STYRET I NCK AVD. TE / VE, 2014-2015

Onsdag 08.04.14 ble det avholdt Årsmøte i avd. TE / VE.

Det møtte ? medlemmer med stemmerett.


Dette er det nye styret som skal sitte fram til våren 2015.

Leder: May Britt Jakobsen
            1 år igjen                                 Tlf. 46 43 27 87

Nestleder: Geir Andreassen - valgt for 1 år

Kasserer:May Britt Jakobsen
             1 år igjen
                                         
                          
Sekretær: Turid Kabbe - valgt for 2 år
Tlf. 92 61 29 13

Styremedl.:Fredrik Kabbe valgt for 2 år
                   Tlf. 95 90 80 44

Styremedl.:Aslaug Marum valgt for 2 år
                   
                    Tlf.: 99 23 63 78

Styremedlem: Gunn Langkås 1 år igjen

Varamedl.: Elin B. Andreassen
                    valgt for 1 år

Revisor: Kirsten Myhre
               Tlf.:99 74 52 81
               

Valgkomitè: Siri Stie + at styret velger en kandidat på et senere møte