ÅRSMØTE 2013

Årsmøtet 10.04.13

                NCK avd. Te / Ve
             Innkalling til årsmøte.
             Onsdag 10.april 2013
Sted: Gjerpen Klubbhus, kl. 19.00

1. Åpning
2. Valg av møteleder, valgt ble May Britt Jakobsen
3. Valg av referent: Valgt ble Elin Bjerke Andreassen                                3. 2 til å underskrive protokollen. Valgt ble Fredrik Kabbe og Geir Andreassen

4. Godkjenning av innkallingen. OK
5. Godkjenning av dagsorden. OK
6. Årsberetning. OK
7. Revidert regnskap. OK
8. Valg.
Se under siden: STYRET i TE/VE
9. Innkomne forslag. Ingen forslag
10.Utdeling av Aktivitetsprisen
Det har ikke kommet inn forslag.Årsberetning 2012
Styret i avd. TE / Ve har bestått av:

Leder: May Britt Jakobsen          Kasserer: May Britt Jakobsen
Sekretær: IrenGjevestad
   Styremedlem: Aslaug Marum
Styremedlem: Fredrik Kabbe
Styremedlem: Irene Gjevestad
Varamedlem: Geir Andreassen
Revisor: Kirsten Myhre
Valgkomitè: May Britt Jakobsen og Turid KabbeVi har hatt 4 medlemsmøter(inkl. årsmøte) og 4 aktivitetskvelder.

Styret har hatt 2 møter.
Det ble ikke avholdt noen utstilling dette året.

I tillegg har vi hatt sommeravslutning med grillmat og juleavslutning med juletallerken.

På medlemsmøtene har vi diskutert rundt pelsstell, regler om hundehold og ellers alt som dreier seg om våre firbeinte.


På aktivitetskveldene våre har vi trent på lydighet, agility og noe utstillingstrening. Og det viktigste er jo sosial trening.


Irene Gjevestad
(sekretær). 

Årsregnskap 2012.

Inntekter:
Loddsalg:                        kr. 1 384,-
Loddsalg julemiddag:     kr.     639,-
Loddsalg grillavsl.           kr.     390,-

Julemiddag:                   kr.  2 400,-


Utgifter:
Grillavslutning:               kr.    385,-
Julemøte                        kr. 1 878,-
Lokale:(gjerpen kl. hus) kr.     500,-
Kontorrekvisita:              kr.     210,-
Hjemmeside:                   kr.     682,-
Husleie 8 mnd.                 kr. 4 000,-

Kasse:            kr.      695,-
Postkonto:     kr. 30 520,-

Kasserer: May Britt Jakobsen
Revisor: Kirsten Myhre

Det har vært liten aktivitet dette året. Det har gått litt mer penger ut enn inn, men vi kommer sterkt tilbake i 2013.