GRAVIDITET. FØDSEL

Title: Livgiver (Lifegiver). Giving life to babies is essential for them, for our species, an peaceful act, and should be accepted everywhere in private and public, with joy and respect. After all we are litterally mammals. and yes, it IS a kind of sexual behaviour; but of the most important kind. Drawn out of memory and imagination. The scanning doesn't give justice to the work. Some of the light details disappeared. Farvekridt/Crayons. 36 x 26 cm. Feb 2012. For sale: 4.300 kr./577 Euro.

Titel: "Livets Begyndelse" med 3 temaer: menneskelivets begyndelse og reproduktionscyklus, jordelivets begyndelse vist ved små encellede organismer, andre symbolske motiver som illusterer livets begyndelse f. eks. DNA-strengen/helix, kromosomer, solen. Alle motiver er så vidt muligt valgt udfra om de også er cirkelformede. Unika bog med tolv sider, der foldes ud til stor cirkel m diameter ca 1 m. Hvert billedside måler ca. 20 cm i diameter. Blyant. Endnu ikke færdiggjort. Ikke til salg

Titel: "Blastula-volvox". Blastula: bestemt stadie af det befrugtede (her menneskelige) ægs celledelingsproces, symbolsk spejlet i algen Volvox, som danner datterceller, der løsnes og er nye individer. Begge runde. Blastula er den store ydre og volvox er den midterste runde indeni. Blyant. ca. 19,5 cm i diameter. Del af serie på 12 billeder, samlet i en unika bog med titlen "Livets Begyndelse". Original ikke til salg. Brugsret kun i specielle tilfælde til salg

Titel: " Fødselssol". Blyant. ca 19,5 cm i diameter. 1995. Del af serie på 12 billeder, samlet i en unika bog "Livets Begyndelse" Original ikke til salg. Brugsret kun i specielel tilfælde til salg. Postkortmotiv sammen med Moder Jord og Frø.

Titel: "Moder Jord og Frø". Billedet har 3 symbollag: Jorden i baggrunden er Moder Jord. Den gravide kvinde, også moder jord, i hvis indre hele livets lange udviklingshistorie genspilles på kun 9 mdr. Fosteret vises ved en frø, da jeg synes små nyfødte minder så meget om frøer i skikkelsen. Den valgte frøart er fra Sydamerika, bor højt i træers småpytter og færdigudvikles inde i ægget, akkurat som vores unger færdigudvikles inden de fødes. 1995. Blyant. Original ca. 19,5 cm i diameter. original del af unika bog "Livets Begyndelse" på ialt 12 billeder. ejendomsret ikke til salg. Brugsret kun i specielle tilfælde til salg. Postkortmotiv sammen med Fødselssol.

Titel: "DNA og Forelskelse". Forelskelsens lysende magi er symbolsk illustreret ved morild, i udgaven små, runde, encellede organismer. DNA-strengene og de forelskede i fælles runddans. Blyant. ca. 19,5 cm i diameter. Del af serie på 12 billeder, samlet i en unika bog med titlen "Livets Begyndelse". Original ikke til salg. Brugsret kun i specielle tilfælde til salg

Titel: "Embryo og Frøstand". Det sarte rumlignende og flydende i embryotilstanden symbolsk spejlet i en rumkapselligennde frøstand, som skærmer sine frø som livmoder skærmer sit "frø". Blyant. ca. 19,5 cm i diameter. Del af serie på 12 billeder, samlet i en unika bog med titlen "Livets Begyndelse". Original ikke til salg. Brugsret kun i specielle tilfælde til salg

Titel: "Jordemoder fløjter Barnet ud". Blyant. 2000. Original koster 25.000 kr. Brugsret solgt een gang til bogillustration. Postkortmotiv. Billedet: Jordemoder fløjter barnet ud Ritualer og sædvaner omkring de store livsovergange; de farlige, fantastiske fødsler. De gamle i Grønland havde en fin psykologisk forståelse af at skabe en atmosfære, der tillader den fødende meditativt at slappe af og arbejde med fødslens uundgåelige og voldsomme naturkræfter. Istedet for som ofte idag, hvor den fødende er i et stresset, uvant, sterilt sygehusmiljø med ukendte, skiftende, stressede jordemødre med dårlige arbejdsforhold, som er uddannede til at heppe på den fødende som var hun en fodboldspiller! Det bevirker ofte, at den fødende arbejder imod og ikke accepterer fødslens indbyggede smerte. Eller får lejlighed til at opleve den enorme, orgiastiske mulighed fødselsarbejdet giver; virkelig at elske barnet ud som det blev elsket ind Billedet viser, at alt skulle løsnes, ingen knuder, der kunne minde om „indre knuder" eller forhindringer i fødselvejen måtte give associationer; håret skulle løsnes, normalt var det opsat. Den fødendende og hjælperne skulle være nøgne, så de kunne bevæge sig og være fri. Trak fødslen ud kunne jordemoderen blidt fløjte barnet ud, lokke godt for det, så det fik lyst at se verden og finde ud af hvad fløjteriet dog var for en spøjs lyd; altså fosteret/barnet regnes for følende, tænkende og bevidst individ også inden det er kommet ud. Faderen kunne hjælpe til ved langtrukken fødsel ved at løbe ud og ind ad huset; lokke barnet ud og lege. Og dermed havde han en fin, aktiv rolle at udfylde, som passer den maskuline handlekraft!

Titel: "Hvad er maskulint - og hvad er Feminint?" 2008. Fiberpen og akvarel. A3 format. Tekst på værket. "Hvad er Maskulint - og hvad er Feminint i dagens Tilværelse? Verdens første Mand har født et Barn! I 2008! Fagre ny Teknologi! (En transseksuel Kvinde, opereret og medicineret til en mand, blev gravid og fødte sit barn) - Havde han så mælkebryster? Altså til at amme sit barn?" Til salg.

Titel: "Livets Rødmen" Akvarel, ca 30 x 40 cm, Livscyklussens vigtigste funktion og tegn på frugtbarhed; den smukke menstruation. Original til salg for 4.500 kr. Brugsret til salg.

Titel: "At elske barnet ud - meditativ Fødsel". Tusch. 2005. Original koster 1.500 kr. Brugsret til salg. Det nyere værk "Meditativ Fødsel": er en fortsættelse af de tanker jeg gør mig om at føde: 9 måneders holden på livet kan slippes. 9 måneders spænding kan slippes. Åbne sind og følelser sammen med kroppens lystunnel. At sidde og bevæge sig så tyngdekraften kan hjælpe. At føde i meditativ tilstand, vende al opmærksomhed indad, især i udvidelsesfasen. Mærke kroppens arbejde: nyde veens møde med livskraften. At elske barnet ud som det blev elsket ind.

Titel: Leg...med Maden! Farvekridt. August 2007. 28 x 41 cm. En varm sommerdag, hvor jeg legede den sædvanlige smid-rundt-med-barnet-leg opstod denne situation, og der opstod en...pause...i legen! På det tidspunkt var datteren 3 år og blev stadig ammet, så da hun i udsmidningsøjeblikket kom i nærheden af madkammeret slog hun til! Og jeg standsede forbløffet mit forehavende! Jeg fik grinet færdig og samtidig råbt til barnefaderen, at han skulle komme med kameraet, - hurtigt - så jeg er altså idékvinden til referencefotoet, men kunne af gode grunde ikke selv stå med udløseren... Har i mange år tænkt på at tegne denne situation; farverne er hentet fra fotoet, men forenklet kraftigt, og barnet er lavet en anelse mere rund i arme og ben, og vores hår en anelse længere, og trusser og ble er fjernet, så det nøgne urmenneske træder frem.. Efter denne scannning har jeg tegnet lidt videre, men uden at det betyder forståelsesændringer af indtrykket... Har selve fotet med som næste billede; det er stadig ti gange bedre end min fortolkning, suk, måske vil jeg være fotograf i mit næste liv...det er et evigt tilbagevendende problem; virkeligheden er så smuk, at hver tegning er en skændsel i forhold til miraklet foran øjnene... Originalen til salg for 15.000 kr. Postkortmotiv.


HENGIVENHEDENS FLODER

Hengivenhedens floder

strømmende,

strømmende ud:

kvindesafter,

strømmende ind:

mandekraft,

strømmende ud:

nybarnets havseng,

strømmende ind:

brystets hellige hvide

Digt af Naja Abelsen 2004


SEKSUALITETENS OPRINDELIGE FORMÅL OG FORLØSNING:
GRAVIDITET, FØDSEL - OG YNGELPLEJE, AMNING