Referat fra årsmøte 12.04.11

NCK avd. Telemark/Vestfold
Innkalling til Årsmøte

Årsmøte avholdes tirsdag 12.april 2011
Møtested: Spanielbua i Skien kl. 19.00

1.  Åpning
2.   Valg av møteleder.-  Valgt ble Irene Tempelen
3. Valg av referent. -  Valgt ble Karin Krogstad
  2 til å underskrive protokollen. Valgt ble - Irene  Gjevestad og May Britt Jakobsen
                               4.   Godkjenning av innkalling. OK
5.  Godkjenning av dagsorden. OK
6.   Årsberetning. OK
7.   Revidert regnskap. OK
8.   Valg
9.   Innkomne forslag. Ingen kommet inn
10.   Utdeling av aktivitetsprisen for 2010. 

Årsberetning 2010
Styret i NCK avd. TE/VE har bestått av:

Leder: Irene Tempelen
Kasserer: May Britt Jakobsen
Sekretær: Karin Krogstad
Styremedlem: Aslaug Marum
Styremedlem: Fredrik Kabbe
Varamedlem: Irene Gjevestad
Revisor: Kirsten Myhre
Valgkomitè: May Britt Jakobsen og Turid Kabbe

Vi leier fortsatt lokaler og plass av Spanielklubben. I år 2010 har vi hatt 7 medlemsmøter inkl. årsmøte og grilldag.Og 5 aktivitetskvelder.
Det har også blitt avholdt 2 styremøter/utstillingsmøter.

Vi arrangerte også utstilling i 2010. Ble meget vellykket.En stor takk til Kristin og Kjell for kjempegod hjelp til utstillingen. Kristin hadde også laget et " barnebord" med bl.a.tegnesaker og modellkitt.

Vil også takke Randi for den flotte katalogen.
Det var påmeldt 80 hunder.

Vi har hatt 2 turer.Første tur var 24 april hvor vi gikk i nærområdet. Andre turen gikk til Hvitsteinkjenna 28. september.

Sommeravslutning hadde vi søndag 13. juni. Koste oss med deilig grillmat, konkurranse og hundeprat.

Har hatt temakvelder med pelsstell med utstyr og om de nye utstillingsreglene.
Vi har også hatt aktivitetskveld med klikkertrening.
Ellers har det blitt en del lydighetstrening og noe utstillingstrening.

I år ble det dessverre ingen julemiddag da det var for få påmeldte.
Det har ikke kommet inn forslag til Aktivitetsprisen for 2010.

Karin Krogstad
(sekr.)

                     ÅRSREGNSKAP 2010
Inntekter:

Loddsalg:           kr.   2 572,-
Påmeld. utst.     "    19 717,-
Sponsing:            "      1 800,-
Loddsalg utst.     "      1 230,-
Park/katalog       "      2 900,-
Inntekt kiosk     "        2 816,-

Utgifter:

Husleie Spanielbua:    kr.   3 500,-
Div. dommerutg.          "     9 149,-
Rosetter/pokaler          "     5 369,-
Innbet. NKK                  "     3 861,-
Kioskvarer                    "     1 656,-
Porto                             "        224,-
Div. kontorrekv.          "     1 097,-
Div. kontorrekv.          "        781,5
Hall leie utst.                "     2 040,-


Kasse:  kr.  2 897,-
Post:     "   37 241,50                              


Kasserer: May Britt Jakobsen

Revisor: Kirsten Myhre