16 i Køge. 

Min farmor. Loviga Charlotte Amalie Jensen

Loviga kaldet Malle blev født uden for ægteskab i 1876 af Vilhelmine Jensen, som udlagt barnefader var Frederik Nielsen, Vilhelmine var datter af Rebslager.Andreas jensen Vestergade i Køge.
Kort efter fødslen blev Loviga sat i pleje i Strøby (Grøftemarken) her voksede hun op blev Konfirmeret og gift med Niels Peter jakobsen.  

Min Oldemor, Vilhelmine Jensen

Min Oldemor på farmors side Vilhelmine blev født i Vestergade 13, Køge, Forældrene var Rebslagermester. Andreas Jensen og Mette Regine Poulsen (Helsingør) hun var ud af en flok på 4 børn.
Vilhelmine kom i huset i Vallø By og blev konfirmeret i Vallø Kirke  1852 umidelbart herefter rejste hun til københavn hvor hun blev tjenestepige hos P.Dahlberg her var hun et lille års tid, derefter gik det derudaf hvor hun tjente mange forskellige steder på Sjælland for tilsidst at blive i køge hvor hun i 1876 fik et barn.
Loviga Charlotte Amalie Jensen  (min Farmor) hun blev født udenfor ægteskab, udlagt som barnefader blev Frederik Nielsen, barnet blev umidelbart efter fødslen sat i pleje hos en familie i Strøby By.
Efter sigende ernærede Vilhemine sig som sypige i Køge til sin død, hvornår det var ved jeg ikke endnu. 

Min Oldefar. Peder Jakobsen (ham med hatten)
Min Oldefar på farfars side

Peder er født i Søholm Skov Magleby i 1841, han voksede op hos forældrene Jacob Mathisen og Birthe Kirstine Frederike Rasmusdatter, hun var datter af Skovfoged. Rasmus Rasmussen Hårbye i Søholm Skov, Birthe blev født i 1814 i Magleby Skovhuse, Peder blev d. 22/5/1872 gift med Kirstine Marie Hansen datter af Hans Larsen af Karlshøj i Gevnø, efter vielsen flyttede Peder fra Strøby til Søholm hvor hans erhverv blev Fisker, ægteskabet gav 5 børn Niels Peter, Hans Peter, Jens Peter,(se næste side) Birthe Johanne, og Karen Marie Jakobsen,  Peder drev fiskeri sammen med sin broder Kristoffer Jakobsen, Peder blev enkemand d. 13/5/1886 og giftede sig igen d. 8/9/1887 med Anne Kirstine Nielsen fra Gevnø, hun var datter af Sognefoged. Rasmus Nielsen, de fik ingen børn Peder døde i 1918 og er begravet på Magleby Kirkegård.
Billedet viser Peder (med hat), Hans Peter Jakobsen og Hans Peters søn
Ejner Viggo Jakobsen.

Jens Peter Jacobsen

Jens Peter er født i Magleby på Stevns d, 2/9/1877, han blev konfirmeret i magleby kirke d, 4/10/1891 han boede hjemme hos familien i Søholm Skov på Stevns.
Efter 1891 og frem til 1917 ved jeg ikke hvor han har været eller hvad han har arbejdet med, men det var efter al sansynlighed landbrug.
jeg finder ham først i 1917 hvor han dør d, 1/8/1917 i Ulkebøl på Als som dengang var Tyskland.
Af historien fremgår det at han passede en gård ( Ringbæk ) i Ulkebøl Vestermark medens gårdejeren. Chresten Bonefeld var indkaldt til krigstjeneste i 1 ste verdenskrig.
Chresten Bonefeld overlevede krigen, han døde d, 19/4/1949 og er begravet på Ulkebøl kirkegård.
I Ulkebøl kirkebog 1899-1926 opslag 244, står følgende.
Jens Peter Jacobsen var tjenestekarl i Ulkebøl Vestermark, forældrene ukendt han var ugift han blev begravet i rækkegrav nr, 6,19, der blev holdt gravtale, han blev ramt af lynet på marken ved gården.
Billedet er af hans lommeur som blev gennemboret af lynet.
Dybøl Posten, Torsdag d, 2 August, 1917  bragte følgende artikel.
Dræbt af lynet.
I går eftermiddag trak et kun let tordenvejr hen over Sønderborg-egnen, men aligevel krævede det et meneskeliv, to af gårdejer. Bonefelds karle i Ulkebøl vestermark blev på marken ramt af lynet.
Den i Danmark fødte tjenestekarl Jens Peter Jacobsen blev dræbt på stedet, den yngre karl, Olof Nielsen af Sønderborg, blev bevistløs liggende, der er imidlertid håb om, at Nielsen kan komme sig.    
Tilbage er nu spørgsmålet, hvad fik ham til at rejse fra stevns og helt til Als som dengang var tyskland ???
En stor tak til Helene på Ulkebøl Arkiv for hendes store arbejde med at søge efter oplysninger om Jens Peter Jacobsen.
 
Sidste nyt
Jeg finder Jens Peter igen i en folketælling 1911 Lyderslev, her står at han var tjenestekarl hos en slægtning i Gevnø Poul Nielsen, Karlshøj.
videre står der at han er hjemkommet fra USA hvor han rejste over med skibet Hekla fra København til Ellis island, New York.
Hans mål var Thed Christensen, Willoughby, Ohio, hvor han formoder jeg boede de 6 år han var i USA.
Da han kom hjem var han nogle år på Karlshøj, Gevnø og tog vel derfra til Ulkebøl på Als, hvad der fik ham til at rejse til Als må stå hen i det uvisse. 

Jacob Mathisen min Tip Oldefar

Jacob er født i Strøby i 1806 blev Konfirmeret i Strøby Kirke 1821 Jacob er søn af Mathias Jacobsen født 1776 i Lejerstofte by og Karen Madsdatter født 1743 formentligt i Lyderslev,Jacob blev gift med Birthe Kirstine Frederike Rasmusdatter i 1838 og flyttede derefter til Søholm Skov Magleby, de fik 2 børn Peder og Kristoffer og det forlyder at han blev fisker.
jacob døde i 1864 er begravet på Magleby Kirkegård, Birthe boede herefter hos sønnen Kristoffer til sin død i 1894 hun er også begravet på Magleby Kirkegård

Mathias Jacobsen min Tip Tip Oldefar

Mathias blev født i Lejerstofte by 1776 forældrene var Jacob Christophersen og Karen madsdatter,
Mathias aftjente sin værnepligt som Gevoben Rytter derefter blev han i 1804 gift med Maren Andersdatter født 1782 i Strøby, de bosatte sig i Strøby de fik 3 børn det var Jacob, Maren, Anders Mathisen, Maren og Anders døde ret unge.
Mathias var Husmand og levede af sin jordlod i Strøby, han døde i 1844 og er begravet på Strøby Kirkegård, maren døde i 1858 og er begravet samme sted

Jacob Christoffersen min Tip 3 Oldefar

Jacob er født i 1735 i Freerslev ved haslev der blev han gift med Karen Madsdatter også fra Freerslev de flyttede omkring 1787 til Lejerstofte v. Lyderslev hvor de levede som Bonde og Gårdbeborer.
De fik 7 børn, Ane, Maren, Jørgen, Karen, Mathias, Christoffer og Marie.
Jacob døde i 1806 blev begravet på lyderslev Kirkegård.
Hans kone maren døde i 1829 og blev begravet samme sted.
Det har ikke været muligt at finde oplysninger om dem i Freerslev udover at der i Freerslev Folketælling 1771 er Registreret 2 personer med disse navne hvor deres alder også passer.