HUMANIMAL - ANIMALHUMAN

Regretting Unpeace. Pigment pen. A3. 2020. Til salg

Celestial Dog. Pigment pen. A3. 2018 Til salg

One Kind. Så blev også dette værk færdigt, lang tid undervejs og vist halvfærdig i januar. Tegningen er blevet undervejs i tanker om hvem vi egentlig er, sammenlignet med de elskelige bonoboer...og det faldt virkelig ud til fordel for vores bonobokusiner og -fætre...synes helt alvorligt at mennesket er en abe, der er blevet vanvittig! Og aber er vi stadigvæk...men holder meget af os tåber, selvom vi ødelægger så meget godt og frit her i verden... Teksten på billedet er: Brothers/Cousins/US/WE/Alive/Friends/Family - all of us/Peace/One Kind. Og er en del af tankerækken/fascinationen af at vi har over 98% gener tilfælles med bonoboerne! Blyant og farveblyant, 28 x 36 cm, 2013. Pris 2410 euro / 18.000 kr.

Titel: Hvalrossen Drømmer Malene. Tekst på billedet: "Hvalrossen drømmer den er Malene? - Malene drømmer hun er Hvalrossen?" Billedet er startet som et qroquisstudie af Malene. Siden er hvalrossen og farvefladerne tilføjet, år senere. Akvarel. 70 x 50 cm Til salg for 5.500 kr.

Title: "Evaporating Empathy" Color Crayon. February 2012. 36 x 28 cm. Price: 800 Euro / 6.000 DKKR. The green woman is pure imagination, the Peacock after several reference photos.

"Gepardedly" 3 drawings made to fit each other all of them drawn from memory. Don't know the meaning of them; make your own story? But think it is strange, like the colouring harmony between the three parts. Photographed in their vintage frame. Colour Pencils. 24 x 45 cm. 2013. Price 7.500 DKK /1,000 Euro.

Titel: Dagdrømme Eller? Akvarel. 50 x 70 cm. Tekst på billedet: Dagdrømme eller en anden virkelighed? let beskåret i højre side; fotograferet i glas og ramme. 2009. Til salg for 5.000 kr.

"Geparden". Filtpen og akvarel. 2009. A4 format. Geparder er så smukke! Tegnet ud af hovedet i første omgang, så manglede jeg alligevel noget viden om pletterne osv, så den er færdiggjort med skelen til referencefotos. Til salg for 5.500 kr.

Titel: Girafsprog. Tegnet ud af hovedet, Dog korrektioner efter fotos, af giraffens ører og netmønster. Blyant. august 2011. 13 x 13 cm. Til salg for 2.500 kr.

Titel: " Havets tolv Mødre". Blyant og akvarel. 31 cm x 30 cm. Undertitel: - Tidevandet ruller gennem mig... Over hele verden findes sagn og myter om mødre/kraftfulde kvindelige væsner i havet; Jeg kender bedst den grønlandske udgave, jeg sad og tænkte over hvad de har tilfælles og lavede så denne tegning. Original koster 11.000 kr. Brugsret til salg. Postkortmotiv.

Forstyrrelse, Afbrydelse... Tekst på værket, udover titlen: "...Afbrydelse mellem Krop og Sjæl. En fri sjæl, en fri krop." Farvekridt. Ca. 50 x 50 cm. Ca 2003. Til salg for 6.500 kr./870 euro

Titel: Virgin Friends. Tusch. 13 x 13cm - ca.! August 2011. Til salg for 1.000 kr.

Visit from the Wetlands. Spøjs men følsom tegning, kunne godt laves en sjov psykologisk analyse af dette værk! Tuschtegning. A4 format. 4.000 kr.

Titel: Engles Anatomi. 2007. Blyant. Engle bliver skabte i vores billede, men har vinger...øøøh, hvordan hænger det lige logisk sammen? Så jeg har her spekuleret over dette anatomiske spørgsmål, og kombineret det menneskelige skelet med en fugls ditto, men så sat muskelhæftet til vingetrækkene på forlængede (øgleagtige) rygradstappe...for det logiske må jo være at skulderbladet er forbindelsesleddet, når engle bliver gengivet med vingerne på menneskeryggen??? (Fugle har muskelhæftet på forsiden på et forstørret brystben). 21 x 21 cm . Privat.

Dette er en af illustrationerne til bogen: "Den Fiffige Ravn...". Af H.C. Petersen. Blyant. 2000. Ca. 42 x 25 cm. Originalen er til salg for 7.000 kr. Uindrammet.

Frejas Råd. Teksten på værket er digtet direkte på billedet og lyder: "FREJAS RÅD MEDFØLELSE Freja med bronzealderfrisure, set på to små gudinde-akrobatfigurer af bronze. Rensdyret er shamanens ridedyr/hjælper." 2009. Kuglepen. 28 x 41 cm. Papir klæbet på solid finérplade og lakeret, dvs den kan nydes uden glassets genskin. Til salg for 4.000 kr.

Havternen forsvarer sig. Blyant. Efter fotoforlæg. 2000. Originalen er skævt skåret i papiret på venstre side og i bunden. Værket hører måske egentlig ikke til her, da det er udført som en illustration til bogen "Den Fiffige Ravn, - og andre beretninger om det levende i mit land" af HC Petersen. Og således ikke fra hans side ment som en blanding af dyr/menneske. Til salg for 15.000 kr. /2010 euro.

"Ravnesjæl! Tegningen er påbegyndt under mit ophold i Sisimiut, hvor jeg nød de mange ravne i byen, har faktisk aldrig set så mange ravne samlet før. færdiggjort idag, 11. maj, i Ærøskøbing. Tegnet ud af hovedet. Farveblyant på groft akvarelpapir. 50 x 20 cm. SOLGT 5.000 kr./670 euro.

In our deep, we are still animals, our common memory store on the animal's soul, and legends all over the world and the shamanic thinking still remember this ... the consequence is that when I draw an animal it's never just an animal, but an expression of the soul, whether it is interpreted as the animal's or my own soul ... or how the viewer is chooses seeing the reflection. Nature may look cruel, but I do not work with animals as an expression of something evil. The trick with acknowledging our animal nature is that you will not have to act on all of our primitive instincts ... and thus do not contribute to the flow of news about all the destructive, in turn, it is quite wise to recognize the animal nature in terms of the ability to love! And dare to accept all the good in us, and allow it openly in society 
... PS. Some of the works from "Mythical World" also belong in the gallery on this page, but is selected and shown in there.I vores dyb er vi stadig dyr, vores fælles erindring gemmer på Dyrets Sjæl, og eventyr over hele verden og den shamanistiske tangegang husker dette...deraf følger, at når jeg tegner et dyr er det aldrig bare et dyr, men et udtryk for et sjælen, hvadenten den tolkes som dyrets eller min egen sjæl...eller hvordan beskueren nu oplever spejlingen. Naturen kan se grusom ud, men jeg arbejder ikke med dyr, som udtryk for noget ondt.  

Fidusen med at erkende vores dyrenatur er, at man så ikke behøver agere på alle vores primitive instinkter...og derved ikke bidrager til nyhedstrømmen om alt det destruktive, til gengæld er det ret klogt at erkende dyrenaturen, hvad angår kærlighedsevnen! Og turde acceptere alt det gode i os, og tillade det åbent i samfundet...

PS. Nogle af værkerne fra "Mythical World" hører også hjemme i galleriet på denne side, men er valgt fremvist i denne...