ÅRSMØTE 2014

Avd- TE / VE har i år 2013 avholdt 2 styremøter, 3 medlemsmøter, årsmøte og juleavslutning med julemiddag.

17.02.13 arrangerte vi en vellykket utstilling i Eidangerhallen.

P.g.a. mangel på et sted å være, har vi ikke hatt noen medlemsmøter første halvår av 2013. Vi møttea på Stevneplassen 01.10.13 og Gunn meddelte at vi kunne få leie Skibua på Herkules.

Det har kommet inn et forslag til aktivitetsprisen.

Og det ble: Jardin og Elin Andreassen.