TANKER OM DET MENNESKELIGE OG AT SKABE

LIVSNØDVENDIGHED OG OVERSKUD

Fra foredrag afholdt i Ågalleriet, september 2005

 
Introduktion

Foredraget, er udover introduktionen, bygget op i en tredeling:

1. del: bevidsthedsudvikling via tegning (storhjerne)

2. del: shamanisme og mytologi (krybdyrhjerne)

3. del: kærlighedens væsen (pandelapper)

Dette foredrag er ene og alene en talt illustration af de myldrende tanker jeg går og gør mig, mens jeg lever og derved tegner for at forstå mig selv og verden omkring, både den ydre og den indre.

At udføre kunsten er for mig lige dele terapeutisk nødvendighed og legende overskudsopdagelse.

Om disse tanker således er sande og gyldige i videnskabelig sammenhæng er os uvedkommende idag, da de omhandler kunstnerisk og filosofisk sandhed, deler ud af den oprindelige, magiske, snøklede tænkning og illusionernes verden, men jeg håber da, at jeg har forstået de hist og her præsenterede vidensbrokker fra al mit nysgerrighedslæseri rigtigt!?

Dvs. at hvert eneste billede er eet stort spørgsmålstegn, selvom de af og til kan ligne svar.

MIT KUNSTNERISKE HOVEDBUDSKAB OG MÅL

- er en livsglæde over livsmiraklet; vi ER her faktisk!

Og at genfinde og udvikle naturlighed, mennesket som en del af naturen.

Opbygge accept af at være et sammensat, menneskeligt væsen, dermed også opbygge en accept af mig selv via visualiseringen af tanker, følelser og fornemmelser.

Og dermed at helbrede og forløse via mit billedarbejde, først og fremmest mig selv, som privatperson, dernæst et håb om og en erfaring for, at andre også kan få glæde af en art erkendelse og helbredelse via mødet med min kunst.

At blive klartseende og klartsansende, også i spirituel henseende! En søgen efter ånd, sjæl og spiritualitet. Søgen efter permanent indre ro og glæde.UDSTILLINGENS OPHÆNGNING:

er endt polariseret udfra en vag forestilling udfra dette lokales to store vægge, "at de her værker hører til der og disse derovre", og denne ophængning har inspireret til foredragets opdeling i samme to hovedemner

VENSTRE - HØJRE

MENTAL - FØLELSE

udadvendt - indadvendt

MASKULIN - FEMININ

SHAMANISME/MYTOLOGI - KÆRLIGHEDENS VÆSEN

Så hermed VELKOMMEN I MIN UDFOLDEDE HJERNE OG SJÆL!

jeg håber i i den illusion får et godt møde med jeres egen sjæl?centreringen først:

BEVIDSTHEDSUDVIKLING VIA TEGNING

 

syns - og BEVIDSTHEDSUDVIKLING i almindelighed

Målet er at opøve enhed af øje - hånd - hjerne:

altså af                          sanse - handle - opfatte.

Trænet forskellige teknikker i tegneundervisning hele livet, kan ses beskrevet i diverse bøger om emnet. (Eksempel: pianist sidder ikke og kigger på klaviaturet, men på noderne og spiller alligevel perfekt.)

Mediteretegne og være fokuseret samtidig: holde øjnene fast på eet punkt, sidde lidt og sanse alt det øjnene ser, bevidstgøre sig om øjnenes optagelse, derefter tegne uden at se på papiret, alt hvad man kan se i synsfeltet. Nu er jeg stort set i den iagttagende tilstand det meste af tiden.

Oplevelser ved de grønlandske elve

- Om opfattelsens hurtighed.

Som barn og voksen har jeg siddet jeg ved et lille vandfald i elven, øvede mig i at følge vandet på vej ned ved at skille synsindtrykkene ad, give hjernen tid til at indstille hele opfattelsen på at se hver enkelt dråbe tydeligt og klart, følge den ene dråbe efter den anden. Give hjernen tid til at udvide tidsopfattelsen også.
Eks. ligesom fotos: almindeligt syn: som foto af hvid strøm. Og med udvidet tidsfornemmelse: som foto med klare adskilte dråber.

- Som 12-årig havde jeg denne oplevelse af almindelig bevidsthedsudvikling: at sidde på en stor klippe i 2-3 timer midt i brusende elv, mediterende, udelukkende sansende lyd og syn, samtidig føle lykke, den fyldte tomhed.

SHAMANREJSER OG MEDITATIONSOPLEVELSER

For mig som billedkunstner en stor hjælp og inspiration; det indre syn er set og kan evt. bruges til billeder. Jeg tegner en del scener fra rejser/meditationer.

For mig kan det højeste budskab og oplevelser derfra bare ikke billedgøres godt nok, måske udfra misforstået respekt og lige så misforstået perfektionstrang, så jeg tager det næstbedste; rørende, smukke scener, budbringerens symbolske fremtoning, og håber det højeste skinner igennem hist og pist?


Drømmetilstand; krybdyrhjerne-tilstand.

Gennem mange års træning med bevidsthed og opmærksomhed kan jeg opleve og styre mine drømme, og hvis jeg bliver afbrudt at vende tilbage til dem, beslutte bevidst hvilken retning drømmen skal tage.

Men det er sjovere bare at opleve drømmenes egen film og egen budskab uden styring! Idet jeg går ud fra at "det der drømmer" er klogere end mit dagsbevidste jeg? Da denne bevidsthedform er ubegrænset og det er dagsbevidstheden mildest talt ikke.

Alle muligheder giver gode billedemner.

- Hvis en deadline truer kan jeg også om aftenen inden søvnen bestille min bevidsthed/hjerne til at poppe op med et færdigt billede med god mening i og det hele, klar til tegning om morgenen og har så tegnegrej liggende klar ved sengen. Dvs jeg sparer tid fordi jeg i søvne har gjort al tvivlsarbejdet og de indre skitseringer, og kan ovenikøbet tegne værket meget hurtigt fordi jeg har forberedt arbejdet under søvnen.

Bevidsthedstilstande udfra fysisk stilling

Vores adgang til hjernen, til forskellige bevidsthedstilstande,til naturligt forskellige hjernebølger, er forskellig alt efter fysisk stilling, kan ikke huske den videnskabelige forklaring, ved blot at den er der:

Sjov forskel; shamanrejser foregår som regel liggende, ligesom søvn også er liggende, nemmere adgang til det u- og underbevidste. Yogaen har også dyb afspænding i liggende stilling kaldet Savasana.

Yogiske meditationer foregår som regel siddende; Almindelig gøren og laden foregår også i oprejst stilling.
TRÆNING AF ØJNE - OPMÆRKSOMHED PÅ INDRE TILSTAND

Som ung, først i tyverne, læste jeg 2 bøger om at genoptræne øjnene, den ene var af Bates, den anden?

Jeg besluttede at øve, og i 14 dage havde jeg ikke brillerne på: øvede, trænede, tænkte, læste, oplevede, tegnede, cyklede 18 km til og fra tegneskole hver dag. Under cykelturene regreerede (regression) jeg et par gange til en alder af 7-8 år, havde fysisk total følelse af at være barnets størrelse, og havde kun mit intellekt til at fortælle mig, at jeg altså sad på en voksenstørrelse cykel! med hovedet ca. 140-150 cm over jorden og ikke nede i barnehøjde....for selv synsoplevelsen og afstandsbedømmelsen var influeret af regressionen. Resultatet var tilfredsstillende efter de 14 dage, da jeg endelig tog brillerne på fik jeg ondt i hovedet, gik til optikeren og han konstaterede at jeg havde forbedret synet med en hel grad på hvert øje! Og det har holdt sig siden. Derefter har jeg halvhjertet forsøgt at træne igen, men det skal være helhjertet og koncentreret, ellers sker der intet.

bevidsthedstegning:

Hvor udgangspunktet er kroppen; det eneste vi virkelig har at leve i og gøre med.

FYSIK OG BIOLOGI:

HJERNE OG ØJNE

Øjnene er kameralinser,

de ser alt; men hjernen sorterer kraftigt for at kunne orientere sig i verden.

Eksempel på øjnenes formåen: nogle folk, vistnok autister, kan ved at se kort på en telefonside, læse den korrekt af efter hukommelsen! Deres hjerne sorterer altså ikke. De fleste kender det ved at kunne finde et navn „hurtigere end man kan læse sig til det" Hjernen har lynhurtigt bearbejdet øjets optagelse og ubevidst kommer den med et kraftigt sorteret output: kig derhen på siden!

Det er sundt at kunne sortere: visse folk bliver sindssyge fordi de ikke kan udelukke det konstante bombardement af indtryk, og heller ikke ordne dem bagefter. Men i tegnesituationen skal man tilbage til babyens åbenhed, inden man får lært at symbolisere, sætte ord på.

Synsfeltets oval,

det rumlige, målrettede primat/rovdyrsyn vi har - modsat jaget vildt, som har „omnisyn", der kan se fare alle vegne fra. Vi er gode til afstandsbedømmelse, farver, som er en illusion, men nyttig sansning for os: er frugten moden, god, når vi først har spottet dens røde farve i det grønne virvar? Andre dyr, især slanger og insekter, har infrarødt syn! Andre igen sort/hvidt syn, især hunde og katte, andre sanser kun bevægelse her og nu, især krybdyr . Menneskejægere efterligner det sidste ved at træne øjnene til at se bevægelse, derved kan de opdage dyr på lang afstand, som ellers har camouflagefarver og/eller syner små i naturmorasset. Min far trænede mig i dette bevægelsessyn. Andre dyr, især rovfugle, ser knivskarpt i forhold til os.

fysik og biologi:

hånd og krop

God fin- og grovmotorik og god muskeltonus, god balancesans, god smidighed, alt dette vil gøre det nemmere at tegne et man vil og kan se. Bevidsthed om håndens mange sanseforbindelser. At have rørt ved, fysisk kende fornemmelsen af det sete/tegnede, hjælper.

Når vi bevæger os og skal orientere os rumligt i en fart må vi bruge vores primitive krybdyrhjerne og hjernestamme, mest altså?

Hvilken hjernetype/del bruger vi når vi sidder stille og iagttager genstande, altså når man skal tegne? Det må være storhjernen, men ikke pandelapperne...

MENTALITET: TANKER

Tankens klarhed og hurtighed.

- Man kan se, alle kan se; tænk på et træ, alle vil i fantasien se træet, kunne genkalde sig bark, blade, grenstrukturer osv, ....hvorfor kan man så ikke tegne det????

- At tegne er at bevidstgøre den ubevidste iagttagelse, medtage alt det som normalt bliver sorteret fra.

- Omgå hjernens blokeringer: symboltænkning, for at klare sig i kaos. Slå hukommelsen fra.

Mentale og psykologiske ubalancer vil gøre at man har svært ved at få proportioner korrekte på papiret.

EMOTIONEL: FØLELSER

- Følelsesudrensning, forskellige tegneredskaber og -materialer svarer til forskellige følelsestilstande.

- At se folks følelsestilstande via deres stregers karakter, tryk, hurtighed osv,

grundstemninger af vrede, glæde, desperation, stagnation, uopmærksonhed, usikkerhed osv.

- At tegne folk; man kan vise deres grundstemning ved at variere stregerne intuitivt. Se og gengive deres udstråling.

- At tegne: føle man med blyanten rører ved qroquismodellen, ophæve forskellen/afstanden mellem jeg og det.

- Fyldes af medfølende kærlighed.

- Kan også fyldes af seksuel/sensuel tiltrækning.

HJERNE - ØJNE - HÆNDER - EGEN/ANDRES ERFARING - SANSER - URVIDEN

KRONE - PANDE - HJERTE - SOLAR PLEXUS - HARA - ROD
arbejdsgang

Min arbejdsproces er en spiralformet vekselvirkning, ikke en lineær; Det passer bedre med hjernens frie associationer og netværksprægede måde at arbejde på. Dvs. at jeg konstant indsamler viden om emnet helt indtil sidste øjeblik inden deadline.

1) indsamling og analyse af mit hidtige arbejde omkring emnet

2) Tanker om verden, parret med ydre krav, sociale relationer.

Først ideer og bevidsthed, siden billeder; bearbejdelse og analyse af billeder, nye tanker, nye billeder.

3) Af og til helt omvendte rækkefølge; tegne løs uden mål og med fra det ubevidste, så iagttagelse, så tanker og bevidsthed, ny indsamling af viden, siden nye billeder i rentegningsfasen

- bearbejdelse af egne oplevelser, integrere det private til fælles offentlig brug.

- tegne ustruktureret, spontant og struktureret, planlagt som en del af konceptet

- research på emnet, fagligt, billedmæssigt, indhold og psykologisk, sjælelig, åndelig forståelse.

- følge instinktiv tænding på emnet, langvarig interesse, følelse af større formål med brug af mit talent

- mit bidrag til at bringe folk i kontakt med livet og kroppen og det feminines styrke og blødhed igen.


BESJÆLET NATURALISME/billedteknik

-Alt skal leve og vibrere! Det fordrer 100 % koncentration, en sat streg gælder, derfor er udviskning uønsket.

- Sjælen udtrykkes som en naturlighed, med intensitet, følsomhed og umiddelbarhed.

- Direkte forbindelse mellem ånd og hånd.

- Naturalisme uden at være fotografisk, 3-dimensional virkning er lig med mental dybde

- Koncentration af skaben ved få virkemidler:

om blyanten, som jeg vælger tit for dens enkelhed og ydmyghed, fordi den fordrer klarhed da "overmaling" er umulig.

Og fordi den er lavteknologisk og minimalistisk; arbejder hvor og nårsomhelst ønskeligt:

Grafittens varme tone og store gråskala:

starter med en 9H-blyant og gennemtegner motivet med denne, trykker så hårdt at papiret mættes og der afsættes en lille rille.

De blødere blyanter påføres så ovenpå, jeg bruger ca 15 trin ialt på hård/blødskalaen for at få den opnåede ønskede virkningInspirationstekst

Verdens Indretning   - Mytologi og Realiteter

Undren over den mystiske skønhed: Livet selv, og det, at vi er til.

Alt levende har til stadighed min visuelle interesse. (Alt ER levende; denne animistiske tankegang passer mine primitive hjernedele ret fint). Menneskets tanker og ideer om os, om tilværelsen, verden og universet ses og undersøges fra mange indgangsvinkler; kunstnerisk, filosofisk, populærvidenskabeligt, religionshistorisk, mytologisk, fra dagligdags ytringer, overalt forekommende, stort som småt er inspirerende og udviklende. Menneskets mærkelige, iboende trang til religiøsitet, til systembygning og mønsterdannelse i alle retninger.

Videbegærlighed og billedresearch-trang er uudslukkelig!

Naturalisme og Drømme  - Sjæl og Legeme

Når jeg går og tænker over, hvad jeg egentlig render rundt og foretager mig er det væren i og søgen efter den inderlighed og stilhed, der skal til for at en tegning kan gro frem. Den iagttagende, modtagende værenstilstand følger mig det meste af den vågne tid, hvilket igen virker som at se altings mirakel lige for næsen.

Denne værdsættelse er vokset gennem årene, og er baggrunden for at udstille skitser som færdige værker; i disse er det ægte liv, det dyrebare sjælelige kommer frit frem, det vi ellers ikke kan udtrykke med vores dagsbevidstheds knappe ord.

I et "færdigt" gennemarbejdet værk forsvinder sjælsudtrykket nemt og bliver blot et mentalt øvestykke. 

Varme og Klarhed  -  Mennesker og Dyr

Mine værker kræver tid, tanke og følelse før, under og efter de bliver skabt; fordybelse. Og oplevelsen er, at værkerne giver det fra sig igen, når et menneske står og ser på dem; værkernes væren er stilhed i livskraft, fordybelse er hvad de giver tilskueren, hvilket de også giver mig selv, giver af deres varme og selvstændige liv.

Min kærlighed til liv og levende væsner, har fulgt mig hele livet! Det at se alting som et mirakel og et under, har altid fyldt mig, altid båret igennem ethvert livsafsnit og krise jeg måtte have befundet mig i.

Kærlighedens Væsen!

Menneskets evne til at sanse, føle, tænke, være! 

Kunst og Håndværk  - Materialer og Remedier

Menneskets iboende trang til at skabe, gøre genstande med æstetiske udtryk, det at skabe som noget positivt. Den meditative fylde i at sidde der, og se noget blive skabt igennem mig, er fantastisk at overvære.

Også dette er en permanent tilstand i en skabende tilværelse; altid at være utilfreds med det opnåede, at kunne blive bedre, at føle sig uformående overfor det beskrevne liv selv. Det bedste er at lære sig at blive accepterende overfor denne uformåenhed; acceptere alting i livet som det nu er og forefindes. Som ung kunne jeg blive næsten ulykkelig over ikke at kunne gengive liv som fortjent!

At se og værdsætte stregernes eget liv! 

Om kunst og inspiration:
Verdens indretning og andres tanker
Mytologi og realiteter
Naturalisme og drømme
Sjæl og legeme
Varme og klarhed
Mennesker og dyr
Kunst og håndværk

Materialer og remedier