URKRAFT OG SHAMANISME

SHAMANISME: URKRAFT - URMENNESKE

 

(VENSTRE - MASKULIN - MENTAL - UDADVENDT)

 

- Shamanisme er menneskehedens oprindelige, første religionserfaring.
- Shamanismens verdensbillede er delt op i 3 verdener, under- mellem og oververden

- Mine to kulturers udspring i shamanisme: Grønlands gamle kultur er indlysende, og i Danmark repræsenteret ved vikingetidens asatro.

- Shamanens oprindelig funktion som hjælper til at genoprette orden i verden og helbrede det komplicerede menneske.

- Shamanens oprindeligt mange funktioner er idag spredt ud på mange faggrupper; læger - psykologer - præster - apotekere - filosoffer - tryllekunstnere - musikere - kunstnere osv, altså shamanen var kort sagt stammens veluddannede.

- At blive åndemaner (shaman) var en mangeårig uddannelse, som kunne vare op til 7-10 år, og i Grønland viste man først sine evner for folk når man havde prøvet sine kræfter og kunnen i lang tid og var sikker på deres virke.

-Sædvanligvis blev man i gamle Grønland angakoq/shaman ved at uddanne sig selv i det skjulte, som regel ved en kaldsfornemmelse. Man kunne også blive oplært af en erfaren åndemaner.

-I det daglige var grønlandske shamaner almindelige mennesker, som gik på fangst, og delte øvrige livsvilkår med de andre i stammen, kun ved særlige lejligheder brugte de deres evner og status.

Fordi jeg IKKE er opflasket med historierne fra den grønlandske shamanisme i myter og sagn, hvilket er en barsk omgang, blev jeg hunderæd, da jeg opdagede i midten af 90’erne at mange af mine værker var shamanistiske i deres indhold. Men for mig det var stadig historisk stof.

- New Age: NUTID!!! Troede naivt at shamanisme var fortid.

For mig er vikingetidens shamanisme stadig bare historiestof og god mytologi at blive klog af som nutidsmenneske; men Asatro er faktisk for nylig officielt blevet erklæret som en oprindelig religion og dyrkes i fuld alvor af en stadig større kreds på den nordlige, vestligtsindede halvkugle; det fandt jeg ud af på min research på billedet "Guden TYR"

Eksempel: Odin sluges af FenrisUlven; de fleste shamaner oplever at blive slugt og fortæret af deres hjælpeånder, som en del af indvielsen/integrationen af urkræfterne i sig.

Billedet: Ung mand får Angiut som Hjælpeånd:

Den unge aspirant her må som andre finde en sten i strandkanten, sort på den ene side, hvid på den anden. Med denne sten går han op i fjeldet, ene, sætter sig på en klippe og gnider uafbrudt i flere dage i solens bane, altså bringer sig i trance, indtil man får følelsen af at klippen bliver fuldstændig blød og åbner sig, og op stiger denne hjælpeånd, kaldet Angiut, som han må røre ved for at tage den i besiddelse; få magten over den, så den ikke får magten over ham. Den er god til at sige almindelige ting, som om nogen har fangst og om sygdommes komme, og er almindelig som første hjælpeånd for de fleste åndemanere.
DELSJÆLE - SJÆLEHENTNING

Billederne "Opfattelsen af Sjælen"
og "Hvert leds Delsjæle"
(den sidste ikke vist på siden)
 

Knud Rasmussen forklarer hvordan de gamle grønlændere opfattede sjælens bolig i kroppen:

sjælen var splittet op i mange små delsjæle, som hver boede i og passede et led i kroppen.

Jeg har så grundet tegningernes små formater ikke vist alle ledsjælene, det ville blive æstetisk rodet.

Delsjælene ligner alle mennesket selv. Og ved døden samledes de igen til een hovedsjæl, ca. lidt over halv størrelse af det fysiske menneske, denne samlede sjæl drager til en af to dødriger, begge steder er godt at være. Ifølge den shamanistiske tradition kunne sygdom opstå hvis/når man mistede en delsjæl, og shamanen/angakoq‘en måtte så på sjælerejse og finde og hente sjælen hjem til ejermanden/kvinden. Der skulle tit en pæn del overtalelse af den skræmte sjæl til.

Hænge fast i fortiden, ikke kunne leve helt i nuet, ikke være klar i hovedet, nærværende; en shaman henter en mistet delsjæl/sjælestykke, bringer den tilbage til ejeren med heling og integration af kræfter.

Jeg har tegnet dem nøgne, som vi alle er skabt, for frit at kunne vise leddenes sjæle; som regel var man i gamle dage blufærdig og bar små skindbukser, natit.

Billedet: Ekstasens kontrol

Shamaner/åndemanere bringer sig i en anden sindstilstand, en art trance, en dyb kontakt til det ubevidste/fællesbevidste, som på mange måder kan minde om sindssyge, en art psykotisk tilstand med en ændret virkelighedsopfattelse, forskellen er bare at shamanerne bevidst kan gå ind og ud af tilstanden og bruge den konstruktivt, hente nyttig viden til fælles bedste, deraf titlen, Ekstasens kontrol, i stor respekt for deres kunnen og kunst.

Det kræver stor psykisk og fysisk styrke at være åndemaner, så han er tegnet som en veritabel kraftkarl.
INTEGRATION AF URKRÆFTER VED HÆLP AF DYRENES BETYDNINGER

-I mange sagn fortælles, over hele verden, om hvordan dyr og mennesker før var i tættere (familie) forbindelse med hinanden, frit kunne tale sammen og frit forvandle sig fra den ene form til den anden. Jeg ved ikke om det skulle tages bogstaveligt eller bare psykologisk?

-Hele 14 billedtitler om dette emne; menneske og dyr er een og samme, og kan forvandle sig fra den ene til den anden form 6 billedtitler om mødet, kommunikationen mellem dyr og mennesker.

De følgende 5 dyr er alle almindelige hjælpeånder for shamanerne:

1) Ulvene: Ulven er for mig en social, succesfuld og udholdende jæger med styr på magthieraki og et stiliseret, velfungerende magtsprog. Og har normalt en funktion jeg kalder for "Renholderen" idet den tjekker flokdyrenes sundhedstilstand og tager de svage. De kan oven i købet have een eller anden kommunikation igang med byttedyret hvor dets livskraft tjekkes, og hvis dyret invilliger overfalder de det, hvis ikke dyret er parat til at dø går de igen.

2) Rensdyret; Rensdyrets blide samvittighed og floksjæl: For mig personligt har rensdyr noget gøre med samvittighed, en blid, tålmodig gøren opmærksom på hvordan ens samvittighed har det lige nu, når den står og kigger på een...kigger man ind i et rensdyrs øjne har man på fornemmelsen af at det ser hele universet og mirakuløst stadig bevarer en mildhed og ydmyghed.

3) Dragen/slangen som symbol på Krybdyrhjernen. Og den skal man have styr på og kende for ellers får vi vold, og kold seksualitet uden følelser; kort sagt den rå overlevelseskraft.

4) Fuglene som symboler for sjælen og tanken, i shamanismen er fugle knyttet til de magiske rejser til himlen lig med oververdenen.

For mig er fugle også tæt på reptilerne;

billedet "L’Ame de l’Harfang" er det hele forenet idet uglen er en præcis rovfugl der jager for at dræbe, nå sit mål, den gør sig ingen moralske kvababbelser som ulven gør det. Da jeg lavede billedet trængte jeg penge og tænkte denne magiske tankegang; hvis jeg adapterer uglens jagtsind; at være effektiv og præcis kan jeg måske jage penge som den!

5) Bjørne; nyt liv via overvintringen i hiet, visdom, mod og styrke.

Billedet "Bear the Soul"

viser min frygt for den magiske tanke om at blive slugt, forsvinde som ego, min frygt for den rolige styrke en bjørn besidder.

Billedet: Isbjørn og Hvalros trækker Armkrog

Billedet er en scene fra et sagn hvor en kajakroer ikke kan nå hjem og må søge ly andetsteds, opdager lys i mørket og kommer på besøg hos nogle vældige mennesker, som beværter ham godt og underholder ham som vist på billedet med konkurrencer i styrkeprøver; at trække armkrog. De gamle havde mange øvelser og lege til at holde sig i form til det anstrengende fangerliv, - og igen idag tager unge mennesker disse øvelser op .

Fangeren i historien undrer sig over værtenes størrelse og vældige styrke, og ved afskeden næste dag bliver han skræmt fra vid og sans da de forvandler sig til deres egentlige jeg; han har overnattet hos isbjørne og hvalrosser. De kunne have ædt ham!

Billedet: Isbjørneamuletter

Billedet viser brugen af isbjørneamuletter; manden på billedet er fader til 3 sønner, med hvem han er draget på fangst. De ender på en isflage, drevet til havs. Klogt nok har faderen udstyret sig og sønnerne med kraftfulde isbjørneamuletter, så de har alle forvandlet sig til isbjørne og er svømmet ind til land igen. Scenen viser dér hvor de er nået i land, og er ved at forvandle sig til mennesker igen. Ved at ryste sig falder isbjørneamuletten af og mændene bliver atter sig selv.

Billedet: Klog Nysgerrighed (ikke vist endnu på siden)

En nutidig shaman, en kær ven, har som mange før og nu, rensdyret som en af deres hjælpeånder. Dette er en tegning til ham af hans rensdyr, som blandt andet har hjulpet ham med at fortælle helbredende historier. Tegningen er bestilt til hans materiale; (brochure, hjemmeside, visitkort)