Regler for tildeling av AKTIVITETSPRISEN.

Styret i Norsk Collieklubb avd.TE-VE deler hvert år ut en aktivitetspris på avdelingens årsmøte.
Målet med prisen er å stimulere avdelingens medlemmer til meningsfylte aktiviteter for hundene og dens eiere.

1. Aktivitetsprisen tildeles den ekvipasje som kan vise til mest/størst aktivitet innenfor et gitt kalenderår.

2. Som aktivitet regnes alle typer aktiviteter hvor hundens deltagelse er en nødvendig og/eller naturlig forutsetning for gjennomføring av aktiviteten, herunder ulike typer kurs, utstillinger, agility, lydighet og klubbaktiviteter.

3. Som ekvipasje regnes en bestemt hund og dens eier.

4. Medlemmene inviteres å søke til aktivitetsprisen.

5. Minst 3 - tre av aktivitetene som inngår i en søknad må være aktiviteter som går i avd. TE-VE`s regi.

6. Den samme ekvipasjen kan ikke oppnå å få prisen mer enn 2 - to ganger.

7. Søknaden må være styret i hende innen 31.desember i det aktuelle året.Med søknaden må det medfølge tilstrekkelig dokumentasjonbegrunnelse for søknaden.

Styret i avd. TE-VE.