Digt til foredrag 23. februar 2008

Vandige Tankestrømme

Dette tankestrømsdigt er skrevet som en forberedelse til et foredrag jeg holdt d. 23. februar 2008, og undervejs besluttede jeg at læse digtet op til foredraget-
og så var jeg så distræt, at jeg aldeles glemte udprintet af foredraget og de digte jeg ville have læst op; heldigvis gik det godt alligevel; måske endda bedre end hvis jeg havde stået og øh'et mig igennem teksten. Dog var det ærgeligt at de måtte undvære oplæsningen af dette digt, så det blev lovet opsat her...:


Vandige Tankestrømme

Tankestrømme
Flydende tilstande
vandigt urtidsvæsen

Lige mig:
ikkekontrol
medleven
gladeligt sivende ud
i alle sindskroge

småhvirvler
tankekroge
ordfiskeri

Foredrage
dragende tidevand

Ikkekonkluderende
ikkelineær
eller netop lineær

men uden kontrollen
uden stopsluser
allestedsnærværende vandighed

Jegmig
som:
støvdråbeprikkeren
regnfaldskådheden
vandløberen
oceanisk væren
stormpiskeskænderen
stillesødybet

Vandmandsslægtskabet:
åndemanerens sværeste hjælpeånd: vandmanden
næsten intet uden bevidsthed,
næsten kun vand og ultratynd bevidsthedslag
vi dog mere faststoflige
tilsyneladende;
Barndomslærdommen: 60-70 % vandighed i os,
så over 80 % 
nu over 90 % vandighed
- vi nærmest vandighed osse???


Hvordan rette ryggen
mentalt med alt det vand?
Illusionen falder
bare blødsøden vandfølerie!
Vi er bare bløde følelser
Hvordan være krigsvæsener med alt det vandighed???
Krigens unatur for os vandmænd...

Ørkenvandring:
krigsnaturen
vandets rigdom
hengive sig til vandigheden
til freden i os
bare vandet

Vandet i os
flydende tilstand
bare
vandet i os

Bare hengivenheden
hengivenhedens floder

Bare gennemsigtigheden er reel
ingen hemmeligheder nødvendig
ikke mulige i gennemsigtigheden
kun mudderplumrethed giver skjul
er bare frugtbarheden selv
mudderkreativitet

Væren nu:
foredragets natur nu
ikke stivsindet holde fast i fortids foredrag
flydende med nuets kærlighed
nuets lethed
nuets overflod
af nuets egne ord
egen væren
egen glæde
uden fortids stivnede hukommelse
uden fortids retten ryggen
uden fortids stilhed
nuets dansen
nuets fejring af flydende væren
nuets gæster til ordene

Fortidsemne
fortidsseriøsitet 
fortidsangst: ville v
ælge døden som tema:
nogle gæster kendte mig far,
som længe har været død;
i live fejrede han flydende væren
deltog i nuets leg
hans åndsnærvær
givet videre idag:
legende lethed 
livskraften overført
faderens evige liv
datterens arv
dette evige liv: lige nu
dette den allestedsnærværende død:
fejringen af livet selv

Datteren vand igen
faderens støv igen
mudderkreativiteten sammenblandet
også faderens arv: forstørret kreativitetsbehov
helbredende i døden også,
takkende ydmyghed
for hans død!

Hans sidste syn:
solnedgangen over fjorden:
hans elskede liv
vandigheden
vandkloden

Klarsynet værdighed
Illusionens fuldendelse
jeg'et er nu
han er nu
vi er nu
livet er nu

i fremtidsgæster
skaber ordene idag,
søndagen før foredraget
stadig ordene idag, når de fremsiges om 6-dagestiden

Jeres fremtidsglæde
skaber min glæde nu
jeg genskaber jeres glæde om seksdagestiden

Tidsillusionen;
fremtiden påvirker fortiden
jeg forstår nu
lige nu forstår jeg tidsillusionen


Mageløs magi:
jeg kender jer -
i kender mig
vi vil bare helst ikke vide det
nogen af os;
måske nogle få som utålmodigt venter
eller frygtsomt tåler hengivelsen til nuet dårligt:
så har vi klarsynets behov
kontrollens rastløshed
overlevelsens krav

Kunstens nu: vidende uden at ville vide
skabelsens styrke
fortid skaber lige nu fremtid
jeg skaber idag jeres tilstedeværelse
om seksdagestiden;
i reagerede på mit fremtidsbehov
fælles beslutning om denne muligheds opståen
denne muligheds nødvendighed


Jeg forstår mine tankers fremtidighed
jeg forstår nogle værkers venten i årevis på rette ejer!
altså nogle:
nogle er øremærkede til een ejer
andre gives og skabes fri til fælles glæde
andre skaber deres egen ejer

-------

Tidsrejser, ormehuller
billeder er ormehuller
kommunikation over tid
i tid
billeder er for tidens dokumentation også
standset dans
fremkaldt dans

Billeder er vores behov for fremkaldelse
for bevidsthedsløft
mit i al fald
helbredende privat og fælles

Billeder huskende livsglæden
huskende livsstyrken
og livskraften
midt i forvirringen
midt i flydende kaos
bare påmindelsen om tilsyneladende kaos:
flydende vandighed mere korrekt
bare vores indre vandighed

Billeder er fejring af livets vandighed
livskraftens helbredende udtryk
Virkelighedens illusion;
Oplysningen, bevidsthedsløftet
Glemslens modsætning
Øjeblikkets stopdans

Een muligheds væren hevet ud af urtidssuppen
Alias vores fælles virkelighed
vi skaber vores virkelighed
i har skabt disse ord
gennem mig til jer selv

Vores fælles mulighedssuppe
Fælles fortæring åndeligt
Efter, eller var det før?
Den kødelige suppemiddag
Hvad er tiden her?
Vores fælles netværk i brug

Stor glæde i jer
Stor nysgerrighed i jer
Jeg bølgelængdemodtageren på jeres livskyst
livslyst,
I afsenderen;
Rollefordelingen på plads

illusionen om den modsatte rollefordeling afmonteret
kunstnerens lydhørhed
Forhåbentlig vel udført?
Performeren igang
Skaberen mediator
oplyser af illusionernes natur

Lysbølger
lydbølger
Stregbølger
Een mulighed af uendelige
i her
jeg her
imorgenhvor?
Forandret forvandlet

Evindelige neonatale leg
Gygyggy dada dada
Vi er bare ekstra neonatale
underholdningslystne babydyr
Aldrig blevet voksne behårede menneskeaber
inden i hjernen

Gygygy: lige så godt
som allehånde seriøse fremmedord!
Gygygy
Snakke sammen:
jojo
Ordenes hoppegyngeforedrag

Dda ddaa dada dadada
Mig ha!
Mig ha foredag:
mig ha hjerneis!

Mig gi jer hjerneis!
Smelter i hjertevarmen

Vores indre barn
evige neonatale barnesind,
iklædt voksne klogesen-ord
Siddende i vores fælles to-tretimers foredragskravlegård

Er vi ikke søde?
Helbredende hjertevarme foredragskravlegård...

Hvordan kan jeg vide i er hjertevarme?
Altså her under seksdagesafstanden?
Erfaringen fra dansk
hyggespisesammen som indledning:
dansk spirituel hjertevarme
Når det er bedst, mest afslappet, mest naturlig
vi behøver ikke rejse til østen
for at finde spiritualitet
Jeg ser Danmark som
et land fyldt til randen
af spirituelle mennesker
Erkendelse i de seneste år;
erkende mit eget lands spiritualitet
Kunne ikke ses for bare træer,
for bare ungdomslængsel efter den...

Hvordan kan jeg vide i er hjertevarme???
Simpel viden; i har et hjerte fysisk og spirituelt
og sidder her idag
i seksdageslommen
vil komme - Er her, var her i skrivende stund
Overvejende sammen med mig
om i skulle komme
Om det var tiden værd
om det var ordene værd
Om underholdningen
levede op til forventningerne:

Jeg en drømmefanger!
Et aspektspejl for indre tilstande!

Pyyh!
Så gik virkeligheden endelig op for mig
ikke kun neonatale legenu
voksengustne overvejelser indblandet

Ankommet i storhjernen igen:
velkommen hjem fra rejsen med i mit underbevidste
Velkommen hjem fra min dagligdags tankestrømme
velkommen hjem fra skabelsens boblesyden
Skabelsens overvejelser om bedste muligheder

Til nuet